Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 16:18:53 )

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Công ty (CTY, DN) hoặc cá nhân đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan lại hoặc lưu quỹ.

1. Mẫu biên lai thu tiền theo thông tư 133

Đơn vị: …………………Địa chỉ: ………………

Mẫu số 06 – TT(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. tháng….. năm….

Quyển số:….….….….
Số:….….….……….

Họ và tên người nộp:……………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Nội dung thu:………………………………………………………………………………………………………
Số tiền thu: ….….….….….….….…. (Viết bởi văn bản):……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
 

Người nộp tiền(Ký, bọn họ tên)

Người thu tiền(Ký, bọn họ tên)

2. Cách lập mẫu biên lai thu tiền

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của đơn vị thu tiền và đóng dấu đơn vị, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi quyển phải ghi rõ số hiệu của từng tờ biên lai thu tiền liên tục trong 1 quyển.
Ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.
– Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.
– Dòng “Số tiền thu” ghi ngay số và bởi văn bản số tiền nộp, ghi rõ đơn vị tính là “đồng” hoặc USD…
Nếu thu bởi séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc chính thức phát động lưu hành và bọn họ tên người sử dụng séc.Biên lai thu tiền được lập thành hai liên (Đặt giấy than viết một lần).
Sau Khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ bọn họ tên để xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 liên, còn liên 2 giao cho người nộp tiền giữ.
Cuối ngày, người được đơn vị giao trách nhiệm thu tiền phải căn cứ vào bạn dạng biên lai lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (Nếu thu séc phải lập Bảng kê thu séc riêng) và nộp cho kế toán tài chính để kế toán tài chính lập phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp ngân mặt hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền phải nộp quỹ ngày đó.Biên lai thu tiền áp dụng trong các ngôi trường hợp thu tiền phạt, lệ phí, ngoài pháp luật phí, lệ phí… và các ngôi trường hợp quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng nộp séc thanh toán với các số tiền nợ.

3. Mẫu biên lai thu tiền thực tế

Các bạn muốn lấy mẫu Biên lai thu tiền: Mẫu số 06­ – TT trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected] Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu Biên lai thu tiền dạng tệp tin word và Excel.

Xem thêm: Mẫu và cách lập phiếu thu theo thông tư 133

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu và cách lập Biên lai thu tiền theo thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #và #cách #lập #Biên #lai #thu #tiền #theo #thông #tư