Contents

Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-09-01 02:38:15 )

5

Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product – Bạnn đang tìm mẫu số 05-vt – biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm mặt hàng hoá?? Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn tệp tin excel mẫu biên bạn dạng kiểm kê giúp các bạn lập được mẫu biên bạn dạng kiểm kê mẫu mã mới nhất, lập mẫu 05 vt – theo thông tư 200,…

1. Mục đích: 

Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá nhằm mục đích xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn, xử lý vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá thừa, thiếu và ghi sổ kế toán tài chính.Các bạn đang xem bài bác luận: Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product
2. Hướng dẫn cách ghi:

–  Góc trên bên trái của Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện nay kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.

 –  Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bạn dạng riêng.

   +  Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, thương hiệu, quy định, đơn vị tính của từng loại vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá được kiêm kê tại kho.

   +  Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).

   +  Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá theo sổ kế toán tài chính.

   +  Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá theo hiệu quả kiểm kê. Nếu thừa so với sổ kế toán tài chính (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.

 –  Số lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:

   +  Tốt 100% ghi vào cột 10.

   +  Kém phẩm chất ghi vào cột 11.

   +  Mất phẩm chất ghi vào cột 12.

 –  Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc doanh nghiệp ghi rõ ý con kiến giải quyết số chênh lệch này.

 –   Biên bạn dạng được lập thành 2 bạn dạng:

   +  1 bạn dạng phòng kế toán tài chính lưu.

   +  1 bạn dạng thủ kho lưu.

 –  Sau Khi lập xong biên bạn dạng, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán tài chính trưởng cùng ký vào biên bạn dạng (ghi rõ bọn họ tên).

Từ khóa liên quan lại: Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product, mẫu số 05-vt – biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ sản phẩm mặt hàng hoá, mẫu biên bạn dạng kiểm kê mẫu mã mới nhất, mẫu 05 vt – theo thông tư 200, mẫu biên bạn dạng kiểm kê tài sản

Có thể bạn quan lại tâm:

HỘI ĐỒNG THANH LÝ HÀNG HÓACÔNG TY CỔ PHẦN …………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC NHẬN HIỆN TRẠNG HÀNG HÓA CẦN THANH LÝ

Hôm nay, vào hồi…. ngày… tháng… năm…,

Tại ngôi nhà chứa công ty…………………..

Hội đồng thanh lý product gồm:

Ông ( bà): ……………………………………….. – Trưởng hội đồng thanh lý

Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý

Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý

Ông ( bà): ……………………………………….. – Thành viên hội đồng thanh lý

Tiến hành kiểm kê và xác nhận thực trạng product cần thanh lý như sau:

STT
TÊN HÀNG HÓA
SỐ LƯỢNG

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA THỰC TẾ

1

2

3

4

5

6

7

Hội đồng thanh lý kết thúc việc kiểm kê product tồn kho vào lúc…. cùng ngày. Biên bạn dạng xác nhận mặt hàng tồn kho đã được các thành viên hội đồng thanh lý cùng thống nhất và ký tên xác nhận.

Chúng tôi xin cam đoan về những nội dung nêu trên đây là đúng sự thật.

(Các thành viên ký và ghi rõ bọn họ tên)

Link download: Các bạn tải Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product miễn phí tại đây nhé!

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product

Link Download Google Drive File phần mềm
Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư công cụ dụng cụ sản phẩm product
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #biên #bạn dạng #kiểm #kê #vật #tư #công #cụ #dụng #cụ #sản #phẩm #mặt hàng #hóa