Contents

Cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB.

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB. Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 01:35:25 )

252

Hướng dẫn cách tính thuế (tax) GTGT mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB.

Công thức tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào được xác định như sau:

thuế (tax) (Tax) GTGT
mặt hàng nhập vào

=

Giá tính thuế (tax) NK  +  thuế (tax) (Tax) NK  +  thuế (tax) (Tax) tiêu thụ đặc biệt (Nếu có) + thuế (tax) (Tax) bảo đảm an toàn môi ngôi trường (nếu có)

x

% thuế (tax) suất
thuế (tax) GTGT

Trong đó:- Giá tính thuế (tax) NK:+ TH1: Giá tính thuế (tax) là giá CIF: là giá mua đã cả về chi phí (CP) vận tải (F), phí bảo đảm (I) (Người mua ko phải trả thêm chi phí (CP) nào khác).

=> Giá tính thuế (tax) NK = Giá CIF 

+ TH2: Giá tính thuế (tax) là giá FOB: là giá mua chưa bao héc tàm tất cả chi phí (CP) vận tải (F), phí bảo đảm (I) (Người mua phải trả thêm chi phí (CP) vận tải và chi phí (CP) bảo đảm).

=> Giá tính thuế (tax) NK = Giá FOB + Chi phí vận tải (F) + chi phí (CP) bảo đảm (I) (nếu có).

– thuế (tax) (Tax) nhập vào:

thuế (tax) (Tax) nhập vào

=

Giá tính thuế (tax) NK

x

thuế (tax) (Tax) suất
thuế (tax) nhập vào.

– Cách tính thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt mặt hàng nhập vào:

thuế (tax) (Tax) TTĐB mặt hàng nhập vào

=

Giá tính thuế (tax) TTĐB

x

thuế (tax) (Tax) suất
thuế (tax) TTĐB

 Trong đó: Giá tính thuế (tax) TTĐB = Giá tính thuế (tax) nhập vào + thuế (tax) (Tax) nhập vào

Ví dụ: Tháng 8 công ty Tác giẩ nhập vào 250 bộ máy điều hoà nhiệt độ độ National công suất 20.000 BTU, giá hợp đồng theo giá CIF là 200USD/bộ, tỷ giá tính thuế (tax) xác định là 24.000 VNĐ/USD. Chưa thanh toán cho người buôn bán.Yêu cầu: Tính thuế (tax) nhập vào, thuế (tax) TTĐB, thuế (tax) GTGT phải nộp.Biết rằng: thuế (tax) nhập vào là 35%, thuế (tax) TTĐB là 10%, thuế (tax) GTGT 10%.

Bài giải:

– Giá tính thuế (tax) nhập vào (quy đổi sang VNĐ) là: 250 x 200 x 24.000 = 1.200.000.000đ- thuế (tax) (Tax) nhập vào phải nộp =  Giá tính thuế (tax) NK  x thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) nhập vào 
= 1.200.000.000 x 35% = 420.000.000đ

– thuế (tax) (Tax) Tiêu thụ đặc biệt:
Giá tính thuế (tax) TTĐB = 1.200.000.000 + 420.000.000 = 1.620.000.000đ=> thuế (tax) (Tax) TTĐB phải nộp = 1.620.000.000 x 10% = 162.000.000đ

– thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp = (1.200.000.000 + 420.000.000 + 162.000.000) x 10%  = 178.200.000đ
   => Vậy:
– thuế (tax) (Tax) nhập vào phải nộp = 420.000.000đ
– thuế (tax) (Tax) TTĐB mặt hàng nhập vào phải nộp = 162.000.000đ
– thuế (tax) (Tax) GTGT mặt hàng nhập vào phải nộp = 178.200.000đ
Tác giẩ xin chúc các bạn làm tốt
Xem thêm:

Cách định khoản mặt hàng nhập vào (xác định tỷ giá, có động tác luyện, ví dụ cụ thể) 

Trong bài bác luận trên, Tác giẩ đã chỉ dẫn các bạn cách tính thuế (tax) GTGT của mặt hàng nhập vào, còn đối với cách tính thuế (tax) GTGT mặt hàng mua buôn bán trong nước, các bạn xem chi tiết tại đây:

Cách tính thuế (tax) GTGT phải nộp (đầu ra – đầu vào được khấu trừ)

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB. chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB. trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB. Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB. mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB.

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính thuế (tax) giá trị gia tăng mặt hàng nhập vào theo giá CIF và giá FOB. , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính # thuế (tax) #giá #trị #gia #tăng #mặt hàng #nhập #khẩu #theo #giá #CIF #và #giá #FOB