Contents

Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 16:39:42 )

308

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được chia làm 2 kỳ theo tháng và theo quý:

– Theo tháng: là dành cho Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax) (Theo TT 119/2014/TT-BTC – Điều 5 – khoản 4. Sửa đổi khổ thứ hai Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

Trước đây theo điều 27 của TT 39/2014/TT-BTC thì dành cho Công ty (CTY, DN) mới thành lập (phát động và sinh hoạt giải trí bên dưới 12 tháng),và  Công ty (CTY, DN) thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax) thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan lại thuế (tax) theo chỉ dẫn tại Điều 11 Thông tư 39/2014/TT-BTC. 
Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. 

– Theo quý: Dành cho những Công ty (CTY, DN) còn lại, (Không có thông báo của thuế (tax) về việc Công ty (CTY, DN) của bạn thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax)) . Thời hạn nộp là Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Ví dụ: Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý 2/2021 nộp chậm nhất là ngày 30/7/2021
– Chú ý: 
+ Trường hợp trong kỳ ko dùng đến hóa đơn tức là ko phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm (Xuất hóa đơn) thì vẫn phải làm Báo cáo THSDHĐ tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bởi ko (=). Theo điều 27 của TT 39/2014/TT-BCT + Không phải làm báo cho biết giải trình hóa đơn nếu chỉ mới thông báo phát hành, mà chưa đến thời điểm chính thức phát động được sử dụng: Theo Công văn số 4861/TCT-CS ngày 4/12/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về việc báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn thì: ngôi trường hợp Công ty (CTY, DN) nộp thông báo phát hành hóa đơn trong quý I tuy nhiên đăng ký thời điểm chính thức phát động sử dụng hóa đơn là từ quý II thì ko phải nộp báo cho biết giải trình hóa đơn của quý I, theo đó ko biến thành xử phạt đối với hành động ko nộp báo cho biết giải trình hóa đơn quý I.

 

Xem thêm: Thời hạn nộp các loại báo cho biết giải trình thuế (tax) mới nhất

Sau đây Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn trong từng ngôi trường hợp cụ thể:

1. Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo quý hoặc theo tháng:

Mẫu số: BC26/AC Ban hành tất nhiên Thông tư số 39/2014/TT-BTC  ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.
Các bạn mở phần mềm Hỗ trợ kê khai, chọn mục ” Hóa đơn” -> sau đó chọn ” Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC”
Chú ý: trên PM HTKK có 2 loại BC26/AC:

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC).

+ Báo cáo tình hình dử dụng hóa đơn  theo số lượng (BC26/AC).

=> Theo số lượng là dành cho: Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân mặt hàng, vé vận tải Khách hàng của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số ngôi trường hợp khác theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính ko phải báo cho biết giải trình đến từng số hóa đơn mà báo cho biết giải trình theo số lượng (tổng số) hóa đơn. (Theo điều 27 của TT 39)

-> Chọn kỳ kê khai: công ty bạn làm theo tháng thì bạn chọn tháng làm báo cho biết giải trình, công ty bạn làm theo quý thì bạn chọn quý làm báo cho biết giải trình. 

 

 
Màn hình sẽ xuất hiện nay:
 Các bạn tiến hành nhập các chỉ tiêu như sau:- Cột  ” Mã loại hóa đơn”: các bạn kích vào hình mũi tên đi xuống để chọn loại hóa đơn.
Ví dụ:
+ Các bạn làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn GTGT thì chọn “01GTKT”. + Các bạn làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn buôn bán sản phẩm thì chọn “02GTTT”.- Cột 2 ” Tên loại hóa đơn” : Phần mềm tự nhảy theo Mã loại hóa đơn (các bạn chẳng cần điền).
– Cột 3 ” Ký hiệu mẫu hóa đơn” phần mềm sẽ tự nhảy theo ” Mã loại hóa đơn”. Nhưng Chú ý: phần mềm chỉ hiển thị ra 01GTKT hoặc 02/GTTT tức là ký hiệu của mẫu hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm, Các bạn phải điền nốt các hậu tố còn lại, ví dụ Hóa đơn GTGT 3 liên và in theo mẫu lần 1 thì các các bạn sẽ điền: 01GTKT3/001 ( các bạn lấy ở bên góc phải của tờ hóa đơn đầu ra dòng đầu tiên).- Cột 4 ” Ký hiệu hóa đơn” : các bạn điền ký hiệu của hóa đơn trên hóa đơn đầu ra của công ty mình. ví dụ: AB/13P. ( các bạn lấy ở bên góc phải tờ hóa đơn đầu ra dòng thứ 2)- Cột 5 ” Tổng số”: phần mềm tự tổng hợp hiệu quả (các bạn chẳng thể điền)
– Cột số tồn đầu kỳ: Phần mềm tự động cập nhật từ số tồn cuối kỳ của tờ báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước để chuyển sang. Nếu ko thì các điền như sau: 
+ Cột 6 “từ số”: điền số nhỏ nhất trong các số hóa đơn chưa lập của kỳ trước.
+ Cột 7 “đến số”: điền số hóa đơn lớn nhất trong lần đặt in, đã làm thông báo sử dụng Hợp Đồng. Ví dụ bạn đặt in 150 số hóa đơn, thì số hóa đơn cuối cùng sẽ là 0000150.
Nếu là lần đầu tiên bạn làm Báo Cáo THSDHĐ thì cột tồn đầu kỳ các các bạn sẽ bỏ trống và điền vào cột 8 + 9.
– Cột số 8 và 9 “số mua/phát hành trong kỳ”: là số hóa đơn GTGT đặt in mà kỳ này các bạn đã làm thông báo phát hành, hoặc số hóa đơn buôn bán sản phẩm mà kỳ này các bạn đã mua của Chi cục thuế (tax). 
Ví dụ: Tác_Giả_2 mới đặt in 150 số hóa đơn trong quý này từ số 0000001 đến số 0000150. Tác_Giả_2 đã làm thông báo phát hành hóa đơn cho 150 số này thì:

Cột 8: 0000001

Cột 9: 0000150

(Nếu trong quý đó các bạn ko mua hóa đơn của chi cục thuế (tax) hoặc ko phát hành thêm hóa đơn thì 2 cột này bỏ trống)
– Cột 10, 11, 12 ” Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, diệt” – máy tự tổng hợp.Các bạn phải biết phân biệt thế nào là xóa bỏ, thế nào diệt còn mất thì dễ rồi đúng ko:
+ Cột 15 – số xóa bỏ: là số hóa đơn đã lập tuy nhiên do vì các bạn viết sai nên phải xóa bỏ ( mà các bạn vạch men chéo, hoặc làm biên bạn dạng thu tầm chừng đó)

+ Cột 19 – số Hủy: là toàn bộ những hóa đơn được diệt theo điều 29 của TT 39. Đó là những hóa đơn chưa từng sử dụng ( lập ) phải diệt bỏ ví dụ như: Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được diệt trước Khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn, công ty bạn giải thể, chia tách, sáp nhập… ko tỉếp tục sử dụng hóa đơn. phải thành lập hội đồng diệt, có quyết định diệt và phải thông báo hiệu quả diệt với cơ quan lại thuế (tax).
Chú ý: Khi đưa các số hóa đơn diệt hoặc xóa bỏ vào phần mềm các bạn phải gõ đủ 7 chữ số của 1 số hóa đơn, và ngăn cách giữa các số = dấu chấm phẩy ” ; “, ko dùng đến dấu cách.

– Cột số 13 ” Số lượng hóa đơn đã sử dụng” : các bạn điền số lượng hóa đơn đã xuất ra, ko bao héc tàm tất cả các số đã xóa bỏ, mất, diệt trong kỳ.
Cột 13 = số hóa đơn viết cuối cùng trong kỳ – số hóa đơn viết đầu tiên trong kỳ + 1 – các số hóa đơn: xóa bỏ, mất, diệt. – Cột số 14, 16, 18 ” Số lượng” máy tự tổng hợp từ các số hóa đơn các bạn điền vào chỉ tiêu 15, 17, 19.
– Cột số 15, 17, 19: các bạn điền số của hóa đơn đã xóa bỏ, mất, diệt trong kỳ. Ví dụ các bạn mất hóa đơn số 0000025 thì các bạn điền 0000025 vào chỉ tiêu 17. Nếu có 2 số hóa đơn trở lên các bạn ngăn cách bởi dấu chấm phảy “;”, cấm dùng dấu cách để ngắn các con số.

Xem thêm: Hướng_dẫn các ngôi trường hợp viết sai hóa đơn

 
 – Cột 20, 21, 22 ” Tồn cuối kỳ” máy tự tổng kết. Kỳ sau các bạn chuyển chỉ tiêu 20 vào chỉ tiêu 6, chỉ tiêu 21 -> chỉ tiêu 7
– Cuối cùng là các bạn nhập tên Người đại diện pháp luật là xong.

Để cụ thể rộng về việc chỉ dẫn các bạn cạc làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn thì công ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin đưa ra một ví dụ với số liệu cụ thể như sau:

Trong quý 1/2021, Công ty có đặt in lần đầu 1 quyển hóa đơn GTGT 3 Liên, ký hiệu: TU/21P, gồm 50 số từ 0000001 đến số 0000050 và đã làm thông báo phát hành hóa đơn theo quy định gửi cơ quan lại thuế (tax).

Trong quý 1:

+ Thiên Ưng đã Viết từ số  0000001 đến số 0000023. Trong đó:

+ Viết sai 2 số hóa đơn: 0000005 và 0000009

+ Làm mất hóa đơn số: 0000012 (đã làm báo cho biết giải trình mất hóa đơn BC21/AC gửi cơ quan lại thuế (tax)).

Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn cho quý 3 trên phần mềm HTKK như sau:

Xem thêm: mức phạt nộp chậm và làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn

( Có chỉ dẫn cách điều chỉnh sai sót)
 

Sau sau Khi làm xong báo cho biết giải trình sử dụng hóa đơn trên phần mềm HTKK như chỉ dẫn ở trên, các bạn tiến hành kết xuất tệp tin BC26/AC này ra XML và nộp qua mạng.

Cách nộp báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng các bạn xem trong Video bên dưới đây:

 Trung tâm Tác giẩ xin chúc các bạn làm tốt!

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý 2021 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng quý 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #báo #cáo #tình #hình #sử #dụng #hóa #đơn #theo #tháng #quý