Contents

Cách định khoản tài khoản 156 Theo Thông Tư 133 (Hàng Hóa)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản tài khoản 156 Theo Thông Tư 133 (Hàng Hóa) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 11:40:45 )

35

Tài khoản 156 – Hàng hóa dùng để phản ánh trị giá hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm các loại product của Công ty (CTY, DN) bao héc tàm tất cả product tại các kho mặt hàng, quầy mặt hàng, product BDS. Hàng hóa là các loại vật tư, sản phẩm do Công ty (CTY, DN) mua về với mục đích để buôn bán (marketing thương mại nhỏ lẻ và marketing thương mại nhỏ lẻ).

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 156 – Hàng hóa theo TT 133:

– Trường hợp product mua về vừa dùng để buôn bán, vừa dùng để sản xuất, marketing thương mại ko phân biệt rõ ràng giữa hai mục đích buôn bán lại hoặc để sử dụng thì vẫn phản ánh vào Tài khoản 156 “Hàng hóa”.

– Trong giao dịch xuất nhập vào ủy thác, tài khoản này chỉ sử dụng tại bên giao ủy thác, ko dùng đến tại bên nhận ủy thác (bên nhận giữ hộ).

– Những ngôi trường hợp sau đây ko phản ánh vào Tài khoản 156 “Hàng hóa”:

+ Hàng hóa nhận buôn bán hộ, nhận giữ hộ cho các Công ty (CTY, DN) khác;

+ Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ mua về dùng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại (ghi vào các Tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”, hoặc Tài khoản 153 “Công cụ, dụng cụ”);

+ Thành phẩm do Công ty (CTY, DN) sản xuất ra (ghi vào Tài khoản 155 “Thành phẩm”).

– Kế toán nhập, xuất, tồn kho product trên Tài khoản 156 được phản ánh theo nguyên lý giá gốc. Giá gốc product mua vào, bao héc tàm tất cả: Giá mua, chi phí (CP) thu mua (vận chuyển, bốc xếp, bảo đảm an toàn mặt hàng từ điểm mua về kho Công ty (CTY, DN), chi phí (CP) bảo đảm,…), thuế (tax) nhập vào, thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt, thuế (tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường (nếu có), thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào (nếu ko được khấu trừ). Trường hợp Công ty (CTY, DN) mua product về để buôn bán lại tuy nhiên vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc kĩ năng buôn bán của product thì trị giá mặt hàng mua gồm cả chi phí (CP) gia công, sơ chế.

+ Giá gốc của product mua vào được tính theo từng mối cung cấp nhập.

+ Để tính giá trị product xuất kho, kế toán tài chính có thể áp dụng một trong các phương pháp sau: Phương pháp nhập trước – xuất trước; Phương pháp giá thực tế đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Các phương pháp tính giá xuất kho của mặt hàng tồn kho

+ Một số đơn vị có đặc thù (ví dụ như các đơn vị marketing thương mại siêu thị hoặc tương tự) có thể áp dụng chuyên môn xác định giá trị mặt hàng tồn kho cuối kỳ theo phương pháp giá marketing thương mại nhỏ lẻ. Theo phương pháp này, giá trị xuất kho của product được xác định căn cứ vào giá buôn bán của mặt hàng tồn kho trừ đi lợi nhuận biên (do Công ty (CTY, DN) tự xác định) theo tỷ lệ phần trăm phù hợp và phải chăng. Tỷ lệ phần trăm này có tính việc các mặt mặt hàng có thể bị hạ giá xuống thấp rộng giá buôn bán ban sơ. Thông thường mỗi bộ phận marketing thương mại nhỏ lẻ sẽ sử dụng một tỷ lệ phần trăm bình quân riêng.

+ Chi phí thu mua product trong kỳ có thể được định khoản trực tiếp vào giá gốc mặt hàng tồn kho hoặc được phân bổ cho product tiêu thụ trong kỳ và product tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí (CP) thu mua product tùy thuộc tình hình cụ thể của từng Công ty (CTY, DN) tuy nhiên phải thực hiện nay theo nguyên lý nhất quán.
– Trường hợp mua product được nhận tất nhiên sản phẩm, product, phụ tùng thay thế (đề phòng hư hại), kế toán tài chính phải xác định và ghi nhận riêng sản phẩm, product, phụ tùng thay thế theo giá trị phù hợp và phải chăng. Giá trị product nhập kho là giá đã trừ giá trị sản phẩm, product, thiết bị, phụ tùng thay thế.

– Kế toán chi tiết product phải thực hiện nay theo từng kho, từng loại, từng group product.

– Trường hợp Công ty (CTY, DN) là ngôi nhà phân phối phát động và sinh hoạt giải trí thương mại được nhận product (ko phải trả tiền) từ ngôi nhà sản xuất để lăng xê, khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng của ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối

+ Khi nhận mặt hàng của ngôi nhà sản xuất (ko phải trả tiền) dùng để khuyến mại, lăng xê cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, Công ty (CTY, DN) phải theo dõi chi tiết số lượng mặt hàng trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với mặt hàng cảm bắt gặp và số mặt hàng đã dùng để khuyến mại cho người sử dụng.

+ Khi ko hề trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại ngôi nhà sản xuất số mặt hàng khuyến mại chưa sử dụng ko hề, kế toán tài chính ghi nhận giá trị số mặt hàng khuyến mại ko phải trả lại là thu nhập khác.

2. Kết cấu của Tài khoản 156 – Hàng hóa

Bên Nợ TK

TK 156

Bên Có

– Trị giá mua vào của product theo hóa đơn mua mặt hàng (bao héc tàm tất cả các loại thuế (tax) ko được trả trả);

– Chi phí thu mua product;

– Trị giá của product thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào và chi phí (CP) gia công);

– Trị giá product đã buôn bán bị người sử dụng trả lại;

– Trị giá product phát hiện nay thừa Khi kiểm kê;

– Trị giá product BDS mua vào hoặc chuyển từ BDS đầu tư sang;

– Kết chuyển giá trị product tồn kho cuối kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

 

– Trị giá của product xuất kho để buôn bán, giao đại lý, giao cho đơn vị định khoản phụ thuộc; thuê ngoài gia công hoặc sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại;

– Chi phí thu mua phân bổ cho product đã buôn bán trong kỳ;

– Chiết khấu thương mại mặt hàng mua được hưởng trọn;

– Các khoản giảm giá mặt hàng mua được hưởng trọn;

– Trị giá product trả lại cho người buôn bán;

– Trị giá product phát hiện nay thiếu Khi kiểm kê;

– Trị giá product BDS đã buôn bán hoặc chuyển thành BDS đầu tư, BDS chủ sở hữu sử dụng hoặc tài sản cố định;

– Kết chuyển giá trị product tồn kho đầu kỳ (ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) kế toán tài chính mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

Số dư bên Nợ TK: Giá gốc của product tồn kho.

 

 

3. Cách định khoản product (TK 156) Theo TT 133:

3.1. Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản product tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
3.1.1 Hàng hóa mua ngoài nhập kho Công ty (CTY, DN), căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho và các chứng từ có liên quan lại:
a) Khi mua product, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 156 – Hàng hóa (chi tiết product mua vào và product sử dụng như mặt hàng thay
thế đề phòng hư hư)

Nợ TK TK 153 – Công cụ, dụng cụ (giá trị phù hợp và phải chăng phụ tùng thay thế)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) ( thuế (tax) GTGT đầu vào)

Có các TK 111, 112, 141, 331,… (tổng giá thanh toán).

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì trị giá product mua vào cả về thuế (tax) GTGT.
b) Khi nhập vào product:
– Khi nhập vào product, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312) (nếu thuế (tax) GTGT đầu vào của mặt hàng nhập vào ko được khấu trừ)
Có TK 3332- thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
Có TK 3333 – thuế (tax) (Tax) xuất, nhập vào (chi tiết thuế (tax) nhập vào)
Có TK 33381 – thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường.

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào của mặt hàng nhập vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33312).

3.1.2 Trường hợp đã cảm bắt gặp hóa đơn của người buôn bán tuy nhiên đến cuối kỳ kế toán tài chính, product chưa về nhập kho thì căn cứ vào hóa đơn, ghi:

Nợ TK TK 151 – Hàng mua đang đi đường
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Sang kỳ kế toán tài chính sau, Khi mặt hàng mua đang đi đường về nhập kho, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa (1561)

Có TK 151 – Hàng mua đang đi đường.

3.1.3 Trường hợp khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá mặt hàng buôn bán cảm bắt gặp (bao gồm các khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng tài chính tài chính về truyền thống làm giảm giá trị bên mua phải thanh toán) sau lúc mua mặt hàng thì kế toán tài chính phải căn cứ vào tình hình biến động của product để phân bổ số chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán tốt hưởng trọn dựa trên số mặt hàng còn tồn kho, số đã xuất buôn bán trong kỳ:

Nợ TK các TK 111, 112, 331,….

Có TK 156 – Hàng hóa (nếu mặt hàng còn tồn kho)
Có TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (nếu đã tiêu thụ trong kỳ)
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

3.1.4 Giá trị của product mua ngoài ko đúng quy định, phẩm chất theo hợp đồng tài chính tài chính phải trả lại cho người buôn bán, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,…
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa
Có TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có).

3.1.5 Phản ánh chi phí (CP) thu mua mặt hàng hoá, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 141, 331,…

3.1.6. Khi mua product theo phương thức trả chậm, trả góp, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa (theo giá mua trả tiền ngay)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải thanh toán trừ (-) Giá mua trả tiền ngay trừ thuế (tax) GTGT (nếu được khấu
trừ)

Có TK 331 – Phải trả cho người buôn bán (tổng giá thanh toán).

Định kỳ, tính vào chi phí (CP) tài chính số lãi mua mặt hàng trả chậm, trả góp phải trả, ghi:

Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính

Có TK 242 – Chi phí trả trước.

3.1.7. Khi mua mặt hàng hoá Bất Động Sản, kế toán tài chính phản ánh giá mua và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp đến việc mua product Bất Động Sản, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hoá (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT) (chi tiết mặt hàng hoá Bất Động Sản)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 331,…

3.1.8. Trường hợp BDS đầu tư chuyển thành mặt hàng tồn kho Khi chủ sở hữu có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp để buôn bán:
– Khi có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp BDS đầu tư để buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa (giá trị còn lại của Bất Động Sản đầu tư)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2147) (Số ngốn mòn lũy kế)

Có TK 217 – Bất động sản đầu tư (nguyên giá).

– Khi phát sinh các chi phí (CP) sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 152, 334, 331,…

– Khi kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích buôn bán, kết chuyển toàn bộ chi phí (CP) ghi tăng giá trị product BDS, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa (chi tiết mặt hàng hoá Bất Động Sản)

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

3.1.9. Trị giá product xuất buôn bán tốt xác định là tiêu thụ, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa

Đồng thời kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm:
– Nếu tách ngay được các loại thuế (tax) gián thu tại thời điểm ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.

– Nếu ko tách ngay được thuế (tax), kế toán tài chính ghi nhận doanh thu cả về thuế (tax). Định kỳ kế toán tài chính xác định số thuế (tax) phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi:

Nợ TK TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ(tổng giá thanh toán)

Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước.

3.1.10. Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến product:
– Khi xuất kho product đưa đi gia công, chế biến, ghi:

Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang

Có TK 156 – Hàng hóa

– Chi phí gia công, chế biến product, ghi:

Nợ TK TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Khi gia công xong nhập lại kho product, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa

Có TK 154 – Chi phí sản xuất, marketing thương mại dở dang.

3.1.11. Khi xuất kho product gửi cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc xuất kho cho các đại lý, Công ty (CTY, DN) nhận mặt hàng ký gửi,…, ghi:

Nợ TK TK 157 – Hàng gửi đi buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa.

3.1.12. Khi xuất product tiêu dùng nội bộ, ghi:

Nợ TK các TK 642, 241, 211, 1541….

Có TK 156 – Hàng hóa.

3.1.13. Trường hợp Công ty (CTY, DN) sử dụng product để biếu tặng, khuyến mại, lăng xê (theo pháp luật về thương mại):
a) Trường hợp xuất product để biếu tặng, khuyến mại, lăng xê miễn giảm, ko tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product…., kế toán tài chính ghi nhận giá trị product vào chi phí (CP) buôn bán sản phẩm (chi tiết mặt hàng khuyến mại, lăng xê), ghi:

Nợ TK TK 642- Chi phí cai quản lý marketing thương mại (6421)

Có TK 156 – Hàng hóa (giá vốn).

b) Trường hợp xuất product để khuyến mại, lăng xê tuy nhiên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng chỉ được nhận mặt hàng khuyến mại, lăng xê tất nhiên các điều khiếu nại khác ví như phải mua sản phẩm, product (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm….) thì kế toán tài chính phải phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả mặt hàng khuyến mại, giá trị mặt hàng khuyến mại được tính vào giá vốn mặt hàng buôn bán (ngôi trường hợp này truyền thống giao dịch là giảm giá mặt hàng buôn bán).
– Khi xuất product khuyến mại, kế toán tài chính ghi nhận giá trị mặt hàng khuyến mại vào giá vốn mặt hàng buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa.

– Ghi nhận doanh thu của mặt hàng khuyến mại trên cơ sở phân bổ số tiền thu được cho cả sản phẩm, product được buôn bán và product khuyến mại, lăng xê, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112, 131…

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

c) Nếu product biếu tặng cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi, kế toán tài chính phải ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch buôn bán sản phẩm thông thường, ghi:
– Ghi nhận giá vốn mặt hàng buôn bán đối với giá trị product dùng để biếu, tặng công tư vấn viên cấp dưới và người lao động:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa.

– Ghi nhận doanh thu của product được trang trải bởi quỹ khen thưởng, phúc lợi, ghi:

Nợ TK TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

d) Trường hợp Công ty (CTY, DN) là ngôi nhà phân phối phát động và sinh hoạt giải trí thương mại được nhận mặt hàng hoá (ko phải trả tiền) từ ngôi nhà sản xuất để lăng xê, khuyến mại cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng mua mặt hàng của ngôi nhà sản xuất, ngôi nhà phân phối
– Khi nhận mặt hàng của ngôi nhà sản xuất (ko phải trả tiền) dùng để khuyến mại, lăng xê cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, ngôi nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng mặt hàng trong khối mạng lưới server cai quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính đối với mặt hàng cảm bắt gặp và số mặt hàng đã dùng để khuyến mại cho người sử dụng.
– Khi ko hề trình khuyến mại, nếu ko phải trả lại ngôi nhà sản xuất số mặt hàng khuyến mại chưa sử dụng ko hề, kế toán tài chính ghi nhận thu nhập khác là giá trị số mặt hàng khuyến mại ko phải trả lại, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hoá (theo giá trị phù hợp và phải chăng)

Có TK 711 – Thu nhập khác. 

3.1.14. Kế toán trả lương cho người lao động bởi product
– Kế toán ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 3335 – thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân (nếu có)

– Ghi nhận giá vốn mặt hàng buôn bán đối với giá trị mặt hàng hoá dùng để trả lương cho công tư vấn viên cấp dưới và người lao động:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa.

3.1.16. Cuối kỳ, Khi phân bổ chi phí (CP) thu mua cho product được xác định là buôn bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa.

3.1.17. Mọi ngôi trường hợp phát hiện nay thừa product bất cứ ở khâu nào trong marketing thương mại phải lập biên bạn dạng và truy tìm nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào nguyên nhân đã được xác định để xử lý và định khoản:
– Nếu do lầm lẫn, cân, đo, đong, đếm, quên ghi sổ,… thì điều chỉnh lại sổ kế toán tài chính.
– Nếu mặt hàng hoá thừa là thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) khác, thì giá trị mặt hàng hoá thừa Công ty (CTY, DN) chủ động theo dõi trong khối mạng lưới server cai quản trị và ghi chép thông tin trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
– Nếu chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381).

– Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền về xử lý mặt hàng hoá thừa, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3381)

Có các tài khoản liên quan lại.

3.1.18. Mọi ngôi trường hợp phát hiện nay thiếu hụt, mất mát mặt hàng hoá ở bất cứ khâu nào trong marketing thương mại phải lập biên bạn dạng và truy tìm nguyên nhân. Kế toán căn cứ vào quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền theo từng nguyên nhân gây ra để xử lý và ghi sổ kế toán tài chính:
– Phản ánh giá trị product thiếu chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:

Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381)

Có TK 156 – Hàng hoá.

– Khi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK các TK 111, 112,… (nếu do cá nhân gây ra phải bồi thường bởi tiền)
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (do cá nhân gây ra phải trừ vào lương)
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388) (phải thu bồi thường của người phạm lỗi)
Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán (phần giá trị ngốn hụt, mất mát còn lại)

Có TK 138 – Phải thu khác (1381).

3.1.19. Trị giá product BDS được xác định là buôn bán trong kỳ, căn cứ Hóa đơn GTGT hoặc Hóa đơn buôn bán sản phẩm, biên bạn dạng bàn trả product Bất Động Sản, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa (chi tiết product Bất Động Sản).

Đồng thời kế toán tài chính phản ánh doanh thu buôn bán sản phẩm hóa Bất Động Sản:

Nợ TK các TK 111, 112, 131,…

Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (33311) (nếu có).

3.1.20. Phản ánh giá vốn product ứ đọng chẳng cần dùng Khi nhượng buôn bán, thanh lý, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 156 – Hàng hóa.

3.2. Trường hợp Công ty (CTY, DN) định khoản mặt hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
a) Đầu kỳ, kế toán tài chính căn cứ giá trị mặt hàng hoá đã kết chuyển cuối kỳ trước kết chuyển trị giá product tồn kho đầu kỳ, ghi:

Nợ TK TK 611 – Mua mặt hàng

Có TK 156 – Hàng hóa.

b) Cuối kỳ kế toán tài chính:
– Tiến hành kiểm kê xác định số lượng và giá trị product tồn kho cuối kỳ. Căn cứ vào tổng trị giá product tồn kho cuối kỳ, ghi:

Nợ TK TK 156 – Hàng hóa

Có TK 611 – Mua mặt hàng.

– Căn cứ vào hiệu quả xác định tổng trị giá product đã xuất buôn bán, ghi:

Nợ TK TK 632 – Giá vốn mặt hàng buôn bán

Có TK 611 – Mua mặt hàng.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 156 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản tài khoản 156 Theo Thông Tư 133 (Hàng Hóa) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản tài khoản 156 Theo Thông Tư 133 (Hàng Hóa) trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản tài khoản 156 Theo Thông Tư 133 (Hàng Hóa) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản tài khoản 156 Theo Thông Tư 133 (Hàng Hóa) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản tài khoản 156 Theo Thông Tư 133 (Hàng Hóa)

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản tài khoản 156 Theo Thông Tư 133 (Hàng Hóa) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #tài #khoản #Theo #Thông #Tư #Hàng #Hóa