Contents

Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn – Có đáp án FULL

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn – Có đáp án FULL
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-08-31 23:39:46 )

9

Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp vòng 2 tại các công ty Sài Gòn

Thời gian : 60 Phút

Download:  ( Full: Bài test tuyển kế toán tài chính + Gợi ý đáp án )

Trích đoạn bài bác test tuyển kế toán tài chính tại các công ty 

1. Bạnn hãy nêu điều khiếu nại thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ ? Thuế GTT đầu vào được khai báo trong thời gian nào? Thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền thuế GTGT? Sẽ ra sao nếu DN nộp chậm tiền thuế?

2. Điều khiếu nại trở thành TSCS thì cần có các điều khiếu nại nào? Theo Thông tư , Quyết định… Nào và chính thức có hiệu lực thực thi hiện hành trong thời gian nào, có mấy phuong pháp tính khâu ngốn..

3. 1 CCDC tối đa được trích trong thời gian bao lăm lâu? Hãy nêu cách tính và số
 phân bổ CCDC, 

4. Trong các chi phí sau, chi phí nào là chi phí thuế ? Chi phí nào là kế toán tài chính ?

A. chi phí tiếp quan lại quý khách khứa hàng

b. chi phat giao thông doanh nghiệp

c. Chi nghỉ ngơi mất CNV

d.chi đám hỉ tư vấn viên cấp dưới

e. chi tiền văn phòng phẩm

f. chi phạt hành chính

g. chi thăm hỏi người quen thuộc của cnv…

Download:  ( Full: Bài test tuyển kế toán tài chính + Gợi ý đáp án )
Xem thêm : Xem Bài Test vòng 1 tuyển kế toán tài chính

Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn – Có đáp án FULL
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn – Có đáp án FULL
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn – Có đáp án FULL
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn – Có đáp án FULL
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn – Có đáp án FULL

Link Download Google Drive File phần mềm
Bài test tuyển kế toán tài chính tổng hợp tại các công ty Sài Gòn – Có đáp án FULL
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Bài #test #tuyển #kế #toán #tổng #hợp #tại #các #công #Sài Gòn #Có #đáp #án #FULL