File Excel kế toán tài chính cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
File Excel kế toán tài chính cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-08-31 20:17:19 )

274

File Excel kế toán tài chính  cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho

HƯỚNG DẪN CÁC QUẢN LÝ N-X-T KHO HÀNG CHO KẾ TOÁN KHO BẰNG PHẦN MỀM EXCEL

Bước 1

. Kê khai product tồn kho: Các bạn vào Sheet Sơ đồ chọn Danh mục product và kê khai tồn kho đàu kỳBước 2

. Nhập kho product: Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ mua mặt hàng các bạn hóa vào Bảng kê nhập kho Nhập kho product để nhập mặt hàng (sử dụng hàm Vlookup để lấy mã mặt hàng, tên mặt hàng, ĐVT của product mua về từ Danh mục product sang) Trường hợp product chưa có trong danh mục các bạn phải tiến hành tạo mới product trong Danh mục product trước Khi tiến hành nhập kho.Bước 3

. Xuất kho product: Căn cứ vào hóa đơn chứng từ xuất buôn bán vào các bạn vào Bảng kê xuất kho để xuất mặt hàng. Sử dụng hàm vlookup để lấy mã mặt hàng, tên mặt hàng, ĐVT từ Danh mục product sang.

Lưu ý: Tùy vào phương pháp tính giá xuất kho để xuất giá vốn cho đúng giá trị và thời điểm (Ví dụ: Nếu là phương pháp bình quân cuối kỳ thì bạn ko xuất giá vốn ngay tại thời điểm xuất mặt hàng mà để đến cuối tháng tính giá bình quân và xuất 1 lần cho tất cả các lần xuất mặt hàng)Bước 4

. Tổng hợp nhập xuất mặt hàng cả kỳ: Các bạn vào Sơ đồ chọn bảng Tổng hợp Nhập – xuất – tồn và sử dụng công thức để tiến hành lên sổ NXT. Chúng ta làm lần lượt cho từng mã mặt hàng trong kho:Thứ 1: Tại cột Mã mặt hàng, tên mặt hàng, đơn vị tính, tài khoản. Các bạn sử dụng hàm Vlookup để lấy các thông tin từ Danh mục product sang.Thứ 2: phần tồn đầu kỳ các bạn có 2 cách lấy số liệuCách 1. Tại ô tồn đầu (cả phần số lượng và phần thành tiền)Bạnn đánh dấu”=” và chuyển sang Danh mụchành hóa, chọn ô giá trị tương ứng và nhấn Enter trên keyboard.Cách 2: Sử dụng hàm Vlookup như thông thường.Thứ 3: Tổng hợp nhập kho trong kỳ: Sử dụng hàm sumif để tổng hợp giá trị trên cột nhập trong kỳ Thứ 4: Tổng hợp xuất kho trong kỳ: Sử dụng hàm sumif để tổng hợp giá trị trên cột xuất trong kỳ 

Bước 5: Căn cứ vào giá xuất kho của từng mặt mặt hàng trên Tổng hợp N-X-T để điền giá vốn cho tất cả các lần xuất kho trong kỳ (nếu xuất kho theo PP bình quân cuối kỳ)Chúc các bạn làm kho thật tốt!

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
File Excel kế toán tài chính cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
File Excel kế toán tài chính cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
File Excel kế toán tài chính cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
File Excel kế toán tài chính cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
File Excel kế toán tài chính cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho

Link Download Google Drive File phần mềm
File Excel kế toán tài chính cai quản lý NXT kho mặt hàng cho kế toán tài chính kho
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#File #Excel #kế #toán #cai quản #lý #NXT #kho #mặt hàng #cho #kế #toán #kho