Contents

Cách tính trích khấu ngốn tài sản cố định theo đường thẳng

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính trích khấu ngốn tài sản cố định theo đường thẳng 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 23:43:45 )

342

Trích khấu ngốn tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng là phương pháp trích khấu ngốn theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí (CP) sản xuất marketing thương mại của Công ty (CTY, DN) của tài sản cố định tham gia vào phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, thường áp dụng với máy móc, thiết bị..

Công thức tính mức trích khấu ngốn theo năm như sau:
Mức trích khấu ngốn trung bình mỗi tháng ngay số khấu ngốn phải trích cả năm chia cho 12 tháng.
Để xác định được thời gian trích khấu ngốn của TSCĐ các bạn phải dựa vào khuông khấu ngốn tài sản cố định trong phụ lục của thông tư số 45/2013/TT-BTC. đầy đủ xem tại đây: Khung thời gian khấu ngốn tài sản cố định.
– Trường hợp thời gian trích khấu ngốn hoặc nguyên giá của tài sản cố định thay đổi, Công ty (CTY, DN) phải xác định lại mức trích khấu ngốn trung bình của tài sản cố định bởi phương pháp lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán tài chính chia (:) cho thời gian trích khấu ngốn xác định lại hoặc thời gian trích khấu ngốn còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu ngốn đã đăng ký trừ thời gian đã trích khấu ngốn) của tài sản cố định.
–  Mức trích khấu ngốn cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu ngốn tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu ngốn luỹ kế đã thực hiện nay đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.Chú ý: Đối với tài sản cố định các bạn đưa vào sử dụng từ ngày nào thì chúng ta được trích khấu ngốn đưa vào chi phí (CP) từ ngày đó. Vì vậy để lấy chính xác chi phí (CP) khấu ngốn tài sản cố định các bạn tách ra số ngày sử dụng thực tế trong tháng.
Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể để các bạn cũng có thể hình dong rõ cách tính khấu ngốn TSCĐ theo phương pháp đường thẳng:

Công ty Tác giẩ mua một máy Photo (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 45 triệu đồng, chi phí (CP) vận chuyển là 2 triệu đồng, chi phí (CP) lắp đặt, chạy thử là một trong những trong triệu đồng.
Biết rằng:
– Máy Photo có tuổi thọ chuyên môn là 5 năm.
– Thời gian trích khấu ngốn của máy Photo Công ty Tác giẩ dự con kiến là 8 năm (phù phù hợp với quy định tại Phụ lục 1 phát hành tất nhiên Thông tư số 45/2013/TT- BTC là từ 7 – 15 năm), máy Photo được đưa vào sử dụng vào ngày 1/1/2014.
Chúng ta tiến hành xác định như sau:

Nguyên giá tài sản cố định = 45 triệu + 2 triệu + 1 triệu = 48 triệu đồng
Mức trích khấu ngốn trung bình mỗi năm = 48 triệu : 8 năm = 6 triệu đồng/năm.
Mức trích khấu ngốn trung bình mỗi tháng = 6 triệu đồng : 12 tháng = ,5 triệu đồng/ tháng
Hàng năm, Công ty (CTY, DN) trích 6 triệu đồng chi phí (CP) trích khấu ngốn tài sản cố định đó vào chi phí (CP) marketing thương mại.

Tiếp theo, sau 6 năm sử dụng, Công ty (CTY, DN) nâng cấp tài sản cố định với tổng chi phí (CP) là 20 triệu đồng, thời gian sử dụng được đánh giá lại là 3 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng đã đăng ký ban sơ), ngày trả mỹ xong đưa vào sử dụng là một trong những trong/1/2022.
Nguyên giá tài sản cố định = 48 triệu đồng + 20 triệu đồng = 68 triệu đồng
Số khấu ngốn luỹ kế đã trích = 6 triệu đồng (x) 6 năm = 36 triệu đồng
Giá trị còn lại trên sổ kế toán tài chính = 68 triệu đồng – 36 triệu đồng = 32 triệu đồng
Mức trích khấu ngốn trung bình mỗi năm = 32 triệu đồng : 3 năm = 10.66 triệu đồng/ năm
Mức trích khấu ngốn trung bình mỗi tháng = 10.66 triệu đồng : 12 tháng =888.889 đồng/ tháng
Từ năm 2022 trở đi, Công ty (CTY, DN) trích khấu ngốn vào chi phí (CP) marketing thương mại mỗi tháng 888.889 đồng/ tháng đối với máy photo vừa được nâng cấp.
Mời các bạn tham khảo thêm: cách định khoản trích khấu ngốn tài sản cố định

 

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách tính trích khấu ngốn tài sản cố định theo đường thẳng chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính trích khấu ngốn tài sản cố định theo đường thẳng trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính trích khấu ngốn tài sản cố định theo đường thẳng Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính trích khấu ngốn tài sản cố định theo đường thẳng mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách tính trích khấu ngốn tài sản cố định theo đường thẳng

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính trích khấu ngốn tài sản cố định theo đường thẳng , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính #trích #khấu #ngốn #tài #sản #cố #định #theo #đường #thẳng