Hướng_dẫn mặt hàng buôn bán bị trả lại: viết hóa đơn, kê khai, định khoản

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hướng_dẫn mặt hàng buôn bán bị trả lại: viết hóa đơn, kê khai, định khoản 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 06:17:44 )

Hàng buôn bán bị trả lại là giá trị lượng mặt hàng buôn bán đã xác định là tiêu thụ bị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại và từ chối thanh toán. Do các nguyên nhân như: Vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng tài chính tài chính, mặt hàng bị ko an toàn cỏi, mất phẩm chất, ko đúng chủng loại, quy định.

Tại điểm 2.8 Phụ lục 4 – Hướng dẫn lập hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa – dịch vụ đối với ngôi trường hợp trả lại mặt hàng của thông tư 39/2014/TT-BTC được thực hiện nay như sau:
– Khi buôn bán sản phẩm: NB đã xuất hóa đơn, người sử dụng đã nhận mặt hàng
=> Sau đó người sử dụng phát tạo hình mặt hàng lỗi, ko an toàn cỏi chất lượng, ko đúng mẫu mã, chủng loại … như đã thỏa thuận
=> Người mua muốn trả lại 1 phần hoặc toàn bộ số mặt hàng
Người mua ở đây có thể là công ty hoặc cá nhân, nên bên dưới đây Tác giẩ chúng ta sẽ đi xử lý từng đối tượng:I. Trường hợp người sử dụng là công ty:1. Về mặt hóa đơn trả lại mặt hàng: – Khi trả lại mặt hàng người sử dụng phải lập hóa đơn trả lại mặt hàng: trên hóa đơn phải ghi rõ lý do trả lại mặt hàng.Ví dụ 1: Trả lại toàn bộ số mặt hàng đã mua trước đó
Ngày 05/03/2021: Công ty Thiên Ưng buôn bán sản phẩm cho công ty Hải Yến và đã giao mặt hàng và xuất hóa đơn giao cho công ty Hải Yến như sau:

Đến ngày 10/03/2021, Công ty Hải Yến phát tạo hình mặt hàng bị lỗi ko an toàn cỏi chất lượng và muốn trả lại toán bộ số mặt hàng đã mua ngày 5/3/2021.

Khi trả lại mặt hàng công ty Hải Yến (Bên mua) Xuất hóa đơn trả lại như sau: 

Ví dụ 2: Trả lại 1 phần mặt hàng đã mua trước đó:

Ngày 20/03/2021: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán sản phẩm cho công ty Hải Yến và đã giao mặt hàng và xuất hóa đơn giao cho công ty Hải Yến như sau:

 

Đến ngày 01/04/2021, Công ty Hải Yến phát tạo hình 1 mặt mặt hàng ko đúng chủng loại như hợp đồng đã thỏa thuận và muốn trả lại 1 mặt mặt hàng mặt hàng ko đúng chủng loại đó

Khi trả lại mặt hàng công ty Hải Yến (Bên mua) Xuất hóa đơn trả lại như sau:

 
2. Cách kê khai mặt hàng buôn bán bị trả lại:
* Xác định kỳ kê khai hóa đơn trả lại mặt hàng của bên mua hoặc hóa đơn bị trả lại mặt hàng của bên buôn bán:

Hóa đơn trả lại mặt hàng phát sinh vào kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó

Cụ thể:

+ Tại Ví dụ 1: xuất hóa trả lại mặt hàng phát sinh vào tháng 3/2021 -> 2 bên sẽ kê khai vào tháng 3/2021 (nếu KK theo tháng) hoặc quý 1/2021 (nếu KK theo quý)

+ Tại Ví dụ 2: xuất hóa trả lại mặt hàng phát sinh vào tháng 4/2021 -> 2 bên sẽ kê khai vào tháng 4/2021 (nếu KK theo tháng) hoặc quý 2/2021 (nếu KK theo quý)

* Cách kê khai cụ thể:

– Bên mua: Khi xuất hóa đơn trả lại mặt hàng sẽ kê khai âm đầu vào:

+ Nếu bạn làm bảng kê mua vào: thì kê khai âm ở bảng kê mua vào

+ Nếu bạn ko làm bảng kê mua vào: thì kê khai âm tại chỉ tiêu (23), giảm thuế (tax) GTGT đầu vào tại chỉ tiêu (24) và (25) trên tờ khai thuế (tax) 01/GTGT

– Bên buôn bán: Khi nhận hóa đơn trả lại mặt hàng sẽ kê khai âm đầu ra:

+ Nếu bạn làm bảng kê đẩy ra: thì kê khai âm ở bảng kê đẩy ra

+ Nếu bạn ko làm bảng kê đẩy ra: thì kê khai âm tại chỉ tiêu từ 26 đến 33 trên tờ khai thuế (tax) 01/GTGT (Tùy theo mức thuế (tax) suất của mặt mặt hàng trên hóa đơn) (Nếu 10% thì kê khai âm tại chỉ tiêu (32), chỉ tiêu (33).

* Thêm lời chia sẻ ngôi trường hợp: Nếu việc buôn bán sản phẩm và trả lại mặt hàng đảm bảo cả 2 yếu tố:

+ Xảy ra trong cùng 1 kỳ kê khai

+ Trả lại toàn bộ số mặt hàng đã mua trước đó

=> Thì các bạn chẳng cần thiết phải kê khai cả 2 hóa đơn: hóa đơn Khi buôn bán (hoặc mua) và hóa đơn bị trả lại mặt hàng (hoặc trả lại mặt hàng)

Vì:

+ Hiện nay ko hề phải nộp bảng kê mua vào đẩy ra. Doanh nghiệp có thể lập làm căn cứ đưa vào tờ khai, còn ko phải nộp cho cơ quan lại thuế (tax).

+ Nếu kê khai thì 1 âm và 1 dương sẽ bù trừ cho nhau ko hề giá trị (có kê khai cũng như ko)

Tại Ví dụ 1 nêu trên đang thuộc ngôi trường hợp này: việc buôn bán sản phẩm và trả lại mặt hàng đều ở tháng 9 hoặc quý 3. Nếu công ty Thiên Ưng kê khai thì: 

+ Khi buôn bán sản phẩm: Kê khai đầu ra dương 2.400.000 (tiền thuế (tax) GTGT)

+ Khi nhận hóa đơn trả lại mặt hàng: Kê khai đầu ra âm 2.400.000 (tiền thuế (tax) GTGT)

=> Bù trừ âm dương cho nhau sẽ bởi (giống ko kê khai)

 

3. Một vài tình huống về mặt hàng buôn bán bị trả lại mà bạn cũng có thể quan lại tâm:

3.1. Khi mua mặt hàng bên mua chưa nhận hóa đơn hoặc Khi buôn bán sản phẩm bên buôn bán chưa giao hóa đơn cho bên mua:

Theo công văn Số: 6008/TCT-CS về chỉ dẫn điều chỉnh giảm doanh thu và thuế (tax) GTGT đầu ra của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) ngày 29 tháng 12 năm 2022 thì:

Công ty TNHH Anh Nguyễn (Công ty) thì Công ty có ký hợp đồng chuyển nhượng (buôn bán Bất Động Sản) cho Công ty TNHH Đầu tư và marketing thương mại Bất động sản (người sử dụng), năm 2007, 2008 Công ty đã nhận tiền góp vốn từ người sử dụng, năm 2014 Công ty xuất hóa đơn GTGT cho người sử dụng tuy nhiên ko giao hóa đơn (liên 2) cho người sử dụng mà lưu tại quyển do ko liên hệ được với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng. Công ty đã kê khai nộp thuế (tax) đối với khoản tiền nhận từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng. Tuy nhiên nay người sử dụng ko hề nhu muốn mua sắm BDS và đề nghị Công ty trả lại tiền theo thỏa thuận diệt hợp đồng đã ký giữa các bên.

 

=> Công ty đã xuất hóa đơn GTGT, đã kê khai nộp thuế (tax) tuy nhiên chưa giao hóa đơn cho người sử dụng mà lưu tại quyển, người sử dụng là Công ty (CTY, DN) chưa kê khai khấu trừ, Công ty và quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (người sử dụng) có thóa thuận diệt hợp đồng đã ký để trả lại tiền cho người sử dụng thì Cục thuế (tax) chỉ dẫn Công ty căn cứ thỏa thuận diệt hợp đồng đã ký giữa các bên để điều chỉnh giảm doanh thu theo quy định về việc điều chỉnh giảm doanh thu của chế độ kế toán tài chính Công ty (CTY, DN).

3.2. Hộ marketing thương mại trả lại mặt hàng có buộc phải lập hóa đơn?

Theo Công văn số 3370/CT-TTHT ngày 18/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về việc lập hóa đơn 

Trường hợp Công ty buôn bán sản phẩm hóa cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là hộ marketing thương mại, liệu Khi trả lại mặt hàng:

– Nếu hộ marketing thương mại này thuộc đối tượng có sử dụng hóa đơn (doanh thu trên 100 triệu/năm) thì Khi trả lại product cho Công ty, hộ marketing thương mại phải xuất hóa đơn buôn bán sản phẩm, trên hóa đơn ghi rõ nguyên nhân trả lại.

Đồng thời, hai phía phải lập thêm biên bạn dạng trả lại mặt hàng ghi rõ loại product, số lượng, giá trị product trả lại theo giá ko hề thuế (tax) GTGT, tiền thuế (tax) GTGT, tổng tiền thanh toán trên biên bạn dạng bởi tổng tiền thanh toán trên hóa đơn, lý do trả mặt hàng. Căn cứ vào hóa đơn buôn bán sản phẩm, biên bạn dạng trả lại mặt hàng, Công ty kê khai điều chỉnh doanh thu, tiền thuế (tax) GTGT tại kỳ lập hóa đơn trả mặt hàng.

– Nếu hộ marketing thương mại thuộc đối tượng ko hề sử dụng hóa đơn (doanh thu bên dưới 100 triệu/năm) thì Khi trả lại mặt hàng, hộ marketing thương mại ko phải lập hóa đơn. Các bên chỉ cần lập biên bạn dạng trả mặt hàng như nêu trên và Công ty (bên buôn bán) thu hồi lại hóa đơn đã giao cho hộ marketing thương mại. Căn cứ vào biên bạn dạng trả mặt hàng, hóa đơn thu hồi, Công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, tiền thuế (tax) GTGT.

3.3. Trả lại mặt hàng đã mua từ trong nước, DNCX cũng phải lập hóa đơn

Công văn số 1759/CT-TTHT ngày 12/1/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc lập hóa đơn Khi trả lại mặt hàng ko an toàn cỏi chất lượng cho Công ty (CTY, DN) trong nước, DNCX cũng phải lập hóa đơn trả mặt hàng.

3.4. Bên mua và bên buôn bán có phương pháp kê khai thuế (tax) GTGT khác nhau:

* Trường hợp 1: Bên mua (bên trả lại mặt hàng) kê khai thuế (tax) theo phương pháp khấu trừ – sử dụng hóa đơn GTGT, tuy nhiên bên buôn bán (bị đơn trả lại) kê khai thuế (tax) theo phương pháp trực tiếp – Sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm

Công văn số 94/CT-TTHT ngày 6/1/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về hóa đơn product trả lại thì:

Khi xuất product trả lại mặt hàng cho bên buôn bán, Bên mua lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán của product trả lại, cột thuế (tax) suất, tiền thuế (tax) GTGT ko ghi, vạch men chéo.

* Trường hợp 2: Bên mua (bên trả lại mặt hàng) kê khai thuế (tax) theo phương pháp trực tiếp – sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm, tuy nhiên bên buôn bán (bị đơn trả lại) kê khai thuế (tax) theo phương pháp khấu – Sử dụng hóa đơn GTGT:
Theo công văn Số: 745 /CT-TTHT ngày 25/05/2015 của cục thuế (tax) Long An thì:

Căn cứ công văn số 4122/TCT-CS ngày 19/11/2012 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về việc chính sách thuế (tax) đã chỉ dẫn: người buôn bán dùng hóa đơn mẫu 01/GTGT, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả lại là đối tượng sử dụng hóa đơn mẫu 02/GTTT thì xử lý tương tự như ngôi trường hợp người sử dụng là đối tượng ko hề hóa đơn.

Đối với mặt hàng buôn bán bị trả lại từ quan lại quý khách khứa hàng là đối tượng sử dụng hóa đơn trực tiếp Công ty thực hiện nay như ngôi trường hợp người sử dụng là đối tượng ko hề hóa đơn theo chỉ dẫn tại công văn số 254/CT-TTHT ngày 27/02/2014 của Cục thuế (tax) (Tax) Long An gửi cho Công ty. Biên bạn dạng trả lại product được lưu giữ cùng với hóa đơn buôn bán sản phẩm đã thu hồi làm căn cứ để Công ty lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh thuế (tax) và định khoản giảm doanh thu, giảm thuế (tax) GTGT đầu ra.

3.5. Đổi mặt hàng cũng phải lập hóa đơn “trả mặt hàng”

Theo Công văn số 4053/CT-TTHT ngày 5/5/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về chính sách thuế (tax) 

Trường hợp Công ty chuyên marketing thương mại các sản phẩm điện thoại, điện tử, điện lạnh…, theo chính sách buôn bán sản phẩm nếu sản phẩm đã mua ko phù phù hợp với nhu muốn sử dụng thì quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng có thể đổi lại sản phẩm khác hoặc trả lại mặt hàng thì Khi đổi hoặc trả mặt hàng, người sử dụng đều phải lập hóa đơn trả mặt hàng theo chỉ dẫn tại điểm 2.8 phụ lục IV Thông tư 39/2014/TT-BTC

Phía Công ty, nếu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đổi sản phẩm khác thì Khi giao sản phẩm mới, Công ty vẫn phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế (tax) GTGT, thuế (tax) TNDN theo quy định.

Nếu quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả sản phẩm để nhận lại tiền (ko đổi sản phẩm khác) và Công ty có thu một khoản phí tương ứng với thời gian sử dụng sản phẩm từ lúc mua đến lúc trả mặt hàng thì khoản thu này cũng phải xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế (tax) GTGT (10%), thuế (tax) TNDN theo quy định.

4. Cách định khoản mặt hàng buôn bán bị trả lại:4.1. Bên buôn bán định khoản mặt hàng buôn bán bị trả lại: 

* Bút toán giảm doanh thu

Nếu Thực hiện nay theo chế độ kế toán tài chính theo
Thông tư 200/2014/TT-BTC

Nếu Thực hiện nay theo chế độ kế toán tài chính theo
Thông tư 133/2022/TT-BTC

– Khi nhận hóa đơn trả lại mặt hàng:
Nợ TK 5212: giá trị mặt hàng buôn bán bị trả lại
Nợ TK 3331: thuế (tax) (Tax) GTGT của số mặt hàng bị trả lại

Có 131/111/112: Số tiền phải trả lại cho bên mua

– Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu:
Nợ TK 511

Có 5212

Nợ TK 511: giá trị mặt hàng buôn bán bị trả lại
Nợ TK 3331: thuế (tax) (Tax) GTGT của số mặt hàng bị trả lại

Có 131/111/112: Số tiền phải trả lại cho bên mua

(Thông tư 133 ko dùng đến TK 5212)

* Bút toán giá giá vốn:
Nếu người buôn bán đã ghi nhận giá vốn cho số mặt hàng đã buôn bán ( Nợ TK 632/Có 156). Thì đến Khi cảm bắt gặp mặt hàng trả lại thì định khoản tăng product và giảm giá vố như sau:

Nợ TK 156: giá trị của số mặt hàng bị trả lại

Có 632: giá vốn của số mặt hàng bị trả lại

4.2. Bên mua định khoản mặt hàng trả lại:

Nợ TK 111/112/131: số tiền nhận lại

Có 156/152/211…. giá trị mặt hàng trả lại
Có 133: thuế (tax) (Tax) GTGT  của mặt hàng trả lại

(Cả thông tư 200 và TT 133 đều định khoản như trên – lúc mua ghi tăng cái gì thì Khi trả lại ghi giảm cái đó)

II. Trường hợp người sử dụng là cá nhân: (ko hề hóa đơn)
Trường hợp người sử dụng là đối tượng ko hề hóa đơn, Khi trả lại product, bên mua và bên buôn bán phải lập biên bạn dạng ghi rõ loại product, số lượng, giá trị mặt hàng trả lại theo giá ko hề thuế (tax) GTGT, tiền thuế (tax) GTGT theo hóa đơn buôn bán sản phẩm (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả mặt hàng và bên buôn bán thu hồi hóa đơn đã lập. 

FULL Hướng dẫn Mẹo Hướng_dẫn mặt hàng buôn bán bị trả lại: viết hóa đơn, kê khai, định khoản chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hướng_dẫn mặt hàng buôn bán bị trả lại: viết hóa đơn, kê khai, định khoản trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hướng_dẫn mặt hàng buôn bán bị trả lại: viết hóa đơn, kê khai, định khoản Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hướng_dẫn mặt hàng buôn bán bị trả lại: viết hóa đơn, kê khai, định khoản mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Hướng_dẫn mặt hàng buôn bán bị trả lại: viết hóa đơn, kê khai, định khoản

Link Download Google Drive File phần mềm Hướng_dẫn mặt hàng buôn bán bị trả lại: viết hóa đơn, kê khai, định khoản , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #xử #lý #mặt hàng #buôn bán #bị #trả #lại #viết #hóa #đơn #kê #khai #hạch #toán