File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-08-31 21:21:23 )

46

File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại 

Hôm nay, ad xin chia sẻ phần mềm excel cai quản lý product, theo dõi xuất nhập tồn giúp các công ty doanh nghiệp, các hộ marketing thương mại, marketing thương mại nhỏ lẻ, các shop buôn bán sản phẩm online cai quản lý product, theo dõi xuất nhập tồn xác định hiệu quả marketing thương mại một cách đơn giản nhất, tiện lợi nhất, cực tốt nhất…

Phần mềm cho phép doanh nghiệp cai quản lý theo dõi product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại giúp giám đốc và kế toán tài chính dễ dàng cai quản trị, theo dõi tình hình product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại buôn bán sản phẩm theo từng Chi nhánh, Phòng marketing thương mại, Nhân viên marketing thương mại hoặc xem các báo cho biết giải trình buôn bán sản phẩm.

File excel có các tính năng sau:

 Quản lý và theo dõi xuất nhập tồn product, thành phẩm, vật tư, công cụ dụng cụ theo phương pháp bình quân
Quản lý và theo dõi  công nợ phải thu phải trả tồng hợp và chi tiết
Quản lý và theo dõi  chi phí sản xuất cho từng công việc
Quản lý và theo dõi  doanh số buôn bán sản phẩm theo tư vấn viên cấp dưới quan lại lý đại lý, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
Quản lý và theo dõi  tình hình buôn bán sản phẩm, lãi gộp theo từng mặt mặt hàng, từng hóa đơn

Hình ảnh: File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại.

Hướng dẩn sử dụng:

I. Khai báo thông tin và số dư:

1. Khai báo thông tin doanh nghiệp : sheet TTDN.

2. Khai báo danh mục quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ngôi nhà sản xuất, đối tượng sử dụng nội bộ ( xuất dùng ) : DMKH.

3 . Khai báo mã , tên mặt hàng hoá , vật liệu….: TH_NXT

II. Nhập phát sinh:

 1.Phát sinh nhập ở sheet PHATSINH theo hướing dẫn trong sheet

 2.Khi có quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mới, người buôn bán mới, thêm bô phân sản xuất thì vào DMKH để thêm

 3. Các Ô : H, I, K, O chỉ chọn. 

   Khi xuất mặt hàng hoá vật tư, chỉ quan lại tâm TK ghi Có, ( cột I ), cột H ko cần thiết.

   Khi nhập mặt hàng hoá vật tư, chỉ quan lại tâm TK ghi Có, ( cột I ), cột H ko cần thiết

 4 . Khi có nhập thêm một mặt mặt hàng mới: vào TH_NXT để thêm mã, tên, thuộc TKL nào ( 152, 153, 155, 156, …)

 5. Khi cần xem, in phiếu nhập : vào sheet INNHAP

 6. Khi cần xem, in phiếu xuất : vào sheet INXUAT

     – Trong sheet này có 2 trang : in theo giá buôn bán , và in theo giá vốn

 7. Xem in TH_ NXT : vào xem TH NXT, trang này cũng được thường xuyên xem để phát hiện nay sai sót : vế giá, về số lượng ( xem tồn kho bị âm ko?)

từ đó

 8. Xem in tình hình số lương NXT của 1 mặt mặt hàng : vào sheet Thekho

    – Chọn mã mặt hàng hoá ở E3

 9 Các sheet khác :

   – TH nợ phải thu 

   – TH nợ phải trả

   – Chi tiết nợ phải thu

   – Chi tiết nợ phải trả

   – Tổng hợp chi phí cho từng bộ phận: phục vụ báo cho biết giải trình tổng hợp nvl, hh xuất dùng sản xuất

   – Chi tiết chi phí cho từng bộ phận

Các bạn tải tệp tin tại đây nhé:

 

Download: File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại 

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại

Link Download Google Drive File phần mềm
File excel cai quản lý product, vật tư, công nợ, doanh số theo tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#File #excel #cai quản #lý #mặt hàng #hóa #vật #tư #công #nợ #doanh #số #theo #nhân #viên #kinh #doanh