Contents

Cách định khoản doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 14:08:29 )

63

Theo chuẩn mực kế toán tài chính số 17 – Doanh thu và thu nhập khác thì Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích tài chính tài chính Công ty (CTY, DN) thu được trong kỳ kế toán tài chính, phát sinh từ các phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thông thường của Công ty (CTY, DN), góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu

I. Nguyên tắc kế toán tài chính doanh thu
1. Doanh thu là lợi ích tài chính tài chính thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của Công ty (CTY, DN) trừ phần vốn góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, Khi chắc chắn thu được lợi ích tài chính tài chính, được xác định theo giá trị phù hợp và phải chăng của các khoản được quyền nhận, ko phân biệt đã thu tiền hoặc sẽ thu được tiền.
2. Doanh thu và chi phí (CP) tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên lý phù hợp. Tuy nhiên trong một số ngôi trường hợp, nguyên lý phù hợp có thể xung đột với nguyên lý thận trọng trong kế toán tài chính, thì kế toán tài chính phải căn cứ vào truyền thống giao dịch để phản ánh một cách trung thực, phù hợp và phải chăng.
– Một hợp đồng tài chính tài chính có thể có nhiều giao dịch. Kế toán phải nhận mặt các giao dịch để áp dụng các điều khiếu nại ghi nhận doanh thu phù hợp.
– Doanh thu phải được ghi nhận phù phù hợp với truyền thống rộng là mẫu mã hoặc tên gọi của giao dịch và phải được phân bổ theo trách nhiệm và trách nhiệm cung ứng product, dịch vụ.
+ Ví dụ: Khách mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại lúc mua sản phẩm product của đơn vị (như mua 2 sản phẩm được tặng thêm một sản phẩm) thì truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán, sản phẩm tặng miễn phí cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng về mẫu mã được gọi là khuyến mại tuy nhiên về truyền thống là buôn bán vì quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng sẽ ko được hưởng trọn nếu ko mua sản phẩm. Trường hợp này giá trị sản phẩm tặng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng được phản ánh vào giá vốn và doanh thu tương ứng với giá trị phù hợp và phải chăng của sản phẩm đó phải được ghi nhận.
– Đối với các giao dịch làm phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm của người buôn bán ở thời điểm lúc này và trong tương lai, doanh thu phải được phân bổ theo giá trị phù hợp và phải chăng của từng trách nhiệm và trách nhiệm và được ghi nhận Khi trách nhiệm và trách nhiệm đã được thực hiện nay.
3. Doanh thu, lãi hoặc lỗ chỉ được coi là chưa thực hiện nay nếu Công ty (CTY, DN) còn có trách nhiệm thực hiện nay các trách nhiệm và trách nhiệm trong tương lai (trừ trách nhiệm và trách nhiệm BH thông thường) và chưa chắc chắn thu được lợi ích tài chính tài chính; Việc phân loại các khoản lãi, lỗ là thực hiện nay hoặc chưa thực hiện nay ko phụ thuộc vào việc đã phát sinh dòng tiền hoặc chưa.
Các khoản lãi, lỗ phát sinh do đánh giá lại tài sản, nợ phải trả ko được coi là chưa thực hiện nay do tại thời điểm đánh giá lại, đơn vị đã có quyền đối với tài sản và đã có trách nhiệm và trách nhiệm nợ lúc này đối với các số tiền nợ phải trả, ví dụ: Các khoản lãi, lỗ phát sinh do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác, đánh giá lại các tài sản tài chính theo giá trị phù hợp và phải chăng đều được coi là đã thực hiện nay.
4. Doanh thu ko bao héc tàm tất cả các khoản thu hộ bên thứ bố, ví dụ;
– Các loại thuế (tax) gián thu ( thuế (tax) GTGT, thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường) phải nộp;
– Số tiền người buôn bán sản phẩm đại lý thu hộ bên chủ mặt hàng do buôn bán sản phẩm đại lý;
– Các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá buôn bán đơn vị ko được hưởng trọn;
– Các ngôi trường hợp khác.
Trường hợp các khoản thuế (tax) gián thu phải nộp mà ko tách riêng ngay được tại thời điểm phát sinh giao dịch thì để thuận lợi cho công tác kế toán tài chính, có thể ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán tài chính cả về số thuế (tax) gián thu tuy nhiên định kỳ kế toán tài chính phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế (tax) gián thu phải nộp. Tuy nhiên, Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán tài chính cần phải xác định và loại trừ toàn bộ số thuế (tax) gián thu phải nộp ra ngoài các chỉ tiêu phản ánh doanh thu gộp.
5. Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán tài chính và doanh thu tính thuế (tax) có thể khác nhau tùy vào từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế (tax) chỉ được sử dụng để xác định số thuế (tax) phải nộp theo quy định của pháp luật; Doanh thu ghi nhận trên sổ kế toán tài chính để lập Báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên lý kế toán tài chính và tùy theo từng ngôi trường hợp ko nhất thiết phải ngay số đã ghi trên hóa đơn buôn bán sản phẩm.
6. Doanh thu được ghi nhận chỉ bao héc tàm tất cả doanh thu của kỳ báo cho biết giải trình. Các tài khoản phản ánh doanh thu ko hề số dư, cuối kỳ kế toán tài chính phải kết chuyển doanh thu để xác định hiệu quả marketing thương mại.

(Theo điều 56 của thông tư 133/2022/TT-BTC)

II. Tài khoản 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

1. Nguyên tắc định khoản TK 511
1.1. Tài khoản 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ dùng để phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ của Công ty (CTY, DN) trong một kỳ kế toán tài chính của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại từ các giao dịch và các kỹ năng sau:

a) Bán product: Bán sản phẩm do Công ty (CTY, DN) sản xuất ra, buôn bán sản phẩm hóa mua vào và buôn bán BDS đầu tư;
b) Cung cấp dịch vụ: Thực hiện nay công việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một kỳ, hoặc nhiều kỳ kế toán tài chính, như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ theo phương thức cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí, doanh thu hợp đồng xây dựng….
c) Doanh thu khác.

1.2. Điều khiếu nại ghi nhận doanh thu
a) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm Khi đồng thời thỏa mãn các điều khiếu nại sau:

– Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn sát với quyền sở hữu sản phẩm, product cho người sử dụng;
 – Doanh nghiệp ko hề nắm giữ quyền cai quản lý product như người sở hữu hoặc quyền đánh giá product;
– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người sử dụng được quyền trả lại sản phẩm, product, đã mua theo những điều khiếu nại cụ thể, Công ty (CTY, DN) chỉ được ghi nhận doanh thu Khi những điều khiếu nại cụ thể đó ko hề tồn tại và người sử dụng ko được quyền trả lại sản phẩm, product (trừ ngôi trường hợp quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có quyền trả lại product bên dưới mẫu mã đổi lại để lấy product, dịch vụ khác);

– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích tài chính tài chính từ giao dịch buôn bán sản phẩm;
– Xác định được các chi phí (CP) liên quan lại đến giao dịch buôn bán sản phẩm.

b) Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ Khi đồng thời thỏa mãn các điều khiếu nại sau:

– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người sử dụng được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều khiếu nại cụ thể, Công ty (CTY, DN) chỉ được ghi nhận doanh thu Khi những điều khiếu nại cụ thể đó ko hề tồn tại và người sử dụng ko được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;
– Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích tài chính tài chính từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
– Xác định được phần công việc đã trả mỹ xong vào thời điểm báo cho biết giải trình;
– Xác định được chi phí (CP) phát sinh cho giao dịch và chi phí (CP) để trả mỹ xong giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

1.3. Trường hợp hợp đồng tài chính tài chính có nhiều giao dịch, Công ty (CTY, DN) phải nhận mặt các giao dịch để ghi nhận doanh thu, ví dụ:

– Trường hợp hợp đồng tài chính tài chính quy định việc buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ sau buôn bán sản phẩm (ngoài điều khoản BH thông thường), Công ty (CTY, DN) phải ghi nhận riêng doanh thu buôn bán sản phẩm và doanh thu cung cấp dịch vụ;
– Trường hợp hợp đồng quy định bên buôn bán sản phẩm chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, product cho người sử dụng thì doanh thu chỉ được ghi nhận sau Khi việc lắp đặt được thực hiện nay xong;
– Trường hợp Công ty (CTY, DN) có trách nhiệm và trách nhiệm phải cung cấp cho người sử dụng product, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá, kế toán tài chính chỉ ghi nhận doanh thu đối với product, dịch vụ phải cung cấp miễn phí đó cho đến sau Khi thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm với người sử dụng.

1.4. Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ thuần mà Công ty (CTY, DN) thực hiện nay được trong kỳ kế toán tài chính có thể thấp rộng doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban sơ do các nguyên nhân: Doanh nghiệp chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng đã đẩy ra cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc mặt hàng đã buôn bán bị trả lại (do ko an toàn điều khiếu nại về quy định, phẩm chất ghi trong hợp đồng tài chính tài chính);
Trường hợp sản phẩm, product, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán, hoặc mặt hàng buôn bán bị trả lại được ghi giảm doanh thu theo nguyên lý:
– Nếu sản phẩm, product, dịch vụ đã tiêu thụ từ các kỳ trước, đến kỳ sau phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại tuy nhiên phát sinh trước thời điểm phát hành báo cho biết giải trình tài chính, kế toán tài chính phải coi đây là một trong những sự khiếu nại phát sinh sau ngày lập BCTC và ghi giảm doanh thu trên BCTC của kỳ lập báo cho biết giải trình.
– Trường hợp sản phẩm, product, dịch vụ phải giảm giá, phải chiết khấu thương mại, bị trả lại sau thời điểm phát hành Báo cáo tài chính thì Công ty (CTY, DN) ghi giảm doanh thu của kỳ phát sinh.
1.5. Doanh thu trong một số ngôi trường hợp được xác định như sau:
1.5.1. Doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế (tax) gián thu phải nộp, như thuế (tax) GTGT (bao gồm ngôi trường hợp nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp trực tiếp), thuế (tax) TTĐB, thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.
Trường hợp ko tách ngay được số thuế (tax) gián thu phải nộp tại thời điểm ghi nhận doanh thu, kế toán tài chính được ghi nhận doanh thu cả về số thuế (tax) phải nộp và định kỳ phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế (tax) gián thu phải nộp. Khi lập báo cho biết giải trình hiệu quả marketing thương mại, chỉ tiêu “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” và chỉ tiêu “Các khoản giảm trừ doanh thu” đều ko bao héc tàm tất cả số thuế (tax) gián thu phải nộp trong kỳ do về truyền thống các khoản thuế (tax) gián thu ko được coi là một trong những bộ phận của doanh thu.
1.5.2. Trường hợp trong kỳ Công ty (CTY, DN) đã viết hóa đơn buôn bán sản phẩm và đã thu tiền buôn bán sản phẩm tuy nhiên đến cuối kỳ vẫn chưa giao mặt hàng cho người sử dụng mặt hàng, thì trị giá số mặt hàng này ko được coi là đã buôn bán trong kỳ và ko được ghi vào tài khoản 511 “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” mà chỉ định khoản vào bên Có tài khoản 131 “Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng” về khoản tiền đã thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng. Khi thực giao mặt hàng cho người sử dụng sẽ định khoản vào tài khoản 511 “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ” về trị giá mặt hàng đã giao, đã thu trước tiền buôn bán sản phẩm, phù phù hợp với các điều khiếu nại ghi nhận doanh thu.
1.5.3. Trường hợp xuất product để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả mặt hàng khuyến mại, giá trị mặt hàng khuyến mại được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán (ngôi trường hợp này truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán).
1.5.4. Trường hợp Công ty (CTY, DN) có doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ bởi nước ngoài tệ mà phát sinh giao dịch nhận tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thì doanh thu tương ứng với số tiền nhận ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận ứng trước, phần doanh thu tương ứng với số tiền còn lại được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận doanh thu.
1.5.5. Doanh thu buôn bán BDS của Công ty (CTY, DN) là chủ đầu tư phải thực hiện nay theo nguyên lý:
Đối với các công trình, phạm vi công trình mà Công ty (CTY, DN) là chủ đầu tư (bao gồm các công trình, phạm vi công trình Công ty (CTY, DN) vừa là chủ đầu tư, vừa tự thi công), Công ty (CTY, DN) ko được ghi nhận doanh thu buôn bán BDS và ko được ghi nhận doanh thu đối với số tiền thu trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo tiến độ. Việc ghi nhận doanh thu buôn bán BDS phải đảm bảo thỏa mãn đồng thời 5 điều khiếu nại sau:
– Bất động sản đã trả mỹ xong toàn bộ và bàn trả cho người sử dụng, Công ty (CTY, DN) đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn sát với quyền sở hữu BDS cho người sử dụng;
– Doanh nghiệp ko hề nắm giữ quyền cai quản lý BDS như người sở hữu BDS hoặc quyền đánh giá BDS;
– Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
– Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích tài chính tài chính từ giao dịch buôn bán BDS;
– Xác định được chi phí (CP) liên quan lại đến giao dịch buôn bán BDS.
1.5.6. Đối với product nhận buôn bán đại lý, ký gửi theo phương thức buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng, doanh thu là phần hoả hồng buôn bán sản phẩm mà Công ty (CTY, DN) được hưởng trọn.
1.5.7. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí dịch vụ ủy thác xuất nhập vào, doanh thu là phí ủy thác đơn vị được hưởng trọn.
1.5.8. Đối với đơn vị nhận gia công vật tư, product, doanh thu là số tiền gia công thực tế được hưởng trọn, ko bao héc tàm tất cả giá trị vật tư, product nhận gia công.
1.5.9. Trường hợp buôn bán sản phẩm theo phương thức trả chậm, trả góp, doanh thu được xác định theo giá buôn bán trả tiền ngay;
1.5.10. Nguyên tắc ghi nhận và xác định doanh thu của hợp đồng xây dựng:
a) Doanh thu của hợp đồng xây dựng bao héc tàm tất cả:
– Doanh thu ban sơ được ghi trong hợp đồng;
– Các khoản tăng, giảm Khi thực hiện nay hợp đồng, các khoản tiền thưởng và các khoản thanh toán khác nếu các khoản này có kĩ năng làm thay đổi doanh thu, và có thể xác định được một cách đáng tin cậy:
+ Doanh thu của hợp đồng có thể tăng hoặc giảm ở từng thời kỳ, ví dụ: Nhà thầu và quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có thể đồng ý với nhau về các thay đổi và các yêu cầu làm tăng hoặc giảm doanh thu của hợp đồng trong kỳ tiếp theo so với hợp đồng được chấp thuận lần đầu tiên; Doanh thu đã được thỏa thuận trong hợp đồng với giá cố định có thể tăng vì lý do giá cả tăng lên; Doanh thu theo hợp đồng có thể bị giảm do ngôi nhà thầu ko thực hiện nay đúng tiến độ hoặc ko an toàn chất lượng xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng; Khi hợp đồng với giá cố định quy định mức giá cố định cho một đơn vị sản phẩm trả mỹ xong thì doanh thu theo hợp đồng sẽ tăng hoặc giảm Khi lượng sản phẩm tăng hoặc giảm.
+ Khoản tiền thưởng là các khoản phụ thêm trả cho ngôi nhà thầu nếu ngôi nhà thầu thực hiện nay hợp đồng đạt hoặc vượt mức yêu cầu. Khoản tiền thưởng được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng những Khi có đủ 2 điều khiếu nại: (i) Chắc chắn đạt hoặc vượt mức một số tiêu chuẩn cụ thể đã được ghi trong hợp đồng; (ii) Khoản tiền thưởng được xác định một cách đáng tin cậy.
– Khoản thanh toán khác mà ngôi nhà thầu thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc 1 bên khác để bù đắp cho các chi phí (CP) ko bao héc tàm tất cả trong giá hợp đồng. Ví dụ: Sự chậm trễ do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng gây nên; Sai sót trong các chỉ tiêu chuyên môn hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện nay hợp đồng. Việc xác định doanh thu tăng thêm từ các khoản thanh toán trên còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố ko chắc chắn và thường phụ thuộc vào hiệu quả của nhiều cuộc đàm phán. Do đó, các khoản thanh toán khác chỉ được tính vào doanh thu của hợp đồng xây dựng Khi:
+ Các cuộc thỏa thuận đã đạt được hiệu quả là quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng sẽ chấp thuận bồi thường;
+ Khoản thanh toán khác được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chấp thuận và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.
b) Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng như sau:
Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí (CP) liên quan lại đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã trả mỹ xong được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hóa đơn đã lập.
c) Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng chẳng thể ước tính được một cách đáng tin cậy, thì:
– Doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí (CP) của hợp đồng đã phát sinh mà việc được trả trả là tương đối chắc chắn;
– Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí (CP) trong kỳ lúc các chi phí (CP) này đã phát sinh.
1.5.11. Không ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ đối với:
– Trị giá product, vật tư, buôn bán thành phẩm xuất giao cho bên phía ngoài gia công chế biến; Trị giá mặt hàng gửi buôn bán theo phương thức gửi buôn bán đại lý, ký gửi (chưa được xác định là đã buôn bán);
– Số tiền thu được từ việc buôn bán sản phẩm sản xuất thử;
– Các khoản doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính;
– Các khoản thu nhập khác.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụBên Nợ TK:
– Các khoản thuế (tax) gián thu phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT);
– Các khoản giảm trừ doanh thu;
– Kết chuyển doanh thu thuần vào tài khoản 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”.Bên Có: Doanh thu buôn bán sản phẩm, product, BDS đầu tư và cung cấp dịch vụ của Công ty (CTY, DN) thực hiện nay trong kỳ kế toán tài chính.Tài khoản 511 ko hề số dư cuối kỳ.Tài khoản 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2:- Tài khoản 5111 – Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của lượng product được xác định là đã buôn bán trong một kỳ kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN). Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành marketing thương mại product, vật tư, lương thực,…- Tài khoản 5112 – Doanh thu buôn bán thành phẩm: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của lượng sản phẩm (thành phẩm, buôn bán thành phẩm) được xác định là đã buôn bán trong một kỳ kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN). Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,…- Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của lượng dịch vụ đã trả mỹ xong, đã cung cấp cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và được xác định là đã buôn bán trong một kỳ kế toán tài chính. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành marketing thương mại dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ hợp lý tập, chuyên môn, dịch vụ kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán,…- Tài khoản 5118 – Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu nhượng buôn bán, thanh lý BDS đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước…

(Theo điều 57 của thông tư 133/2022/TT-BTC)

Cách định khoản các kỹ năng liên quan lại đến doanh thu – TK 511

1. Doanh thu của lượng sản phẩm (thành phẩm, buôn bán thành phẩm), mặt hàng hoá, dịch vụ đã được xác định là đã buôn bán trong kỳ kế toán tài chính:
a) Đối với sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ, BDS đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ theo giá buôn bán chưa có thuế (tax), các khoản thuế (tax) gián thu phải nộp (chi tiết từng loại thuế (tax)) được tách riêng ngay Khi ghi nhận doanh thu (bao gồm thuế (tax) GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế (tax))
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước. (Nếu sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đẩy ra thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) xuất khẩu, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường , bao gồm thuế (tax) GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp)Lưu ý:
Trường hợp, doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ phát sinh bởi nước ngoài tệ:
– Ngoài việc ghi sổ kế toán tài chính chi tiết số nguyên tệ đã thu hoặc là phải thu, kế toán tài chính phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh kỹ năng tài chính tài chính để quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán tài chính để định khoản vào tài khoản 511 “Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ”.
– Trường hợp có nhận tiền ứng trước của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng bởi nước ngoài tệ thì doanh thu tương ứng với số tiền ứng trước được quy đổi ra đơn vị tiền tệ kế toán tài chính theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận ứng trước.2. Đối với giao dịch mặt hàng đổi mặt hàng ko tương tự:
Khi xuất sản phẩm, mặt hàng hoá đổi lấy vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ ko tương tự, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm để đổi lấy vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ khác theo giá trị phù hợp và phải chăng tài sản nhận về sau Khi điều chỉnh các khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm. Trường hợp ko xác định được giá trị phù hợp và phải chăng tài sản nhận về thì doanh thu xác định theo giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản mang đi trao đổi sau Khi điều chỉnh các khoản tiền thu thêm hoặc trả thêm
– Khi ghi nhận doanh thu, ghi:
Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế (tax))
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.
Đồng thời ghi nhận giá vốn mặt hàng mang đi trao đổi, ghi:
Nợ TK TK 632 Giá vốn mặt hàng buôn bán
Có các TK 155, 156
– Khi nhận vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ do trao đổi, kế toán tài chính phản ánh giá trị vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ cảm bắt gặp do trao đổi, ghi:
Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211,… (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng giá thanh toán).
– Trường hợp được thu thêm tiền do giá trị phù hợp và phải chăng của sản phẩm, mặt hàng hoá đưa đi trao đổi lớn rộng giá trị phù hợp và phải chăng của vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ cảm bắt gặp do trao đổi thì Khi cảm bắt gặp tiền của bên có vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112 (số tiền đã thu thêm)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
– Trường hợp phải trả thêm tiền do giá trị phù hợp và phải chăng của sản phẩm, mặt hàng hoá đưa đi trao đổi nhỏ rộng giá trị phù hợp và phải chăng của vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ cảm bắt gặp do trao đổi thì Khi trả tiền cho bên có vật tư, mặt hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi:
Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có các TK 111, 112, …3. Khi buôn bán sản phẩm hoá theo phương thức trả chậm, trả góp:
– Khi buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp, kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm theo giá buôn bán trả tiền ngay chưa có thuế (tax), ghi :
Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (giá buôn bán trả tiền ngay chưa có thuế (tax))
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332).
Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá buôn bán trả chậm, trả góp với giá buôn bán trả tiền ngay).
Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi buôn bán sản phẩm trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:
Nợ TK TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay
Có TK 515 – Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (lãi trả chậm, trả góp).4. Khi cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư, kế toán tài chính phản ánh doanh thu phải phù phù hợp với dịch vụ cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư đã trả mỹ xong từng kỳ. Khi phát hành hoá đơn thanh toán tiền thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư, ghi:
Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (nếu chưa cảm bắt gặp tiền ngay)
Nợ TK các TK 111, 112 (nếu thu được tiền ngay)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp.
– Trường hợp thu trước tiền nhiều kỳ về cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư :
Nợ TK các TK 111, 112 (tổng số tiền nhận trước)
Có TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện nay (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 3331- thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp.
– Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán tài chính, ghi:
Nợ TK TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện nay
Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.
– Số tiền phải trả lại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng vì hợp đồng cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ và cho thuê phát động và sinh hoạt giải trí BDS đầu tư ko được thực hiện nay tiếp hoặc thời gian thực hiện nay ngắn rộng thời gian đã thu tiền trước (nếu có), ghi:
Nợ TK TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện nay (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 3331- thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (số tiền trả lại cho bên thuê về thuế (tax) GTGT của phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản ko được thực hiện nay)
Có các TK 111, 112,… (tổng số tiền trả lại).5. Trường hợp buôn bán sản phẩm thông qua đại lý buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng
a) Kế toán ở đơn vị giao mặt hàng đại lý:
– Khi xuất kho sản phẩm, mặt hàng hoá giao cho các đại lý phải lập Phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý. Căn cứ vào phiếu xuất kho mặt hàng gửi buôn bán đại lý, ghi:
Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán
Có các TK 155, 156.
– Khi mặt hàng hoá giao cho đại lý đã buôn bán tốt, căn cứ vào Bảng kê hoá đơn đẩy ra của mặt hàng hoá đã buôn bán do các bên nhận đại lý hưởng trọn hoả hồng lập gửi về kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm theo giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).
Đồng thời phản ánh giá vốn của mặt hàng đẩy ra, ghi:
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán
Có TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán.
– Số tiền hoả hồng phải trả cho đơn vị nhận buôn bán sản phẩm đại lý hưởng trọn hoả hồng, ghi:
Nợ TK TK 6421 – Chi phí buôn bán sản phẩm (hoả hồng đại lý chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331)
Có các TK 111, 112, 131, …
b) Kế toán ở đơn vị nhận đại lý, buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng:
– Khi nhận mặt hàng đại lý buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng, Công ty (CTY, DN) chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị mặt hàng hoá nhận buôn bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính. Các bạn cũng có thể xem mẫu tại đây: Bảng thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi – Mẫu 01 – BH (Theo thông tư 133)
– Khi mặt hàng hoá nhận buôn bán đại lý đã buôn bán tốt, căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn buôn bán sản phẩm và các chứng từ liên quan lại, kế toán tài chính phản ánh số tiền buôn bán sản phẩm đại lý phải trả cho bên giao mặt hàng, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131, …
Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).
– Định kỳ, Khi xác định doanh thu hoả hồng buôn bán sản phẩm đại lý được hưởng trọn, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu có).
– Khi trả tiền buôn bán sản phẩm đại lý cho bên giao mặt hàng, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có các TK 111, 112.6. Đối với các sản phẩm product xuất đẩy ra cho các đơn vị định khoản phụ thuộc trong nội bộ Công ty (CTY, DN):
6.1.  Trường hợp ko ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ Công ty (CTY, DN):
a) Kế toán tại đơn vị buôn bán
– Khi xuất sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ đến các đơn vị định khoản phụ thuộc trong nội bộ Công ty (CTY, DN), kế toán tài chính lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT, ghi:
Nợ TK TK 136 – Phải thu nội bộ (giá vốn)
Có các TK 155, 156
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước. (Nếu có)
– Khi cảm bắt gặp tin báo từ đơn vị mua là sản phẩm, product đã được tiêu thụ ra bên phía ngoài, đơn vị buôn bán ghi nhận doanh thu, giá vốn:
+ Phản ánh giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán
Có 136 – Phải thu nội bộ.
+ Phản ánh doanh thu, ghi:
Nợ TK TK 136 – Phải thu nội bộ
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ.
b) Kế toán tại đơn vị mua
– Khi cảm bắt gặp sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ do đơn vị định khoản phụ thuộc trong nội bộ Công ty (CTY, DN) chuyển đến, kế toán tài chính căn cứ vào các chứng từ có liên quan lại, ghi:
Nợ TK các TK 155, 156 (giá vốn)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 336 – Phải trả nội bộ.
– Khi buôn bán sản phẩm, mặt hàng hoá, dịch vụ ra bên phía ngoài, kế toán tài chính ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch buôn bán sản phẩm thông thường.
– Trường hợp đơn vị định khoản phụ thuộc ko được phân cấp định khoản đến hiệu quả marketing thương mại sau thuế (tax), kế toán tài chính phải kết chuyển doanh thu, giá vốn cho đơn vị cấp trên:
+ Kết chuyển giá vốn, ghi:
Nợ TK TK 336 – Phải trả nội bộ
Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán.
+ Kết chuyển doanh thu, ghi:
Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 336 – Phải trả nội bộ.
6.2. Trường hợp Công ty (CTY, DN) ghi nhận doanh thu buôn bán sản phẩm cho các đơn vị trong nội bộ Công ty (CTY, DN), ghi:
a) Kế toán tại đơn vị buôn bán:
Nợ TK các TK 136 – Phải thu nội bộ
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao dịch buôn bán sản phẩm nội bộ)
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.
– Ghi nhận giá vốn mặt hàng buôn bán như giao dịch buôn bán sản phẩm thông thường.
b) Kế toán tại đơn vị mua:
Kế toán ghi nhận DT, giá vốn như giao dịch buôn bán sản phẩm thông thường7. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí gia công mặt hàng hoá:
– Khi nhận mặt hàng để gia công, Công ty (CTY, DN) chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị vật tư, mặt hàng hoá nhận gia công trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
– Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng trọn, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131, …
Có TK 511- Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).8. Kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng.
– Khi hiệu quả thực hiện nay hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận, thì kế toán tài chính phải lập Hoá đơn GTGT trên cơ sở phần công việc đã trả mỹ xong được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng xác nhận, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131, …
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp.
– Khoản tiền thưởng thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả phụ thêm cho ngôi nhà thầu Khi thực hiện nay hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131, …
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp.
– Khoản bồi thường thu được từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc bên khác để bù đắp cho các chi phí (CP) ko bao héc tàm tất cả trong giá trị hợp đồng (ví dụ: Sự chậm trễ do quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng gây nên; sai sót trong các chỉ tiêu chuyên môn hoặc thiết kế và các tranh chấp về các thay đổi trong việc thực hiện nay hợp đồng), ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131, …
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (5111)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (nếu có).
– Khi cảm bắt gặp tiền thanh toán lượng công trình trả mỹ xong hoặc khoản ứng trước từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, …
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.9. Trường hợp trả lương cho công tư vấn viên cấp dưới và người lao động khác bởi sản phẩm, mặt hàng hoá: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, product như đối với giao dịch buôn bán sản phẩm thông thường, ghi:
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).10. Trường hợp sử dụng sản phẩm, mặt hàng hoá để biếu, tặng cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi: Kế toán phải ghi nhận doanh thu đối với sản phẩm, product như đối với giao dịch buôn bán sản phẩm thông thường, ghi:
Nợ TK TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311).11. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
– Thông tư 133/2022/TT-BTC đã bỏ ko hề các tài khoản theo dõi các khoản giảm trừ doanh thu như mặt hàng buôn bán bị trả lại, khoản giảm giá mặt hàng buôn bán và chiết khấu thương mại
– Khi có các khoản giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ thì kế toán tài chính định khoản như sau:
Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Nợ TK TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp vào đất nước (số thuế (tax) được điều chỉnh giảm)
Có 111, 112, 131 (Số tiền giảm trừ)12. Cuối kỳ kế toán tài chính, kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 “Xác định hiệu quả marketing thương mại”, ghi:
Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 911 – Xác định hiệu quả marketing thương mại.
CÔNG TY ĐÀO TẠO Tác Giẩ 

Chia sẻ thêm

Sơ đồ tài khoản 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm hoa dịch vụ

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ theo TT 133 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách định khoản doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản doanh thu buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #doanh #thu #buôn bán #mặt hàng #hóa #dịch #vụ #theo