Contents

Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo TT33 và TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo TT33 và TT 200 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 10:36:10 )

120

Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo chế độ kế toán tài chính TT 133 và thông tư 200 đều giống nhau, gồm 5 group:

+ Chỉ tiêu lao động tiền lương;
+ Chỉ tiêu mặt hàng tồn kho;
+ Chỉ tiêu buôn bán sản phẩm;
+ Chỉ tiêu tiền tệ;
+ Chỉ tiêu TSCĐ.

 

 DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

TT

TÊN CHỨNG TỪ

SỐ HIỆU

TÍNH CHẤT

 

 

 

BB (*)

HD (*)

 

A- CHỨNG TỪ KẾ TOÁN BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH 48 và TT 200

 

I- Lao động tiền lương

 

 

 

1

Bảng chấm công

01a-LĐTL

 

x

2

Bảng chấm công làm thêm giờ

01b-LĐTL

 

x

3

Bảng thanh toán tiền lương

02-LĐTL

 

x

4

Bảng thanh toán tiền thưởng

03-LĐTL

 

x

5

Giấy đi đường

04-LĐTL

 

x

6

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc trả mỹ xong

05-LĐTL

 

x

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

06-LĐTL

 

x

8

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

07-LĐTL

 

x

9

Hợp đồng giao khoán

08-LĐTL

 

x

10

Biên bạn dạng thanh lý (kiểm nghiệm) hợp đồng giao khoán

09-LĐTL

 

x

11

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

10-LĐTL

 

x

12

Bảng phân bổ tiền lương và bảo đảm xã hội

11-LĐTL

 

x

 

II- Hàng tồn kho

 

 

 

1

Phiếu nhập kho

01-VT

 

x

2

Phiếu xuất kho

02-VT

 

x

3

Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

03-VT

 

x

4

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

04-VT

 

x

5

Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá

05-VT

 

x

6

Bảng kê mua mặt hàng

06-VT

 

x

Bảng phân bổ nguyên nhiên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

07-VT

 

x

 

III- Bán mặt hàng

 

 

 

1

Bảng thanh toán mặt hàng đại lý, ký gửi

01-BH

 

x

2

Thẻ quầy mặt hàng

02-BH

 

x

3

Bảng kê mua lại cổ phiếu (chỉ có ở QĐ 48)

03-BH

 

x

4

Bảng kê buôn bán cổ phiếu (chỉ có ở QĐ 48)

04-BH

 

x

 

IV- Tiền tệ

 

 

 

1

Phiếu thu

01-TT

x

 

2

Phiếu chi

02-TT

x

 

3

Giấy đề nghị tạm ứng

03-TT

 

x

4

Giấy thanh toán tiền tạm ứng

04-TT

 

x

5

Giấy đề nghị thanh toán

05-TT

 

x

6

Biên lai thu tiền

06-TT

x

 

7

Bảng kê vàng, bạc, kim khí quý, đá quý

07-TT

 

x

8

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)

08a-TT

 

x

9

Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho nước ngoài tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

08b-TT

 

x

10

Bảng kê chi tiền

09-TT

 

x

 

V- Tài sản cố định

 

 

 

1

Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ

01-TSCĐ

 

x

2

Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ

02-TSCĐ

 

x

3

Biên bạn dạng bàn trả TSCĐ sửa chữa lớn trả mỹ xong

03-TSCĐ

 

x

4

Biên bạn dạng đánh giá lại TSCĐ

04-TSCĐ

 

x

5

Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ

05-TSCĐ

 

x

6

Bảng tính và phân bổ khấu ngốn TSCĐ

06-TSCĐ

 

x

 

B- CHỨNG TỪ BAN HÀNH THEO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC

1

Giấy chứng nhận nghỉ ngơi ốm hưởng trọn BHXH

 

 

x

2

Danh sách người nghỉ ngơi hưởng trọn trợ cấp ốm đau, thai sản

 

 

x

3

Hoá đơn Giá trị gia tăng

01GTKT-3LL

x

 

4

Hoá đơn buôn bán sản phẩm thông thường

02GTGT-3LL

x

 

5

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

03 PXK-3LL

x

 

6

Phiếu xuất kho mặt hàng gửi đại lý

04 HDL-3LL

x

 

7

Hoá đơn dịch vụ cho thuê tài chính

05 TTC-LL

x

 

8

Bảng kê thu mua mặt hàng hoá mua vào ko hề hoá đơn

04/GTGT

x

 

9

……………………..

 

 

 

Ghi chú:
(*) BB: Mẫu buộc phải
(*) HD: Mẫu chỉ dẫn

Trong đó:

– Mẫu chứng từ kế toán tài chính buộc phải là mẫu chứng từ đặc biệt có giá trị như tiền gồm: Phiếu thu, phiếu chi, séc, biên lai thu tiền, vé thu phí, lệ phí, trái phiếu, tín phiếu, công trái, các loại hoá đơn buôn bán sản phẩm và mẫu chứng từ buộc phải khác. Mẫu chứng từ kế toán tài chính buộc phải do cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền quy định. Đơn vị kế toán tài chính phải thực hiện nay đúng về biểu mẫu, nội dung, phương pháp ghi các chỉ tiêu và áp dụng thống nhất cho các đơn vị kế toán tài chính hoặc từng đơn vị kế toán tài chính cụ thể.
– Mẫu chứng từ kế toán tài chính chỉ dẫn là mẫu chứng từ kế toán tài chính do cơ quan lại Nhà nước có thẩm quyền quy định; ngoài các nội dung quy định trên mẫu, đơn vị kế toán tài chính có thể bổ sung thêm chỉ tiêu hoặc thay đổi mẫu mã mẫu biểu cho phù phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu cai quản lý của đơn vị.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo TT33 và TT 200 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo TT33 và TT 200 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo TT33 và TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo TT33 và TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo TT33 và TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán tài chính theo TT33 và TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hệ #thống #biểu #mẫu #chứng #từ #kế #toán #theo #TT33 #và