Contents

Mức phạt chậm nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) TNDN, GTGT, TNCN, Môn bài bác

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức phạt chậm nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) TNDN, GTGT, TNCN, Môn bài bác Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 21:18:01 )

53

Mức phạt chậm nộp báo cho biết giải trình thuế (tax) – tờ khai thuế (tax) của các loại thuế (tax) như tờ khai thuế (tax) môn bài bác, báo cho biết giải trình thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN), thu nhập cá nhân, thuế (tax) giá trị gia tăng được quy định chi tiết tại Theo Điều 13 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn, Có HL: từ ngày 05/12/2022

Xem thêm: Thời hạn nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax)

Thời gian chậm nộp(So với thời hạn quy định)

Mức phạt

Từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

Phạt cảnh cáo

Từ 01 ngày đến 30 ngày
(trừ ngôi trường hợp quy định tại phần trên).

Từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng

Từ 31 ngày đến 60 ngày

Từ 5.000.000 đến 8.000.000 đồng

– Nộp giấy tờ khai thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

– Nộp giấy tờ khai thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên tuy nhiên ko phát sinh số thuế (tax) phải nộp;

– Không nộp giấy tờ khai thuế (tax) tuy nhiên ko phát sinh số thuế (tax) phải nộp;

– Không nộp các phụ lục theo quy định về cai quản lý thuế (tax) đối với Công ty (CTY, DN) có giao dịch liên kết tất nhiên giấy tờ quyết toán thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

Nộp giấy tờ khai thuế (tax) quá thời hạn trên 90 ngày Tính từ lúc ngày ko hề hạn sử dung nộp giấy tờ khai thuế (tax), có phát sinh số thuế (tax) phải nộp và người nộp thuế (tax) đã nộp đủ số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp vào ngân sách đất nước trước thời điểm cơ quan lại thuế (tax) công bố quyết định đánh giá thuế (tax), thanh tra thuế (tax) hoặc trước thời điểm cơ quan lại thuế (tax) lập biên bạn dạng về hành động chậm nộp giấy tờ khai thuế (tax) theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế (tax).
Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn rộng số tiền thuế (tax) phát sinh trên giấy tờ khai thuế (tax) thì số tiền phạt tối đa đối với ngôi trường hợp này ngay số tiền thuế (tax) phát sinh phải nộp trên giấy tờ khai thuế (tax) tuy nhiên ko thấp rộng mức trung bình của khuông phạt tiền từ 8 – 15 triệu

Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng

Biện pháp xử lý hiệu quả:

– Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế (tax) vào ngân sách đất nước đối với hành động vi phạm quy định nêu trên trong ngôi trường hợp người nộp thuế (tax) chậm nộp giấy tờ khai thuế (tax) dẫn đến chậm nộp tiền thuế (tax);

– Buộc nộp giấy tờ khai thuế (tax), phụ lục tất nhiên giấy tờ khai thuế (tax) đối với hành động ko nộp.

– Lưu ý: Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế (tax) chậm nộp nhiều giấy tờ khai thuế (tax) của nhiều kỳ tính thuế (tax) tuy nhiên cùng một sắc thuế (tax) thì chỉ bị xử phạt về một hành động chậm nộp giấy tờ khai thuế (tax) có khuông phạt tiền cao nhất trong số các hành động đã thực hiện nay theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Trường hợp trong số giấy tờ khai thuế (tax) chậm nộp có giấy tờ khai thuế (tax) chậm nộp thuộc ngôi trường hợp trốn thuế (tax) thì tách riêng để xử phạt về hành động trốn thuế (tax);

Theo điểm b, khoản 3, điều 5 của NĐ 125/2022/NĐ-CP

Trên đây là mức xử phạt vi phạm hành chính Khi chậm nộp tờ khai, nếu phát sinh số thuế (tax) phải nộp mà các bạn chưa nộp thì còn bị xử phạt chậm tiền tiền thuế (tax). Các bạn xem chi tiết cách tính và mức phạt tại đây: Mức phạt chậm nộp tiền thuế (tax)

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mức phạt chậm nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) TNDN, GTGT, TNCN, Môn bài bác chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức phạt chậm nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) TNDN, GTGT, TNCN, Môn bài bác trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức phạt chậm nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) TNDN, GTGT, TNCN, Môn bài bác Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức phạt chậm nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) TNDN, GTGT, TNCN, Môn bài bác mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mức phạt chậm nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) TNDN, GTGT, TNCN, Môn bài bác

Link Download Google Drive File phần mềm Mức phạt chậm nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) TNDN, GTGT, TNCN, Môn bài bác , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #phạt #chậm #nộp #tờ #khai #báo #cáo # thuế (tax) #TNDN #GTGT #TNCN #Môn #bài bác