Contents

Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 16:06:25 )

357

Doanh thu để tính vào thu nhập chịu thuế (tax) Khi tính thuế (tax) TNDN được quy định tại Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC và được sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Cụ thể

1. Cách xác định doanh thu để tính thuế (tax) TNDN

1.1. Doanh thu tính thuế (tax) đối với Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ là doanh thu chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) giá trị gia tăng.

Ví dụ: Công ty Tác giẩ kê khai thuế (tax) GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Hoá đơn giá trị gia tăng gồm các chỉ tiêu như sau:

Giá buôn bán (đơn giá chưa VAT): 500.000 đồng.

thuế (tax) (Tax) GTGT (10%): 50.000 đồng.

Giá thanh toán : 550.000 đồng.

=> Doanh thu để tính thuế (tax) TNDN là 500.000 đồng.

1.2. Doanh thu tính thuế (tax) đối với Công ty (CTY, DN) nộp thuế (tax) GTGT theo phương pháp trực tiếp là doanh thu đã bao héc tàm tất cả thuế (tax) giá trị gia tăng.

Ví dụ: Công ty Tác giẩ kê khai thuế (tax) GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu. 

Hoá đơn buôn bán sản phẩm gồm các chỉ tiêu như sau:

Giá buôn bán (đơn giá đã VAT): 550.000 đồng.

Giá thanh toán : 550.000 đồng.

=> Doanh thu để tính thuế (tax) TNDN là 550.000 đồng.

1.3. Đối với doanh thu thực hiện nay trong nhiều năm:

Trường hợp Công ty (CTY, DN) có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại dịch vụ mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần. 

Trường hợp Công ty (CTY, DN) đang trong thời gian hưởng trọn ưu đãi thuế (tax) việc xác định số thuế (tax) được ưu đãi phải căn cứ vào tổng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp của số năm thu tiền trước chia (:) cho số năm thu tiền trước.

Theo khoản 1 điều 5 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC

2. Thời điểm xác định doanh thu tính thuế (tax) TNDN:

* Đối với phát động và sinh hoạt giải trí buôn bán sản phẩm hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng product cho người sử dụng. 

* Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cung ứng dịch vụ là thời điểm trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ hoặc trả mỹ xong từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người sử dụng trừ ngôi trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC. 

* Đối với phát động và sinh hoạt giải trí vận tải mặt hàng ko là thời điểm trả mỹ xong việc cung ứng dịch vụ vận chuyển cho người sử dụng. 

* Trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Theo Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC sủa đổi Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

3. Các xác định doanh thu đối với từng phát động và sinh hoạt giải trí cụ thể:

Theo khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

3.1. Đối với product, dịch vụ buôn bán theo phương thức trả góp, trả chậm là tiền buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ trả tiền một lần, ko bao héc tàm tất cả tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.

3.2. Đối với product, dịch vụ dùng để trao đổi (ko bao héc tàm tất cả product, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, marketing thương mại của Công ty (CTY, DN)) được xác định theo giá buôn bán của sản phẩm, product, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị ngôi trường tại thời điểm trao đổi. 

Ví dụ: Doanh nghiệp A có chức năng sản xuất phụ tùng ôtô và lắp ráp ôtô. Doanh nghiệp A dùng sản phẩm lốp ôtô do Công ty (CTY, DN) sản xuất để trưng bày, giới thiệu sản phẩm hoặc dùng lốp ôtô để tiếp tục lắp ráp thành ôtô trả mĩ nhất thì trong ngôi trường hợp này sản phẩm lốp ôtô của Công ty (CTY, DN) ko phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN). 

Ví dụ: Công Ty kế Toán Thiên Ưng là Công ty (CTY, DN) sản xuất máy tính. Trong năm Công ty (CTY, DN) B có xuất một số máy tính do chính Công ty (CTY, DN) sản xuất cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới để dùng làm việc tại Công ty (CTY, DN) thì các sản phẩm máy tính này ko phải quy đổi để tính vào doanh thu tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Thông tư 119/2014/TT-BTC

3.3. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí gia công product là tiền thu về phát động và sinh hoạt giải trí gia công cả về tiền công, chi phí (CP) về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí (CP) khác phục vụ cho việc gia công product.

3.4. Đối với product của các đơn vị giao đại lý, ký gửi và nhận đại lý, ký gửi theo hợp đồng đại lý, ký gửi buôn bán giá chuẩn hưởng trọn hoả hồng được xác định như sau:

– Doanh nghiệp giao product cho các đại lý (bao gồm đại lý buôn bán sản phẩm đa cấp), ký gửi là tổng số tiền buôn bán sản phẩm hóa.

– Doanh nghiệp nhận làm đại lý, ký gửi buôn bán sản phẩm đúng giá quy định của Công ty (CTY, DN) giao đại lý, ký gửi là tiền hoả hồng được hưởng trọn theo hợp đồng đại lý, ký gửi product.

3.5. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê. Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Doanh nghiệp căn cứ điều khiếu nại thực hiện nay chế độ kế toán tài chính, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí (CP), có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) như sau:

– Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bởi (=) số tiền trả trước chia (:) số năm trả tiền trước.

– Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Trường hợp Công ty (CTY, DN) đang trong thời gian hưởng trọn ưu đãi thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) từng ưu đãi thuế (tax) căn cứ vào tổng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước.

3.6. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại sân gôn là tiền buôn bán thẻ hội viên, buôn bán vé chơi gôn và các khoản thu khác trong kỳ tính thuế (tax) được xác định như sau:

– Đối với mẫu mã buôn bán vé, buôn bán thẻ chơi gôn theo ngày, doanh thu marketing thương mại sân gôn làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) là số tiền thu được từ buôn bán vé, buôn bán thẻ và các khoản thu khác phát sinh trong kỳ tính thuế (tax).

– Đối với mẫu mã buôn bán vé, buôn bán thẻ hội viên loại thẻ trả trước cho nhiều năm, doanh thu làm căn cứ xác định thu nhập tính thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của từng năm là số tiền buôn bán thẻ và các khoản thu khác thực thu được chia cho số năm sử dụng thẻ hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

3.7. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân mặt hàng nước ngoài là thu từ lãi tiền gửi, thu từ lãi tiền cho vay, doanh thu về cho thuê tài chính phải thu phát sinh trong kỳ tính thuế (tax) được định khoản vào doanh thu theo quy định hiện nay hành về cơ chế tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân mặt hàng nước ngoài.

3.8. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển Khách hàng, product, tư trang phát sinh trong kỳ tính thuế (tax).

3.9. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí cung cấp điện, nước sạch là số tiền cung cấp điện, nước sạch ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) là ngày xác nhận chỉ số công tơ điện và được ghi trên hóa đơn tính tiền điện, tiền nước sạch.

Ví dụ: Hóa đơn tiền điện ghi chỉ số công tơ từ ngày 5/12 đến ngày 5/1. Doanh thu của hóa đơn này được tính vào tháng 1.

3.10. Đối với lĩnh vực marketing thương mại bảo đảm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) là toàn bộ số tiền thu được do cung ứng dịch vụ bảo đảm và product, dịch vụ khác, bao gồm phụ thu và phí thu thêm mà Công ty (CTY, DN) bảo đảm được hưởng trọn chưa có thuế (tax) giá trị gia tăng, bao héc tàm tất cả:

– Doanh thu từ phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bảo đảm:

Đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bảo đảm và tái bảo đảm là số tiền phải thu về thu phí bảo đảm gốc; thu phí nhận tái bảo đảm; thu hoả hồng nhượng tái bảo đảm; thu phí cai quản lý đơn bảo đảm; thu phí về dịch vụ đại lý bao héc tàm tất cả giám định tổn thất, xét giải quyết bồi thường, yêu cầu người thứ bố bồi trả, xử lý mặt hàng bồi thường 100% (ko kể giám định hộ giữa các Công ty (CTY, DN) thành viên định khoản nội bộ trong cùng một Công ty (CTY, DN) bảo đảm định khoản độc lập) sau sau Khi trừ đi các khoản phải chi để giảm thu như: trả phí bảo đảm; giảm phí bảo đảm; trả phí nhận tái bảo đảm; giảm phí nhận tái bảo đảm; trả hoả hồng nhượng tái bảo đảm; giảm hoả hồng nhượng tái bảo đảm.

Trường hợp các Công ty (CTY, DN) bảo đảm tham gia đồng bảo đảm, doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) của từng bên là tiền thu phí bảo đảm gốc được phân bổ theo tỷ lệ đồng bảo đảm cho mỗi bên chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax) giá trị gia tăng.

Đối với hợp đồng bảo đảm thỏa thuận trả tiền theo từng kỳ thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) là số tiền phải thu phát sinh trong từng kỳ.

Trường hợp có thực hiện nay các kỹ năng thu hộ giữa các Công ty (CTY, DN) trực thuộc hoặc giữa Công ty (CTY, DN) định khoản phụ thuộc với trụ sở chính của Công ty (CTY, DN) bảo đảm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (tax) ko bao héc tàm tất cả phần doanh thu thu hộ.

– Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí môi giới bảo đảm: Các khoản thu hoả hồng môi giới bảo đảm sau Khi trừ các khoản hoả hồng môi giới bảo đảm, giảm và trả hoả hồng môi giới bảo đảm.

3.11. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, giá trị phạm vi công trình hoặc giá trị lượng công trình xây dựng, lắp đặt kiểm nghiệm.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt cả về giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

– Trường hợp xây dựng, lắp đặt ko bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ phát động và sinh hoạt giải trí xây dựng, lắp đặt ko bao héc tàm tất cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

3.12. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại bên dưới mẫu mã hợp đồng liên minh marketing thương mại:

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại phân chia hiệu quả marketing thương mại bởi doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ thì doanh thu tính thuế (tax) là doanh thu của từng bên được chia theo hợp đồng.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại phân chia hiệu quả marketing thương mại bởi sản phẩm thì doanh thu tính thuế (tax) là doanh thu của sản phẩm được chia cho từng bên theo hợp đồng.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại phân chia hiệu quả marketing thương mại bởi lợi nhuận trước thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế (tax) là số tiền buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí (CP), xác định lợi nhuận trước thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) chia cho từng bên tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại. Mỗi bên tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại tự thực hiện nay trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) của mình theo quy định hiện nay hành.

– Trường hợp các bên tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại phân chia hiệu quả marketing thương mại bởi lợi nhuận sau thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế (tax) là số tiền buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Các bên tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí (CP) và kê khai nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng liên minh marketing thương mại.

3.13. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trò chơi có thưởng (casino, trò chơi điện tử có thưởng, marketing thương mại có đặt cược) là số tiền thu từ phát động và sinh hoạt giải trí này cả về thuế (tax) tiêu thụ đặc biệt trừ số tiền đã trả thưởng cho quan lại quý khách khứa hàng.

3.14. Đối với phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại chứng khoán là các khoản thu từ dịch vụ môi giới, tự doanh chứng khoán, bảo hộ phát hành chứng khoán, cai quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán, cai quản lý quỹ đầu tư, phát hành chứng chỉ quỹ, dịch vụ tổ chức thị ngôi trường và các dịch vụ chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

3.15. Đối với dịch vụ tài chính phái sinh là số tiền thu từ việc cung ứng các dịch vụ tài chính phái sinh thực hiện nay trong kỳ tính thuế (tax).

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2021 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách xác định Doanh thu tính TNDN mới nhất năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #xác #định #Doanh #thu #tính #TNDN #mới #nhất #năm