Contents

Cách dùng hàm Sumif trong Excel 2003, 2007 Khi làm kế toán tài chính

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách dùng hàm Sumif trong Excel 2003, 2007 Khi làm kế toán tài chính 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 04:43:17 )

54

Khi làm kế toán tài chính trên Excel hàm Sumif được dùng để : kết chuyển các bút toán cuối kỳ hoặc tổng hợp số liệu từ sổ Nhật ký chung để lên Bảng cân đối số phát sinh tháng/năm, hoặc tổng hợp số liệu từ bảng kê phiếu nhập kho, phiếu xuất kho để lên Bảng Nhập xuất tồn kho, lên Bảng tổng hợp phải thu, phải trả quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng….và các bảng tính có liên quan lại.

Hàm Sumif là hàm tính tổng có điều khiếu nại và có cú pháp như sau: SUMIF(range,criteria,sum_range) – Chỉ những ô nào trong vùng điều khiếu nại (range)  thỏa mãn điều khiếu nại (Criteria) thì sẽ tính tổng những ô tương ứng trên vùng cần tính tổng (Sum_range).

Kế toán Thiên Ưng xin đưa ra một ví dụ cơ bạn dạng để các bạn biết các tính:

Cho bảng lương sau (Bảng lương ngoài thực tế còn rất nhiều Thông tin khác nữa, tuy nhiên mình lấy ví dụ một bảng lương đơn giản thế này để trình bày cho các bạn dễ hiểu).

Yêu cầu: Tính tổng lương của Phòng Kế hoạch.
Sử dụng Hàm SUMIF để tính tổng lương của phòng Kế hoạch:
Nhìn vào ảnh mô tả trên các bạn thấy Kế Toán Thiên Ưng đã sử dụng hàm sumif như sau:

E5 =SUMIF(D5:D12,”Kế hoạch”,E5:E12)

Trong công thức này:

D5:D12 – Vùng điều khiếu nại (Range)

“Kế hoạch” – Điều khiếu nại (Criteria)

E5:E12 – Vùng tính tổng

Khi áp dụng vào trong công việc của kế toán tài chính trên Excel chúng ta thấy ở ảnh đầu có rất nhiều F4. Vậy F4 mấy lần có ý nghĩa gì?

Bấm phím F4 (1 lần): để có giá trị tuyệt đối (tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ($cột$dòng);  Ví dụ: $E$12 – tức cố định Cột E và cố định dòng 12

Bấm phím F4 (2 lần): để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng); Ví dụ: E$12 – tức cố định dòng 12, ko cố định Cột E.

Bấm phím F4 (3 lần): để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cộtdòng); Ví dụ: $E12 – tức cố định Cột E, ko cố định dòng 12.

​Vào ví dụ cụ thể Khi làm kế toán tài chính trên Excel:

Để thực hiện nay kết chuyển chi phí (CP) buôn bán sản phẩm trong tháng 1, Kế Toán Thiên Ưng dùng hàm Sumif:
 

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách dùng hàm Sumif trong Excel 2003, 2007 Khi làm kế toán tài chính đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách dùng hàm Sumif trong Excel 2003, 2007 Khi làm kế toán tài chính trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách dùng hàm Sumif trong Excel 2003, 2007 Khi làm kế toán tài chính Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách dùng hàm Sumif trong Excel 2003, 2007 Khi làm kế toán tài chính mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách dùng hàm Sumif trong Excel 2003, 2007 Khi làm kế toán tài chính

Link Download Google Drive File phần mềm Cách dùng hàm Sumif trong Excel 2003, 2007 Khi làm kế toán tài chính , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #dùng #hàm #Sumif #trong #Excel #Khi #làm #kế #toán