Contents

Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-09-01 04:07:06 )

27

Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất – Bạnn đang cần tìm một biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ??? Trong bài bác luận này, mình sẽ chia sẻ mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất để các bạn kế toán tài chính có thể xác định được số lượng, giá trị tài sản cố định hiện nay có, thừa thiếu so với sổ kế toán tài chính để lập báo cho biết giải trình kiểm kê tài sản, cai quản lý tài sản cố định,… dễ dàng rộng.

Hướng dẫn ghi mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất:

–  Góc trên bên trái của Biên bạn dạng Kiểm kê TSCĐ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Việc kiểm kê tài sản cố định được thực hiện nay theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của đơn vị. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó kế toán tài chính theo dõi tài sản cố định là thành viên.

 –  Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ phải ghi rõ thời điểm kiểm kê: (… giờ … ngày … tháng … năm …).

 –  Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê theo từng đối tượng ghi tài sản cố định.

 –  Dòng “Theo sổ kế toán tài chính” căn cứ vào sổ kế toán tài chính TSCĐ phải ghi cả 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 1,2,3.

 –  Dòng “Theo kiểm kê” căn cứ vào hiệu quả kiểm kê thực tế để ghi theo từng đối tượng TSCĐ, phải ghi cả 3 chỉ tiêu: số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 4,5,6.

 –  Dòng “Chênh lệch” ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu theo 3 chỉ tiêu: Số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại vào cột 7,8,9.

 –  Trên Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu TSCĐ, có ý con kiến đánh giá và đề nghị của Ban kiểm kê. Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ phải có chữ ký (ghi rõ bọn họ tên) của Trưởng ban kiểm kê, chữ ký soát xét của kế toán tài chính trưởng và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Mọi khoản chênh lệch về TSCĐ của đơn vị đều phải báo cho biết giải trình giám đốc doanh nghiệp xem xét.

Từ khóa liên quan lại: Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel, báo cho biết giải trình kiểm kê tài sản, biên bạn dạng kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200, mẫu biên bạn dạng kiểm kê công cụ dụng cụ, phiếu kiểm kê tài sản, biên bạn dạng kiểm kê tài sản theo quyết định 19

Các bạn đang xem bài bác luận: Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất

Có thể bạn quan lại tâm: 

Kế toán TSCĐ làm những gì???

1. Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp lúc số lượng, giá trị TSCĐ hữu hình hiện nay có, tình hình tăng giảm và thực trạng TSCĐ hữu hình trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ hữu hình, tạo điều khiếu nại cung cấp thông tin để đánh giá, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo đảm an toàn, bảo chăm sóc TSCĐ hữu hình và plan đầu tư đổi mới TSCĐ hữu hình trong từng đơn vị.

2. Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu ngốn TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất marketing thương mại theo mức độ ngốn mòn của tài sản và chế độ quy định. Tham gia lập plan sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và hiệu quả của công việc sửa chữa.

3. Tính toán phản ánh kịp lúc, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình cũng như tình hình cai quản lý, nhượng buôn bán TSCĐ hữu hình

4. Hướng dẫn, đánh giá các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện nay đầy đủ chế độ ghi chép ban sơ về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán tài chính cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.

***Link download: các bạn tải Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất tại đây nhé

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ theo thông tư 200 trên excel mới nhất
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #biên #bạn dạng #kiểm #kê #TSCĐ #theo #thông #tư #trên #excel #mới #nhất