Contents

Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế

Chia sẻ chỉ dẫn cách download File Excel Biểu mẩu
Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế
cập nhật phiên bạn dạng mới nhất miễn phí miễn phí cho dân văn phòng kế toán tài chính hành chính sự nhiệp thuế …( Update lần cuối : 2021-08-31 18:58:11 )

81

Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế – Bạnn đang tìm giấy tờ mẫu giải trình quyết toán thuế??? Trong bài bác luận này, mình sẽ chia sẻ với các bạn tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế. File này cung cấp các biểu mẫu để bạn giải trình số liệu với cơ quan lại thuế theo công văn số: 768/TCT-TNCN – V/v Triển khai thực hiện nay Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan lại BHXH và cơ quan lại thuế.

Hồ sơ giải trình quyết toán thuế gồm:

Đối chiếu tình trạng nộp thuế đến thời điểm lúc này
Chi tiết doanh thu buôn bán sản phẩm
Chi tiết mua mặt hàng
Hồ sơ đánh giá đối chiếu tiền lương và bảo đảm xã hội
Hồ sơ khấu ngốn TSCĐ
Hồ sơ chi phí phân bổ trong kỳ
Hồ sơ chi phí theo khoản mục phí của 641/642

Các bạn đang xem bài bác luận: “Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế”

Các bạn lưu ý về giấy tờ đánh giá đối chiếu tiền lương và BHXH. Đây là giấy tờ mới mà cơ quan lại thuế sẽ yêu cầu cung cấp. Nguyên do bắt mối cung cấp từ Công văn Số 768/TCT-TNCN V/v Triển khai thực hiện nay Quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan lại BHXH và cơ quan lại thuế được phát hành.

Theo đó:

– Sau Khi thuế lên plan thanh tra sẽ cung cấp danh sách công ty cho BHXH: “Căn cứ plan thanh tra, đánh giá trong năm đã được duyệt trong vòng 10 ngày cung cấp danh sách tổ chức trả thu nhập phải thanh tra, đánh giá cho cơ quan lại BHXH nước ta”.

– Và Khi cơ quan lại thuế tiến hành thanh tra doanh nghiệp, bọn họ cũng sẽ tiến hành thanh tra cả mảng BHXH sau đó báo lại cho cơ quan lại BHXH: “Đưa nội dung trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập là một trong những chỉ tiêu trong nội dung đánh giá, thanh tra thuế. Cung cấp cho cơ quan lại BHXH nước ta tình hình trích, nộp BHXH của tổ chức trả thu nhập sau những Khi có cuối cùng thanh tra, đánh giá thuế do Tổng cục Thuế thực hiện nay”.

Từ khóa liên quan lại: Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế, tệp tin excel giải trình số liệu cho công tác quyết toán thuế, mẫu giải trình quyết toán thuê, quyết toán thuế tncn, mẫu công văn giải trình với cơ quan lại thuế

Có thể bạn quan lại tâm:
Khi quyết toán thuế cần chuẩn bị 10 bước sau: 

1. Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán tài chính;
2. Kiểm tra việc định khoản, hạch toán các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh;
3. Kiểm tra việc lập và kê khai báo cho biết giải trình thuế VAT mỗi tháng;
4. Kiểm tra lập báo cho biết giải trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
5. Kiểm tra giấy tờ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
6. Kiểm tra việc lập báo cho biết giải trình tài chính theo quy định;
7. Điều chinh các sai sót, chưa phù phù hợp với quy định của pháp luật;
8. Thiết lập lại số sách kế toán tài chính, báo cho biết giải trình thuế theo đúng quy định của các luật thuế;
9. Thực hiện nay điều chỉnh các báo cho biết giải trình thuế những Khi có sai lệch;
10. Làm việc và giải trình với cơ quan lại thuế.***Link download: Các bạn tải Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế miễn phí tại đây nhé!

FULL Hướng dẫn chi tiết về File Excel
Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế
FREE

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về
Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế
IPAD ra làm sao. giúp các bạn làm rõ ràng rộng trên điện thoại Samsung Iphone Android IOS mà chẳng cần JB Root full quyền

Share Video Youtube Clip HD
Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế
Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về
Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế
mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File phần mềm
Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế

Link Download Google Drive File phần mềm
Tổng hợp giấy tờ tệp tin excel mẫu giải trình quyết toán thuế
, mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Tổng #hợp #hồ nước #sơ #tệp tin #excel #mẫu #giải #trình #quyết #toán #thuế