Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 03:03:53 )

134

Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel thì trên mạng có rất nhiều, những để connect thành một khối mạng lưới server sổ sách thì cần người làm mẫu sổ phải có sự nắm rõ chắc chắn về Excel: như các hàm, hoặc link..và quan lại trong hợn là tư duy kế toán tài chính để tạo ra một hệ thông sổ sách kế toán tài chính bởi Excel logic và đúng với quy định của Bộ tài chính.
Sở hữu một lượng giáo viên đông đảo có chuyên môn cao về kế toán tài chính để dạy học tập kế toán tài chính trên Excel – Trung Tâm kế toán tài chính Thiên Ưng đã xây dựng lên một khối mạng lưới server sổ sách kế toán tài chính bởi Excel theo Thông tư 133 (thay thế quyết định 48) nhằm mục đích đáp ứng cho những công ty vừa vả nhỏ áp dụng trong công tác định khoản sổ sách kế toán tài chính trên Excel bao héc tàm tất cả các mẫu sổ sau:

Trong khối mạng lưới server sổ sách kế toán tài chính trên Excel này gồm có các mẫu sổ sau:

–          Mẫu sổ Nhật Ký Chung
–          Mẫu Bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước (242).
–          Mẫu bảng phân bổ khấu hau tài sản cố định ( 214).
–          Mẫu sổ quỹ – sổ tiền gửi ngân mặt hàng.
–          Sổ tổng hợp phải thu – phải trả khác mặt hàng ( 131 và 331).
–          Bảng kê nhập kho – xuất kho và bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn.
–          Bảng phân bổ chi phí (CP) mua mặt hàng.
–          Mẫu bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.
–          Và các bảng biểu liên quan lại đến báo cho biết giải trình tài chính: bảng cân đối kế toán tài chính, bảng cân đối phát sinh tài khoản năm, báo cho biết giải trình hiệu quả marketing thương mại, báo cho biết giải trình lưu chuyển tiền tệ, và  bạn dạng thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính.
Trên đây là bộ sưu tập sổ chính được thể hiện nay ở các SHEET, Còn các sổ chi tiết Tác giẩ sẽ chỉ dẫn cách bạn cách lọc, lập sổ bởi công thức thông qua các bài bác luận chỉ dẫn tự học tập kế toán tài chính trên Excel trong mục này. Xem tại đây: Tự học tập làm kế toán tài chính trên Excel.Các bạn cũng có thể tải mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel về tại đây:
Có 2 loại mẫu sổ sách kế toán tài chính cho 2 thông tư 133 và 200 các bạn cũng có thể tùy chọn:Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel theo thông tư 133 và TT 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #sổ #sách #kế #toán #trên #Excel #theo #thông #tư #và