Contents

Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 20:17:26 )

366

Tài khoản 211 – Tài sản cố định dùng để phản ánh giá trị hiện nay có và tình hình biến động tăng, giảm nguyên giá của toàn bộ tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) và TSCĐ thuê tài chính.

1. Nguyên tắc định khoản tài khoản 211 theo TT 133:
1.1. Tài sản cố định là những tư liệu lao động được biểu hiện nay bên dưới hình dáng vật chất hoặc phi vật chất, có đủ tiêu chuẩn TSCĐ theo qui định (Trừ ngôi trường hợp có qui định riêng đối với 1 số tài sản đặc thù).

a) Tài sản cố định hữu hình là những tài sản có hình dáng vật chất do Công ty (CTY, DN) nắm giữ để sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hoặc phát động và sinh hoạt giải trí khác phù phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.

Những tài sản hữu hình có kết cấu độc lập hoặc nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau thành một khối mạng lưới server để cùng thực hiện nay một hoặc 1 số chức năng chắc chắn, nếu thiếu bất cứ một bộ phận nào trong đó thì cả khối mạng lưới server chẳng thể phát động và sinh hoạt giải trí được, nếu thỏa mãn đồng thời cả bốn tiêu chuẩn bên dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

– Chắc chắn thu được lợi ích tài chính tài chính trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

– Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy;

– Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

– Có giá trị theo quy định hiện nay hành.

Trường hợp một khối mạng lưới server gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả khối mạng lưới server vẫn thực hiện nay được chức năng phát động và sinh hoạt giải trí chính của nó tuy nhiên do vì yêu cầu cai quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải cai quản lý riêng từng bộ phận tài sản và mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thỏa mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định thì được coi là một trong những tài sản cố định hữu hình độc lập.

Đối với súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, nếu từng con súc vật thỏa mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định đều được coi là một trong những tài sản cố định hữu hình.

Đối với vườn cây lâu năm, nếu từng mảnh vườn cây, hoặc cây thỏa mãn đồng thời bốn tiêu chuẩn của tài sản cố định thì cũng được coi là một trong những tài sản cố định hữu hình.

b) TSCĐ vô hình là những tài sản ko hề hình dáng vật chất tuy nhiên xác định được giá trị, do Công ty (CTY, DN) nắm giữ sử dụng trong sản xuất, marketing thương mại, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê và phù phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

Khi một tài sản vô hình được thỏa mãn đồng thời 4 tiêu chuẩn quy định tại điểm a nêu trên thì được coi là TSCĐVH.

c) TSCĐ thuê tài chính

– Thuê tài chính: Là mẫu mã thuê tài sản mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn sát với quyền sở hữu tài sản cho bên thuê. Quyền sở hữu tài sản có thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê.

– Các ngôi trường hợp thường dẫn đến hợp đồng thuê tài chính là:

+ Bên cho thuê chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho bên thuê lúc ko hề thời hạn thuê;

+ Tại thời điểm khởi điểm thuê tài sản, bên thuê có quyền lựa chọn mua lại tài sản thuê với mức giá ước tính thấp rộng giá trị phù hợp và phải chăng vào cuối thời hạn thuê;

+ Thời hạn thuê tài sản tối thiểu phải chiếm phần lớn thời gian sử dụng tài chính tài chính của tài sản cho dù ko hề sự chuyển giao quyền sở hữu;

+ Tại thời điểm khởi điểm thuê tài sản, giá trị lúc này của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn (tương đương) giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản thuê;

+ Tài sản thuê thuộc loại chuyên dùng mà chỉ có bên thuê có kĩ năng sử dụng chẳng cần có sự thay đổi, sửa chữa lớn nào.

– Hợp đồng thuê tài sản được coi là hợp đồng thuê tài chính nếu thỏa mãn ít nhất một trong bố (3) điều khiếu nại sau:

+ Nếu bên thuê diệt hợp đồng và đền bù tổn thất phát sinh liên quan lại đến việc diệt hợp đồng cho bên cho thuê;

+ Thu nhập hoặc tổn thất do sự thay đổi giá trị phù hợp và phải chăng của giá trị còn lại của tài sản thuê gắn kèm với bên thuê;

+ Bên thuê có kĩ năng tiếp tục thuê lại tài sản sau lúc ko hề hạn sử dung hợp đồng thuê với tiền thuê thấp rộng giá thuê thị ngôi trường. Riêng ngôi trường hợp thuê tài sản là quyền sử dụng đất thì thường được phân loại là thuê phát động và sinh hoạt giải trí.

– TSCĐ thuê tài chính là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) tuy nhiên Công ty (CTY, DN) có trách nhiệm và trách nhiệm và trách nhiệm cai quản lý và sử dụng như tài sản của Công ty (CTY, DN).

1.2. Giá trị TSCĐ phản ánh trên TK 211 theo nguyên giá. Kế toán phải theo dõi chi tiết nguyên giá của từng loại và từng TSCĐ. Tùy thuộc vào mối cung cấp tạo hình, nguyên giá TSCĐ được xác định như sau:

1.2.1. TSCĐ hữu hình

a) Nguyên giá TSCĐ hữu hình do mua sắm bao héc tàm tất cả: Giá mua (trừ các khoản được chiết khấu thương mại, giảm giá), các khoản thuế (tax) (ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế (tax) được trả trả) và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như chi phí (CP) chuẩn bị mặt bởi, chi phí (CP) vận chuyển và bốc xếp ban sơ, chi phí (CP) lắp đặt, chạy thử (trừ (-) các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử), chi phí (CP) chuyên gia và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp khác. Chi phí lãi vay phát sinh lúc mua sắm TSCĐ đã trả mỹ (TSCĐ sử dụng được ngay mà chẳng cần qua quá trình lắp đặt, chạy thử đầu tư xây dựng) ko được vốn hóa vào nguyên giá TSCĐ.

– Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm được thanh toán theo phương thức trả chậm: Là giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp tính đến thời điểm đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế (tax) được trả trả). Khoản chênh lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được phân bổ dần vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại theo kỳ hạn thanh toán.

– Nguyên giá TSCĐ là BDS: Khi mua sắm BDS, đơn vị phải tách riêng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất theo quy định của pháp luật. Phần giá trị tài sản trên đất được ghi nhận là TSCĐ hữu hình; Giá trị quyền sử dụng đất được định khoản là TSCĐ vô hình hoặc chi phí (CP) trả trước tùy từng ngôi trường hợp theo quy định của pháp luật.

b) Nguyên giá TSCĐ hữu hình tạo hình do đầu tư xây dựng cơ bạn dạng trả mỹ xong

– Nguyên giá TSCĐ theo phương thức giao thầu: Là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định, các chi phí (CP) khác có liên quan lại trực tiếp và lệ phí trước bạ (nếu có). Đối với tài sản cố định là con súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm, vườn cây lâu năm thì nguyên giá là toàn bộ các chi phí (CP) thực tế đã chi ra cho con súc vật, vườn cây đó từ lúc tạo hình cho tới Khi đưa vào khai quật, sử dụng và các chi phí (CP) khác trực tiếp có liên quan lại.

– TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng là giá trị quyết toán công trình Khi đưa vào sử dụng. Trường hợp TSCĐ đã đưa vào sử dụng tuy nhiên chưa thực hiện nay quyết toán thì Công ty (CTY, DN) căn cứ vào chi phí (CP) đầu tư xây dựng thực tế để định khoản tăng nguyên giá TSCĐ theo giá tạm tính. Sau Khi quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bạn dạng được duyệt, nếu có chênh lệch so với giá trị TSCĐ đã tạm tính thì kế toán tài chính điều chỉnh tăng, giảm vào nguyên giá TSCĐ.

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất là giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng (+) các chi phí (CP) trực tiếp liên quan lại đến việc đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

– Trong cả hai ngôi trường hợp trên, nguyên giá TSCĐ cả về chi phí (CP) lắp đặt, chạy thử trừ giá trị sản phẩm thu hồi trong quá trình chạy thử, sản xuất thử. Doanh nghiệp ko được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình các khoản lãi nội bộ và các khoản chi phí (CP) ko phù hợp và phải chăng như nguyên nhiên liệu, vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí (CP) khác sử dụng vượt quá mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự sản xuất.

c) Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua bên dưới mẫu mã trao đổi với một TSCĐ hữu hình ko tương tự hoặc tài sản khác, được xác định theo giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ hữu hình nhận về hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản đem trao đổi, sau Khi điều chỉnh các khoản tiền hoặc tương đương tiền trả thêm hoặc thu về cộng các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng (ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế (tax) được trả trả).

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua bên dưới mẫu mã trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc có thể tạo hình do được buôn bán để đổi lấy quyền sở hữu một tài sản tương tự (tài sản tương tự là tài sản có công dụng tương tự, trong cùng lĩnh vực marketing thương mại và có giá trị tương đương). Trong ngôi trường hợp này ko hề bất cứ khoản lãi hoặc lỗ nào được ghi nhận trong quá trình trao đổi. Nguyên giá TSCĐ nhận về được tính bởi giá trị còn lại của TSCĐ đem trao đổi.

d) Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến bao héc tàm tất cả: Giá trị còn lại trên sổ kế toán tài chính tài sản cố định ở Công ty (CTY, DN) cấp, Công ty (CTY, DN) điều chuyển hoặc giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật và các chi phí (CP) liên quan lại trực tiếp như vận chuyển, bốc dỡ, chi phí (CP) nâng cấp, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ (nếu có)… mà bên nhận tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

đ) Nguyên giá tài sản cố định hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp là giá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá đồng tình hoặc Công ty (CTY, DN) và người góp vốn thỏa thuận hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

e) Nguyên giá tài sản cố định do phát hiện nay thừa, được tài trợ, biếu, tặng: Là giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp; Các chi phí (CP) mà bên nhận phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ (nếu có).

1.2.2. Tài sản cố định thuê tài chính

a) Nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính được ghi nhận bởi giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản thuê hoặc là giá trị lúc này của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (ngôi trường hợp giá trị phù hợp và phải chăng cao rộng giá trị lúc này của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu) cộng với các chi phí (CP) trực tiếp phát sinh ban sơ liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thuê tài chính. Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ thì giá trị lúc này của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu ko bao héc tàm tất cả số thuế (tax) GTGT phải trả cho bên cho thuê.

Khi tính giá trị lúc này của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu cho việc thuê tài sản, Công ty (CTY, DN) có thể sử dụng tỷ lệ lãi suất ngầm định, tỷ lệ lãi suất được ghi trong hợp đồng thuê hoặc tỷ lệ lãi suất biên đi vay của bên thuê.

b) Số thuế (tax) GTGT đầu vào của tài sản thuê tài chính ko được khấu trừ được định khoản như sau:

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được thanh toán một lần ngay tại thời điểm ghi nhận tài sản thuê thì nguyên giá tài sản thuê cả về thuế (tax) GTGT;

– Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được thanh toán từng kỳ thì được ghi vào chi phí (CP) SXKD trong kỳ phù phù hợp với khoản mục chi phí (CP) khấu ngốn của tài sản thuê tài chính.

c) Khoản nợ thuê tài chính phản ánh trên TK 3412 ko bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT đầu vào.

d) Không phản ánh vào tài khoản này giá trị của TSCĐ thuê phát động và sinh hoạt giải trí.

1.2.3. TSCĐ vô hình

Nguyên giá của TSCĐ vô hình là toàn bộ các chi phí (CP) mà Công ty (CTY, DN) phải bỏ ra để có được TSCĐ vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự con kiến.

a) Nguyên giá của TSCĐ vô hình do mua sắm trả tiền ngay, mua bên dưới mẫu mã thanh toán trả chậm, trả góp, mua bên dưới mẫu mã trao đổi, TSCĐ vô hình được cho, được biếu, tặng, nhận vốn góp liên doanh, nhận lại vốn góp, do phát hiện nay thừa…. được xác định như quy định tại điểm 1.2.1 TSCĐ hữu hình.

b) TSCĐ vô hình tạo hình từ việc trao đổi, thanh toán bởi cớ từ liên quan lại đến quyền sở hữu vốn của đơn vị, thì nguyên giá TSCĐ của nó là giá trị phù hợp và phải chăng của các công cụ được phát hành liên quan lại đến quyền sở hữu vốn của đơn vị.

c) Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất là số tiền đã trả để có được quyền sử dụng đất hợp lí (gồm chi phí (CP) đã trả cho tổ chức, cá nhân chuyển nhượng hoặc chi phí (CP) đền bù, giải phóng mặt bởi, san lấp mặt bởi, lệ phí trước bạ…) hoặc theo thỏa thuận của các bên Khi góp vốn. Việc xác định TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan lại.

d) Đối với chi phí (CP) thực tế phát sinh liên quan lại đến giai đoạn triển khai TSCĐ vô hình: Trường hợp xét thấy hiệu quả triển khai thỏa mãn được định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì các chi phí (CP) giai đoạn triển khai được tập hợp vào TK 241 “Xây dựng cơ bạn dạng dở dang” (2412). Khi kết thúc giai đoạn triển khai các chi phí (CP) tạo hình nguyên giá TSCĐ vô hình trong giai đoạn triển khai phải được kết chuyển vào bên Nợ TK tài khoản 2113 “TSCĐ vô hình”, nếu mất đi điều khiếu nại ghi nhận là TSCĐ vô hình thì toàn bộ chi phí (CP) thực tế phát sinh được kết chuyển vào chi phí (CP) sản xuất marketing thương mại trong kỳ hoặc được phân bổ theo quy định của pháp luật.

đ) Chi phí phát sinh đem lại lợi ích tài chính tài chính trong tương lai cho Công ty (CTY, DN) gồm: chi phí (CP) thành lập Công ty (CTY, DN), chi phí (CP) đào tạo tư vấn viên cấp dưới, chi phí (CP) lăng xê phát sinh trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN) mới thành lập, chi phí (CP) chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí (CP) SXKD trong kỳ theo quy định hiện nay hành.

e) Chi phí liên quan lại đến tài sản vô hình đã được Công ty (CTY, DN) ghi nhận là chi phí (CP) để xác định hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong kỳ trước đó thì ko được tái ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ vô hình.

g) Các thương hiệu, tên thương mại, quyền phát hành, danh sách quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và các khoản mục tương tự được tạo hình trong nội bộ Công ty (CTY, DN) ko được ghi nhận là TSCĐ vô hình.

1.3. Việc tính và trích khấu ngốn tài sản cố định được thực hiện nay theo quy định của pháp luật hiện nay hành.

Đối với TSCĐ thuê tài chính, định kỳ, bên thuê có trách nhiệm tính, trích khấu ngốn tài sản cố định vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại tùy theo bộ phận sử dụng tài sản cố định trên cơ sở áp dụng chính sách khấu ngốn nhất quán với chính sách khấu ngốn của tài sản cùng loại thuộc sở hữu của mình. Nếu ko chắc chắn là bên thuê sẽ có quyền sở hữu tài sản thuê lúc ko hề hạn sử dung hợp đồng thuê thì tài sản thuê sẽ được khấu ngốn theo thời hạn thuê nếu thời hạn thuê ngắn rộng thời gian sử dụng hữu ích của tài sản thuê.

1.4. Chi phí liên quan lại đến TSCĐ vô hình phát sinh sau Khi ghi nhận ban sơ phải được ghi nhận là chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ, trừ Khi thỏa mãn đồng thời 2 điều khiếu nại sau thì được ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình:

– Chi phí phát sinh có kĩ năng làm cho TSCĐ tạo ra lợi ích tài chính tài chính trong tương lai nhiều rộng mức phát động và sinh hoạt giải trí được đánh giá ban sơ;

– Chi phí được xác định một cách chắc chắn và gắn sát với TSCĐ vô hình cụ thể.

Riêng đối với chi phí (CP) phát sinh sau ghi nhận ban sơ liên quan lại đến các tài sản mua ngoài là thương hiệu product, quyền phát hành, danh sách quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và các khoản mục tương tự về truyền thống luôn được ghi nhận là chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ.

1.5. Trường hợp mua TSCĐ gồm có căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế gắn sát với quyền sử dụng đất thì phải xác định tách biệt giá trị căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế để ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ hữu hình (TK 2111) và giá trị quyền sử dụng đất để ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ vô hình (TK 2113)

1.6. Doanh nghiệp chỉ thay đổi nguyên giá TSCĐ theo quy định của cơ chế tài chính hiện nay hành.

1.7. Mọi ngôi trường hợp tăng, giảm TSCĐ đều phải lập biên bạn dạng giao nhận, biên bạn dạng thanh lý TSCĐ và phải thực hiện nay các thủ tục quy định.

1.8. TSCĐ phải được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng ghi TSCĐ, theo từng loại TSCĐ và địa điểm bảo đảm an toàn, sử dụng, cai quản lý TSCĐ trên “Sổ Tài sản cố định”, cụ thể:

– TSCĐ hữu hình, gồm: Nhà cửa, vật phong cách thiết kế, máy móc, thiết bị, phương tiện truyền tải, truyền dẫn, thiết bị dụng cụ cai quản lý, cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm, các TSCĐ hữu hình khác.

– TSCĐ vô hình, gồm: Quyền phát hành; Bản quyền, văn bởi bản quyền trí tuệ; Nhãn hiệu product; Phần mềm máy tính; Giấy phép và giấy phép nhượng quyền; TSCĐ vô hình khác.

1.9. Tài sản cố định của Công ty (CTY, DN) giảm, do nhượng buôn bán, thanh lý, mất mát, phát hiện nay thiếu Khi kiểm kê, điều chuyển cho Công ty (CTY, DN) khác, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận… Trong mọi ngôi trường hợp giảm TSCĐ, kế toán tài chính phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng những khoản thiệt hại và thu nhập (nếu có). Căn cứ các chứng từ liên quan lại, kế toán tài chính ghi sổ theo từng ngôi trường hợp cụ thể như sau:

– Trường hợp nhượng buôn bán TSCĐ dùng vào sản xuất, marketing thương mại: TSCĐ nhượng buôn bán thường là những TSCĐ chẳng cần dùng hoặc xét thấy sử dụng ko hề cực tốt. Khi nhượng buôn bán TSCĐ phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

– TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hư vô thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lỗi thời về chuyên môn hoặc ko phù phù hợp với yêu cầu sản xuất, marketing thương mại. Khi có TSCĐ thanh lý, Công ty (CTY, DN) phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có trách nhiệm tổ chức thực hiện nay việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định và lập “Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ”.

Căn cứ vào Biên bạn dạng thanh lý và các chứng từ có liên quan lại đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,… kế toán tài chính ghi sổ như ngôi trường hợp nhượng buôn bán TSCĐ.

1.10. Mọi ngôi trường hợp phát hiện nay thừa hoặc thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân. Căn cứ vào “Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ” và cuối cùng của Hội đồng kiểm kê để định khoản chính xác, kịp lúc, theo từng nguyên nhân cụ thể:

a) TSCĐ phát hiện nay thừa:

– Nếu TSCĐ phát hiện nay thừa do để ngoài sổ sách (chưa ghi sổ), kế toán tài chính phải căn cứ vào giấy tờ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ theo từng ngôi trường hợp cụ thể.

– Nếu TSCĐ phát hiện nay thừa được xác định là TSCĐ của Công ty (CTY, DN) khác thì phải báo ngay cho Công ty (CTY, DN) chủ tài sản đó biết. Trong thời gian chờ xử lý, kế toán tài chính phải căn cứ vào tài liệu kiểm kê, tạm thời theo dõi và giữ hộ.

– Nếu TSCĐ thừa ko xác định được chủ sở hữu thì ghi tăng thu nhập khác theo giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản.

b) TSCĐ phát hiện nay thiếu phải được truy cứu nguyên nhân, xác định người chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Căn cứ “Biên bạn dạng xử lý TSCĐ thiếu” đã được duyệt và giấy tờ TSCĐ, kế toán tài chính phải xác định nguyên giá, giá trị ngốn mòn của TSCĐ đó làm căn cứ ghi giảm TSCĐ và xử lý vật chất phần giá trị còn lại của TSCĐ. Tùy thuộc vào quyết định xử lý để định khoản vào các tài khoản có liên quan lại.
2. Kết cấu của Tài khoản 211 – Tài sản cố định:

Bên Nợ TK

TK 211

Bên Có

– Nguyên giá của TSCĐ tăng do mua sắm, do trao đổi TSCĐ, do XDCB trả mỹ xong bàn trả đưa vào sử dụng, do các đơn vị tham gia liên doanh góp vốn, do được tặng biếu, viện trợ…

– Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp, do đánh giá lại.

 

– Nguyên giá của TSCĐ giảm do điều chuyển cho đơn vị khác, do đem đi trao đổi để lấy TSCĐ, do nhượng buôn bán, thanh lý hoặc đem đi góp vốn vào đơn vị khác …

– Nguyên giá của TSCĐ giảm do tháo bớt một hoặc một số bộ phận do đánh giá lại giảm nguyên giá.

Số dư bên Nợ TK:

Nguyên giá TSCĐ hiện nay có cuối kỳ ở Công ty (CTY, DN).

 

 

Tài khoản 211 – Tài sản cố định có 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 2111 – TSCĐ hữu hình: Dùng để phản ánh giá trị hiện nay có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ hữu hình thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) theo nguyên giá.

– Tài khoản 2112 – TSCĐ thuê tài chính: Dùng để phản ánh nguyên giá TSCĐ Công ty (CTY, DN) đi thuê dài hạn theo phương thức thuê tài chính.

– Tài khoản 2113 – TSCĐ vô hình: Dùng để phản ánh giá trị hiện nay có và tình hình biến động của toàn bộ TSCĐ vô hình thuộc quyền sở hữu của Công ty (CTY, DN) theo nguyên giá.

3. Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133:

3.1. Kế toán tăng TSCĐ
a) Trường hợp nhận vốn góp của chủ sở hữu hoặc nhận vốn cấp bởi TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, ghi:

Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình (theo giá thỏa thuận)

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.

b) Trường hợp TSCĐ được mua sắm:
– Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình, nếu thuế (tax) GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ các chứng từ có liên quan lại đến việc mua TSCĐ, kế toán tài chính xác định nguyên giá của TSCĐ, lập giấy tờ kế toán tài chính, lập Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ (giá mua chưa có thuế (tax) GTGT)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331, 341,…
Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thì Nguyên giá TSCĐ bao héc tàm tất cả của thuế (tax) GTGT
c) Trường hợp mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp:
– Khi mua TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp và đưa về sử dụng ngay cho SXKD, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ(nguyên giá – ghi theo giá mua trả tiền ngay)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước (Phần lãi trả chậm là số chênh lệch giữa tổng số tiền phải
thanh toán trừ giá mua trả tiền ngay và thuế (tax) GTGT (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331.
– Định kỳ, thanh toán tiền cho người buôn bán, ghi:
Nợ TK TK 331 – Phải trả cho người buôn bán
Có các TK 111, 112 (số phải trả định kỳ cả về giá gốc và lãi trả chậm, trả
góp phải trả định kỳ).
– Định kỳ, tính vào chi phí (CP) theo số lãi trả chậm, trả góp phải trả của từng kỳ, ghi:
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính
Có TK 242 – Chi phí trả trước.
d) Trường hợp Công ty (CTY, DN) được tài trợ, biếu, tặng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ
Có TK 711 – Thu nhập khác.
– Các chi phí (CP) khác liên quan lại trực tiếp đến TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu, tặng tính vào nguyên giá, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có các TK 111, 112, 331,…
đ) Trường hợp TSCĐ hữu hình tự sản xuất:
Khi sử dụng sản phẩm do Công ty (CTY, DN) tự sản xuất để chuyển thành TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 155 – Thành phẩm (nếu xuất kho ra sử dụng)
Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (đưa vào sử dụng ngay).
 
 
e) Trường hợp TSCĐ mua bên dưới mẫu mã trao đổi:
– TSCĐ mua bên dưới mẫu mã trao đổi với TSCĐ tương tự: Khi nhận TSCĐ tương tự do trao đổi và đưa vào sử dụng ngay cho SXKD, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ (nguyên giá TSCĐ nhận về ghi theo giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi
trao đổi)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (số đã khấu ngốn của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Có TK 211 – TSCĐ (nguyên giá TSCĐ đưa đi trao đổi).
– TSCĐ mua bên dưới mẫu mã trao đổi với TSCĐ ko tương tự:
+ Khi giao TSCĐ cho bên trao đổi, ghi:
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã khấu ngốn)
Có TK 211 – TSCĐ (nguyên giá).
+ Đồng thời ghi tăng thu nhập do trao đổi TSCĐ:
Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng giá thanh toán)
Có TK 711 – Thu nhập khác (giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ đưa đi trao đổi)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp (TK 33311) (nếu có).
+ Khi cảm bắt gặp TSCĐ do trao đổi, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ (giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ nhận về)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332) (Nếu có)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (tổng giá thanh toán).
+ Trường hợp phải thu thêm tiền do giá trị của TSCĐ đưa đi trao đổi lớn rộng giá trị của TSCĐ cảm bắt gặp do trao đổi, Khi cảm bắt gặp tiền của bên có TSCĐ trao đổi, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112 (số tiền đã thu thêm)
Có TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
+ Trường hợp phải trả thêm tiền do giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ đưa đi trao đổi nhỏ rộng giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ cảm bắt gặp do trao đổi, Khi trả tiền cho bên có TSCĐ trao đổi, ghi:
Nợ TK TK 131 – Phải thu của quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng
Có các TK 111, 112,…
g) Trường hợp mua TSCĐ là căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế gắn sát với quyền sử dụng đất, đưa vào sử dụng ngay cho phát động và sinh hoạt giải trí SXKD, ghi:
Nợ TK TK 2111 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá – chi tiết căn ngôi nhà, vật phong cách thiết kế)
Nợ TK TK 2113 – TSCĐ vô hình (nguyên giá – chi tiết quyền sử dụng đất)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331,…
h) Trường hợp TSCĐ hữu hình tăng do đầu tư XDCB trả mỹ xong: Trường hợp công trình hoặc phạm vi công trình XDCB trả mỹ xong đã bàn trả đưa vào sử dụng, tuy nhiên chưa được duyệt quyết toán vốn đầu tư, thì Công ty (CTY, DN) căn cứ vào chi phí (CP) đầu tư XDCB thực tế, tạm tính nguyên giá để định khoản tăng, giảm TSCĐ (để có cơ sở tính và trích khấu ngốn TSCĐ đưa vào sử dụng). Sau Khi quyết toán vốn đầu tư XDCB được duyệt, nếu có chênh lệch so với giá trị TSCĐ đã tạm tính thì kế toán tài chính thực hiện nay điều chỉnh tăng, giảm số chênh lệch.
– Trường hợp quá trình đầu tư XDCB được định khoản trên cùng khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính của Công ty (CTY, DN):
+ Khi công tác XDCB trả mỹ xong kiểm nghiệm, bàn trả đưa tài sản vào sử dụng cho sản xuất, marketing thương mại, kế toán tài chính ghi nhận TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ (nguyên giá)
Có TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang.
+ Nếu tài sản tạo hình qua đầu tư ko thoả mãn các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình theo quy định của chuẩn mực kế toán tài chính TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK các TK 152, 153 (nếu là vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho)
Có TK 241 – XDCB dở dang.
– Trường hợp sau Khi quyết toán, nếu có chênh lệch giữa giá quyết toán và giá tạm tính, kế toán tài chính điều chỉnh nguyên giá TSCĐ, ghi:
+ Trường hợp điều chỉnh giảm nguyên giá, ghi:
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (số phải thu hồi ko được quyết toán)
Có TK 211 – TSCĐ
+ Trường hợp điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:
Nợ TK các TK 211, 213, 217, 1557
Có các TK liên quan lại.
i) Giá trị TSCĐ vô hình được tạo hình từ nội bộ Công ty (CTY, DN) trong giai đoạn triển khai:
– Tập hợp chi phí (CP) thực tế phát sinh ở giai đoạn triển khai để tạo hình nguyên giá
TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang (2412)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 152, 153, 331,…
+ Khi phát sinh chi phí (CP) trong giai đoạn triển khai nếu xét thấy hiệu quả triển khai ko thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình thì tập hợp vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại trong kỳ hoặc phân bổ dần, ghi:
            Nợ TK TK 642, 242
                        Có TK 111, 1121, 152, 153, 331,…..
– Khi kết thúc giai đoạn triển khai, kế toán tài chính phải xác định tổng chi phí (CP) thực tế phát sinh
tạo hình nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi:
+ Trường hợp hiệu quả triển khai thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn TSCĐ vô hình thì kết chuyển chi phí (CP) thực tế phát sinh tạo hình nguyên giá TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK TK 2113 – TSCĐ vô hình
Có TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang (2412)
+ Trường hợp hiệu quả triển khai ko thoả mãn định nghĩa và tiêu chuẩn TSCĐ vô hình thì chi phí (CP) thực tế phát sinh được kết chuyển vào chi phí (CP) sản xuất marketing thương mại trong kỳ hoặc phân bổ dần theo quy định hiện nay hành, ghi:
            Nợ TK TK 642, 242
                        Có TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang (2412)
k) Trường hợp đầu tư, mua sắm TSCĐ bởi quỹ phúc lợi, Khi trả mỹ xong đưa vào sử dụng cho phát động và sinh hoạt giải trí văn hóa, phúc lợi, ghi:
Nợ TK TK 211 – Tài sản cố định hữu hình (tổng giá thanh toán)
Có các TK 111, 112, 331, 3411,…
– Đồng thời, ghi:
Nợ TK TK 3532 – Quỹ phúc lợi
 TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ.
l) Chi phí phát sinh sau ghi nhận ban sơ liên quan lại đến TSCĐ hữu chừng như sửa chữa, cải tạo, nâng cấp:
– Khi phát sinh chi phí (CP) sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ hữu hình sau Khi ghi nhận ban sơ, ghi:
Nợ TK TK 241 – XDCB dở dang (2413)
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK 112, 152, 331, 334,…
– Khi công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp TSCĐ trả mỹ xong đưa vào sử dụng:
+ Nếu thoả mãn các điều khiếu nại được ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang (2413).
+ Nếu ko thoả mãn các điều khiếu nại ghi tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình:
Nợ TK các TK 154, 642 (nếu giá trị nhỏ)
Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước (nếu giá trị lớn phải phân bổ dần)
Có TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dở dang (2413)
m) Khi TSCĐ tạo hình từ việc trao đổi hoặc thanh toán bởi các công cụ liên quan lại đến quyền sở hữu vốn của các công ty cổ phần, nguyên giá TSCĐ vô hình là giá trị phù hợp và phải chăng của các công cụ được phát hành liên quan lại đến quyền sở hữu vốn, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ
Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
n) Khi Công ty (CTY, DN) nhận vốn góp bởi quyền sử dụng đất, căn cứ vào giấy tờ giao quyền sử dụng đất, ghi:
Nợ TK TK 2113 – TSCĐ vô hình
Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu.
o) Khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng của Bất Động Sản đầu tư là quyền sử dụng đất sang TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ (2111, 2113)
Có TK 217 – Bất Động Sản đầu tư.
Đồng thời kết chuyển số ngốn mòn luỹ kế của Bất Động Sản đầu tư sang số ngốn mòn luỹ kế của TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK TK 2147 – Hao mòn Bất Động Sản đầu tư
Có TK 2141, 2143.
 3.2. Kế toán giảm TSCĐ
3.2.1 Khi nhượng buôn bán TSCĐ
a) Trường hợp nhượng buôn bán TSCĐ dùng vào sản xuất, marketing thương mại, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112, 131,…
Có TK 711 – Thu nhập khác (giá buôn bán chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng phải nộp (33311).
Nếu ko tách ngay được thuế (tax) GTGT thì thu nhập khác cả về thuế (tax) GTGT. Định kỳ kế toán tài chính ghi giảm thu nhập khác đối với số thuế (tax) GTGT phải nộp.
– Căn cứ Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn bán:
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã ngốn mòn)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
– Các chi phí (CP) phát sinh liên quan lại đến nhượng buôn bán TSCĐ được phản ánh vào bên Nợ TK TK 811 “Chi phí khác”.
b) Trường hợp nhượng buôn bán TSCĐ hữu hình dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí văn hoá, phúc lợi:
– Căn cứ Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng buôn bán:
Nợ TK TK 353 – Quỹ khen thưởng phúc lợi (giá trị còn lại)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã ngốn mòn)
Có TK 211 – TSCĐ (nguyên giá).
– Đồng thời phản ánh số tiền thu về nhượng buôn bán TSCĐ, ghi:
            Nợ TK TK 111, 112, 131,…
                        Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)
                        Có TK 333 – thuế (tax) (Tax) và các khoản phải nộp Nhà Nước (nếu có).
– Phản ánh số chi về nhượng buôn bán TSCĐ, ghi:
            Nợ TK TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)
                        Có TK 111, 112, 331.
3.2.2 Khi đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết bên dưới mẫu mã góp vốn bởi TSCĐ, căn cứ vào đánh giá lại TSCĐ:
a) Trường hợp đánh giá lại xác định là vốn góp nhỏ rộng giá trị còn lại của TSCĐ đem đi góp vốn, ghi:
Nợ TK các TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (theo giá trị đánh giá lại)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (số khấu ngốn đã trích)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ rộng giá trị còn lại
của TSCĐ)
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
b) Trường hợp đánh giá lại xác định là vốn góp lớn rộng giá trị còn lại của TSCĐ đem đi góp vốn, ghi:
Nợ TK các TK 228 – Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (theo giá trị đánh giá lại)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (số khấu ngốn đã trích)
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Có TK 711 – Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn rộng giá trị
còn lại của TSCĐ).
 
3.2.3 Kế toán TSCĐ phát hiện nay thừa, thiếu: Mọi ngôi trường hợp phát hiện nay thừa hoặc thiếu TSCĐ đều phải truy tìm nguyên nhân. Căn cứ vào “Biên bạn dạng kiểm kê TSCĐ” và cuối cùng của Hội đồng kiểm kê để định khoản chính xác, kịp lúc, theo từng nguyên nhân cụ thể:
a) TSCĐ phát hiện nay thừa:
– Nếu TSCĐ phát hiện nay thừa do để ngoài sổ sách (chưa ghi sổ), kế toán tài chính phải căn cứ vào giấy tờ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ theo từng ngôi trường hợp cụ thể, ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ
Có các TK 241, 331, 338, 411,…
– Nếu TSCĐ phát hiện nay thừa được xác định là TSCĐ của Công ty (CTY, DN) khác thì phải báo ngay cho Công ty (CTY, DN) chủ tài sản đó biết. Trong thời gian chờ xử lý, kế toán tài chính phải căn cứ vào tài liệu kiểm kê, tạm thời theo dõi và giữ hộ.
b) TSCĐ phát hiện nay thiếu phải được truy cứu nguyên nhân, xác định người chịu trách nhiệm và xử lý theo chế độ tài chính hiện nay hành.
– Trường hợp có quyết định xử lý ngay: Căn cứ “Biên bạn dạng xử lý TSCĐ thiếu” đã được duyệt và giấy tờ TSCĐ, kế toán tài chính phải xác định chính xác nguyên giá, giá trị ngốn mòn của TSCĐ đó làm căn cứ ghi giảm TSCĐ và xử lý vật chất phần giá trị còn lại của TSCĐ. Tuỳ thuộc vào quyết định xử lý, ghi:
+ Đối với TSCĐ thiếu dùng vào sản xuất, marketing thương mại, ghi:
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)
Nợ TK TK 138 (1388) (nếu người dân có lỗi phải bồi thường)
Nợ TK TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu(nếu được phép ghi giảm vốn )
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (nếu Công ty (CTY, DN) chịu tổn thất)
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình.
Khi thu được tiền hoặc trừ lương của người phải bồi thường, ghi:
            Nợ TK các TK 111, 112 (nếu thu tiền)
            Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (trừ vào lương người lao động)
                        Có TK 138 – phải thu khác (1388)
+ Đối với TSCĐ thiếu dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí văn hóa, phúc lợi:
Phản ánh giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)
Nợ TK TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ (giá trị còn lại)
Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
Đối với phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu phải thu hồi theo quyết định xử lý, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112 (nếu thu tiền)
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (trừ vào lương của người lao động)
Có TK 3532 – Quỹ phúc lợi.
– Trường hợp TSCĐ thiếu chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý:
+ Đối với TSCĐ thiếu dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại:
Phản ánh giảm TSCĐ đối với phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu, ghi:
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị ngốn mòn)
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1381) (giá trị còn lại)
Có TK 211 – TSCĐ (nguyên giá).
Khi có quyết định xử lý giá trị còn lại của TSCĐ thiếu, ghi:
Nợ TK các TK 111, 112 (tiền bồi thường)
Nợ TK TK 138 – Phải thu khác (1388) (nếu người dân có lỗi phải bồi thường)
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động (trừ vào lương của người lao động)
Nợ TK TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (nếu được phép ghi giảm vốn)
Nợ TK TK 811 – Chi phí khác (nếu Công ty (CTY, DN) chịu tổn thất)
Có TK 138 – Phải thu khác (1381).
+ Đối với TSCĐ thiếu dùng vào phát động và sinh hoạt giải trí văn hóa, phúc lợi:
Phản ánh giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)
Nợ TK TK 3533 – Quỹ phúc lợi đã tạo hình TSCĐ (giá trị còn lại)
Có TK 211 – TSCĐ (nguyên giá).
Đồng thời phản ánh phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu vào TK 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý”, ghi:
Nợ TK TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý
Có TK 3532 – Quỹ phúc lợi.
Khi có quyết định xử lý thu bồi thường phần giá trị còn lại của TSCĐ thiếu, ghi:
Nợ TK các TK 111, 334,…
Có TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý.
3.2.4. Đối với TSCĐ dùng cho sản xuất, marketing thương mại, nếu mất đi tiêu chuẩn ghi nhận theo quy định phải chuyển thành công cụ, dụng cụ ghi:
Nợ TK các TK 154, 642 (nếu giá trị còn lại nhỏ)
Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước (nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ dần)
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị ngốn mòn)
Có TK 211 – TSCĐ (nguyên giá).3.3 Đối với TSCĐ thuê tài chính
3.3.1. Khi phát sinh chi phí (CP) trực tiếp ban sơ liên quan lại đến tài sản thuê tài chính trước Khi nhận tài sản thuê như: Chi phí đàm phán, ký phối hợp đồng…, ghi:
Nợ TK TK 242 – Chi phí trả trước
Có các TK 111, 112,…
3.3.2. Khi chi tiền ứng trước khoản tiền thuê tài chính hoặc ký quỹ đảm bảo việc thuê tài sản, ghi:
Nợ TK TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3412) (số tiền thuê trả trước)
Nợ TK TK 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược
Có các TK 111, 112,…
3.3.3. Khi nhận TSCĐ thuê tài chính, kế toán tài chính căn cứ vào hợp đồng thuê tài sản và các chứng từ có liên quan lại phản ánh giá trị TSCĐ thuê tài chính theo giá chưa có thuế (tax) GTGT đầu vào, ghi:
Nợ TK TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính (giá chưa có thuế (tax) GTGT)
Có TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3412) (giá trị lúc này của khoản thanh
toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị phù hợp và phải chăng của tài sản thuê ko bao héc tàm tất cả các khoản thuế (tax) được trả trả).
Chi phí trực tiếp ban sơ liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:
Nợ TK TK 212 – TSCĐ thuê tài chính
Có TK 242 – Chi phí trả trước, hoặc
Có các TK 111, 112,… (số chi phí (CP) trực tiếp liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí thuê phát
     sinh Khi nhận tài sản thuê tài chính).
3.3.4. Định kỳ, cảm bắt gặp hoá đơn thanh toán tiền thuê tài chính:
Khi trả nợ gốc, trả tiền lãi thuê cho bên cho thuê, ghi:
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính (tiền lãi thuê trả kỳ này)
Nợ TK TK 341 – Vay và nợ thuê tài chính (3412) (nợ gốc trả kỳ này)
Có các TK 111, 112,…
3.3.5. Khi cảm bắt gặp hóa đơn của bên cho thuê yêu cầu thanh toán khoản thuế (tax) GTGT đầu vào:
a) Nếu thuế (tax) GTGT được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (1332)
Có TK 112 – Tiền gửi ngân mặt hàng (nếu trả tiền ngay)
Có TK 338 – Phải trả khác ( thuế (tax) GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).
b) Nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ, ghi:
Nợ TK TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính (nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ và
việc thanh toán thuế (tax) GTGT được thực hiện nay một lần ngay tại thời điểm ghi
nhận TSCĐ thuê tài chính)
Nợ TK các TK 154, 642 (nếu thuế (tax) GTGT đầu vào ko được khấu trừ thanh toán theo định
kỳ nhận hóa đơn)
Có TK 112 – Tiền gửi ngân mặt hàng (nếu trả tiền ngay)
Có TK 338 – Phải trả khác ( thuế (tax) GTGT đầu vào phải trả bên cho thuê).
3.3.6. Khi trả phí cam kết sử dụng vốn phải trả cho bên cho thuê tài sản, ghi:
Nợ TK TK 635 – Chi phí tài chính.
Có các TK 111, 112,…
3.7. Khi trả lại TSCĐ thuê tài chính theo quy định của hợp đồng thuê cho bên cho thuê, kế toán tài chính ghi giảm giá trị TSCĐ thuê tài chính, ghi:
Nợ TK TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2142)
Có TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính.
3.3.8. Trường hợp trong hợp đồng thuê tài sản quy định bên đi thuê chỉ thuê ko hề một phần giá trị tài sản, sau đó mua lại thì Khi nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản, kế toán tài chính ghi giảm TSCĐ thuê tài chính và ghi tăng TSCĐ hữu hình thuộc sở hữu của Công ty (CTY, DN). Khi chuyển từ tài sản thuê tài chính sang tài sản thuộc sở hữu của Công ty (CTY, DN), ghi:
Nợ TK TK 211 – TSCĐ hữu hình
Có TK 2112 – TSCĐ thuê tài chính (GT còn lại TSCĐ thuê tài chính)
Có các TK 111, 112,… (số tiền phải trả thêm).
Đồng thời chuyển giá trị ngốn mòn, ghi:
Nợ TK TK 2142 – Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
Có TK 2141 – Hao mòn TSCĐ hữu hình.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 211 theo TT 133

 

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản tài sản cố định (TK 211) theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #tài #sản #cố #định #theo