Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo TT 200 và 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo TT 200 và 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 10:17:56 )

Hướng dẫn cách định khoản định khoản đối với mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm

1. Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo Thông Tư 200
1.1. Đối với bên xuất mặt hàng khuyến mại để tặng

– Về hóa đơn: Khi xuất mặt hàng để tặng thực hiện nay khuyến mại phải xuất hóa đơn.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm.

– Về thuế (tax) GTGT: 

+ Nếu thực hiện nay khuyến theo pháp luật về thương mại (có đăng ký mặt hàng khuyến mại với sở công thương) thì ko phải tính thuế (tax) GTGT đầu ra.
+ Nếu thực hiện nay khuyến ko tuân theo pháp luật về thương mại (ko đăng ký mặt hàng khuyến mại với sở công thương) thì phải tính thuế (tax) GTGT đầu ra như buôn bán sản phẩm bình thường.

– Về cách định khoản mặt hàng khuyến mại:

Theo khoản 8 điều 23 về Nguyên tắc mặt hàng tồn kho tại Thông tư 200/2014/TT-BTC thì:

 Trường hợp xuất mặt hàng tồn kho để khuyến mại, lăng xê thì thực hiện nay theo nguyên lý:

+ Trường hợp xuất mặt hàng tồn kho để khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ko tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product…., kế toán tài chính ghi nhận giá trị mặt hàng tồn kho vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm (chi tiết mặt hàng khuyến mại, lăng xê);

+ Trường hợp xuất mặt hàng tồn kho để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả mặt hàng khuyến mại, giá trị mặt hàng khuyến mại được tính vào giá vốn (ngôi trường hợp này truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán).

Cụ thể cách định khoản mặt hàng KM theo từng ngôi trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Hàng khuyến mại, lăng xê có đăng ký với sở công thương (theo pháp luật về thương mại)
Xem thêm: Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương

STT

Hình thức
nhận mặt hàng khuyến mại

Cách định khoản

1

Không tất nhiên các điều khiếu nại

Kế toán định khoản giá trị mặt hàng vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm:

Nợ TK TK 641 – Chi phí buôn bán sản phẩm  (chi phí (CP) SX sản phẩm, giá vốn mặt hàng hoá)

Có TK 155,156 

2

Có tất nhiên điều khiếu nại
(quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được
nhận mặt hàng khuyến mại,
lăng xê tất nhiên
các điều khiếu nại khác
như phải mua sản phẩm
(ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….)

kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả mặt hàng khuyến mại, giá trị mặt hàng khuyến mại được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán.

– Khi xuất mặt hàng khuyến mại, kế toán tài chính ghi nhận giá trị mặt hàng khuyến mại vào giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán  (chi phí (CP) SX sản phẩm, giá vốn mặt hàng hoá)

Có TK 155,156

– Ghi nhận doanh thu của mặt hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm được buôn bán và sản phẩm khuyến mại, lăng xê, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

Trường hợp 2: Hàng khuyến mại, lăng xê ko đăng ký với sở công thương (ko tuân theo pháp luật về thương mại)

Phải định khoản thêm thuế (tax) GTGT đầu ra (Nếu mặt hàng tặng thuộc diện chịu thuế (tax))

STT

Hình thức nhận mặt hàng khuyến mại

Cách định khoản

1

Không tất nhiên các điều khiếu nại

Nợ TK TK 641 – Chi phí buôn bán sản phẩm

Có TK 155,156 
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp 

2

Có tất nhiên điều khiếu nại

– Khi xuất mặt hàng khuyến mại, kế toán tài chính ghi nhận giá trị mặt hàng khuyến mại vào giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán 

Có TK 155,156
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp

– Ghi nhận doanh thu của mặt hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm được buôn bán và sản phẩm khuyến mại, lăng xê, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

1.2. Đối với bên nhận mặt hàng khuyến mại:Trường hợp 1: Được hưởng trọn mặt hàng khuyến mại:* Khi nhận được mặt hàng khuyến mại tặng vô điều khiếu nại định khoản:
Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211,… (theo giá phù hợp và phải chăng)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

* Khi nhận được mặt hàng khuyến mại tặng có điều khiếu nại định khoản:
 Trường hợp mua product được nhận tất nhiên sản phẩm, product, phụ tùng thay thế (đề phòng hư hại), kế toán tài chính phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, product, phụ tùng thay thế theo giá trị phù hợp và phải chăng. Giá trị product nhập kho là giá đã trừ giá trị sản phẩm, product, thiết bị, phụ tùng thay thế.

Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211,… giá trị mặt hàng mua – giá trị mặt hàng khuyến mại
Nợ TK các TK 152, 153, 156, 211,… giá trị mặt hàng khuyến mại (theo giá phù hợp và phải chăng)
Nợ TK 1331 (nếu có)

Có 111,112, 331

* Cách xác định giá trị mặt hàng khuyến mại, mặt hàng tặng:
Theo công văn Số: 5357/TCT-CS ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về chính sách thuế (tax), có chỉ dẫn cách xác định giá trị của mặt hàng khuyến mại để ghi giảm giá trị product mua về như sau:

+ Trường hợp cả product mua và product được khuyến mại là giống hệt nhau, ví dụ mua 02 sản phẩm được tặng 01 sản phẩm thì đơn giá của 01 đơn vị product (bao gồm mặt hàng được khuyến mại) được xác định là tổng số tiền phải trả hoặc đã trả để mua mặt hàng chia cho tổng số lượng product được nhận về (03 sản phẩm).

+ Trường hợp product được khuyến mại khác với product mà Công ty (CTY, DN) mua về thì căn cứ vào giá trị niêm yết của mặt hàng khuyến mại mà bên buôn bán sản phẩm công bố cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc giá trị thị ngôi trường của product giống hệt để xác định giá trị của mặt hàng khuyến mại.

 

Trường hợp 2: Nhận mặt hàng để khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (chỉ là giữ hộ)
– Trường hợp Công ty (CTY, DN) có phát động và sinh hoạt giải trí thương mại được nhận mặt hàng hoá (ko phải trả tiền) từ ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối để lăng xê, khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng của ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối:

+ Khi nhận mặt hàng của ngôi nhà sản xuất (ko phải trả tiền) dùng để khuyến mại, lăng xê cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ngôi nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng mặt hàng trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với mặt hàng cảm bắt gặp và số mặt hàng đã dùng để khuyến mại cho người sử dụng (như product nhận giữ hộ).
Chú ý: Khoản 1 Theo điều 29 của thông tư 200/2014/TT-BTC thì ko phản ánh vào tài khoản 156 “Hàng hóa”: Hàng hóa nhận buôn bán hộ, nhận giữ hộ cho các Công ty (CTY, DN) khác

=> Thông tư 200 ko hề các tài khoản ngoài bảng đầu (002) nên Khi nhận mặt hàng khuyến mại từ Nhà cung cấp để khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, Kế toán bên nhận ko phải định khoản số mặt hàng trên sổ sách kế toán tài chính.

+ Khi ko hề trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại ngôi nhà sản xuất số mặt hàng khuyến mại chưa sử dụng ko hề, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là giá trị số mặt hàng khuyến mại ko phải trả lại, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hoá (theo giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 711 – Thu nhập khác.

1.3. Ví dụ cụ thể về cách định khoản mặt hàng khuyến mại:

Ví dụ 1: Công ty Thiên Ưng đăng ký khuyến mại với sở công thương, tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thân thiết sản phẩm là quạt điều hòa LG miễn giảm dịp tết âm lịch (với giá buôn bán niêm yết của điều hòa là 4.000.000/chiếc, giá vôn là 2.000.000/chiếc)

Ngày 01/02/2021, Công ty Thiên Ưng xuất tặng 1 chiếc quạt cho công ty Hoa Mai

2 bên định khoản như sau:

Công ty Thiên Ưng

Công Ty Hoa Mai
(đưa ngay vào sử dụng)

Nợ TK 641: 2.000.000

Có 156: 2.000.000

Nợ TK 242: 4.000.000

Có 711: 4.000.000

Ví dụ 2: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán sản phẩm cho công ty Mạnh Long, trên vỏ hộp đồng thể hiện nay:

– Hàng buôn bán: Laptop Dell

+ Số lượng: 3

+ Giá buôn bán chưa VAT: 10.000.000/chiếc

+ thuế (tax) (Tax) GTGT 10%: 1.000.000/chiếc

– Được khuyến mại tặng kèm 3 chiếc chuột ko dây trị giá 200.000/chiếc

Thông tin bổ sung:

+ Chuột khuyến mại miễn giảm đã được công ty Thiên Ưng đăng ký với sở công thương.

+ Giá vốn Laptop là: 6.000.000/chiếc

+ Giá vốn chuột là: 50.000/chiếc

+ Công ty Mạnh Long đã thanh toán tiền mặt hàng (33.000.000) bởi chuyển khoản nhập tất cả số mặt hàng trên vào kho product

2 bên định khoản như sau:

Công ty Thiên Ưng

Công Ty Mạnh Long

– Bút toán doanh thu:

Nợ TK 112: 33.000.000

Có 511: 30.000.000
Có 3331: 3.000.000

– Bút toán giá vốn
+ Giá vốn mặt hàng buôn bán (LAP)
Nợ TK 632: 18.000.000

Có 156: 180.000.000

+ Giá vốn mặt hàng khuyến mại (Chuột)
Nợ TK 632: 150.000

Có 156: 150.000

– Khi định khoản:

Nợ TK 156: 30.000.000

Nợ TK 1331: 3.000.000

Có 112: 33.000.000

– Khi nhập kho:

+ Đơn giá nhập kho của 1 Lap: 10.000.000 – 200.000 = 9.800.000/chiếc

+ Đợ giá nhập kho của 1 chuột: 200.000/chiếc

Ví dụ 3: Công ty Thiên Ưng ký hợp đồng buôn bán sản phẩm cho công ty Minh Huy, trên vỏ hộp đồng thể hiện nay:

– Hàng buôn bán: Laptop Dell ASU57

+ Số lượng: 10

+ Giá buôn bán chưa VAT: 10.000.000/chiếc

+ thuế (tax) (Tax) GTGT 10%: 1.000.000/chiếc

– Được khuyến mại tặng 1 Laptop Dell ASU57 (cùng loại)

Thông tin bổ sung:

+ Công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn GTGT cho 11 Laptop (đã thu tiền bởi chuyển khoản)

+ Hàng khuyến mại miễn giảm đã được đăng ký với sở công thương.

+ Giá vốn Laptop là: 6.000.000/chiếc

+ Công ty Minh Huy nhập 10 Laptop vào kho product, đưa ngày 1 Lap vào sử dụng cho bộ phận cai quản lý.

2 bên định khoản như sau:

Công ty Thiên Ưng

Công Ty Minh Huy

– Bút toán doanh thu:

Nợ TK 112: 110.000.000

Có 511: 100.000.000
Có 3331: 10.000.000

– Bút toán giá vốn
Nợ TK 632: 66.000.000 (11 chiếc)

Có 156: 66.000.000

– Khi định khoản:

Nợ TK 156: 90.909.091 (=100.000.000 – 9.090.909)
Nợ TK 242: 9.090.909 (=100.000.000/11)

Nợ TK 1331: 10.000.000 (trên Hợp Đồng)

Có 112: 110.000.000 (Tổng số tiền phải trả)

– Khi nhập kho 10 lap:

+ Đơn giá nhập kho của 1 Lap: 90.909.091/10 = 9.909.909/chiếc

2. Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo Thông Tư 133
– Về cách thức định khoản mặt hàng khuyến mại theo thông tư 133 cũng giống như chỉ dẫn bên trên bên. Các bạn thực hiện nay định khoản tương tự, chỉ cần thay tài khoản 641 – chi phí (CP) buôn bán sản phẩm theo TT 200 thành tài khoản 6421 – Chi phí buôn bán sản phẩm theo TT 133 là xong.

 

Trên đây, Bài viết Tác giẩ đã chỉ dẫn các bạn định khoản mặt hàng khuyến mại theo trình khuyến mại lăng xê. Còn cách định khoản mặt hàng tặng các bạn xem tại đây: Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, tư vấn viên cấp dưới dịp lễ tết

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo TT 200 và 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo TT 200 và 133 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo TT 200 và 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo TT 200 và 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo TT 200 và 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản mặt hàng tặng khuyến mại miễn giảm theo TT 200 và 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #mặt hàng #tặng #khuyến #mại #ko #thu #tiền #theo #và