Contents

Tìm Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa Facebook thông báo mới nhất full video review hướng dẫn tận tình chi tiết

Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa vào 01 tháng 9, 2021. Nếu cho rằng tài khoản của mình bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn, bạn có thể gửi thêm thông tin qua Trung tâm trợ giúp trong vòng tối đa 30 ngày kể từ khi tài khoản bị vô hiệu hóa. Sau khoảng thời gian này, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa vĩnh viễn và bạn sẽ không thể yêu cầu xem xét lại nữa. ” 
Bài viết đã được update chi tiết thêm tại đây:
Cổng Mở FB Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa Facebook thông báo
 

 

Tìm tài liệu Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa Facebook thông báo mới nhất vẫn còn hoạt động

213

Hướng dẫn về Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa Facebook thông báo phần 1

Thủ thuật Mẹo Tricks TUTS Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa Facebook thông báo