Contents

Doanh nghiệp cần phải có kế toán tài chính Trưởng ko?

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Doanh nghiệp cần phải có kế toán tài chính Trưởng ko? Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 20:02:21 )

10

Kế toán trưởng là kẻ đứng đầu bộ máy kế toán tài chính của đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện nay công tác kế toán tài chính trong đơn vị kế toán tài chính.

Theo Điều 20 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP quy định chi tiết điều 53 của Luật kế toán tài chính về kế toán tài chính trưởng thì:

Đơn vị kế toán tài chính phải bố trí kế toán tài chính trưởng, trừ các đơn vị sau:

+ Các đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực đất nước bao héc tàm tất cả: Đơn vị kế toán tài chính chỉ có một người làm kế toán tài chính hoặc một người làm kế toán tài chính kiêm nhiệm; đơn vị kế toán tài chính ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì ko thực hiện nay bổ nhiệm kế toán tài chính trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán tài chính.

(Thời hạn bổ nhiệm kế toán tài chính trưởng của các đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước, thời hạn bổ nhiệm phụ trách kế toán tài chính là 5 năm sau đó phải thực hiện nay các quy trình về bổ nhiệm lại kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính)

+ Các Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về bổ sung Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán tài chính mà chẳng cần thiết phải bố trí kế toán tài chính trưởng.

Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán tài chính trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán tài chính hoặc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tài chính tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán tài chính phải bố trí người làm kế toán tài chính trưởng.=> Vậy là:
+ Doanh nghiệp siêu nhỏ chẳng cần thiết phải có kế toán tài chính trưởng.
+ Các đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực đất nước (nêu trên) chẳng cần thiết phải có kế toán tài chính trưởng.
+ Nếu Công ty (CTY, DN) của bạn ko thuộc trong lĩnh vực đất nước nêu trên, hoặc ko phải là Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ thì cần phải có kế toán tài chính trưởng. Trường hợp chưa bổ nhiệm được kế toán tài chính trưởng ngay thì phải bố trí người phụ trách kế toán tài chính (Nhưng cũng chỉ được tối đa là 12 tháng, sau đó phải bố trí người làm kế toán tài chính trưởng)
Lưu ý: Để được bổ nhiệm làm kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính thì người đó phải đáp ứng được các điều khiếu nại chắc chắn theo luật kế toán tài chính. Mời các bạn tham khảo tại đây:

Điều khiếu nại được làm kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính

Khi thay đổi kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính, người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính hoặc người cai quản lý, điều hành đơn vị kế toán tài chính phải tổ chức bàn trả công việc và tài liệu kế toán tài chính giữa kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính cũ và kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan lại trong đơn vị và cho các cơ quan lại điểm đơn vị mở tài khoản giao dịch biết bọn họ tên và mẫu chữ ký của kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính mới. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán tài chính mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán tài chính của mình Tính từ lúc ngày nhận bàn trả công việc. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán tài chính cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán tài chính trong thời gian mình phụ trách.
Bài viết Tác giẩ xin được chia sẻ thêm thông tin mà các bạn cũng có thể quan lại tâm:

1. Như trên đã viết: Các Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ chẳng cần thiết phải bố trí kế toán tài chính trưởng

Vậy, thế nào được gọi là Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ?

Việc xác định Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về bổ sung Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa lúc này vẫn đang được thực hiện nay theo nghị định 39/2022/NĐ-CP.
Theo điều 6 của nghị định 39/2022/NĐ-CP thì tiêu chí xác định Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ như sau:
– Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm ko thật 10 người và tổng doanh thu của năm ko thật 3 tỷ đồng hoặc tổng mối cung cấp ngân sách ko thật 3 tỷ đồng.

– Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo đảm xã hội bình quân năm ko thật 10 người và tổng doanh thu của năm ko thật 10 tỷ đồng hoặc tổng mối cung cấp ngân sách ko thật 3 tỷ đồng.

 

2. Mức xử phạt vi liên quan lại đến việc bố trí người làm kế toán tài chính trưởng ra làm sao?

Theo điều 17 của Nghị định 41/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính thì:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Thuê tổ chức, cá nhân mất đi tiêu chuẩn, điều khiếu nại hành nghề kế toán tài chính để làm dịch vụ kế toán tài chính cho đơn vị mình;

b) Không thực hiện nay bổ nhiệm lại kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính theo thời hạn quy định;

c) Không tổ chức bàn trả công tác kế toán tài chính những Khi có thay đổi về người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính;

d) Không thông báo theo quy định Khi thay đổi kế toán tài chính trưởng hoặc phụ trách kế toán tài chính.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Không tổ chức bộ máy kế toán tài chính của đơn vị kế toán tài chính; ko bố trí người làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng hoặc ko thuê tổ chức, cá nhân marketing thương mại dịch vụ kế toán tài chính làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng theo quy định;

b) Bố trí người làm kế toán tài chính mà pháp luật quy định ko được làm kế toán tài chính;

c) Bố trí người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính mất đi tiêu chuẩn, điều khiếu nại theo quy định;

d) Bổ nhiệm kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính ko đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Bố trí người dân có trách nhiệm cai quản lý, điều hành đơn vị kế toán tài chính kiêm làm kế toán tài chính, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, buôn bán tài sản trừ Công ty (CTY, DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, Công ty (CTY, DN) thuộc loại hình khác ko hề vốn đất nước và là Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về bổ sung Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa;

b) Bố trí người làm kế toán tài chính trưởng mất đi tiêu chuẩn, điều khiếu nại quy định;

c) Thuê người làm kế toán tài chính trưởng mất đi tiêu chuẩn, điều khiếu nại quy định.

4. Biện pháp xử lý hiệu quả:

Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính có đủ tiêu chuẩn, điều khiếu nại theo quy định đối với các ngôi trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1; điểm b, c khoản 2; điểm b, c khoản 3 Điều này.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Doanh nghiệp cần phải có kế toán tài chính Trưởng ko? đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Doanh nghiệp cần phải có kế toán tài chính Trưởng ko? trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Doanh nghiệp cần phải có kế toán tài chính Trưởng ko? Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Doanh nghiệp cần phải có kế toán tài chính Trưởng ko? mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Doanh nghiệp cần phải có kế toán tài chính Trưởng ko?

Link Download Google Drive File phần mềm Doanh nghiệp cần phải có kế toán tài chính Trưởng ko? , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Doanh #nghiệp #bắt #buộc #phải #có #kế #toán #Trưởng #ko