Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 16:56:06 )

Khi thực hiện nay trình giảm giá, buôn bán sản phẩm có khuyến mại, tặng mặt hàng mẫu dùng thử… Doanh nghiệp phải hiện nay hiện nay đăng ký trình khuyến mại với Sở Công Thương 

I. Tổng quan lại về việc đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá:

– Thực hiện nay theo quy định tại nghị định 81/2022/NĐ-CP (Ban hành: 22 tháng 05 năm 2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 15/07/2022)

– Tùy vào từng trình khuyến mại cụ thể mà thực hiện nay các thủ tục hành chính khác nhau:

Hình thức khuyến mại

Thủ tục hành chính

Thực hiện nay theo quy định tại

1. Tổ chức cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng tham gia các trình văn hóa, thẩm mỹ và thẩm mỹ thẩm mỹ, giải trí và các sự khiếu nại khác vì mục đích khuyến mại. (tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại)

2. Đưa mặt hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng dùng thử ko phải trả tiền (tại Điều 8 Nghị định 81/2022/NĐ-CP)

3. Tặng product, cung ứng dịch vụ miễn giảm (tại Điều 9 Nghị định 81/2022/NĐ-CP)

4. Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp rộng giá buôn bán sản phẩm, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bởi mẫu mã giảm giá) (tại Điều 10 Nghị định 81/2022/NĐ-CP)

5. Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ có tất nhiên phiếu mua mặt hàng, phiếu sử dụng dịch vụ (tại Điều 11 Nghị định 81/2022/NĐ-CP)

6. Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ có tất nhiên phiếu dự thi cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các mẫu mã tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương) (tại Điều 12 Nghị định 81/2022/NĐ-CP)

7. Tổ chức trình quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua product, dịch vụ mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thực hiện nay được thể hiện nay bên dưới mẫu mã thẻ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, phiếu ghi nhận sự mua product, dịch vụ hoặc các mẫu mã khác (tại Điều 14 Nghị định 81/2022/NĐ-CP)

 Thông báo phát động và sinh hoạt giải trí
khuyến mại đến tất cả
các Sở Công Thương
điểm tổ chức khuyến mại
(tại địa bàn thực hiện nay khuyến mại)

 

Điều 17 của nghị định 81/2022/NĐ-CP

 

8. Bán mặt hàng, cung ứng dịch vụ tất nhiên việc tham dự các trình mang tính may rủi mà việc tham gia trình gắn sát với việc mua product, dịch vụ và việc trúng thưởng dựa trên sự may mắn của người tham gia theo thể lệ và giải thưởng đã công bố ( trình khuyến mại mang tính may rủi) (tại Điều 13 Nghị định 81/2022/NĐ-CP)

9. Các mẫu mã khuyến mại khác nếu được cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương mại chấp thuận. (tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại)

Đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí
khuyến mại
với  Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương

Điều 19 của nghị định 81/2022/NĐ-CP

II. Thủ tục và giấy tờ thông báo đăng ký trình khuyến mại

1. Thủ tục thông báo trình khuyến mại với Sở Công Thương:

Thương nhân thực hiện nay thủ tục hành chính thông báo phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương điểm tổ chức khuyến mại (tại địa bàn thực hiện nay khuyến mại) trước Khi thực hiện nay trình khuyến mại theo mẫu mã quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 Nghị định 81/2022/NĐ-CP nêu trên. 

* Hồ sơ thông báo: 

– Mẫu Thông báo thực hiện nay khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP.

– Số lượng: 10 bộ

* Cách thức gửi giấy tờ thông báo: lựa chọn 1 trong 4 cách sau:

– Thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương điểm tổ chức khuyến mại.

– Thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương điểm tổ chức khuyến mại.

– Thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bạn dạng scan Thông báo thực hiện nay khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố.

– Sử dụng khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

* Thời hạn gửi giấy tờ: 

Hồ sơ thông báo phải được gửi đến Sở Công Thương tối thiểu trước 03 ngày làm việc trước Khi thực hiện nay khuyến mại (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các mẫu mã có giá trị tương đương trong ngôi trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận giấy tờ trong ngôi trường hợp nộp trực tiếp, căn cứ theo thời gian ghi nhận trên khối mạng lưới server thư điện tử hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên khối mạng lưới server trong ngôi trường hợp nộp qua khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến).

* Các lưu ý:

a) Các ngôi trường hợp ko phải thực hiện nay thủ tục hành chính thông báo thực hiện nay khuyến mại:

– Thương nhân thực hiện nay các trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng bên dưới 100 triệu đồng;

– Thương nhân chỉ thực hiện nay buôn bán sản phẩm và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, online khuyến mại trực tuyến.

Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 81/2022/NĐ-CP

b) Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung Chapter TậpTậptrình khuyến mại

– Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại đã được thông báo đến Sở Công Thương trước đó, thương nhân trước Khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện nay thủ tục hành chính thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại đến Sở Công Thương điểm đã thông báo thực hiện nay khuyến mại. Hồ sơ thông báo gồm 01 văn bạn dạng thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại thực hiện nay theo Mẫu số 06 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP. (Gửi theo 1 trong 4 cách như Khi gửi lần đầu (lần thông báo))

– Việc sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại phải đảm bảo ko ảnh hưởng trọn đến quyền lợi của các quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã tham gia trình trước Khi trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Cách xuất hóa đơn mặt hàng khuyến mại

2. Thủ tục đăng ký trình khuyến mại với Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương

Thương nhân thực hiện nay thủ tục hành chính đăng ký phát động và sinh hoạt giải trí khuyến mại và phải được cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền xác nhận trước Khi thực hiện nay trình khuyến mại theo mẫu mã quy định tại Điều 13 Nghị định 81/2022/NĐ-CP và các mẫu mã khác theo quy định tại Khoản 9 Điều 92 Luật thương mại.

– Với Cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền nêu trên bao héc tàm tất cả:

+ Sở Công Thương đối với trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện nay trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

+ Bộ Công Thương đối với trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện nay trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên và trình khuyến mại theo các mẫu mã khác.

* Hồ sơ đăng ký thực hiện nay trình khuyến mại bao héc tàm tất cả:

+ 01 Đăng ký thực hiện nay trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP

+ 01 Thể lệ trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP

+ Mẫu bởi cớ xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bởi cớ xác định trúng thưởng

+ 01 Bản sao chẳng cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của product khuyến mại theo quy định của pháp luật.

* Cách gửi giấy tờ:

Được lựa chọn một trong các cách thức đăng ký sau:

+ Nộp 01 giấy tờ đăng ký qua đường bưu điện đến cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền;

+ Nộp 01 giấy tờ đăng ký trực tiếp tại trụ sở cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền;

+ Sử dụng khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến do cơ quan lại cai quản lý đất nước có thẩm quyền cung cấp.

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp giấy tờ (căn cứ theo ngày nhận ghi trên vận đơn bưu điện hoặc các mẫu mã có giá trị tương đương trong ngôi trường hợp gửi qua đường bưu điện, căn cứ theo ngày ghi trên giấy tiếp nhận giấy tờ trong ngôi trường hợp nộp trực tiếp hoặc căn cứ theo ngày ghi nhận trên khối mạng lưới server trong ngôi trường hợp nộp qua khối mạng lưới server dịch vụ công trực tuyến), cơ quan lại cai quản lý đất nước về thương mại có thẩm quyền quy định sẽ xem xét, trả lời xác nhận hoặc ko xác nhận việc đăng ký thực hiện nay trình khuyến mại của thương nhân; trong ngôi trường hợp ko xác nhận, phải nêu rõ lý do theo quy định của pháp luật. Nội dung xác nhận hoặc ko xác nhận thực hiện nay theo Mẫu số 04 hoặc Mẫu số 05 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP.

=> Trường hợp Bộ Công Thương là cơ quan lại xác nhận đăng ký thực hiện nay trình khuyến mại, Bộ Công Thương cung cấp cho Sở Công Thương điểm thương nhân tổ chức khuyến mại nội dung trình đã được xác nhận để phối hợp cai quản lý.

 * Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại

– Trường hợp sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại đã được xác nhận đăng ký trước đó, thương nhân trước Khi sửa đổi, bổ sung phải thực hiện nay thủ tục hành chính đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại đến cơ quan lại cai quản lý đất nước điểm đã đăng ký. Hồ sơ đăng ký sửa đổi, bổ sung bao héc tàm tất cả 01 văn bạn dạng thực hiện nay theo Mẫu số 06 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP. (Gửi theo 1 trong 3 cách như Khi gửi lần đầu (lần thông báo))

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp giấy tờ

– Lưu ý: Việc sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại phải đảm bảo ko ảnh hưởng trọn đến quyền lợi của các quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã tham gia trình trước Khi trình được sửa đổi, bổ sung nội dung.

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Cách định khoản giảm giá mặt hàng buôn bán

III. Mẫu biểu giấy tờ thông báo, đăng ký trình khuyến mại:

1. Hồ sơ thông báo trình khuyến mại với Sở Công Thương

1.1. Mẫu Thông báo thực hiện nay khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP.

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………
Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. E-Mail: ……………………………………
Mã số thuế (tax): ………………………………………………………………………………………………………….
Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo trình khuyến mại như sau:
1. Tên trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….
2. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………………………………………………………………………
3. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….
4. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..
5. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: ……………………………………………………………………………
Số lượng product, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………
6. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….
7. Khách mặt hàng của trình khuyến mại (đối tượng được hưởng trọn khuyến mại): ………
8. Cơ cấu giải thưởng (nội dung giải thưởng, giá trị giải thưởng, số lượng giải thưởng): …
9. Tổng giá trị product, dịch vụ dùng để khuyến mại: ………………………………………………..
10. Nội dung chi tiết của trình khuyến mại: …………………………………………………….
11. Tên của các thương nhân cùng thực hiện nay, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện nay trong trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện nay trình khuyến mại hoặc thương nhân marketing thương mại dịch vụ khuyến mại thực hiện nay khuyến mại cho product, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bạn dạng thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).
(Tên thương nhân) cam kết thực hiện nay đúng và trọn vẹn chịu trách nhiệm về trình khuyến mại trên theo quy định của pháp luật hiện nay hành.
 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN(Ký tên và đóng dấu)

1.2. Mẫu thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại thực hiện nay theo Mẫu số 06 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP.

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi:……………………………………
Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. E-Mail: ……………………………………
Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại;
Căn cứ vào công văn số …………ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện nay trình khuyến mại (tên trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);
(Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của trình khuyến mại trên như sau:     
Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………….
Mọi nội dung khác của trình khuyến mại này giữ nguyên.
(Tên thương nhân) cam kết:
– Thông báo công khai thông tin về trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.
– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã tham gia trình khuyến mại.
– Thực hiện nay trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện nay hành.
– (Các cam kết khác………..)
 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN(Ký tên và đóng dấu)

2. Hồ sơ đăng ký trình khuyến mại với Sở Công Thương hoặc Bộ Công Thương

2.1. Mẫu đăng ký thực hiện nay trình khuyến mại theo Mẫu số 02 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

Kính gửi: ………………………………………………
Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. E-Mail: ……………………………………
Mã số thuế (tax): …………………………………………………………………………………………………………..
Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại, (tên thương nhân) thông báo trình khuyến mại như sau:
1. Tên trình khuyến mại: …………………………………………………………………………….
2. Thời gian khuyến mại: ………………………………………………………………………………………..
3. Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: …………………………………………………………………..
Số lượng product, dịch vụ (nếu có): ………………………………………………………………………
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: ……………………………………………………………….
5. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: …………………………………………………………………………….
6. Hình thức khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….
7. Khách mặt hàng của trình khuyến mại (đối tượng được hưởng trọn khuyến mại): ………
8. Tổng giá trị giải thưởng: …………………………………………………………………………
9. Tên của các thương nhân cùng thực hiện nay khuyến mại, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện nay trong trình (Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện nay trình khuyến mại hoặc thương nhân marketing thương mại dịch vụ khuyến mại thực hiện nay khuyến mại cho product, dịch vụ của thương nhân khác theo thỏa thuận (văn bạn dạng thỏa thuận/hợp đồng gửi kèm)).
Thương nhân cam kết giải quyết các ngôi trường hợp tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vi phạm Khi thực hiện nay trình khuyến mại (nếu có); đồng thời phải báo cho biết giải trình hiệu quả thực hiện nay khuyến mại, lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan lại đến báo cho biết giải trình theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, đánh giá, giám sát.
Thể lệ trình khuyến mại đính kèm.
(Tên thương nhân) cam kết nội dung đăng ký nêu trên và trọn vẹn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN(Ký tên và đóng dấu)

2.2. Thể lệ trình khuyến mại theo Mẫu số 03 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo công văn số ……… ngày……. /… /20…của………. )

1. Tên trình khuyến mại: ……………………………………………………………………………
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: …………………………………………………………………………..
Số lượng product, dịch vụ (nếu có) ………………………………………………………………………
3. Thời gian khuyến mại: ……………………………………………………………………………………….
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: ……………………………………………………………………………
5. Hình thức khuyến mại (ghi rõ khuyến mại mang tính may rủi hoặc mẫu mã khác): …..
6. Khách mặt hàng của trình khuyến mại (đối tượng hưởng trọn khuyến mại):
Quy định cụ thể các đối tượng được tham gia và đối tượng ko được tham gia trình khuyến mại (áp dụng hoặc ko áp dụng cho tư vấn viên cấp dưới của Công ty (CTY, DN), các đại lý, ngôi nhà phân phối, ngôi nhà lăng xê, in ấn và dán phục vụ trình khuyến mại, vị thành niên, trẻ em…):
7. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng (chi tiết nội dung và ký mã hiệu từng giải thưởng)

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số giải

Thành tiền (VNĐ)

Giải…

 

 

 

 

Giải…

 

 

 

 

Giải…

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị product khuyến mại.
8. Nội dung chi tiết thể lệ trình khuyến mại:
8.1 Điều khiếu nại, cách thức, thủ tục cụ thể quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng phải thực hiện nay để được tham gia trình khuyến mại:   
8.2 Thời gian, cách thức phát hành bởi cớ xác định trúng thưởng
– Trường hợp phát hành tất nhiên product: Nêu rõ gắn kèm, đính kèm, đặt bên trong product hoặc các cách thức khác:
– Trường hợp phát hành ko tất nhiên product: Nêu rõ thời gian, cách thức thực hiện nay (gửi trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin… cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng):
8.3 Quy định về bởi cớ xác định trúng thưởng
– Mô tả cụ thể về bởi cớ xác định trúng thưởng và tính hợp thức của bởi cớ xác định trúng thưởng;
– Tổng số bởi cớ xác định trúng thưởng (phiếu cào, phiếu rút thăm, nắp chai, khoen lon, mã dự thưởng…) phát hành: ……………………………………………………………………………………………………………………………
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
– Thời gian xác định trúng thưởng: …………………………………………………………………………..
– Địa điểm xác định trúng thưởng: ……………………………………………………………………………
– Cách thức xác định trúng thưởng (mô tả rõ cách thức xoay số, rút thăm, xoay vòng xoay, cào, nhảy nắp, mở khoen… cho từng loại giải thưởng):
8.5 Thông báo trúng thưởng:
– Thời hạn, cách thức (trực tiếp, gửi qua bưu điện, nhắn tin…) nội dung thông báo trúng thưởng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng:            
– Hoặc thời hạn, cách thức nội dung tiếp nhận thông báo trúng thưởng từ quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng: ….
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng
– Địa điểm trao thưởng: …………………………………………………………………………………………..
– Cách thức trao thưởng: ………………………………………………………………………………………..
– Thủ tục trao thưởng: ……………………………………………………………………………………………
– Thời hạn kết thúc trao thưởng: ……………………………………………………………………………..
– Trách nhiệm của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trúng thưởng đối với chi phí (CP) phát sinh Khi nhận thưởng, thuế (tax) thu nhập ko thường xuyên:
9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng về các vấn đề liên quan lại đến trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
– Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung của thể lệ trình khuyến mại (trên phương tiện thông tin hoặc tại địa điểm khuyến mại hoặc đính kèm sản phẩm khuyến mại…):    
– Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc công bố hiệu quả trúng thưởng (tại địa điểm khuyến mại hoặc trên phương tiện thông tin hoặc trên online của thương nhân): ……………………………………………..
11. Các quy định khác (nếu có): ……………………………………………………………………………
 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN(Ký tên và đóng dấu)

3. Mẫu thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung trình khuyến mại thực hiện nay theo Mẫu số 06 Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị định 81/2022/NĐ-CP.

TÊN THƯƠNG NHÂN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……….

…………, ngày …… tháng ……. năm 20……

 

THÔNG BÁO/ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNGNỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Kính gửi:……………………………………
Tên thương nhân: …………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………..Fax:…………………….. E-Mail: ……………………………………
Người liên hệ:……………………………….. Điện thoại: ………………………………………………
Căn cứ Luật thương mại, Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về phát động và sinh hoạt giải trí xúc tiến thương mại;
Căn cứ vào công văn số …………ngày… tháng… năm… của Cục Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) xác nhận việc thực hiện nay trình khuyến mại (tên trình khuyến mại, thời gian, địa bàn khuyến mại);
(Tên thương nhân) thông báo/đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung của trình khuyến mại trên như sau:     
Lý do điều chỉnh: ………………………………………………………………………………………………….
Mọi nội dung khác của trình khuyến mại này giữ nguyên.
(Tên thương nhân) cam kết:
– Thông báo công khai thông tin về trình khuyến mại (đã được sửa đổi, bổ sung nội dung) theo quy định.
– Đảm bảo đầy đủ quyền lợi của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đã tham gia trình khuyến mại.
– Thực hiện nay trình khuyến mại đúng theo quy định của pháp luật hiện nay hành.
– (Các cam kết khác………..)
 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA THƯƠNG NHÂN(Ký tên và đóng dấu)

Các bạn muốn lấy mẫu biểu giấy tờ đăng ký mặt hàng khuyến mại trên đây

thì có thể để lại gmail bởi comment phía bên dưới bài bác luận

Hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn ngay

FULL Hướng dẫn Mẹo Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #đăng #ký #mặt hàng #khuyến #mại #giảm #giá #với #Sở #Công #Thương