Contents

Cách tính mức thuế (tax) khoán hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (kê khai)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính mức thuế (tax) khoán hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (kê khai) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 18:25:19 )

82

Hướng dẫn cách xác định mức thuế (tax) khoán, cách tính thuế (tax) khoán, giấy tờ kê khai thuế (tax) khoán theo Thông tư 40/2021/TT-BTC chỉ dẫn thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) thu nhập cá nhân mới nhất năm 2021

Một vài thuật ngữ mà bạn cũng có thể muốn biết:
 “Phương pháp khoán” là phương pháp tính thuế (tax) theo tỷ lệ trên doanh thu khoán do cơ quan lại thuế (tax) xác định để tính mức thuế (tax) khoán theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế (tax).

 “Hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán” là hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại ko thực hiện nay hoặc thực hiện nay ko đầy đủ chế độ kế toán tài chính, hóa đơn, chứng từ, trừ ngôi trường hợp hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại thuộc ngôi trường hợp nộp thuế (tax) theo phương pháp kê khai và cá nhân marketing thương mại thuộc ngôi trường hợp nộp thuế (tax) theo từng lần phát sinh.

 “Mức thuế (tax) khoán” là tiền thuế (tax) và các khoản thu khác thuộc ngân sách đất nước phải nộp của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán do cơ quan lại thuế (tax) xác định theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế (tax).

I. Phương pháp tính thuế (tax) đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán

Theo điều 7 của Thông tư 40/2021/TT-BTC thì:

1. Đối tượng áp dụng:
Phương pháp khoán được áp dụng đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại ko thuộc ngôi trường hợp nộp thuế (tax) theo phương pháp kê khai và ko thuộc ngôi trường hợp nộp thuế (tax) theo từng lần phát sinh theo chỉ dẫn tại Điều 5, Điều 6 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Cụ thể là ko thuộc các ngôi trường hợp sau:+ Phương pháp kê khai áp dụng đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại quy mô lớn; và hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại chưa đáp ứng quy mô lớn tuy nhiên lựa chọn nộp thuế (tax) theo phương pháp kê khai.

đầy đủ các bạn xem thêm tại đây:Hộ marketing thương mại, cá nhân KD kê khai, nộp thuế (tax) theo phương pháp kê khai

+ Phương pháp khai thuế (tax) theo từng lần phát sinh áp dụng đối với cá nhân marketing thương mại ko thường xuyên và ko hề địa điểm marketing thương mại cố định. Kinh doanh ko thường xuyên được xác định tùy theo đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của từng lĩnh vực, ngành nghề và do cá nhân tự xác định để lựa chọn phương pháp khai thuế (tax) theo chỉ dẫn tại Thông tư 40/2021/TT-BTC. Địa điểm marketing thương mại cố định là điểm cá nhân tiến hành phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại như: địa điểm giao dịch, cửa mặt hàng, cửa hiệu, xưởng sản xuất, ngôi nhà chứa, bến, kho bãi hoặc địa điểm tương tự khác.

đầy đủ các bạn xem thêm tại đây:Hướng dẫn cá nhân marketing thương mại kê khai nộp thuế (tax) theo từng lần phát sinh

2. Hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán (Hộ khoán) ko phải thực hiện nay chế độ kế toán tài chính. Hộ khoán sử dụng hóa đơn lẻ phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan lại thuế (tax) các hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, giấy tờ chứng minh product, dịch vụ hợp lí Khi đề nghị cấp, marketing thương mại nhỏ lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Riêng ngôi trường hợp hộ khoán marketing thương mại tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong trung tâm vực tài chính tài chính cửa khẩu trên lãnh thổ nước ta phải thực hiện nay việc lưu trữ hóa đơn, chứng từ, hợp đồng, giấy tờ chứng minh product hợp lí và xuất trình Khi cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền yêu cầu.

3. Hộ khoán marketing thương mại ko trọn năm (mất đi 12 tháng trong năm dương lịch) bao héc tàm tất cả: hộ khoán mới ra marketing thương mại, hộ khoán marketing thương mại thường xuyên theo thời vụ, hộ khoán ngừng, tạm ngừng marketing thương mại. Đối với hộ khoán marketing thương mại ko trọn năm, mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định hộ khoán ko phải nộp thuế (tax) GTGT, ko phải nộp thuế (tax) TNCN là doanh thu tính thuế (tax) TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế (tax) thực tế để xác định mức thuế (tax) khoán phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế marketing thương mại.

Ví dụ: Ông A chính thức phát động marketing thương mại từ tháng 4 năm 2022, và dự con kiến có doanh thu khoán của 09 tháng thực tế marketing thương mại là 90 triệu đồng (trung bình 10 triệu đồng/tháng) thì doanh thu tương ứng của một năm (12 tháng) là 120 triệu đồng (>100 triệu đồng). Như vậy, Ông A thuộc diện phải nộp thuế (tax) GTGT, phải nộp thuế (tax) TNCN tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh từ tháng 4 năm 2022 là 90 triệu đồng.

4. Hộ khoán khai thuế (tax) theo năm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế (tax), nộp thuế (tax) theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan lại thuế (tax) theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế (tax). Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan lại thuế (tax) cấp, marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng số thì hộ khoán khai thuế (tax), nộp thuế (tax) riêng đối với doanh thu phát sinh trên hóa đơn đó theo từng lần phát sinh.
Cụ thể:Điều 44. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax)

2. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với loại thuế (tax) có kỳ tính thuế (tax) theo năm được quy định như sau:

c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với giấy tờ khai thuế (tax) khoán của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại nộp thuế (tax) theo phương pháp khoán; ngôi trường hợp hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại mới marketing thương mại thì thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) khoán chậm nhất là 10 ngày Tính từ lúc ngày chính thức phát động marketing thương mại. 
 

Điều 55. Thời hạn nộp thuế (tax)

2. Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) tính thuế (tax), thời hạn nộp thuế (tax) là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan lại thuế (tax).

II. Tính mức khoán, kê khai, nộp thuế (tax) đối với hộ khoán:

Theo điều 13 của Thông tư 40/2021/TT-BTC thì:1. Căn cứ xác định thuế (tax) khoán đối với hộ khoán

Căn cứ xác định thuế (tax) khoán bao héc tàm tất cả:

a) Hồ sơ khai thuế (tax) của hộ khoán do hộ khoán tự kê khai theo dự con kiến doanh thu và mức thuế (tax) khoán của năm tính thuế (tax);

b) Cơ sở dữ liệu của cơ quan lại thuế (tax);

c) Ý con kiến tham vấn của Hội đồng tư vấn thuế (tax) xã, phường, thị trấn;

d) Kết quả công khai thông tin và tiếp nhận ý con kiến phản hồi từ Hội đồng tư vấn thuế (tax), Ủy ban dân chúng, Hội đồng dân chúng, Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn, hộ khoán và các tổ chức, cá nhân khác.

2. Cách tính thuế (tax) khoán của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại:

2.1. Cách thuế (tax) tính thuế (tax) GTGT và thuế (tax) TNCN phải nộp:

Số thuế (tax) GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế (tax) GTGT x Tỷ lệ thuế (tax) GTGT

Số thuế (tax) TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế (tax) TNCN x Tỷ lệ thuế (tax) TNCN

Các bạn muốn biết cách xác định doanh thu và mức tỷ lệ thuế (tax) GTGT và thuế (tax) TNCN thì các bạn xem chi tiết tại đây: Cách tính thuế (tax) đối với hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (GTGT, TNCN)

2.2 Cách tính mức lệ phí môn bài bác phải nộp:
Căn cứ vào doanh thu để tín  ra mức thu lệ phí môn bài bác phải nộp của cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ. đầy đủ các bạn xem tại đây:  thuế (tax) (Tax) lệ phí môn bài bác của hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (Bậc, mức thuế (tax))

3. Xác định doanh thu và mức thuế (tax) khoán

a) Xác định doanh thu và mức thuế (tax) khoán

a.1) Doanh thu và mức thuế (tax) khoán được tính theo năm dương lịch hoặc tháng đối với ngôi trường hợp marketing thương mại theo thời vụ và ổn định trong một năm.

a.2) Hộ khoán tự xác định doanh thu tính thuế (tax) khoán trong năm trên Tờ khai thuế (tax) theo mẫu số 01/CNKD phát hành tất nhiên Thông tư 40/2021/TT-BTC. Trường hợp hộ khoán ko xác định được doanh thu khoán, ko nộp giấy tờ khai thuế (tax) hoặc doanh thu tính thuế (tax) khoán xác định ko phù phù hợp với thực tế marketing thương mại thì cơ quan lại thuế (tax) thực hiện nay ấn định doanh thu và xác định mức thuế (tax) khoán theo quy định tại Điều 51 Luật Quản lý thuế (tax).

đầy đủ các bạn xem tại đây: Xác định mức thuế (tax) khoán đối với hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021

a.3) Căn cứ giấy tờ khai thuế (tax) của hộ khoán và cơ sở dữ liệu của cơ quan lại thuế (tax) để lấy ý con kiến công khai, tham vấn ý con kiến của Hội đồng tư vấn thuế (tax) và làm cơ sở cho Cục thuế (tax) (Tax) chỉ đạo, rà soát việc lập Sổ bộ thuế (tax) tại từng Chi cục thuế (tax) (Tax).

b) Điều chỉnh doanh thu và mức thuế (tax) khoán

Hộ khoán trong năm có đề nghị điều chỉnh doanh thu, mức thuế (tax) khoán do thay đổi phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thì cơ quan lại thuế (tax) điều chỉnh lại mức thuế (tax) khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế (tax) Tính từ lúc thời điểm có thay đổi.
Cụ thể như sau:

b.1) Hộ khoán thay đổi quy mô marketing thương mại (diện tích marketing thương mại, lao động sử dụng, doanh thu) thì phải khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế (tax) theo mẫu số 01/CNKD phát hành tất nhiên 40/2021/TT-BTC. Cơ quan lại thuế (tax) căn cứ giấy tờ khai thuế (tax) của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan lại thuế (tax) nếu xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với doanh thu đã khoán thì phát hành Thông báo (mẫu số 01/TB-CNKD phát hành tất nhiên Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ) về việc điều chỉnh mức thuế (tax) khoán Tính từ lúc thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế (tax). Trường hợp qua cơ sở dữ liệu của cơ quan lại thuế (tax), số liệu xác minh, đánh giá, thanh tra, cơ quan lại thuế (tax) có căn cứ xác định hộ khoán ko đáp ứng điều khiếu nại để được điều chỉnh mức thuế (tax) khoán theo quy định thì cơ quan lại thuế (tax) phát hành Thông báo về việc ko điều chỉnh mức thuế (tax) khoán theo mẫu số 01/TBKĐC-CNKD phát hành tất nhiên Thông tư 40/2021/TT-BTC.

b.2) Hộ khoán thay đổi địa điểm marketing thương mại thì phải thực hiện nay thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax) theo quy định và thực hiện nay thủ tục khai thuế (tax) tại địa điểm mới như đối với hộ khoán mới ra marketing thương mại. Cơ quan lại thuế (tax) căn cứ giấy tờ thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax) để xử lý theo quy định. Cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý điểm hộ khoán chuyển đến xử lý giấy tờ khai thuế (tax) của hộ khoán như đối với hộ khoán mới ra marketing thương mại. Cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý điểm hộ khoán chuyển đi phát hành Thông báo (mẫu số 01/TB-CNKD phát hành tất nhiên Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ) về việc điều chỉnh giảm mức thuế (tax) khoán Tính từ lúc thời điểm có thay đổi trong năm tính thuế (tax).

b.3) Hộ khoán thay đổi ngành nghề, lĩnh vực marketing thương mại (bao gồm ngôi trường hợp ko bao giờ thay đổi về tỷ lệ, thuế (tax) suất áp dụng) thì hộ khoán phải thực hiện nay thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax) theo quy định (nếu có thay đổi ngành nghề, lĩnh vực marketing thương mại so với đăng ký thuế (tax)), đồng thời khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế (tax) theo mẫu số 01/CNKD phát hành tất nhiên Thông tư này. Cơ quan lại thuế (tax) căn cứ hiệu quả xử lý giấy tờ thay đổi thông tin đăng ký thuế (tax) (nếu có) và căn cứ giấy tờ khai thuế (tax) của hộ khoán, cơ sở dữ liệu của cơ quan lại thuế (tax) để phát hành Thông báo (mẫu số 01/TB-CNKD phát hành tất nhiên Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ) về việc điều chỉnh mức thuế (tax) khoán (nếu có) theo thực tế Tính từ lúc thời điểm thay đổi trong năm tính thuế (tax).

b.4) Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng marketing thương mại thì hộ khoán thực hiện nay thông báo Khi ngừng hoặc tạm ngừng marketing thương mại theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ. Cơ quan lại thuế (tax) căn cứ vào thông báo của hộ khoán hoặc cơ quan lại đất nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế (tax) để điều chỉnh mức thuế (tax) khoán như sau:

b.4.1) Đối với hộ khoán đã được thông báo chấp thuận ngừng marketing thương mại: nếu hộ khoán ngừng marketing thương mại từ ngày đầu tiên của tháng dương lịch thì điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế (tax) khoán Tính từ lúc tháng ngừng marketing thương mại; nếu hộ khoán ngừng marketing thương mại tại bất cứ thời điểm nào trong quãng thời gian từ ngày 02 đến ngày 15 của tháng dương lịch thì tiền thuế (tax) khoán của tháng chính thức phát động ngừng marketing thương mại được điều chỉnh giảm 50% và điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế (tax) khoán của các tháng sau tháng ngừng marketing thương mại; nếu hộ khoán ngừng marketing thương mại tại bất cứ thời điểm nào trong quãng thời gian từ ngày 16 trở đi của tháng dương lịch thì tiền thuế (tax) khoán của tháng chính thức phát động ngừng marketing thương mại ko được điều chỉnh giảm, chỉ điều chỉnh giảm toàn bộ tiền thuế (tax) khoán của các tháng sau tháng ngừng marketing thương mại.

b.4.2) Đối với hộ khoán đã được thông báo chấp thuận tạm ngừng marketing thương mại: nếu hộ khoán tạm ngừng marketing thương mại trọn tháng của năm dương lịch thì tiền thuế (tax) khoán của tháng đó được điều chỉnh giảm toàn bộ; nếu hộ khoán tạm ngừng marketing thương mại từ 15 ngày liên tục trở lên trong một tháng của năm dương lịch thì tiền thuế (tax) khoán phải nộp của tháng đó được điều chỉnh giảm 50%.

b.4.3) Thời gian ngừng hoặc tạm ngừng marketing thương mại được xác định theo thông báo của người nộp thuế (tax), ngôi trường hợp người nộp thuế (tax) ngừng hoặc tạm ngừng marketing thương mại ko thông báo hoặc thông báo muộn (cả về ngôi trường hợp vì lý do bất khả kháng theo quy định) thì cơ quan lại thuế (tax) căn cứ hiệu quả xác minh thực tế để xác định thời gian ngừng hoặc tạm ngừng marketing thương mại.

b.5) Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng marketing thương mại theo yêu cầu của cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền thì cơ quan lại thuế (tax) căn cứ văn bạn dạng yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng của cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền để điều chỉnh mức thuế (tax) khoán theo thực tế cho thời gian yêu cầu ngừng hoặc tạm ngừng marketing thương mại.

b.6) Hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai thì hộ khoán khai điều chỉnh, bổ sung Tờ khai thuế (tax) khoán theo mẫu số 01/CNKD phát hành tất nhiên Thông tư 40/2021/TT-BTC. Cơ quan lại thuế (tax) căn cứ Tờ khai điều chỉnh, bổ sung để điều chỉnh giảm mức thuế (tax) đã khoán cho thời gian chuyển đổi.4. Hồ sơ khai thuế (tax) khoán:

a) Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 05 tháng 12 từng năm, cơ quan lại thuế (tax) phát Tờ khai thuế (tax) năm sau cho tất cả các hộ khoán.

b) Hồ sơ khai thuế (tax) đối với hộ khoán theo quy định tại điểm 8.1 Phụ lục I – Danh mục giấy tờ khai thuế (tax) phát hành tất nhiên Nghị định số 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ là Tờ khai thuế (tax) đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại theo mẫu số 01/CNKD phát hành tất nhiên Thông tư 40/2021/TT-BTC.

đầy đủ các bạn xem và tải về tại đây:
 Mẫu 01/CNKD Tờ khai thuế (tax) hộ marketing thương mại, cá nhân KD theo TT 40

c) Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan lại thuế (tax) cấp, marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng lần phát sinh, Khi khai thuế (tax) đối với doanh thu trên hóa đơn lẻ thì hộ khoán khai thuế (tax) theo từng lần phát sinh và sử dụng Tờ khai thuế (tax) đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại theo mẫu số 01/CNKD phát hành tất nhiên Thông tư 40/2021/TT-BTC đồng thời xuất trình, nộp tất nhiên giấy tờ khai thuế (tax) các tài liệu sau:

– Bản sao hợp đồng tài chính tài chính cung cấp product, dịch vụ cùng ngành nghề với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại của hộ khoán;

– Bản sao biên bạn dạng kiểm nghiệm, thanh lý hợp đồng;

– Bản sao tài liệu chứng minh điểm sản xuất của product, dịch vụ như: Bảng kê thu mua mặt hàng nông phẩm nếu là product nông phẩm trong nước; Bảng kê product mua buôn bán, trao đổi của cư dân biên giới nếu là mặt hàng cư dân biên giới nhập vào; Hóa đơn của người buôn bán sản phẩm giao cho nếu là product nhập vào mua của tổ chức, cá nhân marketing thương mại trong nước; tài liệu liên quan lại để chứng minh nếu là product do cá nhân tự sản xuất, cung cấp;…

Cơ quan lại thuế (tax) có quyền yêu cầu xuất trình bạn dạng chính để đối chiếu, xác nhận tính chính xác của bạn dạng sao so với bạn dạng chính.

5. Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) khoán

Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với hộ khoán quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 44 Luật Quản lý thuế (tax), cụ thể như sau:

a) Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với hộ khoán chậm nhất là ngày 15 tháng 12 năm trước liền kề năm tính thuế (tax).

b) Trường hợp hộ khoán mới ra marketing thương mại (bao héc tàm tất cả hộ kê khai chuyển đổi sang phương pháp khoán), hoặc hộ khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai, hoặc hộ khoán thay đổi ngành nghề, hoặc hộ khoán thay đổi quy mô marketing thương mại trong năm thì thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) của hộ khoán chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày chính thức phát động marketing thương mại, hoặc chuyển đổi phương pháp tính thuế (tax), hoặc thay đổi ngành nghề, hoặc thay đổi quy mô marketing thương mại.

c) Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với ngôi trường hợp hộ khoán có sử dụng hóa đơn do cơ quan lại thuế (tax) cấp, marketing thương mại nhỏ lẻ theo từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày phát sinh doanh thu có yêu cầu sử dụng hóa đơn.

6. Thời hạn nộp tiền thuế (tax) khoán:

Nộp thuế (tax) theo thời hạn ghi trên Thông báo nộp tiền của cơ quan lại thuế (tax)

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách tính mức thuế (tax) khoán hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (kê khai) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính mức thuế (tax) khoán hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (kê khai) trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính mức thuế (tax) khoán hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (kê khai) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính mức thuế (tax) khoán hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (kê khai) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách tính mức thuế (tax) khoán hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (kê khai)

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính mức thuế (tax) khoán hộ marketing thương mại, cá nhân KD 2021 (kê khai) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính #mức # thuế (tax) #khoán #hộ #kinh #doanh #cá #nhân #kê #khai