Contents

Tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 08:50:46 )

85

Tổng hợp các tình huống mới nhất về thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) 2021

Mua -Bán voucher tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng:

– Bên buôn bán: Trường hợp tổ chức có phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán thẻ/voucher cho các quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là Công ty (CTY, DN) có nhu muốn sử dụng hoặc cho, biếu, tặng thẻ/voucher thì Khi thu tiền buôn bán thẻ/voucher ko phải lập hóa đơn mà lập phiếu thu, các quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua thẻ/voucher lập phiếu chi theo quy định.

– Bên mua: lúc mua thẻ/voucher làm quà tặng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì căn cứ vào chứng từ thu tiền của các tổ chức nêu trên, chứng từ chi tiền của đơn vị mình và các giấy tờ tài liệu có liên quan lại đến việc sử dụng thẻ/voucher phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của đơn vị để tính chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN của đơn vị nếu đáp ứng các điều khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Theo Công văn số 1986/CTHN-TTHT ngày 15/1/2021 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc xác định chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN 

Điều khiếu nại định khoản chi phí (CP) mua mặt hàng bởi thẻ ATM cá nhân là gì?

Hàng hóa, dịch vụ mua bởi thẻ tín dụng của người lao động vẫn được định khoản và khấu trừ thuế (tax) đầu vào nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có quyết định ủy quyền thanh toán hoặc ủy quyền trong quy định tài chính;

– Có giấy tờ chứng minh số mặt hàng trên được sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí SXKD của Công ty (CTY, DN) (đặc biệt là hóa đơn mang tên Công ty (CTY, DN));

– Việc trả trả tiền cho người lao động cũng bởi mẫu mã chuyển khoản.

Theo Công văn số 95838/CT-TTHT ngày 2/11/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt Cục thuế (tax) TP. yêu cầu thực hiện nay theo chỉ dẫn tại Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2022.

Tiệc tất niên được định khoản vào chi phí (CP) phúc lợi

Khoản chi tổ chức tất niên cho người lao động được coi là chi phí (CP) phúc lợi.
Khoản chi này nếu đáp ứng điều khiếu nại quy định tại khoản 2.30 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và tổng số chi ko thật 1 tháng lương bình quân/năm thì được định khoản vào chi phí (CP) được trừ

Theo Công văn số 109325/CTHN-TTHT ngày 23/12/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN 

Trong khi thì: Theo Công văn số 3531/CT-TTHT ngày 7/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về thuế (tax) TNDNtrường hợp Công ty có phát sinh khoản chi có tính chất phúc lợi cho người lao động (mua thức ăn, tiệc cuối năm, tiệc giáng sinh) nếu đáp ứng các điều khiếu nại quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi ko vượt quá một tháng lương bình quân thực tế thực hiện nay trong năm của Công ty thì được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào của product, dịch vụ dùng cho sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế (tax) GTGT và tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

Chi phí mua mặt hàng bởi thẻ ATM cá nhân có được tính vào chi phí (CP) được trừ ko? Điều khiếu nại là gì?

Liên quan lại đến mẫu mã thanh toán bởi thẻ tín dụng cá nhân của người lao động, Cục thuế (tax) TP. yêu cầu thực hiện nay theo chỉ dẫn tại Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2022.

Theo đó, product, dịch vụ mua bởi thẻ tín dụng của người lao động vẫn được định khoản và khấu trừ thuế (tax) đầu vào nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

– Có quyết định ủy quyền thanh toán hoặc ủy quyền trong quy định tài chính;

– Có giấy tờ chứng minh số mặt hàng trên được sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí SXKD của Công ty (CTY, DN) (đặc biệt là hóa đơn mang tên Công ty (CTY, DN));

– Việc trả trả tiền cho người lao động cũng bởi mẫu mã chuyển khoản.

Theo Công văn số 95838/CT-TTHT ngày 2/11/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt

Chi phí chống dịch Covid-19 tại Công ty (CTY, DN) (mua khẩu trang chống bụi, nước sát trùng bao gồm trang bị bảo hộ và xét nghiệm truyền nhiễm) có được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN và được miễn Khi tính thuế (tax) TNCN ko?

* Đối với thuế (tax) TNDN:

– Được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN tuy nhiên bị đánh giá theo các khoản chi có tính chất phúc lợi (tổng số chi có tính chất phúc lợi ko thật 01 tháng lương binh quân thực hiện nay trong năm tính thuế (tax) của Công ty (CTY, DN).)* Đối với thuế (tax) TNCN:
+ Nếu khoản chi ghi đích danh người nhận thì tính vào thu nhập chịu thuế (tax) TNCN của chính người đó.

+ trái lại, nếu chi chung cho “tập thể người lao động” thì được miễn tính thuế (tax) TNCN

Theo Công văn số 44403/CT-TTHT ngày 1/6/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về thuế (tax) TNDN, TNCN đối với khoản chi cho tư vấn viên cấp dưới trong đợt dịch Covid-19

Thanh toán tiền thuê ngôi nhà đất của cá nhân có cần phải chuyển khoản ko?

Việc thanh toán cấm dùng tiền mặt chỉ áp dụng trong ngôi trường hợp khoản chi nếu có hoá đơn mua mặt hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT). Trường hợp Viện chuyên ngành vật liệu xây dựng và bảo đảm an toàn công trình thuê ngôi nhà đất của cá nhân để làm văn phòng thì giấy tờ để xác định chi phí (CP) được trừ là hợp đồng thuê tài sản và chứng từ trả tiền thuê tài sản. Cá nhân cho thuê tài sản ko phải lập hóa đơn trong ngôi trường hợp này.
=> Vì vậy chẳng cần thiết phải chuyển khoản để thanh toán tiền thuê ngôi nhà cho cá nhân dù giá trị thanh toán có từ 20 triệu đồng trở lên

Theo Công văn số 30300/CT-TTHT ngày 5/5/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc xác định chi phí (CP) được trừ đối với khoản tiền thuê ngôi nhà

Chi tài trợ vốn, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh cho bệnh viện, tài trợ tiền cho người bệnh

Theo Công văn số 31443/CT-TTHT ngày 7/5/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. thì rường hợp Công ty có khoản chi tài trợ cho y tế nếu đúng đối tượng (tài trợ vốn, thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh cho bệnh viện, tài trợ tiền cho người bệnh) và có đủ giấy tờ (biên bạn dạng xác nhận tài trợ, hóa đơn, chứng từ chi tiền…) theo quy định tại khoản 2.23 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì được chấp đánh giá khoản.

Chi phí thuê văn phòng của chi nhánh

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê văn phòng tuy nhiên thực tế ko dùng đến mà cho Chi nhánh sử dụng thì các bên phải xem xét điều chỉnh hợp đồng để làm cơ sở phát hành hóa đơn theo đúng tên người thuê là Chi nhánh.

Việc kê khai khấu trừ thuế (tax) GTGT và định khoản chi phí (CP) đối với Chi nhánh thực hiện nay theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Theo Công văn số 3351/CT-TTHT ngày 21/1/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

Chi phí lăng xê qua Google, của công ty cần những giấy tờ gì để được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN?

Công ty được định khoản vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN đối với khoản chi phí (CP) lăng xê qua Google, nếu thực tế có liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại và đáp ứng điều khiếu nại về hóa đơn, chứng từ về thanh toán theo quy định. Nếu ko hề hóa đơn (do Google, ko dùng đến hóa đơn tại nước ta) thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế (tax) ngôi nhà thầu nước ngoài theo quy định.

Theo Công văn số 45551/CT-TTHT ngày 13/6/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP

Trong năm 2022 công ty có phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản, bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) TNDN được xác định ra làm sao?

Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. Doanh nghiệp căn cứ điều khiếu nại thực hiện nay chế độ kế toán tài chính, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí (CP), có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) như sau:

– Phương pháp 1: Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bởi (=) số tiền trả trước chia (:) số năm trả tiền trước.

– Phương Pháp 2: Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Theo Điểm e Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính

Mua product tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, Công ty (CTY, DN) có được khấu trừ thuế (tax) GTGT, tính chi phí (CP) được trừ? 

Trường hợp Công ty (CTY, DN) kê khai thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ có phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí mua product dùng để tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì:

– Doanh nghiệp phải lập hóa đơn, kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT như hóa đơn xuất buôn bán sản phẩm hóa cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, giá tính thuế (tax) GTGT được xác định theo giá buôn bán của product, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào của product mua ngoài mà Công ty (CTY, DN) sử dụng để tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bên dưới các mẫu mã, phục vụ cho sản xuất marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế (tax) GTGT nếu đáp ứng các điều khiếu nại khấu trừ quy định tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ theo nguyên lý quy định tại Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

– Khoản chi phí (CP) mua product tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng của Công ty (CTY, DN) nếu đáp ứng các điều khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì được trừ Khi Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN.

Theo Công văn số 90157/CT-TTHT ngày 02/12/2022

Mua vé máy cất cánh điện tử cần chứng từ gì để định khoản vào chi phí (CP) được trừ?

Theo quy định tại khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, ngôi trường hợp Công ty mua vé máy cất cánh điện tử cho Giám đốc đi công tác nước ngoài thì chứng từ định khoản chi phí (CP) cần có: vé máy cất cánh, thẻ lên máy cất cánh và chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt.

Trường hợp Công ty ko thu hồi được thẻ lên máy cất cánh thì phải nộp bổ sung quyết định hoặc văn bạn dạng cử đi công tác.

Theo Công văn số 8864/CT-TTHT ngày 20/8/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về vé máy cất cánh điện tử nước ngoài

Hoạt động cho thuê văn phòng phát sinh chi phí (CP) môi giới phải trả cho các công ty môi giới tìm quan lại quý khách khứa hàng thuê thì có được tính vào chi phí (CP) được trừ?

 Công ty có phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê văn phòng phát sinh chi phí (CP) môi giới phải trả cho các công ty môi giới tìm quan lại quý khách khứa hàng thuê thì công ty được định khoản vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN nếu đáp ứng các điều khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Theo công văn số 15336/CT-TTHT ngày 05/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP

Chi bởi tiền mặt tặng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, người dân tham dự Khi tổ chức các cuộc hội thảo chiến lược, hội nghị nhằm mục đích giới thiệu, tiếp thị sản phẩm tới người sử dụng có được tính vào chi phí (CP) được trừ?

Công ty tổ chức các cuộc hội thảo chiến lược, hội nghị nhằm mục đích giới thiệu, tiếp thị sản phẩm tới người sử dụng có phát sinh khoản chi bởi tiền mặt tặng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, người dân tham dự thì Công ty được định khoản vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN nếu đáp ứng các điều khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính.

Theo công văn số 26997/CT-TTHT ngày 26/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP

Không được định khoản chi phí (CP) marketing thương mại của năm trước vào năm sau

Theo quy định về thuế (tax) TNDN, một trong những nguyên lý định khoản chi phí (CP) là phải tương ứng với doanh thu tính thuế (tax).

Theo đó, chi phí (CP) marketing thương mại của năm nào thì định khoản vào chính năm đó, ko được định khoản dồn vào năm sau.

Theo Công văn số 1961/CT-TTHT ngày 8/3/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

Công tác phí khoán được miễn hóa đơn

Trường hợp Chi nhánh Công ty chi trả tiền đi lại, ăn ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác nếu ko tuân theo mẫu mã khoán thì cần phải có hóa đơn, chứng từ Khi định khoản.

trái lại, nếu tiền đi lại, ăn ở, phụ cấp đi công tác được trả bên dưới mẫu mã khoán thì được miễn hóa đơn, chứng từ, tuy nhiên phải phù phù hợp với giới hạn mức khoán trong quy định tài chính (khoản 2.9 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC ).

Các khoản chi nêu trên nếu đáp ứng điều khiếu nại định khoản thì đồng thời cũng được miễn tính thuế (tax) TNCN (điểm đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ).

Theo Công văn số 89342/CT-TTHT ngày 28/11/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

Chi tiền công tác phí của chủ Công ty MTV có được định khoản vào làm chi phí (CP) ko?

Theo quy định tại tiết d điểm 2.6 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH MTV ko được coi là chi phí (CP) phù hợp và phải chăng Khi tính thuế (tax) TNDN.

Các chi phí (CP) ăn uống, đi lại, thuê chỗ ở,… cho Giám đốc kiêm chủ Công ty TNHH MTV đi công tác nếu thuộc khoản chi có tính chất tiền lương, tiền công thì ko được phép định khoản.

Theo Công văn số 78143/CT-TTHT ngày 14/10/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

Hàng ko hề date buộc tiêu diệt vẫn được khấu trừ thuế (tax) và định khoản chi phí (CP)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, product quá hạn sử dụng phải tiêu diệt và ko được bồi thường sẽ được kê khai khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào.

Trong khi, product tổn thất do quá hạn sử dụng cũng được định khoản chi phí (CP) Khi đáp ứng giấy tờ quy định tại khoản 2.1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Theo đó, ngôi trường hợp Công ty nhập vào thực phẩm chức năng để buôn bán tại thị ngôi trường nước ta tuy nhiên mặt hàng đã ko hề date, buộc phải tiêu diệt và ko được bồi thường thì sẽ được khấu trừ thuế (tax) GTGT và định khoản chi phí (CP).

Theo Công văn số 9646/CT-TTHT ngày 4/9/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

Chi phí trước Khi thành lập DN đứng tên cá nhân/tổ chức chi hộ

Theo quy định tại khoản 12.b Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, các sáng lập viên nếu có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác chi hộ một số chi phí (CP) trước Khi thành lập Công ty thì sau Khi thành lập, Công ty được kê khai khấu trừ các hóa đơn đầu vào mang tên của tổ chức, cá nhân chi hộ.

Theo đó, ngôi trường hợp Công ty nước ngoài ủy quyền cho một cá nhân đứng ra trả hộ chi phí (CP) trước Khi thành lập Công ty con ở nước ta, các hóa đơn đầu vào sẽ mang tên của Công ty nước ngoài hoặc người chi hộ thì sau Khi thành lập, Công ty con vẫn được khấu trừ và định khoản các hóa đơn này.

Trường hợp Công ty nước ngoài sẽ chi trả các chi phí (CP) trước Khi thành lập Công ty con và tính bù trừ vào phần vốn phải góp, nếu phương thức thanh toán bù trừ này được quy định cụ thể bởi văn bạn dạng và có biên bạn dạng đối chiếu số liệu bù trừ giữa hai phía thì được chấp nhận theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC .

Theo Công văn số 67819/CT-TTHT ngày 28/8/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

“Phí chuyển tiền” có được tính làm chi phí (CP) được trừ?

Theo Công văn số 66951/CT-TTHT ngày 26/8/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. , ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) phát sinh “phí chuyển tiền” nếu đáp ứng điều khiếu nại quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (phục vụ SXKD, có hóa đơn, có chứng từ thanh toán) thì được tính vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng.

Mua mặt hàng trực tuyến, có thể thay hóa đơn bởi cớ từ nộp thuế (tax) ngôi nhà thầu

Trường hợp Công ty mua phần mềm trực tuyến của ngôi nhà sản xuất ở nước ngoài thì phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai nộp thay thuế (tax) ngôi nhà thầu theo quy định tại Điều 11, 12, 13 Thông tư 103/2014/TT-BTC .

Công ty được định khoản chi phí (CP) mua phần mềm trực tuyến nếu thực tế có liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí SXKD và đáp ứng điều khiếu nại về hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Trường hợp ngôi nhà sản xuất nước ngoài ko hề hóa đơn đáp ứng theo quy định của nước ta, Công ty phải xuất trình tờ khai và chứng từ nộp thuế (tax) ngôi nhà thầu để làm căn cứ định khoản chi phí (CP).

Theo Công văn số 53582/CT-TTHT ngày 8/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

Chi phí thăm khám xét sức mạnh mạnh khoắn định kỳ cho người lao động được phép định khoản vào chi phí (CP) được trừ

Theo quy định tại khoản 2 Điều 152 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, Công ty (CTY, DN) phải tổ chức thăm khám xét sức mạnh mạnh khoắn định kỳ cho người lao động ít nhất 1 lần/năm và ít nhất 6 tháng/lần đối với: lao động nữ giới thăm khám xét chuyên khoa phụ sản, người lao động tàn tật, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người lao động vị thành niên, người lao động cao tuổi.

Theo Cục thuế (tax) TP. , chi phí (CP) thăm khám xét sức mạnh mạnh khoắn định kỳ cho người lao động được phép định khoản vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng nếu đáp ứng điều khiếu nại về hóa đơn, chứng từ thanh toán theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Theo công văn số 51359/CT-TTHT ngày 1/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

Các khoản chi từ thiện, giáo dục, y tế ra làm sao thì được tính vào chi phí (CP) được trừ?

Đối với các khoản chi vì mục đích tài trợ cho giáo dục, y tế, xử lý hiệu quả thiên tai, làm ngôi nhà tình nghĩa, làm ngôi nhà cho người nghèo, làm ngôi nhà đại đoàn kết; tài trợ cho phân tách và thử nghiệm và phân tích hợp lý tập, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều khiếu nại tài chính tài chính – xã hội đặc biệt gian khổ thông qua các cơ quan lại, tổ chức có chức năng lôi kéo tài trợ theo quy định của pháp luật, Công ty được định khoản vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN nếu khoản chi cho đúng đối tượng và có đủ giấy tờ xác định khoản tài trợ theo quy định.

Theo công văn số 3780/CT-TTHT ngày 23/01/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP

Chi phí thuê kho chứa mặt hàng để lưu giữ product của Công ty có được tính vào chi phí (CP) được trừ?

Công ty phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí thuê kho chứa mặt hàng để lưu giữ mặt hàng hoá của công ty phù phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan lại thì khoản chi phí (CP) thuê kho này được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN nếu phát động và sinh hoạt giải trí thuê kho nhằm mục đích phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của Công ty và chi phí (CP) thuê kho đáp ứng các quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Theo công văn số 7624/CT-TTHT ngày 27/02/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP

Trả tiền thuê ngôi nhà tại và tiền điện, nước đi kèm cho Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thì khoản chi này có được định khoản vào chi phí (CP) được trừ? 

Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ trả tiền thuê ngôi nhà tại và tiền điện, nước đi kèm cho Giám đốc Công ty (đồng thời là chủ sở hữu Công ty) thì khoản chi này ko được định khoản vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

Theo công văn số 47005 /CT-TTHT ngày 18/06/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP

 Tiền lương, tiền công, và các khoản chi theo lương (cả về các khoản bảo đảm) của chủ công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ (ko phân biệt có Hay là ko tham gia điều hành sản xuất, marketing thương mại) ko được định khoản vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

(Theo công văn số 13697 /CT-TTHT ngày 29/03/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP )

Công ty thực hiện nay chi trả lương tháng thứ 13 cho người lao động thì có được định khoản vào chi phí (CP) được trừ?

Công ty thực hiện nay chi trả lương tháng thứ 13 cho người lao động (theo mức Công ty tự quyết định phù phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động), nếu được ghi cụ thể điều khiếu nại được hưởng trọn và mức được hưởng trọn tại một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng cai quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy định tài chính của Công ty, Tổng công ty thì được định khoản vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN.

Theo Công văn số 5275/CT-TTHT ngày 30/1/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP

Trợ cấp tiền ngôi nhà theo HĐLĐ được định khoản chi phí (CP)

Trường hợp tại HĐLĐ quy định mỗi tháng Công ty sẽ trợ cấp tiền ngôi nhà cho người lao động như 1 khoản tiền lương, tiền công và khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được định khoản vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng theo khoản 2.6 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC .

Công văn số 82448/CT-TTHT ngày 26/12/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

Các khoản chi lễ 8/3, 1/6, sinh nhật, sinh con, trung thu, tiền lì xì cho tư vấn viên cấp dưới… đều thuộc group các khoản chi có tính chất phúc lợi

Doanh nghiệp tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN Nhưng các khoản này phải cộng vào các khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động để xác định mức được trừ cụ thể.

Công văn số 5435/TCT-CS ngày 27/11/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về chính sách thuế (tax) TNDN

 

Phí đào tạo nước ngoài ngữ cho tư vấn viên cấp dưới được định khoản

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí (CP) thuê người nước ngoài dạy nước ngoài ngữ cho cán bộ, công tư vấn viên cấp dưới nhằm mục đích phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thì được căn cứ vào hợp đồng dịch vụ và chứng từ thanh toán để tính vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng.

Công văn số 7546/CT-TTHT ngày 10/8/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

 

Chi phí mua sách cho tư vấn viên cấp dưới

Khoản chi mua sách chuyên ngành cho tư vấn viên cấp dưới tham khảo để phục vụ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) nếu đáp ứng các điều khiếu nại nêu trên thì Khoản chi này được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN.

Công văn số 2759/TCT-CS ngày 23/6/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax)

 

Mất tiền đặt cọc do vi phạm hợp đồng được tính vào chi phí (CP)

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê mặt bởi, có đặt cọc một khoản tiền giữ chỗ tuy nhiên về sau ko thực hiện nay hợp đồng nên bị mất cọc thì số tiền cọc bị mất được tính vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng.
Hồ sơ định khoản cần có: hợp đồng thuê mặt bởi (quy định rõ việc mất cọc nếu ko thực hiện nay hợp đồng), chứng từ chi tiền.

Công văn số 3603/CT-TTHT ngày 24/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

Trường hợp Công ty thuê văn phòng tuy nhiên do vì chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn nên ko được trả lại khoản tiền đặt cọc thuê ngôi nhà (tầm chừng 100 triệu đồng) thì các giấy tờ chứng từ như hợp đồng thuê (có quy định việc chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn sẽ ko được trả trả tiền đặt cọc) chứng từ chi… là căn cứ để Công ty tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN

Công văn số 6627/CT-TTHT ngày 13/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về chi phí (CP) được trừ

 

Tặng quà cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng nhân ngày lễ tết

Trường hợp Công ty mua product (rượu, trà, bánh, kẹo) để tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trong các dịp lễ, tết nhằm mục đích tri ân, duy trì, phát triển mối quan lại hệ với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì khoản chi này được xem là liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.
Theo đó, nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt (đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng) thì được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.
Cần lưu ý, Khi biếu tặng product cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, Công ty vẫn phải lập hóa đơn, tính thuế (tax) GTGT như mặt hàng đẩy ra. Nhưng ko phải ghi nhận doanh thu để tính thuế (tax) TNDN.

Công văn số 12129/CT-TTHT ngày 9/12/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

 

Khoản lãi phát sinh do chậm thanh toán

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí (CP) tiền lãi do chậm thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa thì khoản chi tiền lãi này được định khoản vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng.

Công văn số 464/CT-TTHT ngày 16/1/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

 

Tiền ăn trả vào lương, chi phí (CP) mua thêm thức ăn ko được chấp nhận

Trường hợp Công ty đã trả phụ cấp tiền ăn cho tư vấn viên cấp dưới vào lương, đồng thời có mua thêm thức ăn (mì gói, bánh ngọt, nước ngọt…) để dự trữ cho tư vấn viên cấp dưới thì chi phí (CP) mua thêm thức ăn dự trữ này ko được chấp nhận.

Công văn số 6627/CT-TTHT ngày 13/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn
 

 

Hóa đơn mua vào lập ko đúng thời điểm

Trường hợp Công ty có mua nguyên vật liệu tuy nhiên bên buôn bán lập hóa đơn trễ so với quy định (giao mỗi tháng trước tuy nhiên tháng sau mới lập hóa đơn), nếu các điều khiếu nại khác vẫn đáp ứng thì Công ty vẫn được tính vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng, được kê khai khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào.
– Hồ sơ cần có:
+ Hợp đồng tài chính tài chính
+ Biên bạn dạng giao nhận product (tháng giao)
+ Hóa đơn
+ Chứng từ thanh toán đúng quy định.
Đối với bên buôn bán sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về hành động lập hóa đơn ko đúng thời điểm

Công văn số 2731/TCT-CS ngày 20/6/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax)

Được kê khai khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào theo công văn 2104/TCT-KK ngày 06/06/2014

 

Tiền mặt hàng ứng trước ko thu hồi được

Trường hợp Công ty có phát sinh khoản tiền ứng trước ko thu hồi được từ ngôi nhà sản xuất nước ngoài thì đây là khoản chi ko tương ứng với doanh thu tính thuế (tax) nên ko được tính vào chi phí (CP) được trừ

Công văn số 4789/CT-TTHT ngày 26/5/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

 

Thuê cá nhân vận chuyển bởi xe bố gác, xe máy (xe ôm), may gia công

Trường hợp Công ty có thuê các cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển bởi xe máy, may gia công với mức doanh thu bên dưới 100 triệu đồng/năm.
Căn cứ vào hợp đồng, chứng từ chi tiền, chứng từ khấu trừ thuế (tax) Công ty lập bảng kê 01/TNDN để định khoản vào chi phí (CP) phù hợp và phải chăng
Nếu tổng mức chi trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế (tax) TNCN theo tỷ lệ 10%, trừ ngôi trường hợp cá nhân có lập cam kết thu nhập thấp thì miễn khấu trừ.

Công văn số 22684/CT-HTr ngày 22/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.
Công văn số 2022/CT-TTHT ngày 9/3/2015 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

 

Tiền lì xì cho tư vấn viên cấp dưới

Trường hợp Công ty có chi chi lì xì mừng năm mới thì được xem là một trong những khoản chi “phúc lợi” được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN

Công văn số 2489/CT-TTHT ngày 24/3/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

 

Chi phí tàu xe bổ sung người lao động

Trường hợp Chi nhánh có chi bổ sung chi phí (CP) đi lại ngày lễ, tết, thì được xem là một trong những khoản chi “phúc lợi” được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN

Công văn số 2425/CT-TTHT ngày 23/3/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

 

Thanh toán bởi thẻ tín dụng của cá nhân đối với các khoản có hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên

Trường hợp Công ty ủy quyền cho cá nhân là kẻ lao động của Công ty sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để thanh toán tiền product, dịch vụ cho người buôn bán, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua mẫu mã chuyển khoản ngân mặt hàng từ tài khoản của Công ty đã đăng ký với cơ quan lại thuế (tax) vào tài khoản của cá nhân.
Nếu mẫu mã thanh toán này được:
+ Quy định cụ thể tại quy định cai quản lý tài chính của Công ty
+ Hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân
+ Đồng thời các khoản chi nêu trên có hóa đơn mua product, dịch vụ mang tên và mã số thuế (tax) của Công ty; giấy tờ liên quan lại đến việc ủy quyền của Công ty (CTY, DN) cho cá nhân thanh toán với người buôn bán và thanh toán lại với Công ty (CTY, DN);
+ Có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản thẻ tín dụng của cá nhân cho người buôn bán.
+ Có chứng từ chuyển tiền từ tài khoản ngân mặt hàng của Công ty cho cá nhân
=> Thì mẫu mã thanh toán trên được coi là đáp ứng đủ điều khiếu nại chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt, làm căn cứ để kê khai, khấu trừ thuế (tax) giá trị gia tăng đầu vào và được tính, vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN).Công ty có trách nhiệm lập và theo dõi danh sách các tài khoản thẻ tín dụng cá nhân của người lao động được ủy quyền để thanh toán tiền product, dịch vụ theo mẫu mã nói trên và cung cấp cho cơ quan lại có thẩm quyền Khi muốn.

Công văn số 5465/TCT-KK ngày 25/11/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về việc khấu trừ thuế (tax) GTGT đối với khoản chi thanh toán bởi thẻ tín dụng cá nhân

 

Khoản chi phương tiện đi dự đám hiếu tin vui

khoản chi phương tiện đi dự đám hiếu, tin vui của người lao động cũng được chấp nhận là khoản chi phúc lợi và được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

Công văn số 43626/CT-HTr ngày 3/7/2015 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

  
 

Chi phí tiền lương  của những đối tượng phải tham gia BH buộc phải tuy nhiên ko đóng

Theo Công văn này, chi phí (CP) tiền lương chỉ cần có đầy đủ các chứng từ sau là được chấp nhận, chẳng cần thiết phải có chứng từ đóng BHXH:

1. Chứng từ chi lương;
2. Bảng lương;
3. Hợp đồng lao động;
4. Chứng từ nộp thuế (tax) TNCN.

Do vậy, ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) có vi phạm quy định về BHXH (ko đóng BHXH chẳng hạn) thì chi phí (CP) tiền lương vẫn được chấp nhận

Công văn số 3884/TCT-CS ngày 18/11/2013 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về chính sách thuế (tax) TNDN

 

Về chi phí (CP) cải tạo, sửa chữa văn phòng

Trường hợp Công ty (CTY, DN) phát sinh chi phí (CP) cải tạo, sửa chữa văn phòng (văn phòng đi thuê) được quy định rõ trong hợp đồng thuê là bên đi thuê có trách nhiệm cải tạo, sửa chữa trong thời gian thuê thì chi phí (CP) cải tạo, sửa chữa lại văn phòng này được định khoản vào chi phí (CP) hoặc phân bổ dần vào chi phí (CP) tuy nhiên thời gian tối đa ko thật 03 năm.

Công văn số 38267/CT-TTHT ngày 7/6/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về chính sách thuế (tax)

 KẾ TOÁN THIÊN ƯNG XIN CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT
Mời các bạn tham khảo thêm:

Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Tình huống thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Tình #huống # thuế (tax) #thu #nhập #doanh #nghiệp #mới #nhất #năm