Contents

Danh mục khối mạng lưới server chứng từ kế toán tài chính theo TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Danh mục khối mạng lưới server chứng từ kế toán tài chính theo TT 200 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 09:37:20 )

112

Chứng từ kế toán tài chính là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh và đã trả mỹ xong, làm căn cứ ghi sổ kế toán tài chính.

Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính gồm 5 loại chứng từ kế toán tài chính được phát hành tại phụ lục 3 Thông tư 200/2014/TT-BTC đều thuộc loại chỉ dẫn. Doanh nghiệp được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính phù phù hợp với đặc điểm phát động và sinh hoạt giải trí và yêu cầu cai quản lý của mình tuy nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu của Luật kế toán tài chính và đảm bảo nguyên lý rõ ràng, minh bạch, kịp lúc, dễ đánh giá, đánh giá và đối chiếu.

Trường hợp ko tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ cho riêng mình, Công ty (CTY, DN) có thể áp dụng khối mạng lưới server biểu mẫu và chỉ dẫn nội dung ghi chép chứng từ kế toán tài chính theo chỉ dẫn Phụ lục 3 Thông tư 200.
Các Công ty (CTY, DN) có các kỹ năng tài chính tài chính, tài chính đặc thù thuộc đối tượng điều chỉnh của các văn bạn dạng pháp luật khác thì áp dụng theo quy định về chứng từ tại các văn bạn dạng đó.

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)(Các bạn muốn biết mẫu chi tiết và cách lập của loại chứng từ nào thì kích chuột trực tiếp vào tên của chứng từ sẽ ra ra phần nội dung và cách lập cụ thể của từng loại chứng từ)
 

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

 

 

 

 

I. Lao động tiền lương

 

1

Bảng chấm công

01a-LĐTL

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

3

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

4

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

5

Giấy đi đường

04-LĐTL

6

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong

05-LĐTL

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

9

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

10

Biên bạn dạng thanh lý (kiểm nghiệm) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

11

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo đảm xã hội

11-LĐTL

 

 II. Hàng tồn kho

 

1

Phiếu nhập kho

01-VT

2

Phiếu xuất kho

02-VT

3

Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

03-VT

4

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

04-VT

5

Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

05-VT

6

Bảng kê mua mặt hàng

06-VT

7

Bảng phân bổ nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

 

 III. Bán mặt hàng

 

1

Bảng thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi

01-BH

2

Thẻ quầy mặt hàng

02-BH

 

 IV. Tiền tệ

 

1

Phiếu thu

01-TT

2

Phiếu chi

02-TT

3

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

4

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

04-TT

5

Giấy đề nghị thanh toán

05-TT

6

Biên lai thu tiền

06-TT

7

Bảng kê vàng tiền tệ

07-TT

8

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

08a-TT

9

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho nước ngoài tệ, vàng tiền tệ)

08b-TT

10

Bảng kê chi tiền

09-TT

 

 V. Tài sản cố định

 

1

Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

2

Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

3

Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong

03-TSCĐ

4

Biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ

04-TSCĐ

5

Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

6

Bảng tính và phân bổ khấu ngốn TSCĐ

06-TSCĐ

 

Xem thêm: Quy định về lập và ký chứng từ kế toán tài chính

FULL Hướng dẫn Mẹo Danh mục khối mạng lưới server chứng từ kế toán tài chính theo TT 200 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Danh mục khối mạng lưới server chứng từ kế toán tài chính theo TT 200 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Danh mục khối mạng lưới server chứng từ kế toán tài chính theo TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Danh mục khối mạng lưới server chứng từ kế toán tài chính theo TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Danh mục khối mạng lưới server chứng từ kế toán tài chính theo TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Danh mục khối mạng lưới server chứng từ kế toán tài chính theo TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Danh #mục #hệ #thống #chứng #từ #kế #toán #theo