Contents

Mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) theo Thông tư 105 (Mẫu 25/ĐK-TCT)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) theo Thông tư 105 (Mẫu 25/ĐK-TCT) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 15:57:41 )

321

Mẫu số 25/ĐK-TCT là mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) mới nhất năm 2021 theo Thông tư 105/2022/TT-BTC chỉ dẫn về đăng ký thuế (tax) (có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ 17/01/2021)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

…., ngày … tháng … năm ….

 

THÔNG BÁOĐề nghị hồi phục mã số  thuế (tax)

1. Tên người nộp thuế (tax) (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế (tax) hoặc đăng ký Công ty (CTY, DN)): ………… ……………………………………………………………………
2. Mã số thuế (tax): …………………………………………………………………………………….
3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế (tax) hoặc của Công ty (CTY, DN), liên minh xã đã đăng ký Công ty (CTY, DN), đăng ký liên minh xã): ………………………………………………..
4. Địa chỉ marketing thương mại (ghi địa chỉ marketing thương mại của hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại đã đăng ký thuế (tax)): …………………………………………………………
5. Lý do đề nghị hồi phục mã số thuế (tax): …………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
6. Hồ sơ đính kèm:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Người nộp thuế (tax) cam kết về tính chính xác, trung thực và trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.
 

Nơi nhận:- CQT cai quản lý;
– Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT(Ký, ghi rõ bọn họ, tên và đóng dấu)

 Ghi chú:Người nộp thuế (tax) là tổ chức ko phải đóng dấu Khi đăng ký thuế (tax) và hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại ko phải đóng dấu vào văn bạn dạng này.

 

Nơi nộp mẫu 25/ĐK-TCT: cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp

Các bạn muốn lấy Mẫu số 25/ĐK-TCT để làm thủ tục giấy tờ hồi phục mã số thuế (tax) thì có thể comment để lại mail phía cuối bài bác luận hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn ngay

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) theo Thông tư 105 (Mẫu 25/ĐK-TCT) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) theo Thông tư 105 (Mẫu 25/ĐK-TCT) trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) theo Thông tư 105 (Mẫu 25/ĐK-TCT) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) theo Thông tư 105 (Mẫu 25/ĐK-TCT) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) theo Thông tư 105 (Mẫu 25/ĐK-TCT)

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu đề nghị hồi phục mã số thuế (tax) theo Thông tư 105 (Mẫu 25/ĐK-TCT) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #đề #nghị #khôi #phục #mã #số # thuế (tax) #theo #Thông #tư #Mẫu #25ĐKTCT