Contents

Cách xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN, GTGT, TNDN mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN, GTGT, TNDN mới nhất 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 16:48:39 )

152

Cách xác định kỳ kê khai của từng loại tờ khai báo cho biết giải trình thuế (tax) theo quy định quy định mới nhất năm 2021 tại nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax) mới số: 38/2022/QH14

1. Cách xác định kỳ kê khai  thuế (tax) (Tax) TNCN:

* Đối tượng phải làm tờ khai thuế (tax) TNCN:- Trước đây: Theo quy định tại điểm a.1 khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì ko phải khai thuế (tax)
– Nhưng theo công văn: Số: 5189/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cai quản lý thuế (tax) thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (tax).- Theo công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về kê khai thuế (tax) TNCN thì:

+ Doanh nghiệp ko hề lao động thì ko phải làm tờ khai

+ Doanh nghiệp Không trả lương thì ko phải làm tờ khai

+ Tháng nào hoặc Quý nào ko phát sinh trả lương thì tháng đó hoặc quý đó ko phải làm tờ khai

+ Doanh nghiệp có trả thu nhập chịu thuế (tax) (tạm gọi là có trả lương) thì phải kê khai thuế (tax) TNCN theo tháng hoặc theo quý (ko phân biệt có phát sinh số thuế (tax) TNCN phải khấu trừ Hay là ko)

*  thuế (tax) (Tax) TNCN là loại thuế (tax) kê khai theo tháng. Trường hợp đáp ứng được điều khiếu nại, tiêu chí kê khai theo quý thì được lựa chọn khai theo quý:

– Kê khai thuế (tax) (Tax) TNCN theo quý dành cho các Công ty (CTY, DN): Đủ điều khiếu nại khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo quý

Theo điểm b, khoản 1 điều 9 của NĐ 126/2022/NĐ-CP

Trong đó: Điều khiếu nại để thuộc diện kê khai thuế (tax) GTGT theo quý là:
+ DN có tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống
+ Doanh nghiệp mới thành lập

=> Việc khai thuế (tax) theo quý được xác định một lần Tính từ lúc quý đầu tiên phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm khai thuế (tax) và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

– Kê khai thuế (tax) (Tax) TNCN theo tháng dành cho các Công ty (CTY, DN): Không đủ điều khiếu nại khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo quý (Tức là kê khai theo tháng dành cho các Công ty (CTY, DN) có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ)

Theo điểm a, khoản 1 điều 8 của NĐ 126/2022/NĐ-CP

* Theo Công văn số 5911/CTHN-TTHT ngày 26/2/2021 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về kê khai thuế (tax) TNCN thì: tổ chức chi trả thu nhập ko thuộc đối tượng kê khai thuế (tax) giá trị gia tăng thì đơn vị thực hiện nay khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo tháng 

=> Nói 1 cách ngắn gọn là: 

+ Nếu DN các bạn kê khai thuế (tax) GTGT theo tháng thì các bạn cũng kê khai thuế (tax) TNCN theo tháng

+ Nếu DN các bạn kê khai thuế (tax) GTGT theo quý thì các bạn cũng kê khai thuế (tax) TNCN theo quý

* Một vài lưu ý Khi xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN:

Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế (tax) theo quý để thực hiện nay khai thuế (tax) theo quy định.

+ Nếu đáp ứng tiêu chí khai thuế (tax) theo quý được lựa chọn khai thuế (tax) theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

+ Trường hợp người nộp thuế (tax) đang thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng nếu đủ điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế (tax) theo quý thì gửi Mẫu 01/ĐK-TĐKTT – văn bạn dạng đề nghị quy định tại Phụ lục I phát hành tất nhiên Nghị định 126/2022/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế (tax) đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm chính thức phát động khai thuế (tax) theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế (tax) ko gửi văn bạn dạng đến cơ quan lại thuế (tax) thì người nộp thuế (tax) tiếp tục thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

+ Trường hợp người nộp thuế (tax) tự phát hiện nay mất đi điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý thì người nộp thuế (tax) phải thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng Tính từ lúc tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế (tax) ko phải nộp lại giấy tờ khai thuế (tax) theo tháng của các quý trước đó tuy nhiên phải nộp Mẫu 02/XĐ-PNTT – Bản xác định số tiền thuế (tax) phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I phát hành tất nhiên Nghị định Nghị định 126/2022/NĐ-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

+ Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) phát hiện nay người nộp thuế (tax) mất đi điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý thì cơ quan lại thuế (tax) phải xác định lại số tiền thuế (tax) phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế (tax) đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế (tax) phải thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng Tính từ lúc thời điểm cảm bắt gặp văn bạn dạng của cơ quan lại thuế (tax).

Theo khoản 2, điều 9 của NĐ 126/2022/NĐ-CP

Xem thêm: Cách làm tờ khai  thuế (tax) TNCN

2. Cách xác định kỳ kê khai  thuế (tax) (Tax) GTGT

* Đối tượng phải kê khai thuế (tax) GTGT:

– Doanh nghiệp có phát động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại thuộc đối tượng chịu thuế (tax) GTGT. (cả về Công ty (CTY, DN) mới thành lập hoặc các Công ty (CTY, DN) chưa hoặc ko hề phát sinh phát động và sinh hoạt giải trí mua vào đẩy ra)

– Doanh nghiệp ko phải nộp giấy tờ khai thuế (tax) GTGT nếu:

+ Chỉ có phát động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại thuộc đối tượng ko chịu thuế (tax)

+ Doanh nghiệp chế xuất chỉ có phát động và sinh hoạt giải trí xuất khẩu
+ Doanh nghiệp đang trong thời gian người nộp thuế (tax) tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại (trừ ngôi trường hợp người nộp thuế (tax) tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại ko trọn tháng, quý, thì vẫn phải làm phải và nộp tờ khai cho tháng hoặc quý tạm ngừng ko trọn tháng/quý đó).

(Theo khoản 3, điều 7 của NĐ 126/2022/NĐ-CP)

Các xác định kỳ kê khai thuế (tax) GTGT thực hiện nay theo điểm a, khoản 1, điều 9 của NĐ 126/2022/NĐ-CP như sau:* Đối tượng kê khai thuế (tax) GTGT theo quý:

– Doanh nghiệp có tổng doanh thu buôn bán sản phẩm hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo quý.
– Doan nghiệp mới thành lập

* Đối tượng kê khai thuế (tax) GTGT theo tháng: dành cho DN có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.* Các xác định doanh thu: Doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế (tax) giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế (tax) trong năm dương lịch.

Trường hợp người nộp thuế (tax) thực hiện nay khai thuế (tax) tập trung tại trụ sở chính cho đơn vị phụ thuộc, địa điểm marketing thương mại thì doanh thu buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ cả về doanh thu của đơn vị phụ thuộc, địa điểm marketing thương mại.

* Đối với Công ty (CTY, DN) mới thành lập: thì được lựa chọn khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo quý.

Sau Khi sản xuất marketing thương mại đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện nay khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế (tax) tháng hoặc quý.

Xem thêm: Cách kê khai thuế (tax) GTGT

* Một vài lưu ý Khi xác định kỳ kê khai thuế (tax) GTGT:

Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế (tax) theo quý để thực hiện nay khai thuế (tax) theo quy định.

+ Nếu đáp ứng tiêu chí khai thuế (tax) theo quý được lựa chọn khai thuế (tax) theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

+ Trường hợp người nộp thuế (tax) đang thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng nếu đủ điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế (tax) theo quý thì gửi văn bạn dạng đề nghị (Mẫu 01/ĐK-TĐKTT) quy định tại Phụ lục I phát hành tất nhiên Nghị định 126/2022/NĐ-CP đề nghị thay đổi kỳ tính thuế (tax) đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm chính thức phát động khai thuế (tax) theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế (tax) ko gửi văn bạn dạng đến cơ quan lại thuế (tax) thì người nộp thuế (tax) tiếp tục thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

+ Trường hợp người nộp thuế (tax) tự phát hiện nay mất đi điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý thì người nộp thuế (tax) phải thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng Tính từ lúc tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế (tax) ko phải nộp lại giấy tờ khai thuế (tax) theo tháng của các quý trước đó tuy nhiên phải nộp Bản xác định số tiền thuế (tax) phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý (Mẫu 02/XĐ-PNTT) quy định tại Phụ lục I phát hành tất nhiên Nghị định Nghị định 126/2022/NĐ-CP và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

+ Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) phát hiện nay người nộp thuế (tax) mất đi điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý thì cơ quan lại thuế (tax) phải xác định lại số tiền thuế (tax) phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế (tax) đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế (tax) phải thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng Tính từ lúc thời điểm cảm bắt gặp văn bạn dạng của cơ quan lại thuế (tax).

Theo khoản 2, điều 9 của NĐ 126/2022/NĐ-CP

3. Cách xác định kỳ kê khai  thuế (tax) (Tax) TNDN:

– thuế (tax) (Tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) ko hề kỳ theo tháng, chỉ có tạm tính theo quý và quyết toán theo năm

– Bắt đầu từ quý IV năm 2014 Công ty (CTY, DN) ko phải làm tờ khai thuế (tax) TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ cần tính ra số tiền thuế (tax) và đi nộp

– Người nộp thuế (tax) thuộc diện lập báo cho biết giải trình tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính căn cứ vào báo cho biết giải trình tài chính quý và các quy định của pháp luật về thuế (tax) để xác định số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm nộp quý.

– Người nộp thuế (tax) ko thuộc diện lập báo cho biết giải trình tài chính quý theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính căn cứ vào hiệu quả sản xuất, marketing thương mại quý và các quy định của pháp luật về thuế (tax) để xác định số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) tạm nộp quý.

Ví dụ 1: Qúy 1 năm 2021: Công ty Thiên Ưng tạm tính thuế (tax) TNDN ra lỗi 1 triệu

=> Qúy 1 năm 2021: Không phải nộp tờ khai tạm tính thuế (tax) TNDN và cũng ko phải nộp tiền thuế (tax) TNDN tạm tính

Ví dụ 2: Qúy 2 năm 2021: Công ty Thiên Ưng tạm tính thuế (tax) TNDN ra lãi 1 triệu

=> Qúy 2 năm 2021: Không phải nộp tờ khai tạm tính thuế (tax) TNDN và phải nộp tiền thuế (tax) TNDN tạm tính của quý 2 năm 2021 theo thời hạn là đến ko hề ngày 30/07/2021

– Chú ý: Tổng số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) đã tạm nộp của 03 quý đầu năm tính thuế (tax) ko được thấp rộng 75% số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế (tax) nộp thiếu so với số thuế (tax) phải tạm nộp 03 quý đầu năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế (tax) nộp thiếu Tính từ lúc ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) quý 03 đến ngày nộp số thuế (tax) còn thiếu vào ngân sách đất nước.

Theo khoản 6, điều 8 của NĐ 126/2022/NĐ-CP

Xem thêm: Cách tính thuế (tax) TNDN tạm tính quý

4. thuế (tax) (Tax) – Lệ Phí Môn Bài:

* Đối với Công ty (CTY, DN) mới thành lập trong năm:

– Doanh nghiệp mới thành lập (cả về Công ty (CTY, DN) nhỏ và vừa chuyển từ hộ marketing thương mại) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm marketing thương mại hoặc chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại thực hiện nay nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại.

(Theo điểm a, khoản 1, điều 10 của NĐ 126/2022/NĐ-CP)

Ví dụ:

– Ngày 15/03/2021: Công ty Tác giẩ được thành lập mới

+ Sẽ được miễn tiền lệ phí môn bà Năm 2021 (ko phải đóng). Bắt đầu đóng tiền từ năm sau (năm 2022)

+ Nhưng vẫn phải làm tờ khai lệ phí môn bài bác 1 lần Khi mới thành lập. Hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30/01/2022

– Ngày 20/07/2021: Công ty Tác giẩ thành lập thêm 1 địa điểm marketing thương mại

+ Vì địa điểm marketing thương mại được thành lập trong quãng thời gian công ty Tác giẩ đang được miễn Lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập (năm 2021) nên địa điểm marketing thương mại cũng được miễn tiền lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập (năm 2021). Bắt đầu đóng tiền từ năm sau (năm 2022)

+ Nhưng vẫn phải làm tờ khai lệ phí môn bài bác cho cơ sở mới thành lập. Hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30/01/2022

– Ngày 25/01/2022: Công ty Tác giẩ thành lập thêm 1 chi nhánh:

+ Vì chí nhánh ko được thành lập trong quãng thời gian công ty Tác giẩ được miễn Lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập (năm 2021) nên chi nhánh ko được miễn tiền lệ phí môn bài bác năm đầu thành lập (năm 2022). Chi nhánh Phải đóng tiền lệ phí môn bài bác từ năm 2022

+ Chi nhánh phải làm tờ khai lệ phí môn bài bác cho cơ sở mới thành lập. Hạn nộp tờ khai: chậm nhất là ngày 30/01/2023

* Đối với Công ty (CTY, DN) đã và đang phát động và sinh hoạt giải trí từ trong năm trước đó:

– Không phải làm tờ khai thuế (tax) môn bài bác. Chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài bác (Thời hạn nộp là ngày 30/01 mỗi năm)

* Đối với các Công ty (CTY, DN) có thay đổi về vốn:

– Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài bác nộp giấy tờ khai lệ phí môn bài bác chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

(Theo điểm a, khoản 1, điều 10 của NĐ 126/2022/NĐ-CP)

– Theo Công văn số 7090/CTHN-TTHT ngày 10/3/2021 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc khai lệ phí môn bài bác Khi thay đổi vốn thì Khi thay đổi vốn điều lệ (dù ko làm thay đổi bậc thuế (tax) môn bài bác)  thì cũng phải nộp giấy tờ kê khai lại phí môn bài bác 

Chi tiêt về cách tính, kê khai, nộp lệ phí môn bài bác các bạn xem tại đây: Kê khai lệ phí môn bài bác
 

5. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

* Đối tượng ko phải làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn: Chưa làm thông báo phát hành hóa đơn hoặc chưa mua hóa đơn buôn bán sản phẩm của CQT

* Đối tượng phải làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn: Đã làm thông báo phát hành hóa đơn hoặc đã mua hóa đơn buôn bán sản phẩm của CQT (bao gồm trong kỳ ko dùng đến hóa đơn)

– Đối tượng báo cho biết giải trình theo tháng: Công ty (CTY, DN) sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành động vi phạm ko được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, Công ty (CTY, DN) thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax) thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan lại thuế (tax) (Theo Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC)

– Đối tượng báo cho biết giải trình theo quý: Các Công ty (CTY, DN) còn lại (DN được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, Công ty (CTY, DN) ko thuộc loại rủi ro cao về thuế (tax))

Xem thêm: Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN, GTGT, TNDN mới nhất 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN, GTGT, TNDN mới nhất 2021 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN, GTGT, TNDN mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN, GTGT, TNDN mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN, GTGT, TNDN mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách xác định kỳ kê khai thuế (tax) TNCN, GTGT, TNDN mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #xác #định #kỳ #kê #khai # thuế (tax) #TNCN #GTGT #TNDN #mới #nhất