Contents

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 09:34:48 )

75

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn mới nhất năm 2021 được thực hiện nay theo quy định tại điều 5 Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn (phát hành ngày 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 05/12/2022).

Vi phạm hành chính về thuế (tax) là hành động có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện nay vi phạm quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax), pháp luật về thuế (tax) và các khoản thu khác (tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền cấp quyền khai quật tài nguyên; tiền cấp quyền khai quật tài nguyên nước; lợi nhuận sau thuế (tax) còn lại sau Khi trích lập các quỹ của Công ty (CTY, DN) do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn đất nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên) mà ko phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vi phạm hành chính về hóa đơn là hành động có lỗi do tổ chức, cá nhân thực hiện nay vi phạm quy định của pháp luật về hóa đơn mà ko phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Khi xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn phải tuân thủ các nguyên lý sau:

1. Việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn được thực hiện nay theo quy định của pháp luật về cai quản lý thuế (tax) và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

 

2. Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn những Khi có hành động vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn theo quy định tại Nghị định 125/2022/NĐ-CP.

 

3. Tổ chức, cá nhân thực hiện nay nhiều hành động vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành động vi phạm, trừ các ngôi trường hợp sau:

a) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế (tax) khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các giấy tờ thuế (tax) của cùng một sắc thuế (tax) thì hành động khai sai thuộc ngôi trường hợp xử phạt về thủ tục thuế (tax) chỉ bị xử phạt về một hành động khai sai chỉ tiêu trên giấy tờ thuế (tax) có khuông phạt tiền cao nhất trong số các hành động đã thực hiện nay theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

b) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế (tax) chậm nộp nhiều giấy tờ khai thuế (tax) của nhiều kỳ tính thuế (tax) tuy nhiên cùng một sắc thuế (tax) thì chỉ bị xử phạt về một hành động chậm nộp giấy tờ khai thuế (tax) có khuông phạt tiền cao nhất trong số các hành động đã thực hiện nay theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần.

Trường hợp trong số giấy tờ khai thuế (tax) chậm nộp có giấy tờ khai thuế (tax) chậm nộp thuộc ngôi trường hợp trốn thuế (tax) thì tách riêng để xử phạt về hành động trốn thuế (tax);

c) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế (tax) chậm nộp nhiều thông báo, báo cho biết giải trình cùng loại về hóa đơn thì người nộp thuế (tax) bị xử phạt về một hành động chậm nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn có khuông phạt tiền cao nhất trong số các hành động đã thực hiện nay quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;

d) Hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn thuộc ngôi trường hợp bị xử phạt theo Điều 16, Điều 17 Nghị định này thì ko biến thành xử phạt theo Điều 28 Nghị định 125/2022/NĐ-CP.
Trong đó:
Điều 16. Xử phạt hành động khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế (tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế (tax) được miễn, giảm, trả

Điều 17. Xử phạt hành động trốn thuế (tax)

Điều 28. Xử phạt đối với hành động sử dụng hóa đơn ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn

 Xem chi tiết: Mức phạt sử dụng hóa đơn phạm pháp

4. Trường hợp trong một thủ tục hành chính có nhiều thành phần giấy tờ được quy định nhiều rộng một hành động vi phạm hành chính tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt đối với từng hành động vi phạm.

 

5. Đối với cùng một hành động vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bởi 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành động quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định 125/2022/NĐ-CP.

Trong đó:
Điều 18. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax) đối với ngân mặt hàng thương mại, người bảo hộ nộp tiền thuế (tax) 

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 2021 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Nguyên #tắc #xử #phạt #phạm #hành #chính #về # thuế (tax) #hóa #đơn