Contents

Excel tính giá thành

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
Excel tính giá thành
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-08-31 17:25:25 )

399

* Phần mềm excel tính giá thành gồm các sheet:

                                                                        Chấm công

Lương  

Bảng kê sản xuất chung

Số liệu chung

Thẻ tính giá thành

Bảng tổng hợp chi phí sản xuất dỡ dang

File này sử dụng theo dõi chi phí sản xuất dịch vụ, và chọn tiêu thức

phân bổ chi chung theo (VL +nc), phân bổ chi phí cai quản lý theo tổng chi phí sản xuất

Bạnn có thể chỉnh công thức sửa theo tiêu thức phù phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp mình

1. Vào sheet : 1.TH_Z

Nhập (sửa) tên công trình, cột U

Đặt ( sửa) mã công trình, cột T

2. Vào sheet : SOLIEUCHUNG

Nhập số phát sinh tổng chi phí : Chì nhập số liệu các ô có nền màu vàng

– Chi phí vl Trường hợp theo dõi chi tiết thì ko nhập

– Chi phí lương

– Chi phí SXC

– Chi phí cai quản lý

– Chọn mã công trình, sản phẩm

– Xác định tỷ lệ % trả mỹ xong

3. Vào sheet : 1.TH_Z
– nhập số liệu chi phí sản xuất dd đầu kỳ theo các yếu tố chi phí: các cột C, D, E

4. Muốn xem, in chi phí cho công trình vào sheet 1. Thẻ…..

Chọn mã ở B7 xem, in
Download: http://www.mediafiredownload/nboihv194vmtg1x/phan_mem_tinh_gia_thanh.xls (Nguồn Nguyễn Thanh Bình)

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
Excel tính giá thành
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
Excel tính giá thành
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
Excel tính giá thành
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
Excel tính giá thành
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
Excel tính giá thành

Link Download Google Drive File phần mềm
Excel tính giá thành
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Excel #tính #giá #thành