Contents

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in năm 2021 mới nhất 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 12:08:43 )

62

Sau sau Khi làm thủ tục đặt in hóa đơn xong, để có thể sử dụng được những hóa đơn đó một cách hợp lí. Doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn.

1. Hồ sơ bao héc tàm tất cả:

– Mẫu: TB01/AC – thông báo phát hành hóa đơn của thông tư 26/2015/TT-BTC. Tải về tại đây: Mẫu thông báo phát hành hóa đơn  (có chỉ dẫn cách làm).
– Hóa đơn mẫu – đây là bạn dạng in thể hiện nay đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn giao cho người sử dụng loại được phát hành, có số hóa đơn là một trong những dãy các chữ số và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hóa đơn. Hóa đơn mẫu này do công ty in hóa đơn cung cấp cho Công ty (CTY, DN).
2. Trình tự làm thủ tục:

Thực hiện nay theo khoản 3 điều 1 của Thông tư 37/2022/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC chỉ dẫn về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ, như sau:
 Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước Khi tổ chức marketing thương mại chính thức phát động sử dụng hóa đơn. Thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) có trách nhiệm chỉ dẫn tổ chức marketing thương mại thanh lý hợp đồng in sau Khi lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn ko quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và ko biến thành xử phạt.

Trường hợp tổ chức marketing thương mại Khi gửi thông báo phát hành từ lần thứ 2 trở đi, nếu ko hề sự thay đổi về nội dung và mẫu mã hóa đơn phát hành thì chẳng cần thiết phải gửi kèm hóa đơn mẫu.
 

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức tuy nhiên khai thuế (tax) giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp. Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức tuy nhiên tổ chức thực hiện nay khai thuế (tax) giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh ko phải Thông báo phát hành hóa đơn.
 

Tổng cục thuế (tax) (Tax) có trách nhiệm căn cứ nội dung phát hành hóa đơn của tổ chức để xây dựng khối mạng lưới server dữ liệu thông tin về hóa đơn trên trang thông tin điện tử của Tổng cục thuế (tax) (Tax) để tổ chức, cá nhân tra cứu được nội dung cần thiết về hóa đơn đã thông báo phát hành của tổ chức.
 

Trường hợp Khi cảm bắt gặp Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan lại thuế (tax) (Tax) phát hiện nay thông báo phát hành ko an toàn đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc Tính từ lúc ngày cảm bắt gặp Thông báo, cơ quan lại thuế (tax) phải có văn bạn dạng thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.Các bạn cũng có thể làm thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm bổ sung kê khai như sau:

Vào phần mềm HTKK đăng nhập MST rồi chọn “Hóa đơn” => chọn “Thông báo phát hành hóa đơn (Mẫu số 01/TBAC)”

 

Nộp Thông báo phát hành hóa đơn qua mạng

 

Step_Bước 1: Doanh nghiệp cần đăng ký nộp thông báo phát hành hoá đơn qua mạng

Bạnn đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn, rồi vào Đăng ký tờ khai, rồi vào Danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng để đăng ký nộp thông báo phát hành hoá đơn qua mạng

 

Step_Bước 2: Khai trực tuyến, hoặc khai trên Phần mềm HTKK thông báo phát hành hoá đơn. Sau đó ký bởi văn bản ký số và gửi thông báo phát hành hoá đơn qua mạng

 

Step_Bước 3: Gửi kèm mẫu hoá đơn qua mạng

Để gửi kèm mẫu hoá đơn qua mạng, bạn phải SCAN hóa đơn mẫu sau đó chèn mẫu hoá đơn vào tệp tin word.

Sau Khi nộp thông báo phát hành hóa đơn,  vào phần Tra cứu tờ khai để tìm thông báo phát hành hoá đơn vừa gửi thành công => Chọn gửi phụ lục của Thông báo phát hành hoá đơn vừa nộp thành công => Thực hiện nay đính kèm mẫu hoá đơn ( tệp tin word), ký và nộp phụ lục

Một số mức phạt liên quan lại đến Thông báo phát hành hóa đơn theo  Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn.
Điều 23. Xử phạt hành động vi phạm quy định về phát hành hóa đơn

 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

 

a) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp Khi thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp hoặc Khi thay đổi tên quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc chính thức phát động sử dụng hóa đơn với tên mới;

 

b) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan lại thuế (tax) điểm chuyển đến Khi thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 10 ngày đến 20 ngày, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới;

 

c) Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan lại thuế (tax) tuy nhiên chưa đến thời hạn sử dụng.

 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

 

a) Lập thông báo phát hành hóa đơn ko đầy đủ nội dung theo quy định đã được cơ quan lại thuế (tax) phát hiện nay và có văn bạn dạng thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để điều chỉnh tuy nhiên tổ chức, cá nhân chưa điều chỉnh mà đã lập hóa đơn giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng;

 

b) Không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định;

 

c) Nộp thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp Khi thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp hoặc Khi thay đổi tên quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới hoặc chính thức phát động sử dụng hóa đơn với tên mới;

 

d) Nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến cơ quan lại thuế (tax) điểm chuyển đến Khi thay đổi địa chỉ marketing thương mại dẫn đến thay đổi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp quá thời hạn từ 21 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày chính thức phát động sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.

 

3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành động ko lập thông báo phát hành hóa đơn trước Khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính phát sinh và đã khai, nộp thuế (tax) hoặc chưa đến kỳ kê khai, nộp thuế (tax) theo quy định.

 

Trường hợp ko lập thông báo phát hành hóa đơn trước Khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này ko gắn kèm với kỹ năng tài chính tài chính phát sinh hoặc quá thời hạn khai thuế (tax) mà chưa được khai, nộp thuế (tax) theo quy định thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 28 Nghị định này hoặc Điều 16, Điều 17 Chapter TậpTậpII Nghị định này.

 

4. Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc thực hiện nay thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định đối với hành động quy định tại điểm a, b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

 
 Tác giẩ xin kính chúc các bạn làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn thành công!

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in năm 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in năm 2021 mới nhất trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đặt in năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #thông #báo #phát #hành #hóa #đơn #GTGT #đặt #năm #mới #nhất