Contents

Cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 16:13:33 )

161

Khi Công ty (CTY, DN) bị truy thu tiền thuế (tax) phải nộp, và phải nộp phạt tiền thuế (tax) thì các khoản này sẽ được định khoản vào đâu, định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy thu thuế (tax) ra làm sao?

Dưới đây Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin chỉ dẫn các bạn cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax) như sau:

Trường hợp phải nộp phạt tiền thuế (tax):- Khi DN nhận quyết định/thông báo xử lý phải nộp phạt:

Nợ TK TK 811: Chi phí khác

Có TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp

–  Khi nộp tiền phạt:

Nợ TK TK 3339: phí, lệ phí và các khoản phải nộp

Có TK 111/112(Chú ý: chi phí (CP) tiền nộp phạt này ko được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN)

Việc kê khai nộp thuế (tax) là vì Công ty (CTY, DN) tự xác định, tuy nhiên đến Khi cơ quan lại thuế (tax) có quyết định thanh kiểm và phát hiện nay có những sai sót hoặc loại bỏ bớt chi phí (CP) (do ko đáp ứng được điều khiếu nại được tính vào chi phí (CP) được trừ) hoặc loại bớt số thuế (tax) GTGT được khấu trừ làm tăng số tiền thuế (tax) GTGT phải nộp hoặc tiền thuế (tax) TNDN => lúc này Công ty (CTY, DN) sẽ bị truy thu thuế (tax). Kế toán xử lý như sau:

1. Định Khoản số thuế (tax) phải truy thu thêm

– thuế (tax) (Tax) GTGT truy thu thêm :

Nợ TK TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp

– thuế (tax) (Tax) TNDN truy thu thêm :

Nợ TK TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Có TK 3334 – thuế (tax) (Tax) TNDN phải nộp

Khi nộp thuế (tax): Nợ TK 3331, 3334/Có 111,112

– thuế (tax) (Tax) Thu nhập cá nhân truy thu thêm :

+ Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này

Nợ TK TK 334- Phải trả người lao động

Có TK 3335 – thuế (tax) (Tax) TNCN phải nộp

+ Trường hợp do công ty phải trả

Nợ TK TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước

Có TK 3335 – thuế (tax) (Tax) TNCN phải nộp.

 

2.- Về điều chỉnh số trích khấu ngốn TSCĐ:

   Trường hợp qua đánh giá phát hiện nay Công ty trích khấu ngốn cao rộng mức quy định tại Chế độ cai quản lý sử dụng và trích khấu ngốn TSCĐ phát hành tất nhiên TT 45/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng trọn đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán tài chính, thì Công ty định khoản điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

 

Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ

Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

Các ngôi trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty ko phải lập lại sổ sách kế toán tài chính, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN, tờ khai thuế (tax) GTGT của các kỳ trước.

 
Lưu ý: Đối với sổ liệu sổ sách, tở khai quyết toán thuế (tax), BCTC của các năm bị sai sót truy thu:
– Quyết toán thuế (tax) TNDN chỉ khai bổ sung, điều chỉnh Khi người nộp thuế (tax) tự phát tạo hình sai sót trước Khi cơ quan lại thuế (tax) công bố quyết định thanh tra, đánh giá.

– Trường hợp của đơn vị đã có quyết định thanh tra, đánh giá thuế (tax)  thì ko được khai bổ sung, điều chỉnh quyết toán thuế (tax).

– Đơn vị ko điều chỉnh lại sổ sách kế toán tài chính của các năm đã được truy thuế kiểm toán.
 

=> ĐIỀU CHỈNH VÀO NĂM HIỆN TẠI: Điều chỉnh Khi lập báo cho biết giải trình tài chính.

– Số liệu ở Chỉ tiêu “ thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước” tại cột “Số đầu năm” sẽ được báo cho biết giải trình lại tăng  số tiền bị truy thu so với số liệu của chỉ tiêu này tại cột “Số cuối năm” của Bảng cân đối kế toán tài chính năm trước.

– Số liệu ở Chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối” tại cột “Số đầu năm” sẽ được báo cho biết giải trình lại giảm số tiền bị truy thu so với số liệu của chỉ tiêu này tại cột “Số cuối năm” của Bảng cân đối kế toán tài chính năm trước.

 

Đồng thời, phải trình bày các thông tin như: số liệu báo cho biết giải trình trước điều chỉnh và sau điều chỉnh, nguyên nhân sai sót và các thuyết minh tất nhiên trên Thuyết minh báo cho biết giải trình tài chính năm.
Dưới đây, Tác giẩ xin được cung cấp 1 công văn chỉ dẫn về cách định khoản, điều chỉnh số liệu sau thanh tra

(Công văn số 1287/CT-TTHT, ngày 19/5/2015 của Cục thuế (tax) Thành Phố Thái Bình)

Để tránh ngôi trường hợp phải nộp phạt tiền chậm nộp tiền thuế (tax), kế toán tài chính cần phải chú ý nộp đúng thời hạn các loại tờ khai và tiền thuế (tax) phải nộp.Xem thêm: Thời hạn nộp tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax)

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax) trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax)

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản các khoản nộp phạt thuế (tax), truy nộp thuế (tax) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #các #khoản #nộp #phạt # thuế (tax) #truy #nộp # thuế (tax)