Contents

Tình Huống Hóa Đơn Điện Tử mới nhất 2021 (công văn giải đáp)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Tình Huống Hóa Đơn Điện Tử mới nhất 2021 (công văn giải đáp) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 23:04:26 )

398

Tổng hợp các công văn giải đáp về hóa đơn điện tử mới nhất năm 2021

Hóa đơn điện tử có buộc phải ký ngay trong ngày lập?

Cục thuế (tax) TP. cho rằng quá trình tập luyện hóa đơn điện loại cũ theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 32/2011/TT-BTC, về nguyên lý, ngày lập và ngày ký hóa đơn phải cùng trong một ngày.

Trường hợp ngày ký trễ rộng so với ngày lập hóa đơn điện tử thì phải căn cứ vào ngày lập để kê khai nộp thuế (tax) và định khoản.

Theo Công văn số 95840/CT-TTHT ngày 2/11/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về ngày lập hóa đơn điện tử
Theo công văn số 4989/CTHN-TTHT ngày 8/2/2021 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Hóa đơn điện tử áp dụng theo quy định mới là Nghị định số 119/2022/NĐ-CP và Thông tư 68/2022/TT-BTC hoặc quy định cũ là Thông tư 32/2011/TT-BTC?

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP:
– Trước ngày 1/11/2022, Nếu các điều khiếu nại về hạ tầng công nghệ thông tin được đáp ứng thì Cơ quan lại thuế (tax) sẽ thông báo các Công ty (CTY, DN), tổ chức chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 của Chính phủ.

=> Chưa áp dụng quy định của hóa đơn điện tử loại mới nếu cơ quan lại thuế (tax) (Tax) chưa yêu cầu
Trước 1/11/2022, hóa đơn điện tử loại mới chỉ buộc phải sử dụng Khi cơ quan lại thuế (tax) (Tax) có yêu cầu

– Trước Khi Cơ quan lại thuế (tax) thông báo thi các Công ty (CTY, DN), tổ chức tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại các Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ và Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

=> Theo đó, lúc này các Doanh nghiệp thực hiện nay hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Theo Công văn số 2580/TCT-CS ngày 23/6/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về hóa đơn điện tử

 

Khi nào hóa đơn điện tử được miễn chữ ký của người sử dụng?

Người mua có thể được miễn ký số trên hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, hai phía mua – buôn bán phải đảm bảo có đầy đủ giấy tờ, chứng từ chứng minh giao dịch mua buôn bán như: hợp đồng tài chính tài chính, phiếu xuất kho, biên bạn dạng giao nhận mặt hàng, biên nhận thanh toán, phiếu thu,… (Theo chỉ dẫn tại Công văn số 2402/BTC-TCT ngày 23/2/2022).

đầy đủ các bạn xem tại đây: Chữ ký của người sử dụng trên hóa đơn điện tử

Công văn số 108005/CTHN-TTHT ngày 17/12/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc miễn chữ ký người sử dụng trên hóa đơn điện tử

Bổ sung thêm tiêu chí “Ngày ký” trên HĐĐT có phải gửi lại thông báo phát hành ko?

Theo Công văn số 73246/CT-TTHT ngày 7/8/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.  thì ngôi trường hợp Công ty ko bao giờ thay đổi mẫu hóa đơn điện tử mà chỉ bổ sung nội dung hiển thị ngày tháng năm tại chữ ký điện tử trên mẫu hóa đơn đã thông báo phát hành thì ko phải gửi lại thông báo phát hành mới.

Sử dụng chữ ko dấu trên HĐĐT được miễn đăng ký với thuế (tax) (Tax)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, việc sử dụng chữ tiếng Việt ko dấu trên hóa đơn được miễn đăng ký với cơ quan lại thuế (tax), tuy nhiên phải đảm bảo ko dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

Quy định này áp dụng đồng thời đối với cả hóa đơn điện tử.

Theo Công văn số 72822/CT-TTHT ngày 6/8/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

Lập hóa đơn điện tử đối với ngôi trường hợp marketing thương mại nhỏ lẻ bên dưới 200.000đ mỗi lần ra làm sao?

Tùy thuộc vào loại hóa đơn mà Công ty (CTY, DN) đang sử dụng là loại cũ theo Thông tư 32/2011/TT-BTC hoặc loại mới theo Thông tư 68/2022/TT-BTC để xác định việc xuất hóa đơn điện tử được thực hiện nay ra làm sao.1. Trường hợp áp dụng hóa đơn theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC thì đối với ngôi trường hợp buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ chẳng cần thiết phải lập hóa đơn thực hiện nay theo Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.
+ Nếu buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán bên dưới 200.000 đồng mỗi lần thì ko phải lập hóa đơn (Ngay tại thời điểm buôn bán, thời điểm giao hành hóa), trừ ngôi trường hợp người sử dụng yêu cầu lập và giao hóa đơn.

+ Mặc dù Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ ko phải lập hóa đơn tuy nhiên người buôn bán phải lập Bảng kê marketing thương mại nhỏ lẻ product, dịch vụ (Theo mẫu số 5.6 Phụ lục 5 phát hành tất nhiên Thông tư 39). 

=> Rồi đến cuối mỗi ngày, phải lập một hóa đơn ghi số tiền buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện nay trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người sử dụng, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người sử dụng” trên hóa đơn này ghi là “marketing thương mại nhỏ lẻ ko giao hóa đơn”.”

2. Trường hợp áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2022/NĐ-CP, Thông tư số 68/2022/TT-BTC thì nguyên lý lập, cai quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử thực hiện nay theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 119/2022/NĐ-CP thì ko phân biệt giá trị món mặt hàng là bao lăm, vẫn phải lập một hóa đơn điện tử:

Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ, người buôn bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người sử dụng ko phân biệt giá trị từng lần buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ

Theo Công văn số 2387/TCT-CS ngày 12/6/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax)

Chuyển đổi từ hóa đơn điện tử ra giấy nhiều rộng 1 trang (số lượng product, dịch vụ đẩy ra nhiều rộng số dòng của một trang hóa đơn Khi in ấn ra giấy)

Để phù phù hợp với đặc thù của HĐĐT, ngôi trường hợp chuyển đổi HĐĐT ra giấy, nếu số lượng product, dịch vụ đẩy ra nhiều rộng số dòng của một trang hóa đơn thì Công ty thực hiện nay tương tự ngôi trường hợp sử dụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện nay trực tiếp từ phần mềm và số lượng product, dịch vụ đẩy ra nhiều rộng số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể: 

Công ty được thể hiện nay hóa đơn nhiều rộng một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do khối mạng lưới server máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) của người sử dụng, người buôn bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; tất nhiên ghi chú bởi tiếng Việt ko dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Theo Công văn số 68697/CT-TTHT ngày 23/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc sử dụng hóa đơn điện tử nhiều rộng một trang

Thời điểm lập hóa đơn điện tử là thời điểm nào?

Theo Công văn số 49815/CT-TTHT ngày 10/6/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. thì: 

Mặc dù Nghị định 119/2022/NĐ-CP đã có hiệu lực thực thi hiện hành từ 1/11/2022, tuy nhiên, trước ngày 1/11/2022, nếu cơ quan lại thuế (tax) (Tax) chưa yêu cầu Công ty (CTY, DN) chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 119 thì thời điểm lập hóa đơn điện tử loại cũ vẫn thực hiện nay theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC .

(Tức là giống với thời điểm lập hóa đơn giấy)

Hóa đơn điện tử có được đính kèm bảng kê ko?

Theo Công văn số 36240/CT-TTHT ngày 15/5/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. thì:- Hoá đơn điện tử truyền thống là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và cai quản lý bởi phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tuỳ theo số lượng mặt hàng hoá, sản phẩm có trên hoá đơn.
=> Trường hợp Công ty lập hóa điện tử ko hiển thị đầy đủ danh mục product, dịch vụ đẩy ra mà lại tất nhiên bảng kê giấy cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trong đó có những product, dịch vụ ko được hiện nay trên hóa đơn điện tử là ko phù hợp theo quy định về hóa đơn điện tử.
Theo Công văn số 3447/CT-TTHT ngày 6/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn thì:
Trường hợp Công ty phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực ngôi nhà mặt hàng, hotel, Khi lập hóa đơn điện tử giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng 

Đối với hóa đơn ăn uống ngôi nhà mặt hàng, Công ty ko được lập hóa điện tử ko hề danh mục product mà lại tất nhiên bảng kê product bạn dạng giấy cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng. 
Theo Công văn số 3443/CT-TTHT ngày 6/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn thì

Công ty mặt hàng ko Khi buôn bán vé máy cất cánh và vận đơn mặt hàng ko được lập hóa đơn điện tử đính kèm bảng kê chi tiết số liệu để đối chiếu với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.Theo Công văn số 726/CT-TTHT ngày 21/1/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về hóa đơn điện tử kèm bảng kê thì: Về nguyên lý, hóa đơn điện tử ko biến thành giới hạn về số dòng nên Khi nhận và lập hóa đơn điện tử ko được đính kèm bảng kê.Theo Công văn số 2047/TCT-CS ngày 22/5/2022, hóa đơn điện tử ko biến thành giới hạn số dòng trên một tờ hóa đơn nên quá trình tập luyện hóa đơn điện tử ko được lập kèm bảng kê.

Nhưng Công văn số 3451/CT-TTHT ngày 6/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về hóa đơn điện tử đã trích dẫn Công văn số 15606/BTC-TCT ngày 28/10/2014, Khi lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho dịch vụ vận tải, Công ty (CTY, DN) được phép đính kèm bảng kê chi tiết số liệu để đối chiếu với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
– Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ vận tải, Khi lập hóa đơn điện tử cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng nội dung ghi trên hóa đơn điện tử là một trong những kênh dịch vụ vận tải đính kèm bảng chi tiết số liệu (để đối chiếu giữa người sử dụng và người buôn bán) là phù phù hợp với quy định hiện nay hành.

– Trường hợp Công ty có nhận những hóa đơn GTGT điện tử đầu vào của các ngôi nhà sản xuất dịch vụ vận chuyển khác thì Khi lập hóa đơn điện tử giao cho Công ty, nội dung ghi trên hóa đơn điện tử là một trong những kênh dịch vụ vận tải đính kèm bảng chi tiết số liệu (để đối chiếu giữa người sử dụng và người buôn bán) là phù hợp để căn cứ kê khai và nộp thuế (tax) theo quy định.Hay Công văn số 11/CT-TTHT ngày 2/1/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn thì: Về nguyên lý, hóa đơn điện tử ko được phép đính kèm bảng kê như hóa đơn giấy. Tuy nhiên, đối với dịch vụ giao nhận và vận tải, nếu nội dung ghi trên hóa đơn điện tử là “dịch vụ vận tải product” thì có thể đính kèm bảng kê về số liệu phục vụ cho việc đối chiếu về kế toán tài chính giữa hai phía

 

Chuyển đổi HĐĐT để “đi đường” phải có chữ ký và đóng dấu của người buôn bán

Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để chứng minh điểm sản xuất product hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một (01) lần thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy để chứng minh điểm sản xuất product phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC và phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của người buôn bán, dấu của người buôn bán.

Theo Công văn số 33312/CT-TTHT ngày 11/5/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

Ký văn bạn dạng thỏa thuận Khi phát hiện nay sai sót trong quá trình lập hóa đơn điện tử mà người sử dụng ko hề chữ ký điện tử ra làm sao?

Theo Công văn số 7639/CT-TTHT ngày 24/2/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. thì Đối với biên bạn dạng điều chỉnh sai sót cho hóa đơn điện tử, về nguyên lý cần phải có đầy đủ chữ ký của bên buôn bán và bên mua.

Theo đó, nếu bên mua có chữ ký điện tử thì biên bạn dạng điều chỉnh được lập và ký điện tử. trái lại, nếu bên mua ko hề chữ ký điện tử thì biên bạn dạng điều chỉnh phải lập bởi giấy và ký trực tiếp.

Theo Công văn số 412/CT-TTHT ngày 6/1/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. chỉ dẫn về hóa đơn điện tử thì:

Trường hợp người sử dụng ko hề chữ ký điện tử thì người buôn bán và người sử dụng lập văn bạn dạng thỏa thuận bởi giấy ghi rõ sai sót có chữ ký của người buôn bán và người sử dụng.

Theo Công văn số 941/CT-TTHT ngày 10/2/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn thì Biên bạn dạng điều chỉnh sai sót có thể lập điện tử hoặc biên bạn dạng giấy, tuy nhiên phải đảm bảo có đầy đủ chữ ký của các bên.

Kê khai thuế (tax) theo ngày lập hoặc ngày ký trên hóa đơn?

Theo Cục thuế (tax) TP. Sài Gòn, ngôi trường hợp trên hóa đơn điện tử có ngày lập và ngày ký thì về nguyên lý, tại thời điểm lập hóa đơn điện tử người buôn bán phải thiết lập đầy đủ các thông tin quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC để chuyển giao cho người sử dụng.

Hóa đơn được lập đầy đủ các chỉ tiêu buộc phải theo quy định tại Điều 6 Thông tư 32/2011/TT-BTC được coi là hợp lí và có giá trị kê khai thuế (tax).

Về thời điểm kê khai thuế (tax) sẽ căn cứ vào thời điểm lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC .

Theo Công văn số 11236/CT-TTHT ngày 3/10/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Tình Huống Hóa Đơn Điện Tử mới nhất 2021 (công văn giải đáp) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Tình Huống Hóa Đơn Điện Tử mới nhất 2021 (công văn giải đáp) trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Tình Huống Hóa Đơn Điện Tử mới nhất 2021 (công văn giải đáp) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Tình Huống Hóa Đơn Điện Tử mới nhất 2021 (công văn giải đáp) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Tình Huống Hóa Đơn Điện Tử mới nhất 2021 (công văn giải đáp)

Link Download Google Drive File phần mềm Tình Huống Hóa Đơn Điện Tử mới nhất 2021 (công văn giải đáp) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Tình #Huống #Hóa #Đơn #Điện #Tử #mới #nhất #công #văn #giải #đáp