Contents

Các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) theo Luật cai quản lý thuế (tax) và NĐ 126

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) theo Luật cai quản lý thuế (tax) và NĐ 126 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 22:24:23 )

182

Theo quy định tại điều 14 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14 thì người nộp thuế (tax) bị cơ quan lại thuế (tax) ấn định số tiền thuế (tax) phải nộp trong các ngôi trường hợp sau:

1. Không đăng ký thuế (tax) theo quy định tại Điều 33 Luật Quản lý thuế (tax).

Điều 33 của Luật Quản lý thuế (tax) quy định về Thời hạn đăng ký thuế (tax) lần đầu.
đầy đủ các bạn xem tại đây: Thời hạn đăng ký thuế (tax) lần đầu

2. Không khai thuế (tax) hoặc kê khai thuế (tax) ko đầy đủ, trung thực, chính xác theo quy định tại Điều 42 Luật Quản lý thuế (tax).

Điều 42 của Luật cai quản lý thuế (tax) quy định về Nguyên tắc khai thuế (tax), tính thuế (tax)
đầy đủ các bạn xem tại đây: Nguyên tắc khai thuế (tax) và tính thuế (tax)

3. Không nộp bổ sung giấy tờ thuế (tax) theo yêu cầu của cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) hoặc đã bổ sung giấy tờ thuế (tax) tuy nhiên ko đầy đủ, trung thực, chính xác các căn cứ tính thuế (tax) để xác định số thuế (tax) phải nộp.

 

4. Không phản ánh hoặc phản ánh ko đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán tài chính để xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax). 

 

5. Không xuất trình sổ kế toán tài chính, hóa đơn, chứng từ và các tài liệu cần thiết liên quan lại đến việc xác định các yếu tố làm căn cứ tính thuế (tax); xác định số tiền thuế (tax) phải nộp trong thời hạn quy định hoặc sau lúc ko hề thời hạn đánh giá thuế (tax), thanh tra thuế (tax) tại trụ sở của người nộp thuế (tax).

 

6. Không chấp hành quyết định đánh giá thuế (tax) trong thời hạn 10 ngày làm việc Tính từ lúc ngày ký quyết định, trừ ngôi trường hợp được hoãn thời gian đánh giá theo quy định.

 

7. Không chấp hành quyết định thanh tra thuế (tax) trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày ký quyết định, trừ ngôi trường hợp được hoãn thời gian thanh tra theo quy định.

 

8. Mua, buôn bán, trao đổi và định khoản giá trị product, dịch vụ ko tuân theo giá trị giao dịch thông thường trên thị ngôi trường.

 

9. Mua, trao đổi product, dịch vụ sử dụng hóa đơn ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn mà product, dịch vụ là có thật theo xác định của cơ quan lại có chức năng điều tra, thanh tra, đánh giá và đã được kê khai doanh thu, chi phí (CP) tính thuế (tax).

 

10. Có dấu hiệu bỏ trốn hoặc phát tán tài sản để ko thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax).

 

11. Thực hiện nay các giao dịch ko đúng với truyền thống tài chính tài chính, ko đúng thực tế phát sinh nhằm mục đích mục tiêu giảm trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) của người nộp thuế (tax).

 

12. Không tuân thủ quy định về trách nhiệm và trách nhiệm kê khai, xác định giá giao dịch liên kết hoặc ko cung cấp thông tin theo quy định về cai quản lý thuế (tax) đối với Công ty (CTY, DN) có phát sinh giao dịch liên kết.
 

Đối với product xuất khẩu, nhập vào thì các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) đang được quy định tại điều 17 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn điều 52 của Luật Quản lý thuế (tax) số: 38/2022/QH14
đầy đủ các bạn xem tại đây: Ấn định thuế (tax) đối với product xuất khẩu, nhập vào

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) theo Luật cai quản lý thuế (tax) và NĐ 126 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) theo Luật cai quản lý thuế (tax) và NĐ 126 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) theo Luật cai quản lý thuế (tax) và NĐ 126 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) theo Luật cai quản lý thuế (tax) và NĐ 126 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) theo Luật cai quản lý thuế (tax) và NĐ 126

Link Download Google Drive File phần mềm Các ngôi trường hợp bị ấn định thuế (tax) theo Luật cai quản lý thuế (tax) và NĐ 126 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Các #ngôi trường #hợp #bị #ấn #định # thuế (tax) #theo #Luật #cai quản #lý # thuế (tax) #và #NĐ