Contents

Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 16:59:07 )

283

Mức phạt vi phạm quy định về giao phối hợp đồng lao động lúc này vẫn đang được thực hiện nay theo quy định tại Nghị định số 28/2022/NĐ-CP (phát hành ngày 01/03/2022 và có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/04/2022 – Thay thế Nghị định 88/2015/NĐ-CP và Nghị định 95/2013/NĐ-CP)

Mức phạt cụ thể cho từng hành động như sau:1. Nếu vi phạm về việc giao phối hợp đồng lao động:Sẽ bị xử phạt vi phạm theo Điều 8 Nghị định 28/2022/NĐ-CP cho từng hành động như sau:
1.1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động những Khi có một trong các hành động: Không giao phối hợp đồng lao động bởi văn bạn dạng đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; ko giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao phối hợp đồng lao động ko đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao phối hợp đồng lao động trong ngôi trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong Công ty (CTY, DN) có vốn của Nhà nước ko tuân theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

1.2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành động sau đây:

a) Giữ bạn dạng chính giấy tờ tùy thân, văn bởi, chứng chỉ của người lao động Khi giao kết hoặc thực hiện nay hợp đồng lao động;

b) Buộc người lao động thực hiện nay biện pháp BH an toàn bởi tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện nay hợp đồng lao động;

c) Giao phối hợp đồng lao động với người lao động từ đủ 15 tuổi đến bên dưới 18 tuổi mà ko hề sự đồng ý bởi văn bạn dạng của người đại diện theo pháp luật của người lao động. 

=> Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Buộc trả lại bạn dạng chính giấy tờ tùy thân, văn bởi, chứng chỉ đã giữ của người lao động đối với hành động vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Buộc trả lại số tiền hoặc tài sản đã giữ của người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền đã giữ của người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi ko kỳ hạn cao nhất của các ngân mặt hàng thương mại đất nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành động vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

c) Buộc giao kết đúng loại hợp đồng với người lao động đối với hành động ko giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động.

2. Nếu vi phạm về quy định về thực hiện nay hợp đồng lao động

Thực hiện nay theo  Điều 10 của Nghị định số28/2022/NĐ-CP như sau:

2.1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành động Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tuy nhiên ko báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc ko thông báo rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc ko phù phù hợp với sức mạnh mạnh khoắn, giới tính của người lao động.

2.2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành động sau đây:

a) Bố trí người lao động làm việc ở địa điểm khác với địa điểm làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trừ ngôi trường hợp quy định tại Điều 31 của Bộ luật Lao động;

b) Không nhận lại người lao động trở lại làm việc sau lúc ko hề thời hạn tạm hoãn thực hiện nay hợp đồng lao động, trừ ngôi trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận khác;

c) Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động ko đúng lý do, thời hạn hoặc ko hề văn bạn dạng đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật.

2.3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành động cưỡng bức lao động, bạc đãi người lao động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2.4. Biện pháp xử lý hiệu quả

Buộc trả lương cho người lao động trong những ngày ko sở hữu và nhận người lao động trở lại làm việc sau lúc ko hề thời hạn tạm hoãn thực hiện nay hợp đồng lao động đối với hành động vi phạm quy định tại điểm b mục 2.2 nêu trên.

3. Nếu vi phạm về quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động

Thực hiện nay theo Điều 11 Nghị định 28/2022/NĐ-CP như sau:

3.1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành động: Sửa đổi quá một lần thời hạn hợp đồng lao động bởi phụ lục hợp đồng lao động hoặc Khi sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động bởi phụ lục hợp đồng lao động làm thay đổi loại hợp đồng lao động đã giao kết trừ ngôi trường hợp kéo dãn thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn ko chuyên trách quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật Lao động; ko thực hiện nay đúng quy định về thời hạn thanh toán các khoản về quyền lợi của người lao động Khi chấm dứt hợp đồng lao động; ko trả hoặc trả mất đi tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật; ko trả hoặc trả mất đi tiền bồi thường cho người lao động Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; ko trả mỹ xong thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau Khi chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

3.2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành động sau đây:

a) Cho thôi việc từ 02 người lao động trở lên mà ko trao đối với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở hoặc ko thông báo bởi văn bạn dạng trước 30 ngày cho cơ quan lại cai quản lý đất nước về lao động cấp tỉnh trong ngôi trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do tài chính tài chính;

b) Không lập phương án sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

3.3. Biện pháp xử lý hiệu quả

a) Buộc trả đủ tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động cộng với khoản tiền lãi của số tiền chưa trả tính theo mức lãi suất tiền gửi ko kỳ hạn cao nhất của các ngân mặt hàng thương mại đất nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành động ko trả hoặc trả mất đi tiền trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm cho người lao động quy định tại mục 3.1 nêu trên.

b) Buộc trả mỹ xong thủ tục xác nhận và trả lại những giấy tờ khác đã giữ cho người lao động đối với hành động ko trả mỹ xong thủ tục xác nhận, trả lại những giấy tờ khác đã giữ của người lao động sau Khi chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại mục 3.1 nêu trên.

Tác giẩ mời các bạn xem thêm:

Mức phạt trả lương thấp rộng mức lương tối thiểu vùng

FULL Hướng dẫn Mẹo Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #phạt #phạm #quy #định #về #hợp #đồng #lao #động #mới #nhất