Contents

Mức lương ngừng việc do dịch Covid-19 (Cách tính quyền lợi cho NLĐ)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức lương ngừng việc do dịch Covid-19 (Cách tính quyền lợi cho NLĐ) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 09:38:16 )

264

Ngày 25/3/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phát hành Công văn số 1064/LĐTBXH-QHLĐTL để chỉ dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan lại đến dịch bệnh Covid-19.

Thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid-19, sản xuất, marketing thương mại của nhiều Công ty (CTY, DN) gặp gỡ gian khổ, có Công ty (CTY, DN) phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc xuất phát từ các tác động của dịch như:

+ Lao động là kẻ nước ngoài chưa được xoay trở lại Công ty (CTY, DN) làm việc trong thời gian có dịch theo quy định;
+ Người lao động phải thực hiện nay cách ly theo yêu cầu của cơ quan lại có thẩm quyền;
+ Người lao động phải ngừng việc do Công ty (CTY, DN), bộ phận Công ty (CTY, DN) ko vận hành được vì những người dân lao động khác trong thời gian chưa xoay trở lại làm việc theo yêu cầu của cơ quan lại có thẩm quyền
+ Doanh nghiệp gặp gỡ gian khổ do dịch ảnh hưởng trọn đến mối cung cấp nguyên vật liệu, thị ngôi trường dẫn tới phải thu hẹp sản xuất, ko bố trí đủ việc làm cho người lao động.

Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98 của Bộ luật Lao động để xem xét các ngôi trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hoặc người lao động hoặc do nguyên nhân quan lại quý khách khứa hàng quan lại) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.1. Đối với ngôi trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như:

+ Lao động là kẻ nước ngoài trong thời gian chưa được xoay trở lại Công ty (CTY, DN) làm việc theo yêu cầu của cơ quan lại có thẩm quyền;
+ Người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện nay cách ly theo yêu cầu của cơ quan lại có thẩm quyền;
+ Người lao động phải ngừng việc do Công ty (CTY, DN) hoặc bộ phận Công ty (CTY, DN) ko phát động và sinh hoạt giải trí được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người dân lao động khác cùng Công ty (CTY, DN), bộ phận Công ty (CTY, DN) đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được xoay trở lại Công ty (CTY, DN) làm việc

thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện nay theo khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động (tiền lương do hai phía thỏa thuận tuy nhiên ko thấp rộng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

Mức lương tối thiểu vùng năm 2022 Theo Nghị định 90/2022/NĐ-CP như sau

Vùng I

4.420.000 đồng/tháng

Vùng II

3.920.000 đồng/tháng

Vùng III

3.430.000 đồng/tháng

Vùng IV

3.070.000 đồng/tháng

2. Đối với ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) gặp gỡ gian khổ về mối cung cấp nguyên vật liệu, thị ngôi trường dẫn tới ko bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thể tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31 Bộ luật Lao động. Nếu thời gian ngừng việc kéo dãn ảnh hưởng trọn đến kĩ năng chi trả của Công ty (CTY, DN) thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện nay hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Lao động; nếu Công ty (CTY, DN) phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện nay sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44 Bộ luật Lao động.
Kế Toán Thiên ƯNG xin được trích dẫn 1 số điều của bộ luật lao động liên quan lại đến việc xác định tiền lương ngừng việc cho người lao động do dịch bệnh để các bạn tham khảo:

* Điều 98 Tiền lương ngừng việc

Trong ngôi trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó ko được trả lương; những người dân lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai phía thoả thuận tuy nhiên ko được thấp rộng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà ko do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân quan lại quý khách khứa hàng quan lại khác ví như thiên tai, hoả hoán vị, dịch bệnh hiểm nguy, địch hoạ, di dời địa điểm phát động và sinh hoạt giải trí theo yêu cầu của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền hoặc vì lý do tài chính tài chính, thì tiền lương ngừng việc do hai phía thoả thuận tuy nhiên ko được thấp rộng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

* Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp gỡ gian khổ đột xuất do thiên tai, hoả hoán vị, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, xử lý tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu muốn sản xuất, marketing thương mại, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, tuy nhiên ko được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ ngôi trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp rộng tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bởi 85% mức tiền lương công việc cũ tuy nhiên ko thấp rộng mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

* Điều 32. Các ngôi trường hợp tạm hoãn thực hiện nay hợp đồng lao động

1. Người lao động đi làm quân dịch.

2. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào ngôi trường giáo chăm sóc, đưa vào cơ sở cai nghiện buộc phải, cơ sở giáo dục buộc phải.

4. Lao động nữ giới mang thai theo quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

5. Các ngôi trường hợp khác do hai phía thoả thuận.

* Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động* Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong ngôi trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do tài chính tài chính
1. Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng trọn đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện nay phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này; ngôi trường hợp có chỗ làm việc mới thì ưu tiên đào tạo lại người lao động để tiếp tục sử dụng.

Trong ngôi trường hợp người sử dụng lao động chẳng thể giải quyết được việc làm mới mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

2. Trong ngôi trường hợp vì lý do tài chính tài chính mà nhiều người lao động có nguy hại tiềm ẩn mất việc làm, phải thôi việc, thì người sử dụng lao động phải xây dựng và thực hiện nay phương án sử dụng lao động theo quy định tại Điều 46 của Bộ luật này.

Trong ngôi trường hợp người sử dụng lao động chẳng thể giải quyết được việc làm mà phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Điều 49 của Bộ luật này.

3. Việc cho thôi việc đối với nhiều người lao động theo quy định tại Điều này chỉ được tiến hành sau sau Khi trao đổi với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và thông báo trước 30 ngày cho cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp tỉnh.

Dưới đây là một trong những trong số câu hỏi mà bạn cũng có thể quan lại tâm;
Câu 1; Công ty có được chấm dứt hợp đồng với tư vấn viên cấp dưới vì dịch bệnh?
Thay vì cho tư vấn viên cấp dưới tạm thời nghỉ ngơi việc, nhiều công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn với người lao động. Lý do đưa ra là vì dịch bệnh ảnh hưởng trọn hiểm nguy đến sản xuất marketing thương mại, dẫn đến việc công ty gặp gỡ tổn thất nặng nề.
Pháp luật trọn vẹn cho phép các công ty làm việc này. Bởi theo điểm c khoản 1 Điều 38 Bộ luật Lao động năm 2012:Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong ngôi trường hợp do thiên tai, hỏa hoán vị hoặc những lý do bất khả kháng khác (địch họa, dịch bệnh…) mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp xử lý vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc.
Do đó, trong ngôi trường hợp xảy ra dịch bệnh, người sử dụng lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.
Tuy nhiên, trước Khi chấm dứt hợp đồng, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước một thời gian theo đúng quy định.
Trong khi, trong ngôi trường hợp này, người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên sẽ được nhận trợ cấp thôi việc với mức trợ cấp mỗi năm làm việc bởi một nửa tháng lương

Câu 2; Chế độ bảo đảm của người lao động bị cách ly vì Covid-19

Tại Điều 25 Luật BHXH về điều khiếu nại hưởng trọn chế độ ốm đau đối với người lao động đang tham gia BHXH thì người lao động bị ốm đau, tai nạn mà ko phải là tai nạn lao động phải nghỉ ngơi việc và có xác nhận của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

 

Như vậy, đối với người bị cách ly y tế mà ko biến thành mắc bệnh truyền nhiễm ko phải là ngôi trường hợp ốm đau và ko phải điều trị tuy nhiên bị buộc phải nghỉ ngơi việc để phòng dịch thì còn liên quan lại đến quyền lợi về BHXH.

 

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH nước ta đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đồng ý đối với những người dân bị cách ly y tế để phòng dịch theo quyết định của cơ quan lại có thẩm quyền được hưởng trọn chế độ ốm đau theo quy định trong thời gian cách ly y tế.

 

2. Về giấy tờ hưởng trọn chế độ ốm đau đối với người bị cách ly y tế

 

Theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 100 Luật BHXH; Khoản 1, 2 Điều 21 Thông tư số 56/2022/TT-BYT, hồ nước Sơ gồm: Trường hợp điều trị nội trú: Giấy ra viện; Trường hợp điều trị nước ngoài trú: Giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn BHXH; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, BS điều trị cho nghỉ ngơi thêm sau thời gian điều trị nội trú. Tuy nhiên, đối với người bị cách ly y tế mà ko mắc bệnh truyền nhiễm thì ko được cấp những giấy tờ này.

 

Tại khoản 7 Điều 2 Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ, cai quản lý và sử dụng ngân sách đầu tư đầu tư đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế thì Cơ sở thực hiện nay cách ly y tế có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận thời gian thực hiện nay cách ly y tế cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế để làm căn cứ hưởng trọn các chế độ theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các văn bạn dạng chỉ dẫn (nếu có). Tuy nhiên đối với người bị cách ly y tế tại ngôi nhà thì ko hề quy định cấp giấy tờ làm căn cứ hưởng trọn chế độ ốm đau.

 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 100 Luật BHXH thì Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu, trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn BHXH, giấy ra viện và các giấy tờ khác làm căn cứ hưởng trọn chế độ BHXH.

 

Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của người lao động, BHXH nước ta đề xuất Bộ Y tế đồng ý đối với những người dân bị cách ly y tế tại ngôi nhà thì Trạm Y tế xã, phường, thị trấn điểm người lao động cư trú căn cứ Danh sách các ngôi trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại ngôi nhà được Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch cấp xã phê duyệt có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn BHXH cho người lao động để làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau theo quy định.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mức lương ngừng việc do dịch Covid-19 (Cách tính quyền lợi cho NLĐ) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức lương ngừng việc do dịch Covid-19 (Cách tính quyền lợi cho NLĐ) trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức lương ngừng việc do dịch Covid-19 (Cách tính quyền lợi cho NLĐ) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức lương ngừng việc do dịch Covid-19 (Cách tính quyền lợi cho NLĐ) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mức lương ngừng việc do dịch Covid-19 (Cách tính quyền lợi cho NLĐ)

Link Download Google Drive File phần mềm Mức lương ngừng việc do dịch Covid-19 (Cách tính quyền lợi cho NLĐ) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #lương #ngừng #việc #dịch #Covid19 #Cách #tính #quyền #lợi #cho #NLĐ