Contents

File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-09-01 03:37:38 )

203

Tải File
Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133 – Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tài chính tổng hợp dùng để ghi chép các
kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản
ánh theo quan lại hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán tài chính) để phục vụ việc ghi Sổ
Cái.

Đây là một trong những trong bộ sưu tập sổ được sử dụng thường xuyên và phố
biến, do phản ánh các kỹ năng phát sinh liên tục, hằng ngày. 

Trong bài bác luận này, Excelketoan.com xin chia sẻ với các bạn Mẫu
Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133 trên Excel.,

Hình ảnh File excel Mẫu sổ nhật ký chung theo Thông tư 133

Lưu ý: Đối với ngôi trường hợp
thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận
đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.  

Các bạn tải mẫu về:

→ Bản word S03a- DNN

→ Bản Excel S03a-DNN

Kết cấu mẫu sổ nhật ký chung

Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu ban
hành trong chế độ này:

◘ Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

◘ Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán tài chính
dùng làm căn cứ ghi sổ.

◘ Cột D: Ghi tóm tắt nội dung kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát
sinh của chứng từ kế toán tài chính.

◘ Cột E: Đánh dấu các kỹ năng ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi
vào Sổ Cái.

◘ Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung

◘ Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản
kế toán tài chính các kỹ năng phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi
Có được ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

◘ Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ.

◘ Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang
sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Các bạn đang xem bài bác luận: Tải File Excel Mẫu Sổ Nhật
Ký Chung Theo Thông Tư 133

Các từ
khóa liên quan lại: Mẫu Sổ nhật
ký chung theo Thông tư 133, tải mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông tư 133, mẫu Sổ
nhật ký chung theo Thông tư 133 bởi excel, tải mẫu Sổ nhật ký chung theo Thông
tư 133 bởi excel, tệp tin Excel mẫu sổ nhật ký chung theo thông tư 133, tải mẫu tệp tin
excel sổ nhật ký chung theo thông tư 133, tải sổ nhật ký chung theo Thông tư
133.

Có thế bạn quan lại tâm:

Phương
pháp ghi sổ

Về nguyên lý tất cả các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh
đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong ngôi trường hợp một hoặc một số
đối tượng kế toán tài chính có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt lượng
ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các
kỹ năng phát sinh liên quan lại đến các đối tượng kế toán tài chính đó.

Các bạn chat với tư vấn viên (giờ hành chính) để nhận link tải miễn phí nha ^_^

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm
File Excel Mẫu Sổ Nhật Ký Chung Theo Thông Tư 133
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#File #Excel #Mẫu #Sổ #Nhật #Ký #Chung #Theo #Thông #Tư