Contents

Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất (tài sản của cá nhân)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất (tài sản của cá nhân) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 23:27:48 )

136

Hướng dẫn cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà, mặt bởi, cửa mặt hàng, xưởng sản xuất, kho kho bãi, phương tiện vận tải, máy móc… mới nhất năm 2021

1. Văn bạn dạng pháp luật quy định và chỉ dẫn:- Thông tư 40/2021/TT-BTC chỉ dẫn thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) thu nhập cá nhân và cai quản lý thuế (tax) đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại. Ban hành ngày ngày 01/6/2021, có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày 01 tháng 8 năm 2021. (Thông tư 40/2021/TT-BTC huỷ bỏ, thay thế các chỉ dẫn về thuế (tax) cho thuê tài sản tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC)
– Công văn số 2626/TCT-DNNCN về việc giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện nay Thông tư số 40/2021/TT-BTC phát hành ngày 19 tháng 7 năm 2021.2. Cá nhân cho thuê những loại tài sản nào sẽ phải đóng thuế (tax)?- Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao héc tàm tất cả: cho thuê ngôi nhà, mặt bởi, cửa mặt hàng, xưởng sản xuất, kho kho bãi; cho thuê phương tiện vận tải (như xe…), máy móc thiết bị ko tất nhiên người lái; cho thuê tài sản khác ko tất nhiên dịch vụ.
– Lưu ý: Dịch vụ lưu trú ko tính vào phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho quan lại quý khách khứa hàng du lịch, quan lại quý khách khứa hàng vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn ko phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí. 3. Đối tượng phải chịu thuế (tax):- Nếu có doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc ngôi trường hợp ko phải nộp thuế (tax) GTGT, ko phải nộp thuế (tax) TNCN và ko phải nộp lệ phí môn bài bác.
– Nếu có doanh thu cho thuê tài sản trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì thuộc ngôi trường hợp phải nộp thuế (tax) GTGT và phải nộp thuế (tax) TNCN và phải nộp lệ phí môn bài bác.
(Lưu ý: Cá nhân lần đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại được miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại)4. Cách xác định doanh thu ngưỡng 100 triệu để biết có thuộc đối tượng phải chịu thuế (tax) Hay là ko:4.1.  Trường hợp 1: Cá nhân cho thuê tài sản phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (cả về ngôi trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì Doanh thu để xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) là tổng doanh thu phát sinh của 12 tháng trong năm dương lịch.
 Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị An  ký hợp đồng cho thuê ngôi nhà trong 01 năm (Từ tháng 01 đến ko hề tháng 12/2021). Với mức giá tiền cho thuê là 8 triệu đồng/tháng
Như vậy, doanh thu tính thuế (tax) từ phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê ngôi nhà đất của Bà Nguyễn Thị An xác định như sau:
=> Doanh thu trong năm dương lịch 2021 = 8.000.000 x 12 = 96.000.000đ
=> Vì doanh thu trong năm dương lịch nhỏ rộng 100 triệu đồng nên năm 2021 Bà Nguyễn Thị An ko phải nộp các loại thuế (tax) đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê ngôi nhà.

Ví dụ 2: Bà Nguyễn Thị An  ký hợp đồng cho thuê ngôi nhà trong 01 năm (Từ tháng 01 đến ko hề tháng 12/2022). Với mức giá tiền cho thuê là 10 triệu đồng/tháng
Như vậy, doanh thu tính thuế (tax) từ phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê ngôi nhà đất của Bà Nguyễn Thị An xác định như sau:
=> Doanh thu trong năm dương lịch 2022 = 10.000.000 x 12 = 120.000.000đ
=> Vì doanh thu trong năm dương lịch lớn rộng 100 triệu đồng nên năm 2022 Bà Nguyễn Thị An phải nộp các loại thuế (tax) đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê ngôi nhà.

4.2. Trường hợp 2: Cá nhân cho thuê tài sản ko phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch (cả về ngôi trường hợp có nhiều hợp đồng cho thuê) thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân cho thuê tài sản ko phải nộp thuế (tax) GTGT, ko phải nộp thuế (tax) TNCN là doanh thu tính thuế (tax) TNCN của một năm dương lịch (12 tháng); doanh thu tính thuế (tax) thực tế để xác định số thuế (tax) phải nộp trong năm là doanh thu tương ứng với số tháng thực tế phát sinh cho thuê tài sản.

Ví dụ 3: Ông B phát sinh hợp đồng cho thuê ngôi nhà với thỏa thuận tiền cho thuê là 10 triệu đồng/tháng trong thời gian từ tháng 10 năm 2022 đến ko hề tháng 9 năm 2023. Như vậy, doanh thu thực tế năm 2022 là 30 triệu đồng, tuy nhiên tổng doanh thu tính theo 12 tháng của năm 2022 là 120 triệu đồng; doanh thu thực tế năm 2023 là 90 triệu đồng, tuy nhiên tổng doanh thu tính theo 12 tháng của năm 2023 là 120 triệu đồng. Do đó, Ông B thuộc ngôi trường hợp phải nộp thuế (tax) GTGT, phải nộp thuế (tax) TNCN tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh của năm 2022 và năm 2023 theo hợp đồng nêu trên.

(Nội dung và ví dụ của ngôi trường hợp 2 nêu trên được trích dẫn “nguyên bạn dạng” từ điểm c, khoản 1, điều 9 của Thông tư 40/2021/TT-BTC)
Đây là vấn đề mới đặc biệt cần lưu ý tại Thông tư 40/2021/TT-BTC (áp dụng từ 1/8/2021):
Điểm mới này đã được chỉ dẫn cụ thể rộng tại Công văn số 2626/TCT-DNNCN về việc giới thiệu một số điểm mới và triển khai thực hiện nay Thông tư số 40/2021/TT-BTC như sau:

Vậy là: 

* Đối với ngôi trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ko phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch mà có bình quân doanh thu tháng từ 8,34 triệu đồng trở xuống thì ko phải kê khai thuế (tax):

Ví dụ 4: Năm 2021, Ông Nguyễn Văn Mạnh cho thuê ngôi nhà 5 tháng như sau:

+ 3 tháng Từ tháng 8/2021 đến ko hề tháng 10/2021, với giá thuê là 8.000.000
+ 2 tháng Từ tháng 11/2021 đến ko hề tháng 12/2021, với giá thuê là 8.500.000
=> Bình quân doanh thu tháng = ((3 x 8.000.000) + (2 x 8.500.000)) : 5 = 8.200.000 (< 8,34 triệu đồng) => Năm 2021, Ông Mạnh ko phải kê khai, nộp thuế (tax).

* Đối với ngôi trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ko phát sinh doanh thu đủ 12 tháng trong năm dương lịch mà có bình quân doanh thu tháng trên 8,34 triệu đồng thì xem xét 2 ngôi trường hợp sau:- Nếu lựa chọn khai thuế (tax) theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán hoặc lựa chọn khai thuế (tax) theo năm tuy nhiên nộp giấy tờ khai thuế (tax) trước ngày 31/12 của năm tính thuế (tax): thì phải kê khai nộp thuế (tax) trong năm. Rồi đến cuối năm cá nhân tự xác định doanh thu trong năm: Nếu từ 100 triệu đồng trở xuống thì làm đề nghị xử lý trả trả hoặc bù trừ vào số phát sinh phải nộp của kỳ (năm) sau.
Ví dụ 5: Bà Nguyễn Thị Hương có tình hình cho thuê ngôi nhà năm 2021 như sau:

+ Từ tháng 1 đến ko hề tháng 8/2021: Không cho ai thuê (ko hề doanh thu)

+ Từ tháng 9 đến ko hề tháng 12/2021: Cho thuê với giá 9 triệu đồng/tháng

=> Vì mức cho thuê ngôi nhà các tháng (từ tháng 9 – 12) là giống nhau, đều là 9 triệu đồng/tháng
=> Bình quân doanh thu tháng là 9 triệu đồng (> 8,34 triệu đồng)
=> Bà Hương lựa chọn kê khai nộp thuế (tax) theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán
=> Bà Hương phải kê khai nộp thuế (tax) trong năm 2021 theo từng kỳ thanh toán trên hợp đồng. (Bà đã thực hiện nay kê khai nộp tiền thuế (tax) đầy đủ đúng quy định)=> Đến cuối năm, Bà Hương tổng kết, xác định tổng doanh thu phát sinh trong năm 2021

= 4 x 9.000.000 = 36.000.000 < 100.000.000

=> Xác định được: Năm 2021 bà Hương thuộc đối tượng ko phải nộp thuế (tax) => Số tiền thuế (tax) đã nộp bà có thể làm đề nghị xử lý trả trả hoặc bù trừ vào số phát sinh phải nộp của kỳ (năm) sau.

– Nếu lựa chọn khai thuế (tax) theo năm và nộp giấy tờ khai thuế (tax) sau ngày 31/12 của năm tính thuế (tax) thì:

+ Không phải nộp thuế (tax) nếu tổng doanh thu thực tế trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống
Ví dụ 6: Ông Đoàn Văn Hải cho thuê ngôi nhà năm 2022 như sau:

+ Từ tháng 1 đến ko hề tháng 3/2022: Không cho ai thuê (ko hề doanh thu)

+ Từ tháng 4 đến ko hề tháng 12/2022: Cho thuê với giá 10 triệu đồng/tháng

=> Bình quân doanh thu tháng là 10 triệu đồng (> 8,34 triệu đồng)
=> Ông Hải lựa chọn kê khai nộp thuế (tax) theo năm và nộp giấy tờ vào ngày 15/01/2023
=> Xác định tổng doanh thu thực tế trong năm 2022:
= 9 tháng x 10 triệu/tháng = 90.000.000đ < 100.000.0000 => Năm 2022, Ông Hải ko phải nộp tiền thuế (tax) cho thuê ngôi nhà

+ Phải nộp thuế (tax) nếu tổng doanh thu thực tế trong năm trên 100 triệu đồng:
Ví dụ 7: Ông Trần Văn Đức cho thuê ngôi nhà năm 2021 như sau:

+ Từ tháng 1 đến ko hề tháng 7/2021: Không cho ai thuê (ko hề doanh thu)

+ Từ tháng 8 đến ko hề tháng 12/2021: Cho thuê với giá 25 triệu đồng/tháng

=> Bình quân doanh thu tháng là 25 triệu đồng (> 8,34 triệu đồng)
=> Ông Đức lựa chọn kê khai nộp thuế (tax) theo năm và nộp giấy tờ vào ngày 10/01/2022
=> Xác định tổng doanh thu thực tế trong năm 2021:
= 5 tháng x 25 triệu/tháng = 125.000.000đ > 100.000.0000 => Năm 2021, Ông Đức phải nộp tiền thuế (tax) cho thuê ngôi nhà

Tác giẩ chia sẻ thêm về “Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax)” để các bạn làm rõ ràng rộng về việc lựa chọn kỳ kê khai thuế (tax) và mốc ngày 31/12:Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) đối với cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế (tax) với cơ quan lại thuế (tax):

+ Đối với cá nhân khai thuế (tax) theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán chậm nhất là ngày thứ 10 Tính từ lúc ngày chính thức phát động thời hạn cho thuê của kỳ thanh toán.

+ Đối với cá nhân khai thuế (tax) một lần theo năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch tiếp theo.

4.3. Lưu ý:
– Trường hợp bên thuê tài sản trả tiền trước cho nhiều năm thì cá nhân cho thuê tài sản khai thuế (tax), nộp thuế (tax) một lần đối với toàn bộ doanh thu trả trước. Số thuế (tax) phải nộp một lần là tổng số thuế (tax) phải nộp của từng năm dương lịch theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế (tax), kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện nay khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) cho kỳ tính thuế (tax) có sự thay đổi. 

Theo điểm d, khoản 1, điều 9 của Thông tư 40/2021/TT-BTC 

– Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân ko phải nộp thuế (tax) giá trị gia tăng, ko phải nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế (tax).

Ví dụ: Hai cá nhân A và B là đồng sở hữu một căn ngôi nhà, năm 2021 hai cá nhân cùng thống nhất cho thuê căn ngôi nhà đồng sở hữu với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm – tính theo năm dương lịch (>100 triệu đồng) và cá nhân A là kẻ đại diện thực hiện nay các trách nhiệm và trách nhiệm về thuế (tax). Như vậy, cá nhân A thuộc diện phải nộp thuế (tax) giá trị gia tăng và thuế (tax) thu nhập cá nhân đối với doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản nêu trên với doanh thu tính thuế (tax) là 180 triệu đồng.

– Trường hợp cá nhân có phát sinh hợp đồng cho thuê tài sản trong nhiều năm và đã khai thuế (tax), nộp thuế (tax) theo quy định trước đây thì ko điều chỉnh lại đối với số thuế (tax) đã khai, đã nộp theo các quy định trước ngày hiệu lực thực thi hiện hành Thông tư 40/2021/TT-BTC (1/8/2021). (Theo khoản 2, điều 20 của Thông tư 40/2021/TT-BTC)

5. Cách tính thuế (tax) phải nộp của cá nhân cho thuê tài sản:

5.1. thuế (tax) (Tax) Môn bài bác (Lệ Phí Môn Bài)- Trường hợp 1: Được miễn lệ phí môn bài bác trong năm đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại đối với cá nhân lần đầu ra phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

Theo Điều 1 Thông tư 65/2022/TT-BTC chỉ dẫn quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 22/2022/NĐ-CP và Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 302/2022/TT-BTC

– Trường hợp 2: Nếu ko được miễn lệ phí môn bài bác (ko thuộc ngôi trường hợp 1) thì mức lệ phí môn bài bác được xác định theo doanh thu cho thuê như sau:

Mức doanh thu

Mức tiền lệ phí môn bài bác phải đóng

Trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

– Đối với năm đầu tiên: Cá nhân (thuộc ngôi trường hợp ko được miễn lệ phí môn bài bác) nếu ra sản xuất marketing thương mại trong 06 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài bác cả năm, nếu ra sản xuất marketing thương mại trong 06 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài bác của cả năm.* Các xác định doanh thu:

 Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác đối với cá nhân có phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế (tax) thu nhập cá nhân của các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế (tax). Trường hợp cá nhân phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản tại một địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác cho địa điểm đó là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của năm tính thuế (tax). Trường hợp cá nhân phát sinh cho thuê tài sản tại nhiều địa điểm thì doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài bác cho từng địa điểm là tổng doanh thu từ các hợp đồng cho thuê tài sản của các địa điểm của năm tính thuế (tax), cả về ngôi trường hợp tại một địa điểm có phát sinh nhiều hợp đồng cho thuê tài sản.

 

Trường hợp hợp đồng cho thuê tài sản kéo dãn trong nhiều năm thì nộp lệ phí môn bài bác theo từng năm tương ứng với số năm cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân, group cá nhân, hộ gia đình khai nộp thuế (tax) giá trị gia tăng, thuế (tax) thu nhập cá nhân một lần đối với hợp đồng cho thuê tài sản kéo dãn trong nhiều năm thì chỉ nộp lệ phí môn bài bác của một năm.

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 65/2022/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 302/2022/TT-BTC.

2. thuế (tax) (Tax) giá trị gia tăng:
Số thuế (tax) GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế (tax) GTGT  X Tỷ lệ thuế (tax) GTGT 5%

3. thuế (tax) (Tax) Thu nhập cá nhân:

Số thuế (tax) TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế (tax) TNCN X Tỷ lệ thuế (tax) TNCN 5%

Doanh thu tính thuế (tax) GTGT và doanh thu tính thuế (tax) TNCN đối với hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại là doanh thu bao héc tàm tất cả thuế (tax) (ngôi trường hợp thuộc diện chịu thuế (tax)) của toàn bộ tiền buôn bán sản phẩm, tiền gia công, tiền hoả hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế (tax) từ các phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại product, dịch vụ, cả về các khoản thưởng, bổ sung đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, chi bổ sung bởi tiền hoặc ko bởi tiền; các khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội, phí thu thêm được hưởng trọn theo quy định; các khoản bồi thường vi phạm hợp đồng, bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế (tax) TNCN); doanh thu khác mà hộ marketing thương mại, cá nhân marketing thương mại được hưởng trọn ko phân biệt đã thu được tiền hoặc chưa thu được tiền.

Chú ý:
Doanh thu tính thuế (tax) GTGT và doanh thu tính thuế (tax) TNCN đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản thuộc diện chịu thuế (tax) là doanh thu đã bao héc tàm tất cả thuế (tax). Trường hợp Công ty  ký hợp đồng thuê tài sản của các cá nhân, trong hợp đồng quy định giá thuê chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) và Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế (tax) thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì Công ty xác định doanh thu tính thuế (tax) GTGT và doanh thu tính thuế (tax) TNCN bởi doanh thu chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia cho (:) .9.

Theo công văn Số: 3822/TCT-DNL ngày 22 tháng 08 năm 2016V/v: doanh thu tính thuế (tax) đối với ngôi trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

4. Lưu ý:Các loại kể trên trách nhiệm và trách nhiệm thuộc về cá nhân có ngôi nhà hoặc tài sản cho thuê phải nộp. Nhưng thực tế việc Doanh nghiệp đi thuê hoặc cá nhân cho thuê ngôi nhà là kẻ kê khai và đi nộp thuế (tax) trên lại Phụ thuộc vào thỏa thuận trên Hợp đồng.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Mẫu hợp đồng cho thuê ngôi nhà mới nhất

Do đó để các bạn làm rõ ràng về cách tính các loại thuế (tax) trên, Kế Toán Thiên Ưng sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể về 1 ngôi trường hợp cá nhân có ngôi nhà cho Công ty (CTY, DN) thuê làm văn phòng công ty để các bạn thấy được cả giấy tờ chứng từ để công ty đi thuê được lấy chi phí (CP) Khi tính thuế (tax) TNDN:
Ví dụ: Ông Nguyễn Đình Trí cho Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng thuê ngôi nhà từ T1 – T12/2021,
giá 10tr/tháng

Tùy theo thỏa thuận bên nào chịu thuế (tax) hoặc bên nào có trách nhiệm nộp tiền thuế (tax) mà cách tính thuế (tax) và giấy tờ lấy vào chi phí (CP) sẽ khác nhau như sau:

Trường hợp

GIÁ THUÊThỏa thuận trên Hợp Đồng

BÊNCHỊU THUẾ

CÁC TÍNH THUẾ

HS LẤY VÀO CHI PHÍCỦA DOANH NGHIỆP

Trường hợp 1

Đã bao héc tàm tất cả thuế (tax)
 

Chủ ngôi nhà

 

Bên cho thuê ngôi nhà phải làm thủ tục kê khai và nộp các khoản thuế (tax) sau:
+ MB: 300.000/năm
+ GTGT: 10tr*5% = 500k/tháng
+ TNCN: 10tr*5% = 500k/tháng

– Tổng chi phí (CP) thuê ngôi nhà năm 2021 là 120tr
– Hồ Sơ chi phí (CP):
+ Hợp Đồng thuê ngôi nhà
+ Chứng từ thanh toán tiền thuê ngôi nhà

Trường hợp 2

Đã bao héc tàm tất cả thuế (tax), tuy nhiên bên thuê ngôi nhà nộp thuế (tax) thay chủ ngôi nhà

Chủ ngôi nhà

Bên thuê ngôi nhà – Doanh nghiệp phải làm thủ tục kê khai và nộp các khoản thuế (tax) thay cho cá nhân có ngôi nhà cho thuế (tax).
– Mức thuế (tax):
+ MB: 300.000đ/năm
+ GTGT: 10tr*5% = 500k/tháng

(1 năm là 6tr)

+ TNCN: 10tr*5% = 500k/tháng

( 1 năm là 6tr)

– Tổng chi phí (CP) thuê ngôi nhà năm 2021 là 120tr. Trong đó:
+ Nộp thay thuế (tax) cho chủ ngôi nhà về Ngân sách: ,3+6+6= 12,3 triệu
+ Trả cho chủ ngôi nhà: 120tr – 12,3tr = 107,7 triệu.
– Hồ Sơ chi phí (CP):
+ Hợp Đồng thuê ngôi nhà
+ Chứng từ thanh toán tiền thuê ngôi nhà
+ Chứng từ nộp thuế (tax) thay cho cá nhân

Trường hợp 3

Chưa bao héc tàm tất cả tiền thuế (tax)

Doanh nghiệp(bên đi thuê chịu)

Bên thuê ngôi nhà – Doanh nghiệp phải làm thủ tục kê khai và nộp các khoản thuế (tax):
– Mức thuế (tax):
+ MB: 300.000đ/năm
Riêng tiền thuế (tax) GTGT,TNCN phải quy đổi theo công thức:
Doanh thu chịu thuế (tax) = DT chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) /,9 = 10tr/,9= 11.111.111
Sau đó mới nhân ra số thuế (tax) phải nộp:
+ GTGT: 11.111.111 * 5% = 555.555

(1 năm là 6.666.660đ)

+ TNCN: 11.111.111 * 5% = 555.555

(1 năm là 6.666.660đ)

 
 

Tổng chi chí tiền thuê ngôi nhà năm 2021 là:
+ Nộp thuế (tax) về Ngân sách:
300.000+6.666.660+6.666.660 = 13.633.320 đ
+ Trả cho chủ ngôi nhà: 120 triệu.
=> Tổng số chi phí (CP) cho thuê ngôi nhà là:
120 triệu + 13.633.320 = 133.633.320đ
– Hồ Sơ chi phí (CP):
+ Hợp Đồng thuê ngôi nhà
+ Chứng từ thanh toán tiền thuê ngôi nhà
+ Chứng từ nộp thuế (tax) thay cho cá nhân.

 
(Lưu ý rằng trong tất cả các ngôi trường hợp trên đều ko hề hóa đơn, Công ty (CTY, DN) chẳng cần thiết phải lập bảng kê 01/TNDN nữa (Theo TT 96/2015/TT-BTC, và vì ko hề hóa đơn nên Khi thanh toán Công ty (CTY, DN) (công ty đi thuê ngôi nhà) thanh toán bởi chuyển khoản hoặc tiền mặt đều được)
Câu hỏi: Cá nhân cho thuê ngôi nhà có phải xuất hóa đơn ko?

Câu trả lời là: KHÔNG

Theo công văn số 1834/TCT-TNCN của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về việc cấp hóa đơn lẻ thì:

“Cơ quan lại thuế (tax) (Tax) ko cấp hóa đơn lẻ cho hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho Công ty (CTY, DN) thuê bao gồm ngôi trường hợp doanh thu cho thuê trên 100 triệu đồng/năm.”

Mời các bạn tham khảo thêm:

Hướng dẫn kê khai thuế (tax) cho thuê ngôi nhà 2021

Tác Giẩ

Xin chúc các bạn kê khai và tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà đất của cá nhân thành công

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất (tài sản của cá nhân) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất (tài sản của cá nhân) trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất (tài sản của cá nhân) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất (tài sản của cá nhân) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất (tài sản của cá nhân)

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính thuế (tax) cho thuê ngôi nhà năm 2021 mới nhất (tài sản của cá nhân) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính # thuế (tax) #cho #thuê #ngôi nhà #năm #mới #nhất #tài #sản #của #cá #nhân