Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 01:25:27 )

350

Nguyên tắc khai thuế (tax), tính thuế (tax) đang được quy định tại điều 42 của  Luật cai quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 như sau:

1. Người nộp thuế (tax) phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế (tax) theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy định trong giấy tờ khai thuế (tax) với cơ quan lại cai quản lý thuế (tax).

 

2. Người nộp thuế (tax) tự tính số tiền thuế (tax) phải nộp, trừ ngôi trường hợp việc tính thuế (tax) do cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) thực hiện nay theo quy định của Chính phủ.

Các ngôi trường hợp này đang được chính phủ quy định tại điều 13 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax). đầy đủ các bạn xem tại đây:

Các ngôi trường hợp cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) tính thuế (tax), thông báo nộp thuế (tax)

3. Người nộp thuế (tax) thực hiện nay khai thuế (tax), tính thuế (tax) tại cơ quan lại thuế (tax) địa phương có thẩm quyền điểm có trụ sở.

Trường hợp người nộp thuế (tax) định khoản tập trung tại trụ sở chính, có đơn vị phụ thuộc tại đơn vị hành chính cấp tỉnh khác điểm có trụ sở chính thì người nộp thuế (tax) khai thuế (tax) tại trụ sở chính và tính thuế (tax), phân bổ trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) phải nộp theo từng địa phương điểm được hưởng trọn thu nhập nhập ngân sách đất nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết khoản này. 

4. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại thương mại điện tử, marketing thương mại dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác được thực hiện nay bởi ngôi nhà sản xuất ở nước ngoài ko hề cơ sở thường trú tại nước ta thì ngôi nhà sản xuất ở nước ngoài có trách nhiệm và trách nhiệm trực tiếp hoặc ủy quyền thực hiện nay đăng ký thuế (tax), khai thuế (tax), nộp thuế (tax) tại nước ta theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 

5. Nguyên tắc kê khai, xác định giá tính thuế (tax) đối với giao dịch liên kết được quy định như sau:

a) Kê khai, xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên lý phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên lý truyền thống phát động và sinh hoạt giải trí, giao dịch quyết định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) để xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) phải nộp như trong điều khiếu nại giao dịch giữa các bên độc lập;

b) Giá giao dịch liên kết được điều chỉnh theo giao dịch độc lập để kê khai, xác định số tiền thuế (tax) phải nộp theo nguyên lý ko làm giảm thu nhập chịu thuế (tax);

c) Người nộp thuế (tax) có quy mô nhỏ, rủi ro về thuế (tax) thấp được miễn thực hiện nay quy định tại điểm a, điểm b khoản này và được áp dụng cơ chế đơn giản hóa trong kê khai, xác định giá giao dịch liên kết.

6. Nguyên tắc khai thuế (tax) đối với cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (tax) được quy định như sau:

a) Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (tax) được thực hiện nay trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế (tax), sự thống nhất giữa cơ quan lại thuế (tax) và người nộp thuế (tax) theo thỏa thuận đơn phương, song phương và đa phương giữa cơ quan lại thuế (tax), người nộp thuế (tax) và cơ quan lại thuế (tax) nước ngoài, vùng lãnh thổ có liên quan lại;

b) Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (tax) phải dựa trên thông tin của người nộp thuế (tax), cơ sở dữ liệu thương mại có sự kiểm chứng BH an toàn tính pháp lý;

c) Việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (tax) phải được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt trước Khi thực hiện nay; đối với các thỏa thuận song phương, đa phương có sự tham gia của cơ quan lại thuế (tax) nước ngoài thì được thực hiện nay theo quy định của pháp luật về điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax) 2021 theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Nguyên #tắc #khai # thuế (tax) #và #tính # thuế (tax) #theo #Luật #cai quản #lý # thuế (tax) #mới #nhất