Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng mới được khấu trừ thuế (tax)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng mới được khấu trừ thuế (tax) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 16:31:12 )

253

Thông tư số 173/2022/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Thông tư số 173/2022/TT-BTC

 Căn cứ Luật Quản lý thuế (tax) số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (tax);

Căn cứ Luật thuế (tax) giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế (tax) giá trị gia tăng; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax);

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều Luật thuế (tax) giá trị gia tăng;Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (tax);

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (tax) và  Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (tax);

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (tax) và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (tax);

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế (tax) (Tax),

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư chỉ dẫn về thuế (tax) giá trị gia tăng như sau:

 

Điều 1.

 

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn thi hành Luật thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

 

                “3. Chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên buôn bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các mẫu mã thanh toán phù phù hợp với quy định của pháp luật hiện nay hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân mặt hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các mẫu mã thanh toán khác theo quy định (cả về ngôi trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên buôn bán mang tên chủ Công ty (CTY, DN) tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ Công ty (CTY, DN) tư nhân sang tài khoản bên buôn bán).”

Điều 2.

 

    Thông tư này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 15 tháng 12 năm 2022.

 

Trong quá trình thực hiện nay nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp lúc về Bộ Tài chính để phân tách và thử nghiệm và phân tích giải quyết./.

Vậy là: Theo thông tư 173 này thì:

Hiện nay, Từ ngày 01/05/2021, Doanh nghiệp chẳng cần thiết phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư, cơ quan lại thuế (tax) Khi thay đổi (Thêm mới hoặc đóng) TKNH.

Theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/05/2021, thông tin về số tài khoản ngân mặt hàng của Công ty (CTY, DN) đã có một số thay đổi như sau:

– Bỏ thông tin về tài khoản ngân mặt hàng trong các loại biểu mấu giấy đề nghị đăng ký Công ty (CTY, DN). Hiện nay, tất cả các loại biểu mẫu đăng ký thành lập Công ty (CTY, DN) tại phần đăng ký thuế (tax) ko hề thông tin về tài khoản ngân mặt hàng.

– Trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký Công ty (CTY, DN), thông tin về tài khoản ngân mặt hàng cũng đã được huỷ bỏ.

Như vậy, thông tin về tài khoản ngân mặt hàng ko hề là thông tin đăng ký thuế (tax) nữa.
Vì vậy, Khi Công ty (CTY, DN) mở tài khoản ngân mặt hàng ko phải thông báo với sở plan đầu từ như lúc trước nữa.
đầy đủ các bạn xem tại đây: 

Không phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng với sở plan đầu tư 2021

Trước đây, vấn đề thanh toán Không dùng tiền mặt đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên bởi mẫu mã thanh toán qua ngân mặt hàng được quy định như sau:

“3. Chứng từ thanh toán qua ngân mặt hàng được hiểu là có chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên buôn bán (tài khoản của bên mua và tài khoản của bên buôn bán phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan lại thuế (tax). Bên mua chẳng cần thiết phải đăng ký hoặc thông báo với cơ quan lại thuế (tax) tài khoản tiền vay tại các tổ chức tín dụng dùng để thanh toán cho ngôi nhà sản xuất) mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các mẫu mã thanh toán phù phù hợp với quy định của pháp luật hiện nay hành như séc, uỷ nhiệm chi hoặc lệnh chi, uỷ nhiệm thu, nhờ thu, thẻ ngân mặt hàng, thẻ tín dụng, sim điện thoại (ví điện tử) và các mẫu mã thanh toán khác theo quy định (cả về ngôi trường hợp bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên buôn bán mang tên chủ Công ty (CTY, DN) tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ Công ty (CTY, DN) tư nhân sang tài khoản bên buôn bán nếu tài khoản này đã được đăng ký giao dịch với cơ quan lại thuế (tax)).”

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng mới được khấu trừ thuế (tax) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng mới được khấu trừ thuế (tax) trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng mới được khấu trừ thuế (tax) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng mới được khấu trừ thuế (tax) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng mới được khấu trừ thuế (tax)

Link Download Google Drive File phần mềm Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân mặt hàng mới được khấu trừ thuế (tax) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Bỏ #quy #định #phải #đăng #ký #tài #khoản #ngân #mặt hàng #mới #được #khấu #trừ # thuế (tax)