Contents

Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-08-31 22:53:10 )

170

Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất 
Bài viết là tổng hợp rất nhiều biểu mẫu theo quy định mới nhất mà kế toán tài chính cần có theo thông tư  200/2014/TT-BTC. Kế toán  chỉ cần download về và giải nén ra là có toàn bộ bộ sưu tập biểu cần thiết cho công việc dùng để ghi chép vào khối mạng lưới server và lưu giữ toàn bộ các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đã phát sinh theo nội dung tài chính tài chính và theo trình tự thời gian có liên quan lại đến doanh nghiệp.

NHẬT KÝ- SỔ CÁI (Mẫu số S01-DN)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ (Mẫu số S02a-DN)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính)

SỔ ĐĂNG KÍ CHỨNG TỪ GHI SỔ (Mẫu số S02b-DN)

(Ban hành theo Thông tư
số 200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI (Mẫu số S02c2-DN)

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày
22/12/2014 của Bộ Tài chính)Một số thương hiệu tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất 

DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN 

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

01 Nhật ký – Sổ Cái 

02 Chứng từ ghi sổ

03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

04 Sổ Cái (dùng cho mẫu mã Chứng từ ghi sổ)

05 Sổ Nhật ký chung 

06 Sổ Nhật ký thu tiền

07 Sổ Nhật ký chi tiền

08 Sổ Nhật ký mua mặt hàng 

09 Sổ Nhật ký buôn bán sản phẩm

10 Sổ Cái (dùng cho mẫu mã Nhật ký chung)

11 Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê

Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10

         – Bảng kê từ số 1 đến số 11

12 Số Cái (dùng cho mẫu mã Nhật ký-Chứng từ)

13 Bảng cân đối số phát sinh

14 Sổ quỹ tiền mặt 

15 Sổ kế toán tài chính chi tiết quỹ tiền mặt

16 Sổ tiền gửi ngân mặt hàng

17 Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, product 

18     Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, product 

19 Thẻ kho (Sổ kho)

20 Sổ tài sản cố định 

21 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại điểm sử dụng 

22 Thẻ Tài sản cố định

23 Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) 

24 Sổ chi tiết thanh toán với người sử dụng (người buôn bán) bởi nước ngoài tệ

25 Sổ theo dõi thanh toán bởi nước ngoài tệ

26 Sổ chi tiết tiền vay 

27 Sổ chi tiết buôn bán sản phẩm 

28 Sổ chi phí sản xuất, marketing thương mại 

29 Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 

30 Sổ chi tiết  các tài khoản 

31 Sổ kế toán tài chính chi tiết theo dõi các khoản vốn vào công ty liên doanh

32 Sổ kế toán tài chính chi tiết theo dõi các khoản vốn vào công ty liên kết

33 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh lúc mua khoản vốn vào công ty liên doanh

34 Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh lúc mua khoản vốn vào công ty liên kết

35 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

36 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

37 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

38 Sổ theo dõi chi tiết mối cung cấp ngân sách marketing thương mại

39 Sổ chi phí đầu tư xây dựng

40 Sổ theo dõi thuế GTGT

41 Sổ chi tiết thuế GTGT được trả trả 

42 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm 

Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu cai quản lý của doanh nghiệpTrong tệp tin gồm:PHẦN A. DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN (GỒM HƠN 40 BIỂU MẪU)
PHẦN B. CÁC HÌNH THỨC SỔ KẾ TOÁN

PHẦN C   GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN

Xem chi tiết và tải tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính mới nhất tại đây nhé:Download : Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất Nguồn: sưu tầm từ mạng internet

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm
Tổng hợp các biểu mẫu kế toán tài chính theo thông tư 200 mới nhất
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Tổng #hợp #các #biểu #mẫu #kế #toán #theo #thông #tư #mới #nhất