Contents

Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý năm 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 04:02:03 )

349

Hướng dẫn Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý theo luật thuế (tax) TNDN sửa đổi mới nhất hiện nay hành năm 2021

Theo quy định Hiện hành về thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) 2021 thì Công ty (CTY, DN) sẽ ko phải làm tờ khai tạm tính thuế (tax) TNDN theo quý nữa, mà chúng ta chỉ phải tạm tính ra số tiền và đi nộp theo số tạm tính (nếu có) đó thôi. Rồi đến cuối năm thì làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN.

Dưới đây, Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn kế toán tài chính cách tạm tính thuế (tax) TNDN quý:

1. Số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp trong kỳ tính thuế (tax) bởi thu nhập tính thuế (tax) nhân với thuế (tax) suất.
thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp được xác định theo công thức sau:

thuế (tax) (Tax) TNDN
phải nộp

=

Thu nhập
tính thuế (tax)

X

thuế (tax) (Tax) suất
thuế (tax) TNDN

Trường hợp Công ty (CTY, DN) nếu có trích quỹ phát triển hợp lý tập và công nghệ thì thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp được xác định như sau:

thuế (tax) (Tax) TNDN phải nộp

=

(

Thu nhập tính thuế (tax)

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

)

X

thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) TNDN

· Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có): được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế (tax) mỗi năm.
· thuế (tax) (Tax) suất: Năm 2021, thuế (tax) suất thuế (tax) TNDN là 20% (Không phân biệt mức doanh thu) 
Để biết chi tiết các bạn tham khảo tại đây: thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) Thu nhập Công ty (CTY, DN) mới nhất năm 2021

Xác định thu nhập tính thuế (tax)

1. Thu nhập tính thuế (tax) trong kỳ tính thuế (tax) được xác định bởi thu nhập chịu thuế (tax) trừ thu nhập được miễn thuế (tax) và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.
Thu nhập tính thuế (tax) được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế (tax)

=

Thu nhập chịu thuế (tax)

(

Thu nhập được miễn thuế (tax)

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

)

2. Thu nhập chịu thuế (tax)
Thu nhập chịu thuế (tax) trong kỳ tính thuế (tax) bao héc tàm tất cả thu nhập từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại mặt hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.
Thu nhập chịu thuế (tax) trong kỳ tính thuế (tax) xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế (tax)

=

Doanh thu

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

 

Các khoản thu nhập khác là gì xem tại đây: Các khoản thu nhập khác

Chú ý : Doanh nghiệp có nhiều phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại áp dụng nhiều mức thuế (tax) suất khác nhau thì Công ty (CTY, DN) phải tính riêng thu nhập của từng phát động và sinh hoạt giải trí nhân với thuế (tax) suất tương ứnga, Doanh thu
Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) được xác định là toàn bộ tiền buôn bán sản phẩm hoá, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ cả về khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà Công ty (CTY, DN) được hưởng trọn ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.
– Đối với Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế (tax) là doanh thu chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) giá trị gia tăng.
– Đối với Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng là doanh thu cả về thuế (tax) giá trị gia tăng.

đầy đủ xem tại đây: Cách xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax)

 b, Chi phí được trừ
Chi phí được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) là những Khoản chi thực tế phát sinh liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của Công ty (CTY, DN); khoản chi thực hiện nay trách nhiệm quốc phòng, an ninh của Công ty (CTY, DN) theo quy định của pháp luật. Có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hoá đơn mua mặt hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt, trừ các ngôi trường hợp chẳng cần thiết phải có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.
Mặc dù vậy tuy nhiên có có rất nhiều các khoản chi thực tế và có chứng từ tuy nhiên cũng ko được trừ Khi tính thuế (tax) Thu nhập Công ty (CTY, DN). đầy đủ xem tại đây: Các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN
3. Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định: Các bạn tham khảo tại đây: Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế (tax) TNDN 

4. Thu nhập Miễn thuế (tax): những loại thu nhập này ít gặp gỡ và dành cho 1 vài Công ty (CTY, DN) khá đặc thù, các bạn quan lại tâm thì có thể tham khảo tại đây: Các khoản thu nhập Miễn thuế (tax) TNDN 

Trên đây, Tác giẩ đã chỉ dẫn xong các bạn cách tính thuế (tax) TNDN tạm tính theo lý thuyết.

Còn trong thực tế Khi làm kế toán tài chính thuế (tax) (Tax), mặt hàng quý các bạn tạm tính thuế (tax) TNDN theo bước như sau:

Step_Bước 1: Tập hợp doanh thu – chi phí (CP) để xác định thu nhập chịu thuế (tax) trong quý:

Nguồn số liệu để tổng hợp doanh thu và chi phí (CP) sẽ được lấy từ sổ sách sách kế toán tài chính, trên các TK mà các bạn đã định khoản ở các Bút toán kết chuyển cuối quý.

Gồm có:

a) Doanh thu: (đầu 5 và đầu 7)

1. Kết chuyển doanh thu: Nợ TK 511 – Có 911

2. Kết chuyển doanh thu tài chính: Nợ TK 515 – Có 911

3. Kết chuyển thu nhập khác: Nợ TK 711 – có 911

b) Chi phí: (đầu 6 và đầu 8)

1. Kết chuyển chi phí (CP) giá vốn: Nợ TK 911 – Có 632

2. Kết chuyển chi phí (CP) tài chính: Nợ TK 911 – có 635

3. Kết chuyển chi phí (CP) cai quản lý Công ty (CTY, DN): Nợ TK 911 – có 642 

4. Kết chuyển chi phí (CP) buôn bán sản phẩm: Nợ TK 911 – Có 6421 (Thông tư 200 là 641)

5. Kết chuyển chi phí (CP) khác: Nợ TK 911 – Có 811.

(Lưu ý: Theo luật thuế (tax) TNDN thì chỉ có chi phí (CP) được trừ mới được đưa vào Khi tính thuế (tax) TNDN nên các các bạn sẽ phải loại các chi phí (CP) ko được trừ ra nhé)
Tổng hợp số liệu xong, các bạn lấy: (TK đầu 5 + TK đầu 7) – (TK đầu 6 + TK đầu 8)

+ Nếu hiệu quả nhỏ rộng => quý tạm tính này các bạn ko phải nộp thuế (tax). 

(Việc tạm tính thuế (tax) TNDN quý dừng lại tại đây, các bạn ko phải làm gì nữa)

+ Nếu hiệu quả lớn rộng => Các bạn thực hiện nay tiếp bước 2Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế (tax):

– Tổng hợp thu nhập được miễn thuế (tax) đã phát sinh trong kỳ: Các Công ty (CTY, DN) thông thường sẽ ko hề các khoản thu nhập miễn thuế (tax). Nếu công ty các bạn có thì cần có phương pháp để tổng hợp các khoản này ngay Khi định khoản ghi sổ (Ví dụ như nếu các bạn sử dụng phần mềm kế toán tài chính thì có thể dùng mã thống kê, nếu làm sổ sách bởi excel thì có thể theo dõi trên 1 tệp tin riêng cho các khoản này, để đến Khi muốn thông tin các bạn chỉ cần lọc hoặc mở tệp tin là có, tránh bị sót)

– Xác định các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định: Khi thu nhập chịu thuế (tax) > , chúng ta sẽ xem xét thêm kỳ trước có khoản lỗ còn được chuyển kỳ này Hay là ko. Nếu có thì bạn chuyển để giảm hoặc ko phải nộp thuế (tax).

=> Sau Khi xác định được thêm 2 khoản 2 là các bạn cũng có thể tính được thu nhập tính thuế (tax) rồi:

Thu nhập tính thuế (tax) = Thu nhập chịu thuế (tax) – Thu nhập được miễn thuế (tax) – Các khoản lỗ

+ Nếu thu nhập tính thuế (tax) < => quý tạm tính này các bạn ko phải nộp thuế (tax). 

(Việc tạm tính thuế (tax) TNDN quý dừng lại tại đây, các bạn ko phải làm gì nữa)

+ Nếu Thu nhập tính thuế (tax) > => Các bạn thực hiện nay tiếp bước 3

Step_Bước 3: Xác định Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)

Nếu công ty bạn ko hề phần trích này thì bỏ qua bước 3 => Chuyển sang bước 4

Step_Bước 4: Xác định số thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp+ Nếu công ty bạn có phần trích KH&CN:

thuế (tax) (Tax) TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế (tax) – Phần trích lập quỹ KH&CN) x thuế (tax) (Tax) suất

+ Nếu công ty bạn ko hề phần trích KH&CN:

thuế (tax) (Tax) TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế (tax)  x thuế (tax) (Tax) suất

Step_Bước 5: Xác định số thuế (tax) TNDN được giảm (dành cho DN có tổng doanh thu năm 2022 bên dưới 200 tỷ):

Số tiền thuế (tax) TNDN được giảm = Số thuế (tax) TNDN phải nộp X 30%

Step_Bước 6: Xác định số thuế (tax) TNDN tạm tính còn phải nộp (sau giảm)
Số thuế (tax) TNDN còn phải nộp = Số thuế (tax) TNDN phải nộp (bước 4) – Số thuế (tax) TNDN được giảm (Step_Bước 5)
=> Các bạn mang số tiền đã tính ra ở bước 6 này đi nộp, hạn nộp tiền: Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng đầu quý sau quý tạm tính.
Ví dụ bạn thực hiện nay tạm tính quý 2/2021 ra số tiền thuế (tax) TNDN còn phải nộp là 1tr thì hạn nộp tiền là ngày 30/7/2021

Chú ý: Theo khoản 6, điều 8 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 thì:

Tổng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế (tax) ko được thấp rộng 75% số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế (tax) nộp thiếu so với số thuế (tax) phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế (tax) nộp thiếu Tính từ lúc ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) quý 03 đến ngày nộp số thuế (tax) còn thiếu vào ngân sách đất nước.

Theo Công văn 5189/TCT-CS ngày 07/12/2022 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax):Quy định về phạt chậm nộp thuế (tax) TNDN theo Nghị định 126/2022/NĐ-CP sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế (tax) năm 2021

Bãi bỏ quy định trước đây: Tại Khoản 6 Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP và Điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định ngôi trường hợp tổng số bốn lần tạm nộp thấp rộng từ 20% trở lên so với số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp theo quyết toán thì Công ty (CTY, DN) phải nộp lãi chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số tạm nộp với số quyết toán tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế (tax) quý bốn của Công ty (CTY, DN) đến ngày thực nộp số thuế (tax) còn thiếu so với số quyết toán.
(Từ ngày 05 tháng 12 năm 2022 tức ngày Nghị định 126/2022/NĐ-CP có hiệu lực thực thi hiện hành thì Điều 4 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ko hề hiệu lực thực thi hiện hành.)

Tác Giẩ xin chúc các bạn
tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thành công

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý năm 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý năm 2021 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm tính theo quý năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính # thuế (tax) #thu #nhập #doanh #nghiệp #tạm #tính #theo #quý #năm