Contents

Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-08-31 18:49:47 )

326

Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel   Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng Hàm SUBTOTAL trong quá trình thống kê kế toán tài chính trên EXCEL
Đối số đầu tiên của của hàm SUBTOTAL xác định hàm thực sự nào sẽ được sử dụng Khi tính toán trong danh sách bên dưới. Ví dụ nếu đối số là một trong những trong thì hàm SUBTOTAL phát động và sinh hoạt giải trí giống tuy nhiên hàm AVERAGE, nếu đối số thứ nhất là 9 thì hàm hàm SUBTOTAL phát động và sinh hoạt giải trí giống tuy nhiên hàm SUM.
Subtotal là hàm tính toán cho một group con trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính mà bạn chọn lựa trong đối số thứ nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,…)
·             Function_num là các con số từ 1 đến 11 (hoặc có thêm 101 đến 111 trong phiên bạn dạng Excel 2003, 2007) qui định hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong subtotal
·             Ref1, ref2,… là các vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện nay phép tính trên đó.
Ghi chú:
·             Nếu có hàm subtotal khác lồng đặt tại các đối số ref1, ref2,… thì các hàm lồng này sẽ bị bỏ qua ko được tính nhằm mục đích tránh ngôi trường hợp tính toán 2 lần.
·             Đối số function_num nếu từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán cả về các giá trị ẩn trong tập số liệu (mặt hàng ẩn). Đối số function_num nếu từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho các giá trị ko ẩn trong tập số liệu (bỏ qua các giá trị ẩn).
·             Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua ko tính toán tất cả các mặt hàng bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter) ko phụ thuộc vào đối số function_num được dùng.
·             Hàm SUBTOTAL được thiết kế để tính toán cho các cột số liệu theo chiều dọc, nó ko được thiết kế để tính theo chiều ngang.
·             Hàm này chỉ tính toán cho dữ liệu 2-D do vậy nếu dữ liệu tham chiếu dạng 3-D (Ví dụ về tham chiếu 3-D: =SUM(Sheet2:Sheet13!B5) thì hàm SUBTOTAL báo lỗi #VALUE!. (Các loại tham chiếu xem bài bác sẽ đăng tiếp sauHướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel   

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel

Link Download Google Drive File phần mềm
Hướng dẫn kế toán tài chính sử dụng hàm Subtotal trong kế toán tài chính Excel
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hướng #dẫn #kế #toán #sử #dụng #hàm #Subtotal #trong #kế #toán #Excel