Contents

Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo lượng, số lượng sản phẩm

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo lượng, số lượng sản phẩm 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 12:31:19 )

37

Hướng dẫn cách trích khấu ngốn tài sản cố định theo lượng, số lượng sản phẩm theo thông tư 45/2013/TT-BTC:

1. Đối tượng áp dụng:
+ Tài sản cố định được trích khấu ngốn theo phương pháp này là các loại máy móc, thiết bị thỏa mãn đồng thời các điều khiếu nại sau:
1. Trực tiếp liên quan lại đến việc sản xuất sản phẩm;
2.  Xác định được tổng số lượng, lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định;
3. Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính ko thấp rộng 100% công suất thiết kế.2.Công thức tính mức trích khấu ngốn TSCĐ theo số lượng, lượng sản phẩm
– Xác định mức trích khấu ngốn trong tháng của tài sản cố định theo công thức bên dưới đây:

Mức trích khấu ngốn trong tháng của tài sản cố định

=

Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng

X

Mức trích khấu ngốn bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu ngốn bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

=

Nguyên giá của tài sản cố định

Sản lượng theo công suất thiết kế

– Mức trích khấu ngốn năm của tài sản cố định bởi tổng mức trích khấu ngốn của 12 tháng trong năm, hoặc tính theo công thức sau:

Mức trích khấu ngốn năm của tài sản cố định

=

Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm

X

Mức trích khấu ngốn bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, Công ty (CTY, DN) phải xác định lại mức trích khấu ngốn của tài sản cố định.
Dưới đây kế toán tài chính Thiên Ưng sẽ đưa ra ví dụ cụ thể về cách trích khấu ngốn theo lượng, số lượng sản phẩm.

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng mua máy ủi đất (mới 100%) với nguyên giá 450 triệu đồng. Công suất thiết kế của máy ủi này là 30m3/giờ. Sản lượng theo công suất thiết kế của máy ủi này là 2.400.000 m3. Khối lượng sản phẩm đạt được trong năm thứ nhất của máy ủi này là:

Tháng

Khối lượng sản phẩm trả mỹ xong (m3)

Tháng

Khối lượng sản phẩm trả mỹ xong (m3)

Tháng 1

14.000

Tháng 7

15.000

Tháng 2

15.000

Tháng 8

14.000

Tháng 3

18.000

Tháng 9

16.000

Tháng 4

16.000

Tháng 10

16.000

Tháng 5

15.000

Tháng 11

18.000

Tháng 6

14.000

Tháng 12

18.000

Mức trích khấu ngốn theo phương pháp khấu ngốn theo số lượng, lượng sản phẩm của tài sản cố định này được xác định như sau:
– Mức trích khấu ngốn bình quân tính cho 1 m3 đất ủi = 450 triệu đồng: 2.400.000 m3 = 187,5 đ/m3
– Mức trích khấu ngốn của máy ủi được tính theo bảng sau: 
 Tham khảo thêm: Cách trích khấu ngốn TSCĐ theo phương pháp đường thẳng 

FULL Hướng dẫn Mẹo Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo lượng, số lượng sản phẩm chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo lượng, số lượng sản phẩm trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo lượng, số lượng sản phẩm Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo lượng, số lượng sản phẩm mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo lượng, số lượng sản phẩm

Link Download Google Drive File phần mềm Phương pháp trích khấu ngốn TSCĐ theo lượng, số lượng sản phẩm , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Phương #pháp #trích #khấu #ngốn #TSCĐ #theo #khối #lượng #số #lượng #sản #phẩm