Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 13:56:46 )

Chế Độ Dưỡng Sức Sau Sinh 2021

1. Đối tượng được nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh:
Theo quy định tại khoản 1 điều 41 của Luật bảo đảm xã hội và được chỉ dẫn bởi Điều 13 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì đối tượng được hưởng trọn Dưỡng sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau thai sản chính là: Lao động nữ giới và lao động nữ giới mang thai hộ (đang tham gia BHXH buộc phải)

2. Điều khiếu nại được hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh:

+ Đủ điều khiếu nại hưởng trọn chế độ thai sản (Các bạn cũng có thể xem thêm tại đây: Chế độ thai sản 2021)
+ Sau thời gian hưởng trọn chế độ thai sản, trong quãng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức mạnh mạnh khoắn chưa phục hồi 

Các bạn lưu ý là ko hề quy định về định nghĩa thế nào là “sức mạnh mạnh khoắn chưa phục hồi” hoặc là phải có giấy tờ xác minh, chứng nhận về sức mạnh mạnh khoắn còn yếu, chưa hồi sinh

Nên các chị em sau sinh cần về cách làm giấy tờ thủ tục để nhận tiền chăm sóc sức sau sinh theo đúng quyền lợi được hưởng trọn

3. Mức hưởng trọn chế độ chăm sóc sức sau sinh:3.1. Thời gian được nghỉ ngơi chăm sóc sức:
Thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn được quy định tại khoản 2 điều 41 của Luật BHXH như sau:

+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ giới sinh một lần từ hai con trở lên

+ Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ giới sinh con phải phẫu thuật (Đẻ mổ)

+ Tối đa 05 ngày đối với các ngôi trường hợp khác (Như: sinh thường, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, con chết sau sinh)

– Lưu ý:
+ Số ngày nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn nêu trên do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, ngôi trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. (Quy định về số ngày nêu trên là mức “TỐI ĐA” (tức là mức cao nhất có thể), còn Công ty (CTY, DN) có quyền quyết định có ngày nghỉ ngơi thấp rộng)
+ Thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn cả về ngày nghỉ ngơi lễ, nghỉ ngơi Tết, ngày nghỉ ngơi hằng tuần. 
+ Trường hợp có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ ngơi đó được tính cho năm trước.

+ Lao động nữ giới đủ điều khiếu nại nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn trong năm nào thì thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn được tính cho năm đó. 

Ví dụ: Chị A đang tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, ngày 15/12/2022 trở lại làm việc sau thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản Khi sinh con, đến ngày 10/01/2021 do sức mạnh mạnh khoắn chưa phục hồi nên chị A được cơ quan lại giải quyết nghỉ ngơi chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn 05 ngày. 

Trường hợp chị A được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn 05 ngày và thời gian nghỉ ngơi này được tính cho năm 2022.

Theo Điều 13 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

3.2. Mức hưởng trọn trợ cấp chăm sóc sức:Theo khoản 3 điều 41 của Luật BHXH thì:
Mức hưởng trọn chế độ chăm sóc sức, phục hồi sức mạnh mạnh khoắn sau thai sản một ngày bởi 30% mức lương cơ sở.

Trong đó: Mức lương cơ sở năm 2021 đang áp dụng là 1.490.000đ (Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP)

Ví dụ về cách xác định mức hưởng trọn trợ cấp chăm sóc sức sau sinh:
Sau Khi chị B hưởng trọn chế độ thai sản 6 tháng theo quy định

Tháng 4/2021, chị xoay trở lại làm việc

Nhưng do sức mạnh mạnh khoắn chưa phục hồi, nên chị B được công ty quyết định cho B được nghỉ ngơi thêm 7 ngày (do chị B sinh mổ)

Vậy là: Ngoài việc được nghỉ ngơi thêm 7 ngày để phục hồi sức mạnh mạnh khoắn thì chị B còn được hưởng trọn thêm trợ cấp như sau:

7 X 30% X 1.490.000 = 3.129.000đ

4. Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau thai sản:

Theo chỉ dẫn tại khoản 2.4 điều 4 của Quyết định 166/QĐ-BHXH quy trình giải quyết hưởng trọn các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thì giấy tờ là Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (Danh sách đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức phục hồi sức mạnh mạnh khoắn) (Do Đơn vị sử dụng lao động ( Công ty (CTY, DN)) lập)4.1. Mẫu biểu giấy tờ:4.2. Cách làm Mẫu 01B-HSB để hưởng trọn chế độ chăm sóc sức sau sinh:
Cột B: Ghi Họ và Tên của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 1: Ghi mã số BHXH của người lao động trong đơn vị đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH.

Cột 2: Ghi ngày/tháng/năm đầu tiên người lao động thực tế nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ theo quy định;

Cột 3: Ghi ngày/tháng/năm cuối cùng người lao động thực tế nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ theo quy định.

Cột 4: Ghi tổng số ngày thực tế người lao động nghỉ ngơi việc trong kỳ đề nghị giải quyết.

Cột C: Ghi số tài khoản, tên ngân mặt hàng, chi nhánh điểm người lao động mở tài khoản; ngôi trường hợp người lao động ko hề tài khoản cá nhân thì bỏ trống.

Ví dụ: Số tài khoản 12345678xxx, ngân mặt hàng Nông nghiệp và phát triển vùng quê chi nhánh Thăng Long

Cột D:  Ghi chỉ tiêu xác định điều khiếu nại, mức hưởng trọn (Chỉ kê khai đối với đơn vị thực hiện nay giao dịch điện tử ko gửi tất nhiên chứng từ giấy): Ghi ngày, tháng, năm trở lại làm việc sau ốm đau, thai sản

Xem chi tiết cách lập và tải mẫu 01B-HSB về theo chỉ dẫn tại đây:Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH

4.3. Thời hạn nộp giấy tờ:Trong vòng 10 ngày Tính từ lúc ngày người lao động đủ điều khiếu nại hưởng trọn trợ cấp chăm sóc sức sau sinh, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan lại bảo đảm xã hội

Theo Điều 103 Luật Bảo hiểm xã hội

5. Thủ tục nộp giấy tờ hưởng trọn trợ cấp chăm sóc sức sau sinh:

Ngay sau thời gian nghỉ ngơi thai sản, trong 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì làm thủ tục hưởng trọn chế độ chăm sóc sức sau sinh như sau:

Step_Bước 1: Người lao động làm đơn xin nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh

Step_Bước 2: Doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động) phê duyệt đơn xin nghỉ ngơi của NLĐ hoặc ra quyết định về việc cho NLĐ nghỉ ngơi (ghi rõ thời gian được nghỉ ngơi)

Step_Bước 3: Doanh nghiệp làm thủ tục báo tăng lao động (cho NLĐ đã đi làm lại) => Chờ có hiệu quả thì làm bước 4

Step_Bước 4: Doanh nghiệp làm giấy tờ hưởng trọn chế độ chăm sóc sức sau sinh:

+ Doanh nghiệp làm: Mẫu 01B-HSB theo Quyết định 166/QĐ-BHXH (Trong vòng 10 ngày Tính từ lúc ngày người lao động đủ điều khiếu nại hưởng trọn trợ cấp chăm sóc sức sau sinh)

=> Sau đó nộp qua đường bưu điện hoặc điện tử (nộp qua mạng)

+ Các giấy tờ khác cần gửi qua đường bưu điện cho cơ quan lại BH như: giấy chứng nhận đẻ mổ (nếu sinh mổ) => cho vào phong bì và gửi qua bưu điện

Step_Bước 5: cơ quan lại BH giải quyết giấy tờ: Tối đa 06 ngày làm việc Tính từ lúc lúc nhận đủ giấy tờ từ người sử dụng lao động, cơ quan lại BHXH sẽ giải quyết và thực hiện nay chi trả tiền chế độ cho người lao động

(khoản 4 Điều 5 Quyết định 166/QĐ-BHXH)

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Hồ sơ hưởng trọn chế độ nghỉ ngơi chăm sóc sức sau sinh năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hồ #sơ #hưởng trọn #chế #độ #nghỉ ngơi #chăm sóc #sức #sau #sinh #năm #mới #nhất