Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 11:11:46 )

62

Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng trong năm 2021 là theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP. đầy đủ mức lương tối thiểu vùng các bạn tham khảo tại đây: Mức lương tối thiểu vùng 2021

Nếu người sử dụng lao động trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng quy định thì sẽ bị xử phạt theo Khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH, đưa NLĐ nước ta đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (phát hành ngày 01/03/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/04/2022, thay thế nghị định 95/2013 và nghị định 88/2015) như sau:

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động những Khi có hành động trả lương cho người lao động thấp rộng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

Lưu ý:Mức phạt cho việc trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng trên đây là dành cho cá nhân sử dụng lao động, Còn đối với:
Tổ chức bị xử phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân trong Nghị định này bao héc tàm tất cả:

a) Cơ quan lại đất nước thực hiện nay hành động vi phạm, trừ ngôi trường hợp thuộc trách nhiệm cai quản lý đất nước được giao;

b) Doanh nghiệp được thành lập và phát động và sinh hoạt giải trí theo pháp luật nước ta; chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (CTY, DN) nước ngoài phát động và sinh hoạt giải trí tại nước ta;

c) Hợp tác xã, liên hiệp liên minh xã;

d) Đơn vị sự nghiệp;

đ) Tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – công việc và nghề nghiệp; tổ chức xã hội; tổ chức xã hội – công việc và nghề nghiệp;

e) Cơ quan lại đại diện nước ngoài giao, cơ quan lại lãnh sự nước ngoài, cơ quan lại đại diện các tổ chức quốc tế thuộc khối mạng lưới server liên hợp quốc, các tổ chức điểm, tiểu điểm;

g) Văn phòng thường trú cơ quan lại thông tấn, báo chí truyền thông, phát thanh và truyền hình nước ngoài;

h) Tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài;

i) Tổ chức phi chính phủ;

k) Văn phòng đại diện phát động và sinh hoạt giải trí ko sinh lời tại nước ta của tổ chức tài chính tài chính, thương mại, tài chính, ngân mặt hàng, bảo đảm, hợp lý tập – chuyên môn, văn hóa, giáo dục, y tế, tư vấn pháp luật nước ngoài;

l) Cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục công việc và nghề nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở văn hóa – xã hội.

Ngoài việc phạt vi phạm cho hành động trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng, Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm mức phạt của 1 vài hành phi khác 

1. Hành vi: 
Trả lương ko đúng hạn; ko trả hoặc trả mất đi tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; ko trả hoặc trả mất đi tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học tập nghề theo quy định của pháp luật; trả lương thấp rộng mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp thị trấn; ko trả hoặc trả mất đi tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban tối, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động ko đúng quy định của pháp luật; trả lương ko đúng quy định cho người lao động Khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ ngơi mỗi năm theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

3. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động những Khi có hành động trả lương cho người lao động thấp rộng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo các mức sau đây:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người lao động trở lên.

(Theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2022/NĐ-CP)

2. Lương thử việc:
Người sử dụng lao động có một trong các hành động Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp rộng 85% mức lương của công việc đó:
Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng 

(Theo khoản 2 Điều 9 Nghị định 28/2022/NĐ-CP)

Tác Giẩ
Mời các bạn tham khảo thêm: Mức phạt chậm đóng bảo đảm xã hội

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng 2021 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #phạt #trả #lương #thấp #rộng #mức #lương #tối #thiểu #vùng