Contents

Xử phạt vi phạm quy định về HÓA ĐƠN mới nhất năm 2021 theo NĐ 125

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Xử phạt vi phạm quy định về HÓA ĐƠN mới nhất năm 2021 theo NĐ 125 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 21:40:07 )

86

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn mới nhất năm 2021 được thực hiện nay theo Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn (phát hành ngày 19/10/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 05/12/2022.

I. Xử phạt hành động vi phạm quy định về lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ

Theo Điều 24 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP

Hành Vi Vi Phạm

Mức Phạt

1. Lập hóa đơn ko đúng thời điểm tuy nhiên ko dẫn đến chậm thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) và có tình tiết giảm nhẹ nhàng;

2. Lập hóa đơn liên tục từ số nhỏ đến số lớn tuy nhiên khác quyển (dùng quyển có số thứ tự lớn rộng và chưa dùng quyển có số thứ tự nhỏ rộng) và tổ chức, cá nhân sau Khi phát tạo hình đã diệt các quyển hóa đơn có số thứ tự nhỏ rộng;

3. Lập sai loại hóa đơn theo quy định đã giao cho người sử dụng hoặc đã kê khai thuế (tax), bên buôn bán và bên mua phát hiện nay việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước Khi cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, đánh giá tại trụ sở người nộp thuế (tax) và ko ảnh hưởng trọn đến việc xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).

Phạt cảnh cáo

4. Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ;

5 Không lập hóa đơn đối với các product, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; product, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ product luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.

Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng

5. Lập hóa đơn ko đúng thời điểm tuy nhiên ko dẫn đến chậm thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax)
(Nhưng ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng)

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

6. Lập hóa đơn ko đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ (dẫn đến chậm thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax))

7. Lập hóa đơn ko tuân theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định (trừ ngôi trường hợp phạt cảnh cáo đã nêu ở hành động số 2)

8. Lập hóa đơn ghi ngày trên hóa đơn trước ngày mua hóa đơn của cơ quan lại thuế (tax);

9. Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người sử dụng hoặc đã kê khai thuế (tax), (trừ ngôi trường hợp phạt cảnh cáo đã nêu tại hành động số 3)

Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định

9. Lập hóa đơn điện tử Khi chưa có thông báo chấp thuận của cơ quan lại thuế (tax) hoặc trước ngày cơ quan lại thuế (tax) chấp nhận việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc ko hề mã của cơ quan lại thuế (tax);

10. Lập hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ trong thời gian tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại, trừ ngôi trường hợp lập hóa đơn giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng để thực hiện nay các hợp đồng đã ký trước ngày thông báo tạm ngừng marketing thương mại;

11. Lập hóa đơn điện tử từ máy tính tiền ko hề connect, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan lại thuế (tax).

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

12. Không lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ cho người sử dụng theo quy định, (trừ hành động quy định tại hành động số 5)

Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc lập hóa đơn theo quy định

 Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng 

Xem thêm: cách xử lý Khi viết sai hóa đơn GTGT

II. Xử phạt hành động vi phạm quy định về khai báo mất, cháy, hư hóa đơn trước Khi thông báo phát hành hoặc hóa đơn đã mua của cơ quan lại thuế (tax) tuy nhiên chưa lập

Theo Điều 25 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP 

Hành Vi Vi Phạm

Mức Phạt

1. Khai báo mất, cháy, hư hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn khai báo theo quy định và có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

Phạt cảnh cáo

2. Khai báo mất, cháy, hư hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn khai báo theo quy định, (trừ ngôi trường hợp đã quy định ở hành động số 1)

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng

3. Khai báo mất, cháy, hư hóa đơn quá thời hạn từ 06 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn khai báo theo quy định;

4. Không khai báo mất, cháy, hư hóa đơn.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000

III. Xử phạt hành động làm mất, cháy, hư hóa đơn:

Theo Điều 26 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP

Hành Vi Vi Phạm

Mức Phạt

1. Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (trừ liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) trong quá trình sử dụng, đã kê khai, nộp thuế (tax), có giấy tờ chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ nhàng;

2. Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập sai, đã xóa bỏ và người buôn bán đã lập hóa đơn khác thay thế cho hóa đơn lập sai, xóa bỏ này.

Phạt cảnh cáo

3. làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) trong quá trình sử dụng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế (tax), có giấy tờ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

Trường hợp người sử dụng làm mất, cháy, hư hóa đơn phải có biên bạn dạng của người buôn bán và người sử dụng ghi nhận sự việc.

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

4. Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã phát hành, đã mua của cơ quan lại thuế (tax) tuy nhiên chưa lập;

5. Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) trong quá trình sử dụng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế (tax), có giấy tờ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ.

Trường hợp người sử dụng làm mất, cháy, hư hóa đơn phải có biên bạn dạng của người buôn bán và người sử dụng ghi nhận sự việc.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

6. Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế (tax) trong quá trình sử dụng hoặc trong thời gian lưu trữ, (trừ ngôi trường hợp đã quy định tại hành động 1,2,3,4,5)

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Lưu ý: Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này do lỗi của bên thứ bố, nếu bên thứ bố thực hiện nay giao dịch với người buôn bán thì người buôn bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ bố thực hiện nay giao dịch với người sử dụng thì người sử dụng là đối tượng bị xử phạt.

Người buôn bán hoặc người sử dụng và bên thứ bố lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc mất, cháy, hư hóa đơn.

Xem thêm: Hướng_dẫn các ngôi trường hợp mất cháy hư hóa đơn

IV. Xử phạt hành động vi phạm quy định về diệt, tiêu diệt hóa đơn:

Theo Điều 27 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP

Hành Vi Vi Phạm

Mức Phạt

1. Hủy, tiêu diệt hóa đơn quá thời hạn từ 01 đến 05 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

Phạt cảnh cáo

2. Hủy ko đúng quy định các hóa đơn đã phát hành tuy nhiên chưa lập, hóa đơn ko hề giá trị sử dụng;

3. Không diệt các hóa đơn đã phát hành tuy nhiên chưa lập, ko hề giá trị sử dụng; ko diệt hóa đơn mua của cơ quan lại thuế (tax) đã ko hề hạn sử dung sử dụng;

Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc diệt, tiêu diệt hóa đơn

4. Hủy, tiêu diệt hóa đơn quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày làm việc, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định, (trừ ngôi trường hợp quy định tại hành động số 1)

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000

5. Hủy, tiêu diệt hóa đơn quá thời hạn từ 11 ngày làm việc trở lên, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn phải diệt, tiêu diệt hóa đơn theo quy định;

6. Không diệt, ko tiêu diệt hóa đơn theo quy định của pháp luật;

Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc diệt, tiêu diệt hóa đơn

7. Không diệt hóa đơn điện tử Khi lập sai sót sau Khi quá thời hạn cơ quan lại thuế (tax) thông báo cho người buôn bán về việc đánh giá sai, sót;

Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc diệt, tiêu diệt hóa đơn

8. Không diệt hóa đơn đặt in chưa phát hành tuy nhiên ko hề sử dụng theo quy định;

Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc diệt, tiêu diệt hóa đơn

9. Hủy, tiêu diệt hóa đơn ko đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

10. Tiêu diệt hóa đơn ko đúng các ngôi trường hợp phải tiêu diệt theo quy định.

 Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

V. Xử phạt đối với hành động sử dụng hóa đơn ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn

Theo Điều 28 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành động sử dụng hóa đơn ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn quy định tại Điều 4 Nghị định NĐ-CP, trừ ngôi trường hợp được quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 và điểm d khoản 1 Điều 17 Nghị định 125/2022/NĐ-CP.

2. Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc diệt hóa đơn đã sử dụng.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Mức phạt sử dụng hóa đơn phạm pháp

VI. Xử phạt hành động cho, buôn bán hóa đơn
 Theo Điều 22 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Cho, buôn bán hóa đơn đặt in chưa phát hành; 

b) Cho, buôn bán hóa đơn đặt in của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng đặt in hóa đơn cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành động cho, buôn bán hóa đơn mua của cơ quan lại thuế (tax) tuy nhiên chưa lập.

3. Biện pháp xử lý hiệu quả:

a) Buộc diệt hóa đơn đối với hành động quy định tại Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi phạm pháp có được do thực hiện nay hành động vi phạm hành chính tại Điều này.

VII. Xử phạt hành động vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn:

Theo Điều 29 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP

1. Phạt cảnh cáo đối với hành động nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Lập sai hoặc ko đầy đủ nội dung của thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn theo quy định gửi cơ quan lại thuế (tax).

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện nay sai sót và lập lại thông báo, báo cho biết giải trình thay thế đúng quy định gửi cơ quan lại thuế (tax) trước Khi cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại có thẩm quyền phát hành quyết định thanh tra thuế (tax), đánh giá thuế (tax) tại trụ sở người nộp thuế (tax) thì ko biến thành xử phạt.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành động nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành động nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định;

b) Không nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế (tax) theo quy định.

6. Các hành động vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì ko áp dụng Điều này Khi xử phạt vi phạm hành chính.

7. Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn đối với hành động quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều này.
VIII. Xử phạt hành động vi phạm quy định về hóa đơn đặt in

Theo Điều 20 Nghị định số 125/2022/NĐ-CP

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành động ko ký hợp đồng in bởi văn bạn dạng hoặc tổ chức in in hóa đơn đặt in để sử dụng tuy nhiên ko hề quyết định in hóa đơn của người đại diện theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành động đặt in hóa đơn Khi cơ quan lại thuế (tax) đã có văn bạn dạng thông báo mất đi điều khiếu nại đặt in hóa đơn, trừ ngôi trường hợp cơ quan lại thuế (tax) ko hề ý con kiến bởi văn bạn dạng Khi cảm bắt gặp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành động đặt in hóa đơn theo mẫu hóa đơn đã được phát hành của tổ chức, cá nhân khác hoặc đặt in trùng số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

4. Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc diệt hóa đơn đối với hành động quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

 

FULL Hướng dẫn Mẹo Xử phạt vi phạm quy định về HÓA ĐƠN mới nhất năm 2021 theo NĐ 125 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Xử phạt vi phạm quy định về HÓA ĐƠN mới nhất năm 2021 theo NĐ 125 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Xử phạt vi phạm quy định về HÓA ĐƠN mới nhất năm 2021 theo NĐ 125 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Xử phạt vi phạm quy định về HÓA ĐƠN mới nhất năm 2021 theo NĐ 125 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Xử phạt vi phạm quy định về HÓA ĐƠN mới nhất năm 2021 theo NĐ 125

Link Download Google Drive File phần mềm Xử phạt vi phạm quy định về HÓA ĐƠN mới nhất năm 2021 theo NĐ 125 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Xử #phạt #phạm #quy #định #về #HÓA #ĐƠN #mới #nhất #năm #theo #NĐ