Contents

Cách kê khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách kê khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 14:17:35 )

80

Kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế (tax) GTGT là vấn đề khá phức tạp đối với các bạn kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) chưa có nhiều kiến thức. Trong bài bác luận này Tác giẩ xin được chỉ dẫn các bạn kê khai bổ sung thuế (tax) giá trị gia tăng.

I. Tổng quan lại về kê khai điều chỉnh bổ sung thuế (tax) GTGT những Khi có sai sót:

1. Căn cứ chỉ dẫn:
– Điều 47 của Luật Quản lý thuế (tax) số 38/2022/QH14 (phát hành ngày 13/06/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/7/2022)
– Khoản 4, điều 7 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP Có hiệu lực thực thi hiện hành từ 5/12/2022

2. Thời điểm kê khai điều chỉnh bổ sung: 

Người nộp thuế (tax) được nộp giấy tờ khai bổ sung cho từng giấy tờ khai thuế (tax) nếu phát hiện nay giấy tờ khai thuế (tax) lần đầu đã nộp cho cơ quan lại thuế (tax) có sai, sót tuy nhiên chưa ko hề thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) của kỳ tính thuế (tax) có sai, sót 

3. Thời hạn kê khai điều chỉnh bổ sung: Theo điều 47 của Luật Quản lý thuế (tax) số 38/2022/QH14- Người nộp thuế (tax) phát hiện nay giấy tờ khai thuế (tax) đã nộp cho cơ quan lại thuế (tax) có sai, sót thì được khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) trong thời hạn 10 năm Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) của kỳ tính thuế (tax) có sai, sót tuy nhiên trước Khi cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, đánh giá.- Khi cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, đánh giá thuế (tax) tại trụ sở của người nộp thuế (tax) thì người nộp thuế (tax) vẫn được khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax). 
– Sau Khi cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại có thẩm quyền đã phát hành cuối cùng, quyết định xử lý về thuế (tax) sau thanh tra, đánh giá tại trụ sở của người nộp thuế (tax) thì việc khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) được quy định như sau:

+ Người nộp thuế (tax) được khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) đối với ngôi trường hợp làm tăng số tiền thuế (tax) phải nộp, giảm số tiền thuế (tax) được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế (tax) được miễn, giảm, trả và bị xử phạt vi phạm hành chính về cai quản lý thuế (tax) đối với hành động quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế (tax) số 38/2022/QH14;

+ Trường hợp người nộp thuế (tax) phát hiện nay giấy tờ khai thuế (tax) có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế (tax) phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế (tax) được khấu trừ, tăng số tiền thuế (tax) được miễn, giảm, trả thì thực hiện nay theo quy định về giải quyết năng khiếu nại về thuế (tax).

4. Nguyên tắc khai bổ sung: Sai Đâu – Sửa Đấy (Vào PM HTKK -> Chọn tờ khai có sai sót -> Tìm đến lỗi sai và sửa thành đúng)

5. Phạt vi phạm:
– Nếu nộp giấy tờ kê khai bổ sung điều chỉnh trước Khi CQT công bố quyết định thanh tra, đánh giá tại DN:

+ DN tự phát tạo hình tờ khai thuế (tax) GTGT bị sai => Sau đó làm Đ/C – BS nộp lại BC đúng trước Khi CQT công bố QĐ đánh giá tại DN thì ko biến thành phạt vi phạm hành chính.

+ Nhưng nếu việc Đ/C BS làm tăng số tiền thuế (tax) phải nộp thì sẽ bị phạt nộp chậm

– Nếu làm sai tuy nhiên ko tự giác Đ/C hoặc nộp tờ khai ĐC – BS sau Khi CQT phát tạo hình Khi đánh giá sẽ bị phạt:

+ Trường hợp: khai sai, khai ko đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế (tax), các phụ lục tất nhiên tờ khai thuế (tax) tuy nhiên ko liên quan lại đến xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax): sẽ bị phạt từ 1.500.000 – 2.500.0000

Theo khoản 2 điều 12 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn.

có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày 05/12/2022.

+ Trường hợp: Kê khai sai có liên quan lại đến căn cứ tính thuế (tax) hoặc số tiền thuế (tax) tuy nhiên ko dẫn đến thiếu số thuế (tax) phải nộp: sẽ bị phạt 5.000.000 – 8.000.0000

Theo khoản 3 điều 12 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP

+ Trường hợp: Khai sai => dẫn đến thiếu tiền thuế (tax) phải nộp thì bị phạt 20% số tiền thuế (tax) khai thiếu, phải nộp thêm

(Đây là ngôi trường hợp: Có căn cứ để KK (hóa đơn chứng từ phù hợp và phải chăng, hợp thức) tuy nhiên đưa số liệu vào tờ khai bị sai

Theo điều 16 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP 

đầy đủ các bạn xem tại đây: Phạt hành động kê khai sai, làm sai tờ khai thuế (tax)

+ Trường hợp: Trốn thuế (tax): Phạt 1 – 3 lần số thuế (tax) trốn

(Đây là ngôi trường hợp: Không có căn cứ để KK hoặc giả mạo thông tin (Hóa đơn giả, mua hóa đơn, sử dụng bất hợp phát hóa đơn). KK các Thông tin ko có thật)

Theo điều 17 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP 

Theo điểm d, khoản 2, điều 138 của Luật cai quản lý thuế (tax) mới. 

đầy đủ các bạn xem tại đây: Mức phạt hành động trốn thuế (tax) mới nhất

II. Cách thực hiện nay kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế (tax) GTGT trên phần mềm HTKK

– Trước đây việc kê khai bổ sung thuế (tax) GTGT được thực hiện nay theo Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì việc kê khai bổ sung được chia ra làm 2 ngôi trường hợp: Trong và ngoài hạn nộp tờ khai:

+ Nếu trong hạn nộp: thì các bạn chỉ cần làm và nộp lại là xong, chẳng cần thiết phải làm tờ khai bổ sung hoặc giải trình gì cả. CQT sẽ coi bạn dạng gửi cuối cùng là bạn dạng chính thức

+ Còn nếu ngoài thời hạn nộp tờ khai: Thì DN mới phải làm tờ khai bổ sung

– Nhưng lúc này, việc thực hiện nay kê khai bổ sung thuế (tax) GTGT làm theo Luật cai quản lý thuế (tax) mới và NĐ 126/2022/NĐ-CP nên sau lúc các bạn nộp tờ khai thuế (tax) lần đầu rồi mà phát tạo hình tờ khai thuế (tax) bị sai thì đã được nộp giấy tờ khai bổ sung rồi (Không cần phân biệt trong hoặc ngoài hạn nộp tờ khai nữa)

-> Nếu như các bạn vẫn để trạng thái là lần đầu để nộp lại thì hệ thông thuedientu sẽ ko cho nộp và yêu cầu thực hiện nay nộp tờ khai bổ sung.

Trình tự thực hiện nay điều chỉnh – bổ sung:

– Step_Bước 1: Chọn kỳ KK sai (tháng/quý bị sai)

– Step_Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung

(Cứ đã gửi tờ khai lần đầu rồi mà muốn nộp lại thì phải chọn « « Bổ sung » » – Không phân biệt trong hoặc ngoài thời hạn nộp tờ khai)

– Step_Bước 3: Tìm đến lỗi sai để sửa thành đúng (tìm đến chỉ tiêu liên quan lại và điều chỉnh: khai thừa thì trừ đi, khai thiếu thì cộng vào)

– Step_Bước 4: Sau Khi Đ/C số liệu về đúng ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”

– Step_Bước 5: X/Đ hiệu quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”

Đây là mẫu tờ khai giải trình khai bổ sung – điều chỉnh:

Các bạn chỉ cần quan lại tâm đến hiệu quả giá trị chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai ở chi tiêu [40] và [43] như Tác giẩ đã đánh dấu bên trên:

( giá trị ở trong ngoặc thể hiện nay giá trị âm)

Kết quả được xác định như sau:

* Nếu 43 dương: Tức là tăng số tiền thuế (tax) GTGT còn được KT

=> Cho số tiền P/S dương tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế (tax) GTGT 01/GTGT của kỳ lúc này

(Kỳ lúc này là Kỳ thực hiện nay làm tờ khai điều chỉnh bổ sung. Ví dụ: Ngày 15/5/2021 (quý 2), làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế (tax) GTGT của Qúy 1 năm 2021 thì kỳ lúc này là quý 2/2021)

* Nếu 43 âm: Tức là giảm số thuế (tax) GTGT còn được KT

=> Cho số tiền P/S âm tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm) trên tờ khai thuế (tax) GTGT 01/GTGT của kỳ lúc này 

* Nếu 40 dương: Tức là tăng số tiền thuế (tax) GTGT còn phải nộp

=> Phải mang số tiền P/S dương tại chỉ tiêu 40 đi nộp (Cùng với số tiền phạt chậm nộp)

* Nếu 40 âm: Tức là giảm số thuế (tax) GTGT còn phải nộp 

=> KT tự theo dõi số tiền PS âm tại chỉ tiêu 40 và bù trừ vào các kỳ sau Khi P/S tiền thuế (tax) phải nộp

Lưu ý: số tiền phát sinh ở chỉ tiêu số 40 ko được cho vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 của kỳ lúc này

– Step_Bước 6: Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ “KHBS”

– Step_Bước 7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng

Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm có:

– Tờ khai thuế (tax) (01/GTGT) của kỳ tính thuế (tax) bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

– Tài liệu tất nhiên giải thích số liệu trong bạn dạng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Nếu có)

 

Dưới đây, Tác giẩ chỉ dẫn điều chỉnh tờ khai thuế (tax) GTGT trong từng ngôi trường hợp cụ thể:

2.1. Bỏ sót hóa đơn đầu vào – đầu ra:

– Trường hợp 1: Bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào: Không thực hiện nay làm tờ khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT của kỳ bị sót mà kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót đó vào kỳ phát hiện nay. Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ bổ sung trước Khi cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại có thẩm quyền công bố quyết định đánh giá thuế (tax), thanh tra thuế (tax) tại trụ sở.

Ví dụ: Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng thuộc đối tượng kê khai thuế (tax) GTGT theo quý:

Tháng 3/2021 (Qúy 1), phát hiện nay hóa đơn GTGT mua vào phát sinh ngày 15/12/2022 (Qúy 4/2022) chưa kê khai thì thực hiện nay kê khai bổ sung vào kỳ quý 3/2021 (kỳ phát tạo hình sót)

– Trường hợp 2: Bỏ sót hóa đơn GTGT đầu ra: đối với hóa đơn đầu ra thì phải kê khai vào đúng kỳ phát sinh đầu ra để thực hiện nay nộp thuế (tax) nên Khi phát tạo hình sót hóa đơn đầu ra => Công ty (CTY, DN) phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung

Ví dụ: Tháng 2/2021 Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng phát hiện nay hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh ngày 25/11/2022 chưa kê khai vào tờ khai thuế (tax) GTGT của quý IV/2022 thì Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng phải làm giấy tờ khai bổ sung, Điều chỉnh tờ khai thuế (tax) GTGT của quý IV/2022 (Phải điều chỉnh tăng đầu ra vào tờ khai của quý IV)

2.2. Điều chỉnh tăng / giảm số thuế (tax) GTGT được khấu trừ và thuế (tax) GTGT phải nộp

Ví dụ: 

Ngày 17/4/2021, Công ty Tác giẩ thực hiện nay kê khai nộp báo cho biết giải trình thuế (tax) lần đầu như sau:

 

Ngày 21/04/2021, công ty kế toán tài chính Thiên Ưng đã nộp số tiền thuế (tax) 1.500.000 phát sinh tại chỉ tiêu 40 trên tờ khai vào ngân sách đất nước.
Ngày 10/05/2021, công ty kế toán tài chính Thiên Ưng phát tạo hình tờ khai thuế (tax) GTGT của quý 1/2021 có các sai sót sau:

1. Gõ nhầm số liệu đầu vào:

Chỉ têu

Số đã đưa sai vào tờ khai Q1/2021

Số đúng

23

45.000.000

54.000.000

24

4.500.000

5.400.000

25

4.500.000

5.400.000

2. Kê khai thừa 1 hóa đơn đầu ra của kỳ sau (phát sinh ngày 2/4/2021 -> Thuộc quý 2/2021)

Doanh thu: 10.000.000 và thuế (tax) GTGT 10% là một trong những trong.000.000

Xác định

Chỉ têu

Số đã đưa sai vào tờ khai Q1/2021

Số đúng

32

60.000.0000

50.000.0000

33

6.000.000

5.000.000

Nên, ngày 10/05/2021, công ty kế toán tài chính Thiên Ưng làm tờ khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT như sau:
– Step_Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2021

– Step_Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 1)

– Step_Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:

– Step_Bước 4: Sau Khi Đ/C số liệu về đúng ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”

– Step_Bước 5: X/Đ hiệu quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”

Kết quả được xác định như sau:

* Vì chỉ tiêu 43 ra dương: 400.000 (Tức là tăng số tiền thuế (tax) GTGT còn được KT)

=> Cho số tiền 400.000 tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế (tax) GTGT 01/GTGT của kỳ quý 2/2021

* Vì chỉ tiêu 40 ra âm: 1.500.000 (Tức là giảm số thuế (tax) GTGT còn phải nộp)

=> Kế Toán tự theo dõi số tiền 1.500.000 tại chỉ tiêu 40 và bù trừ vào các kỳ sau Khi P/S tiền thuế (tax) phải nộp
Ví dụ: Qúy 2/2021, Kê khai ra phải nộp thuế (tax) GTGT là 2.000.000 thì chỉ cần nộp 500.000 thôi (bù trừ 1,5tr tại chỉ 40 âm vào kỳ này)

– Step_Bước 6: Ghi lý do điều chỉnh trên tờ “KHBS”

– Step_Bước 7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng

Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm có:

– Tờ khai thuế (tax) (01/GTGT) của kỳ tính thuế (tax) bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

2.3. Điều chỉnh nhiều lần cho 1 kỳ kê khai thuế (tax).

Khi kê khai bổ sung lần 1, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai lần đầu. Khi kê khai bổ sung lần 2, số đối chiếu là số l iệu trên tờ khai bổ sung lần 1. Khi kê khai bổ sung lần 3, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai bổ sung lần 2… 

Ví dụ: Tại kỳ kê khai Qúy 1 năm 2021

– Ngày 5/4/2021, thực hiện nay kê khai lần đầu:

Chỉ tiêu 32= 100.000.000

Chỉ tiêu 33= 10.000.000

– Ngày 10/4/2021, phát tạo hình sai sót là kê thừa 1 hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn viết sai): doanh thu 10.000.000 và tiền thuế (tax) GTGT 10% là một trong những trong.000.000 => Thực hiện nay làm tờ khai bổ sung lần 1 như sau:

+ Step_Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2021

+ Step_Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 1)

+ Step_Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:

Chỉ tiêu 32= 90.000.000

Chỉ tiêu 33= 9.000.000

– Ngày 8/5/2021, phát tạo hình sai sót là kê sót 1 hóa đơn: doanh thu 20.000.000 và tiền thuế (tax) GTGT 10% là 2.000.000 => Thực hiện nay làm tờ khai bổ sung lần 2 như sau:

+ Step_Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2021

+ Step_Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 2)

+ Step_Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:

Chỉ tiêu 32= 110.000.000

Chỉ tiêu 33= 11.000.000

Các bạn cứ hiểu rằng: Chúng ta cần đưa số liệu của tờ khai thuế (tax) GTGT về SỐ ĐÚNG

Để ko hề gặp gỡ phải sai sót Khi kê khai thuế (tax), Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Cách kê khai thuế (tax) giá trị gia tăng

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách kê khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách kê khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách kê khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách kê khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách kê khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách kê khai điều chỉnh thuế (tax) GTGT đầu vào đầu ra mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #kê #khai #điều #chỉnh # thuế (tax) #GTGT #đầu #vào #đầu #mới #nhất