Contents

Những người ko được làm kế toán tài chính – Họ là ai?

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Những người ko được làm kế toán tài chính – Họ là ai? Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 18:22:16 )

105

Những người ko được làm kế toán tài chính đang được quy định tại Điều 19 Nghị định 174/2022/NĐ-CP quy định chi tiết Điều 52 của Luật kế toán tài chính cho những đối tượng ko được làm kế toán tài chính.

Theo đó, Những người ko được làm kế toán tài chính gồm có:

1. Các ngôi trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều 52 Luật kế toán tài chính. 

Cụ thể:

1. Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố giới hạn hoặc mất năng lực hành động dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục buộc phải, cơ sở cai nghiện buộc phải.

2. Người đang bị cấm hành nghề kế toán tài chính theo bạn dạng án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực thực thi hiện hành pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành quyết phạt tù hoặc đã bị cuối cùng về một trong các tội xâm phạm trật tự cai quản lý tài chính tài chính, tội phạm về chức vụ liên quan lại đến tài chính, kế toán tài chính mà chưa được xóa án tích. 

 

3. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc, tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc, phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính – kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng trong cùng một đơn vị kế toán tài chính, trừ Công ty (CTY, DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các ngôi trường hợp khác do Chính phủ quy định.

 

4. Người đang là kẻ cai quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người sử dụng, buôn bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán tài chính, trừ trong Công ty (CTY, DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các ngôi trường hợp khác do Chính phủ quy định.
Thêm nữa:
1. Theo quy định tại điều 13 của Luật kế toán tài chính quy định về các hành động bị nghiêm cấm trong kế toán tài chính còn có:

– Người có trách nhiệm cai quản lý, điều hành đơn vị kế toán tài chính kiêm làm kế toán tài chính, thủ kho, thủ quỹ, trừ Công ty (CTY, DN) tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu.

– Bố trí hoặc thuê người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính trưởng mất đi tiêu chuẩn, điều khiếu nại quy định tại Điều 51 và Điều 54 của Luật Kế toán.

Trong đó:* Điều 51 của Luật Kế Toán quy định về: Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán tài chính

Cụ thể như sau:

Điều 51. Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán tài chính

1. Người làm kế toán tài chính phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức công việc và nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, kỹ năng về kế toán tài chính.

2. Người làm kế toán tài chính có quyền độc lập về chuyên môn, kỹ năng kế toán tài chính.

3. Người làm kế toán tài chính có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán tài chính, thực hiện nay các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ năng của mình. Khi thay đổi người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính cũ có trách nhiệm bàn trả công việc kế toán tài chính và tài liệu kế toán tài chính cho người làm kế toán tài chính mới. Người làm kế toán tài chính cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán tài chính trong thời gian mình làm kế toán tài chính.

=> Vậy là Công ty (CTY, DN) ko được bố trí hoặc thuê người làm kế toán tài chính nếu người đó ko đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều khiếu nại nêu trên.
Thêm thông tin cần biết: Người có trình độ chuyên môn về kỹ năng kế toán tài chính được quy định thế nào?

Theo khoản 5 điều 18 của Nghị định 174/2022/NĐ-CP thì:

Người có trình độ chuyên môn kỹ năng về kế toán tài chính là kẻ đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tập, sau đại học tập chuyên ngành tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán tại các ngôi trường trung cấp, cao đẳng, đại học tập hoặc các học tập viện chuyên nghành ở trong và ngoài nước; người dân có chứng chỉ truy thuế kiểm toán viên theo quy định của Luật truy thuế kiểm toán độc lập; người dân có chứng chỉ kế toán tài chính viên theo quy định của Luật kế toán tài chính; người dân có chứng chỉ chuyên gia kế toán tài chính hoặc chứng chỉ kế toán tài chính do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức công việc và nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính nước ta thừa nhận.
 

 

* Điều 54 của Luật Kế Toán quy định về: Tiêu chuẩn và điều khiếu nại của kế toán tài chính trưởng

đầy đủ các bạn xem tại đây: Điều khiếu nại làm kế toán tài chính trưởng Công ty (CTY, DN)

=> Nếu người đó ko đáp ứng đủ các điều khiếu nại này thì Công ty (CTY, DN) cũng ko được bố trí hoặc thuê làm kế toán tài chính trưởng.2. Theo khoản 7 điều 18 của của Nghị định 174/2022/NĐ-CP thì:

Đối với người ko hề bởi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán tuy nhiên đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán tài chính viên, kế toán tài chính viên chính tại các đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán tài chính tuy nhiên ko được bổ nhiệm làm kế toán tài chính trưởng cho đến Khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều khiếu nại của kế toán tài chính trưởng theo quy định đối với kế toán tài chính trưởng, trừ những người dân vẫn được làm kế toán tài chính trưởng quy định tại khoản 6 Điều 18 của của Nghị định 174/2022/NĐ-CP.

Khoản 6 Điều 18 của của Nghị định 174/2022/NĐ-CP

6. Đối với người đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm là kế toán tài chính trưởng của đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước và đã có thời gian thực tế làm kế toán tài chính trưởng trong các đơn vị này từ 10 năm trở lên tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì vẫn được xem xét, bổ nhiệm làm kế toán tài chính trưởng của đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước nếu đủ các điều khiếu nại khác theo quy định đối với kế toán tài chính trưởng mà chẳng cần thiết phải có bởi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán như quy định tại khoản 5 Điều 18 của của Nghị định 174/2022/NĐ-CP

* Xử phạt vi phạm liên quan lại đến việc bố trí những người dân ko được làm kế toán tài chính hoặc mất đi điều khiếu nại làm kế toán tài chính trưởng:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

b) Bố trí người làm kế toán tài chính mà pháp luật quy định ko được làm kế toán tài chính;

c) Bố trí người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính mất đi tiêu chuẩn, điều khiếu nại theo quy định;

 2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

a) Bố trí người dân có trách nhiệm cai quản lý, điều hành đơn vị kế toán tài chính kiêm làm kế toán tài chính, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, buôn bán tài sản trừ Công ty (CTY, DN) tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, Công ty (CTY, DN) thuộc loại hình khác ko hề vốn đất nước và là Công ty (CTY, DN) siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về bổ sung Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa;

Theo điều 17 của Nghị định 41/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Những người ko được làm kế toán tài chính – Họ là ai? chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Những người ko được làm kế toán tài chính – Họ là ai? trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Những người ko được làm kế toán tài chính – Họ là ai? Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Những người ko được làm kế toán tài chính – Họ là ai? mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Những người ko được làm kế toán tài chính – Họ là ai?

Link Download Google Drive File phần mềm Những người ko được làm kế toán tài chính – Họ là ai? , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Những #người #ko #được #làm #kế #toán #Họ #là