Contents

Mẫu bảng chấm công theo TT 200 và TT 133 – Mẫu số: 01a- LĐTL

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng chấm công theo TT 200 và TT 133 – Mẫu số: 01a- LĐTL Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 06:58:09 )

249

Bảng chấm công dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ ngơi việc, nghỉ ngơi hưởng trọn BHXH, … để có căn cứ tính trả lương, bảo đảm xã hội trả thay lương cho từng người và cai quản lý lao động trong đơn vị.

Dưới đây là bảng chấm công theo thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc thông tư 133/2022/TT-BTC đều giống nhau như sau: 

Đơn vi:………..Bộ phận:……….

Mẫu số: 01a- LĐTL
 

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng….năm….

STT

Họ và tên

ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ

Ngày trong tháng

Quy ra công

1

2

3

31

Số công hưởng trọn lương sản phẩm

Số công hưởng trọn lương thời gian

Số công nghỉ ngơi việc, ngừng việc hương thơm 100% lương

Số công nghỉ ngơi việc, ngừng việc hương thơm …% lương

Số công hương thơm BHXH

A

B

C

1

2

3

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày….tháng…năm…..

Người chấm công
(Ký, bọn họ tên)
 

Phụ trách bộ phận
(Ký, bọn họ tên)
 

Người duyệt
(Ký, bọn họ tên)

 

– Lương sản phẩm:

SP

– Nghỉ phép:

P

– Lương thời gian:

+

– Hội nghị, tiếp thu kĩ năng và kĩ năng:

H

– Ốm, điều chăm sóc:

Ô

– Nghỉ bù:

NB

– Con ốm:

– Nghỉ ko lương:

KL

– Thai sản:

TS

Ngừng việc:

N

– Tai nạn:

T

– Lao động trách nhiệm và trách nhiệm:

Còn đây là mẫu bảng chấm công dùng thực tế:

Để có thể làm rõ ràng rộng về cách chấm công hoặc các bạn muốn tham khảo Mẫu bảng chấm công bởi Excel trên đây của 12 tháng trong năm 2022 đã được thiết lập sẵn các công thức các bạn chỉ việc đưa ký hiệu chấm công vào là ra tổng số ngày công. Thì các bạn xem tại đây: Mẫu bảng chấm công bởi Excel mới nhấtSau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ chỉ dẫn cách cách lập bảng chấm công theo thông tư 200/2014/TT-BTC hoặc thông tư 133/2022/TT-BTC:

Mỗi bộ phận (phòng, ban, tổ, group…) phải lập bảng chấm công mỗi tháng.
Cột A, B: Ghi số thứ tự, bọn họ và tên từng người trong bộ phận công tác.
Cột C: Ghi ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ của từng người.
           Cột 1 đến cột 31: Ghi các ngày trong tháng (Từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng).
           Cột 32: Ghi tổng số công hưởng trọn lương thời gian của từng người trong tháng.
Cột 33: Ghi tổng số công nghỉ ngơi việc và ngừng việc hưởng trọn 100% lương của từng người trong tháng.
           Cột 34: Ghi tổng số công nghỉ ngơi việc và ngừng việc hưởng trọn các loại % lương của từng người trong tháng.
           Cột 35: Ghi tổng số công nghỉ ngơi hưởng trọn bảo đảm xã hội của từng người trong tháng.
           Mỗi ngày tổ trưởng (Trưởng ban, phòng, group,…) hoặc người được ủy quyền căn cứ vào tình hình thực tế của bộ phận mình để chấm công cho từng người trong ngày, ghi vào ngày tương ứng trong các cột từ cột 1 đến cột 31 theo các ký hiệu quy định trong chứng từ.
Cuối tháng, người chấm công và người phụ trách bộ phận ký vào Bảng chấm công và chuyển Bảng chấm công cùng các chứng từ liên quan lại như Giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn BHXH, giấy xin nghỉ ngơi việc ko hưởng trọn lương,… về bộ phận kế toán tài chính đánh giá, đối chiếu qui ra công để tính lương và bảo đảm xã hội. Kế toán tiền lương căn cứ vào các ký hiệu chấm công của từng người tính ra số ngày công theo từng loại tương ứng để ghi vào các cột 32, 33, 34, 35.
           Ngày công được quy định là 8 giờ. Khi tổng hợp quy thành ngày công nếu còn giờ lẻ thì ghi số giờ lẻ cạnh bên số công và đánh dấu phẩy ở giữa.
                        Ví dụ: 22 công 4 giờ ghi 22,4
           Bảng chấm công được lưu tại phòng (ban, tổ,…) kế toán tài chính cùng các chứng từ có liên quan lại.Phương pháp chấm công: Tùy thuộc vào điều khiếu nại công tác và trình độ kế toán tài chính tại đơn vị để sử dụng 1 trong các phương pháp chấm công sau:
           – Chấm công ngày: Mỗi Khi người lao động làm việc tại đơn vị hoặc làm việc khác ví như hội nghị, họp,… thì mỗi ngày dùng một ký hiệu để chấm công cho ngày đó.Cần chú ý 2 ngôi trường hợp:
          + Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian khác nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc chiếm nhiều thời gian nhất. Ví dụ người lao động A trong ngày họp 5 giờ làm lương thời gian 3 giờ thì cả ngày hôm đó chấm “H” Hội họp.
          + Nếu trong ngày, người lao động làm 2 việc có thời gian cân nhau thì chấm công theo ký hiệu của công việc diễn ra trước.
          – Chấm công theo giờ:
            Trong ngày người lao động làm bao lăm công việc thì chấm công theo các ký hiệu đã quy định và ghi số giờ công thực hiện nay công việc đó cạnh bên ký hiệu tương ứng.
           – Chấm công nghỉ ngơi bù: Nghỉ bù chỉ áp dụng trong ngôi trường hợp làm thêm giờ hưởng trọn lương thời gian tuy nhiên ko thanh toán lương làm thêm, do đó Khi người lao động nghỉ ngơi bù thì chấm “NB” và vẫn tính trả lương thời gian.
 
Xem thêm: Cách làm bảng tính lương mỗi tháng trên excel

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu bảng chấm công theo TT 200 và TT 133 – Mẫu số: 01a- LĐTL đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng chấm công theo TT 200 và TT 133 – Mẫu số: 01a- LĐTL trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng chấm công theo TT 200 và TT 133 – Mẫu số: 01a- LĐTL Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng chấm công theo TT 200 và TT 133 – Mẫu số: 01a- LĐTL mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu bảng chấm công theo TT 200 và TT 133 – Mẫu số: 01a- LĐTL

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng chấm công theo TT 200 và TT 133 – Mẫu số: 01a- LĐTL , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #chấm #công #theo #và #Mẫu #số #01a #LĐTL